BAI TAP UNIT 4 tiếng anh 12 nguyễn thọai tân

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 CB unit 1

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 CB unit 1
... 33 percent of households b 20 percent of households Tæ ChÝnh –Ngo¹i Anh Dòng Gi¸o viªn : TrÇn Phï Cõ High School tiÕng anh 12 c percent of households 45 Who generally constitutes a one – person ... Phï Cõ High School tiÕng anh 12 Bµi tËp tr¾c nghiÖm 28 You should listen to some kinds of music to have relaxed after a day ... ethinic, class, anh religious customs among American groups The most recent goverment statistics reveal that only about one third of all current American families fit the tradittional mold anh another...
 • 3
 • 6,211
 • 223

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 3

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 3
... create good Lê Nga CBT - 2010 0/ and 00/ √ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com teamwork VIII Fill in each numberd blank of the following ... and other words as necessary Do not change the form of the given word Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com “Would you like me to come with you?” I said offer I……………………………………………………………………… ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com Diana explained that she had taken it Bill insisted that he...
 • 4
 • 1,794
 • 54

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 6

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 6
... other 5/ Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com matters Do you think it is better to a course in journalism at a college or try to get a job 6/ as a junior reporter ... is C.Such as D.Let’s say 11 A.say B.talk C.discuss D.chat Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com 12 A.However 13 A.at 14 A.character 15 A.easy B.Although C.Despite ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com Sheila is one of the very few teachers I know can control their...
 • 4
 • 705
 • 25

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 7

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 7
... high-tech industries from a large and fast-growing part of the national economy Urban unemployment has been raising steadily in recent years (8) to high Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh ... exercise, Although Micheal lied to me, We went for a walk in spite of Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com Even though Peter is one of my best friends, Henry doesn’s ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com A B C D Though having a job, she doesn’t make enough money...
 • 4
 • 549
 • 17

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 8

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 8
... passage and choose the best answer for each blank Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1 982 vn@gmail.com The big isue for the plan-makers planning for the futre is size, not speed With ... don’t know ………………………… Carol who enjoys homework THE END Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lê Nga CBT - 2010 Lyn1 982 vn@gmail.com ... engergy Today those promises lie burries in a concrete grave in Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1 982 vn@gmail.com a place called Chernobyl, in the Ucraine Biotechnology is unlikely,...
 • 5
 • 1,763
 • 31

Bài soạn BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - UNIT 13

Bài soạn BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - UNIT 13
... which requires a lot of (9) , practice and skill, there are many STRONG Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com people who find it (10) as a means of relaxation in their ... venues were assigned into Two cities namely Hanoi and Ho Chi Minh City Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com The 22nd SEA Games logo, which was designed by painter Nguyen ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com The people I met in my new job became as we became better acquainted...
 • 4
 • 895
 • 20

Bài soạn BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - UNIT 13

Bài soạn BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - UNIT 13
... which requires a lot of (9) , practice and skill, there are many STRONG Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com people who find it (10) as a means of relaxation in their ... venues were assigned into Two cities namely Hanoi and Ho Chi Minh City Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com The 22nd SEA Games logo, which was designed by painter Nguyen ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com The people I met in my new job became as we became better acquainted...
 • 4
 • 840
 • 6

Tài liệu BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - TESTYOURSELF 4

Tài liệu BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - TESTYOURSELF 4
... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com Julia’s compositions are full of mistakes but they are very ... team water sport requiring an ability to swim Field players must swim end to end of a 30-meter pool non-stop may times during a game without (1) the sides or bottom of the pool The front crawl ... defending field players to track advancing attackers and by the golie to track the ball after (4) Water polo backstroke differs from swimming backstroke; the player sits almost upright in the...
 • 2
 • 528
 • 15

Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 – TEST 4 ppt

Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 – TEST 4 ppt
... school up to the age of 11 or 12 Then they move on to (3) school, where they stay for the next five years or so Most schools have (4) at the end of the year to test the pupils’ progress If pupils’ ... village and (4) virtually evry family There are almost 18 million students in the education system and over 0,5 million teachers and instructors The (5) of the education system is 5 -4- 3 i.e, five ... In Tasmania, only 37% of students stay at school to year 12, while in the Australian Capital Territory (ACT) 82 per cent complete year 12 In the largest state, New South Wales, the rate is 51%,...
 • 4
 • 356
 • 3

BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12BÀI SỐ 4 pps

BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 – BÀI SỐ 4 pps
... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com V Read the passage and choose the best answer for each blank ... Marine Corps EXCEPT A.oversea combat duty B.technical specialities Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com C.lerical work D.medical professions The wors “enlist” in the ... Brewer, who disguide herself as a man and serve about the U.S.S Constitution during the War of 1 812 The first woman officially documented in Marie records, however, was Orpha johnson After working...
 • 3
 • 239
 • 1

BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - UNIT 14

BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH 12 - UNIT 14
... Government put a bomb on the Ship and it sank The explosion killed one man Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com Greenpeace also (7) to save animals Every year hunters killed ... big cupboard would space in this room His recovery was slow Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com get It took him a long time his illness What was ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com My arms hurt, so I put the baby for a minute But he started...
 • 4
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ảnh hưởng của Phytohormone tới sự phát triển chòi, rễ của phong lan Vanda (Vanda sp) in vitro và một số đặc điểm sinh lí của cây trước và sau giai đoạn ra ngôiBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon TumCác phương pháp tính gần đúng đạo hàm và tích phân, giải các bài tập vận dụng các phương pháp đóCác yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức Nghiên cứu thực tiễn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệCấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậCông tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐiểm bất động của ánh xạ Lipschitz suy rộng trong không gian Metric nón với đại số BanachĐiều khiển thích nghi cho tay máy Robot công nghiệp có xét đến vùng chết của cơ cấu truyền độnGiải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NaGiải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk LăHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đăk NônHệ thống lại một số kết quả đã biết về Metric Kobayashi, tính hyperbolic của đa phức, một số chú ý về Metric KobayashiHoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đường Kon TumHoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà NẵnHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An NgãiHoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Than Điện Nông SơnHoàn thiện kiểm soát nội bộ thu, chi tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập