Review 2 (tiết 52-53)

bai 76 : oc-ac ( 2 Tiet )

bai 76 : oc-ac ( 2 Tiet )
... năm 20 0 Học vần Bài 76 : oc ac oc soc sóc hạt thóc cóc ac bac bác sĩ nhạc vạc Thi nói tiếng có vần : oc Thi nói tiếng có vần : ac Tieỏt hoùc keỏt thuực ! Thứ ngày tháng năm 20 0 Học vần Bài 76 ... thuực ! Thứ ngày tháng năm 20 0 Học vần Bài 76 : oc ac oc soc sóc hạt thóc cóc ac bac bác sĩ nhạc vạc Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc than (Là ?) Viết Vừa vui vừa học Xin chân thành cảm ơn...
 • 14
 • 183
 • 0

chương II-bài 2-tiết 1-hoán vị

chương II-bài 2-tiết 1-hoán vị
... hốn vị tên cầu thủ I HỐN VỊ Định nghĩa Cho tập A gồm n phần tử ( n ≥ ) Mỗi kết xếp thứ t vị phần tử Vậy hốn n tập hợp A gọi hốn vị n phần tử gì? Hãy nhận xét khác Hãy lấy ví dụ hai hốn vị khác ... línhiêu hốn vị ? HĐ 1: Chọn phần tử cho vị trí thứ nhất: Có n cách HĐ 2: Chọn phần tử cho vị trí thứ hai: Có n-1 cách Có cách HĐ n-1:Chọn phần tử cho vị trí thứ n-1: HĐ n: Chọn phần tử cho vị trí ... hốn vị = 24 (cách) tên bốn bạn khơng? A B C D Kí hiệu Pn số hốn vị n phần tử Ta có định lí sau ĐỊNH LÍ: Pn = n(n-1)(n-2) 2.1 Chứng minh: Để lập hốn n phần phần tử ta tiến hành lần Vậy vịminh...
 • 15
 • 208
 • 0

Bai77- ac-ac ( 2 tiet )

Bai77- ac-ac ( 2 tiet )
... hạt thóc vác nặng tóc bạc lạc đường cóc Da cóc mà bọc bột lọc Bột lọc mà bọc than (Là ?) Thứ ngày tháng năm 20 0 Học vần Bài 76 : ăc âc ăc măc mắc áo màu sắc ăn mặc âc gâc gấc giấc ngủ nhấc ... qu gc Thứ ngày tháng năm 20 0 Học vần ăc âc âc ăc gâc măc gấc mắc áo giấc ngủ màu sắc ăn mặc nhấc chân Bài 77 : c õc Tieỏt hoùc keỏt thuực ! Thứ ngày tháng năm 20 0 Học vần ăc âc âc ăc gâc ... chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa Thứ ngày tháng năm 20 0 Học vần Bài 77 : ăc âc âc ăc g âc m ăc gấc mắc áo giấc ngủ màu sắc ăn mặc nhấc chân c õc mc...
 • 18
 • 210
 • 0

Bai 83 On tap ( 2 tiet )

Bai 83 On tap ( 2 tiet )
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/410 /20 2588/ /Bai8 3OnvancoamCCHocuoiTiet1 %20 2.ppt) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 250
 • 0

GDCD 11 Bài 2 tiết 1

GDCD 11 Bài 2 tiết 1
... Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: Nguyễn Văn Phong NỘI DUNG I HÀNG HÓA Hoạt động 1: Hàng hóa gì? Lịch sử XH loài người trải qua phương ... thuộc tính hàng hóa a Giá trị sử dụng (?) Công dụng bàn, ghế, quạt máy gì? -2- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong Vậy thấy rằng, hàng hóa có công dụng định Chính công ... loại vải có chất lao động hao phí để sản xuất hàng hóa -3- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong lượng để sản xuất mét vải thì: người - Người A có hao phí lao động cá...
 • 4
 • 1,780
 • 13

GDCD 11 Bài 2 tiết 3

GDCD 11 Bài 2 tiết 3
... kích thích người tiêu dùng? - Khi giá sữa giảm xuống Nhưng lúc công ty sản -2- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 xuất sữa sao? Không mở rộng sản xuất Vậy để thực chức thò trường người ... Làm tập số 7, 10 trang 27 sách giáo khoa Hoạt động nối tiếp - Các em nhà học chuẩn bị trước F RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY - Nên gọi học sinh cho ví dụ chứng minh nhiều -3- GV: Nguyễn Văn Phong ... Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 - Hàng hóa – Tiền tệ – Người mua – Người bán GV: Nguyễn Văn Phong - Thò trường lónh vực trao...
 • 3
 • 1,304
 • 8

bài 2 (tiết 2) : Hệ Quản trị CSDL (Tiếp theo)

bài 2 (tiết 2) : Hệ Quản trị CSDL (Tiếp theo)
... tích chức hệ thống 06 /26 /13 Bài 2: Hệ quản trị sở liệu (TT) (Database Management System) 4/ Các bước xây dựng sở liệu : Bước : Khảo sát Bước : Thiết kế + Thiết kế sở liệu + Lựa chọn hệ QTCSDL để ... Xây dựng hệ thống trình ứng dụng 06 /26 /13 Bài 2: Hệ quản trị sở liệu (TT) (Database Management System) 4/ Các bước xây dựng sở liệu : Bước : Khảo sát Bước : Thiết kế Bước : Kiểm tra thử hệ thống ... 06 /26 /13 Bài 2: Hệ quản trị sở liệu (TT) (Database Management System) 3/ Vai trò người làm việc với hệ sở liệu : c/ Người dùng : Hay gọi khách hàng người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL...
 • 6
 • 208
 • 0

Ôn tập truyện (Bài soạn chi tiết dạy trong 2 tiết)

Ôn tập truyện (Bài soạn chi tiết dạy trong 2 tiết)
... sở trư truyệnk Tỡnh ờng truyện tản cưtròv bùng nổ, ông ngắn.Amtheo tình truyn vai hiểu gắn bó vớitrong truyện ngắn Làng ? tiếng gọi cụ Hồ vùng nông ngi thôn người nông dân Vit Nam tản cư ông thương ... cuc khỏng chin hnh cuc khỏng chin hn sng bờn Ông Hai hình ảnh tập trung tiêu vật Hai truyện So sánh nhânbiểu ông người nông dân ngắn Làng với văn xuôi Việt Nam đại.Ông vừa hình ảnh bàmình Tà-ôi ... gũi chi n chống Pháp với lược hoạt chi n -Kháng chi n động Chi ctôi Nhưng tôichuyn Cõu có phản ứng Ngôi thứtrên-Ông Sáu thăm liệt, giận ba đ tát ngà lúcộo le v cm y ãtóm Mĩtrường Nam Bắt không...
 • 30
 • 336
 • 0

Bài 2 Tiết 5 : Thực hiện pháp luật

Bài 2 Tiết 5 : Thực hiện pháp luật
... biết : Vi phạm pháp luật ? GV rút khái niệm vi phạm pháp luật * Kết luận: Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật , có lỗi người có lực trách nhiệm pháp thực hiện, xâm hại quan hệ xã hội pháp ... kiến thức 2: Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí a Mức độ kiến thức: HS hiểu được: - Các dấu hiệu để nhận biết hành vi vi phạm pháp luật - Các loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí tương ... giai đoạn thực pháp luật Giai đoạn : Giữa cá nhân, tổ chức hình thành quan hệ xã hội pháp luật điều chỉnh (gọi quan hệ pháp luật) Giai đoạn : Cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực quyền...
 • 8
 • 1,363
 • 7

Ra đề bài số 2 (tiết 15)

Ra đề bài số 2 (tiết 15)
... øng ®ỵc 2/ 3 c¸c yªu cÇu trªn Bµi viÕt cßn m¾c mét sè lçi chÝnh t¶, diƠn ®¹t - §iĨm 5-6: §¸p øng 1 /2 yªu cÇu trªn, bµi viÕt cßn m¾c nhiỊu lçi diƠn ®¹t, chÝnh t¶ - §iĨm 3-4: §¸p øng ®ỵc 1 -2 néi dung ... nhiỊu lçi chÝnh t¶, diƠn ®¹t - §iĨm 1 -2: Tr×nh bµy thiÕu ý hc cßn s¬ sµi ý, m¾c qu¸ nhiỊu lçi diƠn ®¹t, ng÷ ph¸p, chÝnh t¶ - §iĨm 0: Hoµn toµn l¹c ®Ị Giáo án 12 -2- G V: Nguyễn Văn Mạnh ... minh… a) Tìm hiểu đề - Bình luận tượng tiêu cực thi cử - Đối tượng nghị luận xã hội trường Trung học phổ thơng - Vận dụng hai khơng với nội dung trường học vào q trình học tập - Kiểu bài: nghị luận...
 • 2
 • 168
 • 0

bài 2 tiết 6: Ôn tập tập đọc nhạc số 2. Nhạc lí: sơ lược về hợp âm. Âm nhạc thường thức : Nhack sĩ Trai- cốp- xki

bài 2 tiết 6: Ôn tập tập đọc nhạc số 2. Nhạc lí: sơ lược về hợp âm. Âm nhạc thường thức : Nhack sĩ Trai- cốp- xki
... Bài 2- Tiểt ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Nhạc : lược hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc Trai-cốp -xki I Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số II Nhạc l : lược hợp âm Hợp âm: Bài 2- Tiểt ôn tập ... Âm nhạc thường thức: Nhạc Trai- Cốp Bài 2- Tiểt ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Nhạc : lược hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc Trai-cốp -xki I Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số II Nhạc l : ... 2- Tiểt ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số Nhạc : lược hợp âm Âm nhạc thường thức : Nhạc Trai-cốp -xki I Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN số II Nhạc l : lược hợp âm Hợp âm: - Hợp âm vang lên đồng...
 • 16
 • 2,452
 • 11

Review 2

Review 2
... long How can I bridge (20 ) endless misunderstanding? Answer: 15 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 ... the earth Now (1) are only five species and all of them are in danger of extinction Three of the (2) species live in Asia There are about 1,500 Indian one-horned rhinos in northeast India The Sumatran ... aggressive if peole come too close to them Rhinoceros are large animals The black rhino weighs ( 12) and 1.5 tons and adult white rhino can weigh tons They have very thick skins, too As a result,...
 • 9
 • 249
 • 0

Bai 2-Tiet 7 -TDN so 3- Cach danh nhip 2/4-ANTT

Bai 2-Tiet 7 -TDN so 3- Cach danh nhip 2/4-ANTT
... tác phẩm nhiều người yêu thích -Cuối năm 1944 Tham gia Việt Minh ca khúc Tiến quân ca đời nhà 171 phố Mongrant 45 Nguyễn Thượng Hiền - Ông hoạ sĩ với tranh sơn dầu: Sám hối, Nửa đêm,Cuộc khiêu ... (Le Bal aux suicidés) Văn Cao 20 tuổi Những tác phẩm ca sĩ thể thành công Tác phẩm đời năm 19 47 nư ớc nhà bị thục dân Pháp đô hộ Đó hát có giá trị sức sống lâu bền đời sống âm nhạc nhân dân...
 • 16
 • 990
 • 1

Giao an 12_ki 2 (Tiet 80-82

Giao an 12_ki 2 (Tiet 80-82
... & Giáo án ngữ văn 12 Năm học 20 08 -20 09 Ngày soạn: 3 /2/ 2009 Tiết 81 Làm văn Trả Bài viết số A MC TIấU: Kiến thức: - Củng cố kiến thức văn học kĩ làm văn có liên quan đến học Kỹ năng: - Nhận ... & Ngày soạn: 10 /2/ 2009 Tiết 82 Giáo án ngữ văn 12 Năm học 20 08 -20 09 Đọc văn ông già biển (Trích) Hê-ming-uê A MC tiêu Kiến thức: - Cảm ... thực ngời" Ông già biển (The old man and the sea) - Đợc xuất lần đầu tạp chí Đời sống - Tác phẩm gây tiếng vang lớn hai năm sau Hê6 Giáo án ngữ văn 12 Năm học 20 08 -20 09 buông câu Khoảng tra cá kiếm...
 • 11
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai 2 tiết 2 cong nghe 6bai 2 tiet 7 tim hieu chung ve van tu sugdcd 7 bai 2 tiet 2bài 2 tiết 5 thực hiện pháp luậtsoan van 6 bai cay but than 2 tietôn tập giữa học kì 2 tiết 1 lớp 5chapter 2 the chemistry of life answer key section review 2 1lich su 8 bai 2 tiet 1giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng lớp 2 tiết 2chuong trinh dia phuong lop 8 tap 2 tiet 121giai vo bai tap toan lop 5 tap 2 tiet 93toan lop 2 tiet 43giáo án bài tích vô hướng của hai vectơ 2 tiếtđề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 7 số 2 tiet 39giáo án môn toán lớp 2 tiết 41 luyện tậpĐỀ kiem tra co hoc co so 1Tài liệu về Ranger 2011Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhBài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcBài giảng môn tập đọc lớp 1 chủ điểm Thiên nhiên đất nướcSÁCH SCAN Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn).Đề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Câu hỏi trắc nghiệm về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học cực hayHỗ trợ tiếng Việt cho TEXCâu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông cực hay101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsAN ECONOMY FOR THE 99%Biên bản tiết lao động Khoa sư phạm trường Đại học Cần ThơBí kíp trắc nghiệm nhanh môn toánGiáo án chủ nhiệm lớp 3Giáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨC114_Math Magic Dr. Josip Pumpkin DeradoĐồ án tổ chức thi công cầu thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập