QUESTIONS IN REPORTED SPEECH tiếng anh 12 lục chí cường

Reported speed tieng anh 12

Reported speed tieng anh 12
... [A6]_Chu Tyck Lop_ Mr DVM (2008-2009) Truong THPT Ngoc Hoi_Ha Noi 12 12 Email: anhthanhcompany.ltd1208@gmail.com anhthanhcompany.ltd1208@yahoo.com.vn Websize: http://tutquan.rap.vn Phone: 0166 859 ... : Câu Trực tiếp gián tiếp Ngọc Hồi 04/04/2009 Designed by Anh Thành! 11 Email: anhthanhcompany.ltd1208@gmail.com anhthanhcompany.ltd1208@yahoo.com.vn Websize: http://tutquan.rap.vn Phone: 0166 ... thức Chủ ngữ danh từ lại: S(còn lại) + must + V_inf Diễn tả bổn phận Must Had to+ Vinf Must ntDid nt have to + V_inf Email: anhthanhcompany.ltd1208@gmail.com anhthanhcompany.ltd1208@yahoo.com.vn...
 • 13
 • 142
 • 2

unit 15 women in the society tiếng anh 12

unit 15 women in the society tiếng anh 12
... án Tiếng Anh 12 - Do reading text in workbook Unit 15 Women in society todays - Prepare the next lesson - Listen to the teacher and take note Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 15 Women in society Unit ... án Tiếng Anh 12 Unit 15 Women in society - Introduce the aim of Task - Ask students to read the small talks again to find the suitable choice - Ask students to work individually then work in ... Giáo án Tiếng Anh 12 Unit 15 Women in society Unit 15: WOMEN IN SOCIETY Listening I Objectives: Educational aim: Students should know how to listen to give some information about women and the...
 • 16
 • 2,142
 • 0

cohesive devices in reading texts in the book tiếng anh 12-ban cơ bản = phương tiện liên kết trong các bài đọc trong sách giáo khoa tiếng anh 12 – ban cơ bản

cohesive devices in reading texts in the book  tiếng anh 12-ban cơ bản = phương tiện liên kết trong các bài đọc trong sách giáo khoa tiếng anh 12 – ban cơ bản
... are the cohesive devices used in the textbook Tiếng Anh 12 Ban Bản for grade - 12 students general throughout Vietnam? How can the findings help teachers and their students in the teaching ... cohesion, and the textbook Chapter 2: Findings and discussion of textbook observation analyses cohesive devices in the reading texts in the textbook for intermediate grade 12 students, basing on the view ... on cohesive devices are designed Then, to develop further with the topic of cohesion in the reading texts in Tiếng Anh 12, the following aspects are suggested: Discourse features of the reading...
 • 90
 • 515
 • 1

cohesive devices in reading texts in the book tiếng anh 12-ban cơ bản = phương tiện liên kết trong các bài đọc trong sách giáo khoa tiếng anh 12 – ban cơ bản

cohesive devices in reading texts in the book tiếng anh 12-ban cơ bản = phương tiện liên kết trong các bài đọc trong sách giáo khoa tiếng anh 12 – ban cơ bản
... AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POSTGRADUATE STUDIES == == = == = == = BÙI THỊ NGA COHESIVE DEVICES IN READING TEXTS IN THE BOOK “TIẾNG ANH 12 BAN CƠ BẢN” (Phương tiện liên kết đọc sách giáo khoa ... on cohesive devices are designed Then, to develop further with the topic of cohesion in the reading texts in Tiếng Anh 12, the following aspects are suggested: Discourse features of the reading ... students The following research questions are raised for exploration while carrying out the study: What are the cohesive devices used in the textbook Tiếng Anh 12 Ban Bản for grade - 12 students...
 • 17
 • 304
 • 0

Cohesive devices in reading texts in the textbook “Tiếng Anh 12 – Ban Cơ Bản

Cohesive devices in reading texts in the textbook “Tiếng Anh 12 – Ban Cơ Bản
... are the cohesive devices used in the textbook “Tiếng Anh 12 Ban Bản for grade - 12 students general throughout Vietnam? How can the findings help teachers and their students in the teaching ... and the textbook Chapter 2: Findings and discussion of textbook observation analyses cohesive devices in the reading texts in the textbook for intermediate grade 12 students, basing on the view ... give the research a theoretical base Then, it is ensured that none of the most noticeable cohesive devices in the reading texts in the textbook for intermediate students at grade 12 is missed their...
 • 7
 • 149
 • 0

QUESTIONS IN REPORTED SPEECH

QUESTIONS IN REPORTED SPEECH
... long does it take to get to Moscow by train?” I asked the garden,” How did you know that those flowers wouldn’t grow?” He asked,”Who will go to the cinema with me ?” 10.“Can you lend me your...
 • 2
 • 63
 • 0

Tchon 12. COMMANDS, REQUESTS AND ADVICE IN REPORTED SPEECH.doc

Tchon 12. COMMANDS, REQUESTS AND ADVICE IN REPORTED SPEECH.doc
... Helen said, “ I’m watching the late night show.” Helen said the late night show A they were watching B you watched C she was watching D Helen is watching I Change into reported speech: (Statements: ... speaking English everyday” 1) He said to her, “Give up smoking!” A He told her to give up smoking B He told her not to give up smoking C He told her if she gave up smoking ... such a nonsense 3) Will and Tim said, “ We were very happy about the present.”  Will and Tim said they very happy about the present A had been B been C were D were being 4) Sarah said, “ My...
 • 3
 • 4,024
 • 96

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn: Tiếng Anh 12 - Trường THPT Lục Ngạn pptx

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn: Tiếng Anh 12 - Trường THPT Lục Ngạn pptx
... 69………… ANSWER: 1.A 2.A 3.A 8.C 4.A 5.B 6,A 7.A 9.D 10.B 65……… 70……… 11.has had 12 arrived/had/went 13.did- visit 14 have-washed 15 has gone 16.went 17.had broken 18.was waiting 19 seeing 20 paying ... events of the history 54 How many school subjects are mentioned in this passage? A five B four C seven D six 55 Most of the things children learn at school A have no use C are useless B have ... believed that natural resources will never be _ A used off B used out C used away D used up 41 Two-third of my from the Middle East A classmates are B classmate are C classmate D classmate is 42...
 • 6
 • 329
 • 4

bài giảng tiếng anh 12 unit 8 life in the future

bài giảng tiếng anh 12 unit 8 life in the future
... Look at the pictures and discuss the following questions Where are these people? Do you think life will be better in the future? Why/ Why not? List three things that might happen in the future ... Answer the following questions What will happen in an economic depression? Why, according to pessimists, will the security of the earth be threatened? What will life be like in the future, according ... anything from electricity to methane gas Find words or phrases in the passage which have the following meanings: People who always expect bad things to happen People who always expect good things...
 • 27
 • 879
 • 1

bài giảng tiếng anh 12 unit 15 women in the society

bài giảng tiếng anh 12 unit 15 women in the society
... answer the following questions: According to the text, what was the main role traditionally accorded to women? A working in education B building houses C taking care of the house and family D working ... childbearing (n): the process of giving birth to children - involvement /in' vɔlvmənt/ (n): participation - The age of enlightenment /in' laitnmənt/ (n): - homemaking (n): working at home and taking ... here Can I the lights? You can the new words in the dictionary John got ill and had to smoking the lights when you are not using them 1 Before you read: a Match the given words with the right...
 • 20
 • 606
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)Xây dựng truyền thông cổ động cho bia Sapporo năm 2017Đề tài tìm hiểu công nghệ WLanGiải pháp an ninh mạng trong quản lý mạng truyền tải IPXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH VicoXây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm thời trang tre em ovokids của công ty cổ phần ovo việt namNỘI DUNG ôn THI TIẾNG ANH lớp 1Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dâyỨng dụng OFDMA và tìm hiểu về các chuẩn của WiMAXXây dựng chương trình truyền thông cổ động cho sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy của công ty sữa đậu nành Vinasoy việt namQUY HOẠCH MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập