Ôn thi học kỳ 1 lớp 12 tiếng anh 12 trần tuấn thành

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 (2008-2009) Đ.A

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 (2008-2009) Đ.A
... 24x – 45 a Xét đoạn [ -1, 1] Ta có : y' =1- ex y'=0 x=0 f ( 1) = 1 − Điểm 0.25 0.25 0.5 1. 5 0.5 1 0.25 0.25 e f (0) = 1 f (1) = − e 0.25 Vậy Max y =1 x=0 Min y = 1- e x =1 π b Xét đoạn [0, ] ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2008-2009 MÔN : TOÁN LỚP : 12 TUẦN THỰC HIỆN : 17 THỜI GIAN : 90 PHÚT Đáp án & biểu điểm Câu 1. a Đáp án TXĐ : D = R y’= 4x3 – 4x  x = ⇒ y = −5 y’= ⇔   x = 1 ⇒ ... y’= ⇔   x = 1 ⇒ y = −6 Lập bảng biến thi n , đầy đủ Vẽ đồ thị b c Pt biến đổi thành x4 – 2x2 -5 = m – m < -1 : pt vô nghiệm m = -1 : pt có nghiệm -1...
 • 3
 • 345
 • 7

đề thi học kỳ 1 lớp 12

đề thi học kỳ 1 lớp 12
... ? Quang Trung, 12 /12 /2008 Ngời đề: Nguyễn Quang Sáng 2009 3 .Đề kiểm tra lớp 12 học kỳ I năm học 2008Môn: Vật lý 12 Thời gian :45phút Câu 1: (3đ) Cho mạch điện nh hình vẽ: C= 10 F A , R= 60 , ... ? Quang Trung, 12 /12 /2008 Ngời đề: Nguyễn Quang Sáng 2009 Đề kiểm tra lớp 12 học kỳ I năm học 2008Môn: Vật lý 12 Thời gian :45phút Câu 1: (3đ) Cho mạch điện nh hình vẽA : C= 10 F 0,8 , R= 40 ... Quang Trung, 12 /12 /2008 B Ngời đề: Nguyễn Quang Sáng Đề kiểm tra lớp 12 học kỳ I năm học 2008- 2009 Môn: Vật lý 12 Thời gian :45phút Câu 1: (3đ) Cho mạch điện nh hình vẽA : R L C B 10 A C= 0,8...
 • 9
 • 233
 • 0

ĐỀ ÔN THI HỌC1 LỚP 12

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 12
... (2,5) x +1 > 1, 5  x +1  x  ÷ +  ÷  3  3 b) = 12 c) log ( x − 1) − log ( x + 5) = log (3 x + 1) ( ) d) log + x = log x Bài Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số sau : a) y = x + + 16 − ... biến khoảng xác x+m định ĐỀ 3 Bài Cho hàm số y = x − (m − 1) x + (m − 3) x + (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thò (C) hàm số (1) m = b) Tìm k để phương trình x + x − 18 x − k = có nghiệm phân ... sau : a) log x + 2log ( x − 1) + log ≤ b) x −6 x + x−4 x2 d)    ÷ 2 c) 52 x +1 13 .15 x + 18 .32 x 1 = = 16 x +3 2 ≤ ÷ 3 Bài Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, cạnh bên...
 • 14
 • 237
 • 2

đề ôn thi học kỳ 1 toan 12 nc

đề ôn thi học kỳ 1 toan 12 nc
... tham số thực m cho phương trình sau có nghiệm thực: x x 2 91+ 1 x − (m + 2) 31+ 1 x + m + = Đề x Bài Cho hàm số y = (C) x 1 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số cho Viết phương trình tiếp tuyến ... : A = 92 log32+ 4log 812 + log2 3+3log8 ; B = a loga b − b logb a Bài Cho hình chop SABCD có hai mặt bên SAB, SAD vuông góc với đáy, SA = a ABCD hình thoi canh a có góc A = 12 00 a.Chminh hai tam ... điều kiện xyz = Đề Bài Cho hàm số y = x + mx3 − 2x − 3mx + (1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số (1) m = Định m để hàm số (1) có hai cực tiểu Bài a Cho hàm số y = e3x.sin 3x Chứng minh...
 • 2
 • 151
 • 1

CÁC DẠNG TOÁN cơ bản ôn THI học kỳ II lớp 12

CÁC DẠNG TOÁN cơ bản ôn THI học kỳ II lớp 12
... t = −2  z = −2 t = z , t + 5t + = ⇔  ⇒ ⇔ t = −3  z = −3  z = ±i  2 HÌNH HỌC TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN I Các toán bản: 1) Cho A(2 ;1 ;2), B(1 ;-2 ;1) ; C(0 ; ; 3) Tính SABC, Tìm D cho ABCD hình ... ngoại tiếp tứ diện ABCD có dạng: x + y + z + ax + by + cz + d = (S) qua A(1;1;0) suy 12 + 12 + 02 + a.1 + b.1 + c.0 + d = ⇔ a + b + d = −2(1) (S) qua B(1;0;1) suy 12 + 02 + 12 + a.1 + b.0 + c.1 + ... c.1 + d = ⇔ a + c + d = −2(2) (S) qua C(0;1;1) suy 02 + 12 + 12 + a.0 + b.1 + c.1 + d = ⇔ b + c + d = −2(3) (S) qua D(1;1;1) suy 12 + 12 + 12 + a.1 + b.1 + c.1 + d = ⇔ a + b + c + d = −3(4) b...
 • 13
 • 224
 • 0

Ôn thi học kỳ 1 Khối 12 potx

Ôn thi học kỳ 1 Khối 12 potx
... time we will have a meeting This is the nicest hat .I ‘ve ever seen Ann quit her job at the advertisement agency, .surprised everyone 10 He never says anything is worth listening to ... she’s getting married to is an artist This is Mr Smith, .son Bill plays in our team The new shopping mall is advertised as a place you can find anything you want to buy We want to visit ... school Tom was late This surprised us The ideas are interesting They are presented in that book 10 The fence is made of wood The fence...
 • 4
 • 194
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 Năm học: 2010-2011 ppt

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 12 Năm học: 2010-2011 ppt
... ý: Học sinh giải cách khác cho điểm tối đa MA TRẬN ĐỀ THI Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng 1 1,5 3,5 1, 5 3,5 1, 5 0,5 3,0 Tổng 4,5 2,5 10 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ THI HỌC KỲ LỚP ... Cho: H =1; Na=23; O =16 ; C =12 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ LỚP 12 CƠ BẢN Câu 1: 3,5 điểm a Viết phương trình 0,5 điểm (4 phương trình = 2,0 điểm) b Điều chế chất 0,5 điểm ( chất =1, 5 điểm) Câu ... KỲ LỚP 12 TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ Năm học: 2008-2009 Môn: Hoá học (chương trình bản) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,5 điểm) a Viết phương trình hoá học phản...
 • 4
 • 158
 • 1

Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ 1 lớp 10 CB ppsx

Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ 1 lớp 10 CB ppsx
... Mil Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ lớp 10 CB Câu 84: Cho sơ đồ phản ứng sau:Fe3O4+HNO3 Fe(NO3)3 + NO+H2O Hệ số chất tương ứng A 3,28,9 ,1, 14 B 3,26,9,2 ,13 C 3 ,14 ,9 ,1, 7 D 2,28,6 ,1, 14 ... Mil Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ lớp 10 CB Câu 44: Nguyên tử nguyên tố X cấu tạo 36 hạt số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện Đện tích hạt nhân X là: A 10 B 12 C 15 D 18 ... Tài liệu trắc nghiệm tổng quan ôn thi học kỳ lớp 10 CB Câu 64: Nguyên tử Y có cấu hình electron:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 Cấu hình electron ion Y2+ nguyên tử Y tạo A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 B 1s2...
 • 8
 • 142
 • 1

BỘ đề thi học kỳ 1 lớp 12 hay

BỘ đề thi học kỳ 1 lớp 12 hay
... www.mathvn.com 12 Biên soạn : Trần Duy Thái WWW.MATHVN.COM       Câu IV.b 1) Thực phép tính A = 81      12 5   32    2) Tính giá trị biểu thức B  log 27  log    log 2 010 2 010 12 5 ... (x + 1) ex Giải phương trình: (x + 3)y’’ – y’ = 3ex 3) Giải phương trình: a) 3log x  x log2  b) log (4.3x  6)  log (9 x  6)  c) 2 010 x + 2 011 x = 4021x d) 25.2  10   25 Câu III: 1) Thi t ... II: 1) Tìm GTLN , GTNN hàm số: y  đoạn [ 1; e3] x 2) Giải phương trình a)  x  x  b) 7.3x 1  25.5x 1  27.3x 1  5.5 x 1 c) log ( x  2)   log (2  x)3  log ( x  5) 2 2 Câu III: 1) ...
 • 15
 • 92
 • 2

Ôn thi học kỳ 2 lop 12

Ôn thi học kỳ 2 lop 12
... GRADE 12 ÔN THI HK II Bùi Thị Ngọc Thuỷ 31 Thanks to the progress of science and technology, our lives have ... exploded in the garage; fortunately no one hurt a put on b went off c got out d kept up GRADE 12 ÔN THI HK II Bùi Thị Ngọc Thuỷ ... and relieve human _ a protection b enjoyment c wealthy d sufferings 42 The International Committee Red Cross has about 12, 000 staff members worldwide, about 800 of them working4in its Geneva...
 • 3
 • 64
 • 0

đầy đủ lý thuyết và bài tập hóa ôn thi học kỳ 1 lớp 8

đầy đủ lý thuyết và bài tập hóa ôn thi học kỳ 1 lớp 8
... vào số ) Trong mol KNO3 có : + mol ng tử K => mk = 39g + mol ng tử N => mk = 14 g + mol ng.tử O => mk = 48g - Phần trăm khối lượng nguyên tố % K= 1. 39 .10 0% = 36 ,8 %; 10 1 % N= 1. 14 .10 0% = 13 ,8% ... + H2S04 → BaS04 ↓ + HCl t  → Fe203 + H20 Admin: Học văn 6,7 ,8, 9 Kiệt Trường THCS Thường ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN: HÓA 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / Fe(0H)3 + HCl CaCl2 + AgN03 P + 02 t → N205 ... ghi lại công thức hóa học? Ta có: PTK Crx(S04)3 = 392 ⇔ Crx = 392 – 288 ⇔ x = 10 4 : 52 = Vậy CTHH hợp chất Cr2(S04)3 Bài tập tự giải: Tính x ghi lại công thức hóa học hợp chất sau: 1) Hợp chất...
 • 10
 • 175
 • 0

Ôn thi học kỳ 1 toán 12 có đáp án năm học 2016

Ôn thi học kỳ 1 toán 12 có đáp án năm học 2016
... Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số: y= 2x3– 9x2+ 12 x– Giải: Miền xác định: D= y  = 6x2– 18 x+ 12 GV: Lê Văn Nam Trang 12 ƠN THI HỌC KỲ TỐN LỚP 12 GV: Lê Nam x  y  =  6x2– 18 x+ 12 =0   x ... Lê Văn Nam Trang ƠN THI HỌC KỲ TỐN LỚP 12 GV: Lê Nam 12  0; x  0 ;1  Hàm số đồng biến đoạn [0; 1] 24 x  y(0)  1; y (1)  max y  x = 1; y  x = Tính y/  x0 ;1 x0 ;1 Bài 9: Tìm GTLN, ... vẽ nhánh II/ BÀI TẬP: A/Bài tập mẫu: Ví dụ 1: khảo sát hàm số y  TXĐ : D  \  1 Sự biến thi n : GV: Lê Văn Nam x 1 x 1 Trang 14 ƠN THI HỌC KỲ TỐN LỚP 12 + Chiều biến thi n: y '   x  1 GV:...
 • 36
 • 334
 • 0

HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ 1 tiếng Anh lớp 12 (With key)

HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ 1 tiếng Anh lớp 12 (With key)
... B C D HƯỚNG DẪN ÔN THI HỌC KỲ MÔN : TIẾNG ANH - KHỐI : 12 (2 012 -2 013 ) A/ PRONUNCIATION a advice a women a throughout a history a power a believed a events a trained a honor 10 a games 11 a interfered ... ANSWER KEYS 10 B C B D C A A B D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D C C C B D D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D A D A D B D D B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B A D B C B B B B 41 42 43 44 ... CHÍNH THỨC THI KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2 010 -2 011 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 12 Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (Thí sinh làm Phiếu trả lời; Đề thi có 03 trang) Mã đề thi: 13 9 Họ, tên...
 • 31
 • 166
 • 2

Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 12 có đáp án revision tests for english first term test 12 with answers

Bài tập ôn thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 12 có đáp án  revision tests for english first term test 12 with answers
... school a in/ for b on/ over c on/ for d at/ among I have just taken a Test of English as a Foreign Language or TOEFL … short a of b in c on d for He did not well at school and left with few…… qualifications ... education 11 .….education is normally taken to include undergraduate arid postgraduate education, as well as vocational education and training a Primary b Tertiary c Secondary d Intermediate 12 The ... grade 15 In many countries, prospective university students apply for ….during their last year of high school a achievement b information c course d admission 16 Parents can express a… for the...
 • 8
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi học kỳ 1 lớp 12đề thi học kỳ 1 lớp 6 tiếng anhđề ôn thi học kỳ 1 lớp 2đề thi học kỳ 1 lớp 12 môn vật lýđề cương ôn thi học kỳ 1 lớp 6đề ôn thi học kỳ 1 lớp 6đề ôn thi học kỳ 1 lớp 3ôn thi học kì 1 lớp 12 môn toánđề ôn thi học kỳ 1 lớp 5đề ôn thi học kỳ 1 lớp 1đề thi học kỳ 1 lớp 12 môn toánbài tập ôn thi học kỳ 1 lớp 3đề thi học kỳ 1 lớp 4 tiếng việtđề thi học kỳ 1 lớp 12 môn sửđề ôn thi học kì 1 lớp 12Tiếng Bồ Đào Nha Giao Tiếp Khi Đi Du LịchTiếng Ba Lan Giao Tiếp Khi Đi Du LịchTìm hiểu và triển khai IDS với snortBảo mật kết nối với VPN FirewallBAO CAO CONG TAC KIEM TRA NOI BO TRUONG HOCBÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU LĐTTBAO CAO THANH TICH DE NGHI TANG DANH HIEU CHIEN SY THI DUACICD technology for devops fieldhoc tieng nhat khi di du lichỨng dụng cơ chế quản lý vốn tập trung tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu longSlide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý khoĐánh giá sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp qua chất lượng dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh TP hồ chí minhĐánh giá sự ảnh hưởng lợi ích thương hiệu xi măng holcim đến sự thỏa mãn thương hiệu của các cửa hàng bán lẻ trong thị trường xi măng TPHCMỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh cityHiệu quả của thị trường chứng khoán trước thông tinXây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở việt namtieng tay ban nha khi di du lichBai phat bieu thang hanh dong tre emHỆ THỐNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ BÀI HOÁ HỌC NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI