67906 toefl pbt exercise 17

Ace the toefl essay part 17

Ace the toefl essay part 17
... gave the coat to the boy, the one waving at us S V DO IO IO comp The man wrote the letter for the boy who was sick in the hospital THE RE : S V DO IO IO comp The professor said hello to the man ... 152 152 Ace the TOEFL Essay (TWE) S V DO OC She saw the man that had plundered her cookie jar Indirect Object S V DO IO IO comp I gave the thing to the man wearing the big overcoat, the one coughing ... Olympia, the possessor of the most symmetrical body in the world S V DO O comp (OC) They made him the most feared leader in the whole Western world S V DO OC I slugged the man, the one being the most...
 • 10
 • 132
 • 0

Tài liệu Master toefl vocabulary part 17 pptx

Tài liệu Master toefl vocabulary part 17 pptx
... -wise likewise in the same way Vocabulary Builder ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PART III: TOEFL Vocabulary Review ○ 152 _ devilish ... www.petersons.com ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 The correct answer is b ○ 156 ○ 07 _TOEFL Vocab,Ch7,143-166 8/9/06, 12:02 ○ ○ PART III: TOEFL Vocabulary Review ○ 156 157 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ... Use what you learned about suffixes as well as all the other vocabulary techniques you have mastered so far Circle your answer choice ○ Vocabulary Builder ○ 15 The correct answer is g ○ 14 The correct...
 • 10
 • 131
 • 0

Tài liệu Speaking and Writing Strategies for the TOEFL iBT part 17 pptx

Tài liệu Speaking and Writing Strategies for the TOEFL iBT part 17 pptx
... lecture on the same topic CD Track #10 After you listen to the lecture, read the prompt Prompt Summarize the points made in the lecture and show how they add to and support the information in the reading ... accused the federal government of being a dictatorship intent on denying the southern states the right to set their own laws, particularly in regard to the right to own slaves The first shot of the ... each using the Integrated Essay Rating Guide on page 316 Task #1 Directions: Read the following passage You have minutes The American Civil War was fought between the northern and the southern states...
 • 10
 • 175
 • 2

Tài liệu Vocabulary for the toefl ibt part 17 ppt

Tài liệu Vocabulary for the toefl ibt part 17 ppt
... as such, put forward (as of a ˘ reason) but not necessarily so; pretended The ostensible reason for the meeting is to discuss the candidates, but I believe they have already made their decision ... contemptible, pitiful Walton couldn’t believe the billionaire offered such a paltry reward for the return of his lost dog 6044 _Vocabulary_ ToefliBT(4).qxd 9/19/07 11:44 AM Page 155 WO R D LI ... paucity ('paw·si·tee) n scarcity, smallness of supply or quantity The paucity of food in the area drove the herd farther and farther to the south parvenu ('pahr·ve·noo) n a person who has suddenly...
 • 10
 • 131
 • 0

Tài liệu Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân - Trình độ TOEFL, Bài số 17 pdf

Tài liệu Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân - Trình độ TOEFL, Bài số 17 pdf
... (D) short 12 15 The test site region encompassed a ten-square-mile area D 13 (A) overlooked 14 (B) owned 15 (C) surveyed 16 (D) encircled 17 18 16 After an unhappy love affair, Emily Dickinson ... from 1971 to 1980 B 13 (A) moved 14 (B) directed 15 (C) turned 16 (D) toiled for 17 18 20 General acceptance of 3-D films may prove hard to come by, as the experience of three decades ago indicated ... players' performance depends in part on the level of humidity A 15 (A) extent 16 (B) temperature 17 (C) height 18 (D) strength 19 20 Alexander Hamilton remained adamantly opposed to the policies...
 • 5
 • 242
 • 1

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ TOEFL - Đề số 17 pdf

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ TOEFL - Đề số 17 pdf
... plant grown from a single specimen 16 (C) plants grown from a single specimen 17 (D) from a single specimen, plants 18 19 17 Although research scientists had hoped that the new drug interferon ... important 15 (D) important to healthy human tissue 16 12 The manager was angry because somebody A 17 (A) had allowed the photographers to enter the building 18 (B) had let the photographers to enter ... summer resort B 13 (A) goodly enough 14 (B) good enough 15 (C) good as enough 16 (D) enough good 17 Sound comes in waves, and the higher the frequency, C 18 (A) higher is the pitch 19 (B)...
 • 5
 • 111
 • 0

Peterson’s master toefl vocabulary part 17 pps

Peterson’s master toefl vocabulary part 17 pps
... roots to help you figure out what each word means ○ 104 ○ 05 _TOEFL Vocab,Ch5,93-116 8/9/06, 11:51 ○ Vocabulary Builder ○ ○ PART III: TOEFL Vocabulary Review ○ 104 105 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ... package was insured, the _ was paid for ○ 106 ○ 05 _TOEFL Vocab,Ch5,93-116 8/9/06, 11:51 ○ Vocabulary Builder ○ ○ PART III: TOEFL Vocabulary Review ○ 106 107 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ... ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ The correct answer is b ○ a ○ 108 ○ 05 _TOEFL Vocab,Ch5,93-116 8/9/06, 11:51 ○ Vocabulary Builder ○ ○ PART III: TOEFL Vocabulary Review ○ 108 109 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○...
 • 7
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần quản lý dự án (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập máy điện (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)TIỂU THUYẾT PHÓNG SỰ VIỆT NAM THẾ KỈ XXChương trình đào tạo ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)HOA PHAN TICH t1 DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨgiáo án công nghệ 6 học kì 2Ảnh hưởng của việc bổ sung bột lá sắn đến khả năng sinh trưởng, chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu và hình thái tế bào gan ở chim cút120 BỆNH ÁN CƠ XƯƠNG KHỚPBỆNH HỌC NÃO KHOA TỪ ĐẠI CƯƠNG TỚI THỰC HÀNH LÂM SÀNGQuản lý đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học quận lê chân, thành phố hải phòng trong bối cảnh hiện nayQuản lý đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở yên sở quận hoàng mai hà nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở quận lê chân, thành phố hải phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý hoạt động dạy học các trường tiểu học của phòng giáo dục quận hải an thành phố hải phòng trong bối cảnh đổi mớiMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công của văn phòng UBND quận 2, TP HCMVai trò của các tổ chức phi chính phủ hàn quốc đổi với công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội việt nam giai đoạn 2003 2013Vị thế chính trị của ASEAN ở khu vực đông á từ năm 1997 đến nayTài liệu ôn đầu vào tiếng anh sau đại học sư phạm 1CÁC NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến sự hài LÒNG về TOUR DU LỊCH TRONG nước của DU KHÁCH ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH tại CÔNG TY TNHH MTV DỊCH vụ lữ HÀNH SAIGONTOURIST
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập