51559 midterm paper n 2

SẢN PHẢM PHÀN 2

SẢN PHẢM PHÀN 2
... http://chaobansanpham.com/images.asp?ID=89683 https://blogdulich 123 .wordpress.com /20 10/09 /23 /tau-cao-t%E1%BB%91c-tuy% http://cafeland.vn/tin-tuc/chinh_sach quy_hoach /2- 10041-chuyen-doi-h E1%BA%BFn-ha-tien-phu-qu%E1%BB%91c/ ... biển >26 .000 ha, đó: + vùng bảo vệ nghiêm ngặt khoảng 3.000 + vùng phục hồi sinh thái rộng >13.500 + vùng phát triển >10.000 Nơi có gần 100 loài san hô cứng, gần 20 loài san hô mềm 62 loài...
 • 24
 • 148
 • 0

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid
... monosaccarid, luận văn tiến hành tổng hợp số dẫn xuất N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid cách ngưng tụ hợp chất với benzaldehyd khác CHƯƠNG TỔNG QUAN I.1 TỔNG QUAN VỀ MONOSACCARID ... OH H H R 1.1.3 Phương pháp tổng hợp monosaccarid isothiocyanat [7-9] 1.1.3.1 Bằng phản ứng dẫn xuất halogen monosaccarid với thiocyanat vô Lần E.Fischer tổng hợp dẫn xuất isothiocyanat monosaccarid ... O NCS H H H NHAc CH3 Gần số nhà khoa học đề xuất phương pháp tổng hợp với qui trình đơn giản, hiệu kinh tế cao Theo phương pháp dẫn xuất glycosyl isothiocyanat tổng hợp phản ứng glycosyl halogenua...
 • 79
 • 261
 • 0

một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid

một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid
... IR dẫn xuất 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl isothiocyanat 38 Hình 3.2 Phổ IR dẫn xuất 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-Dgalactopyranosyl thiosemicarbazid 40 Bảng 3.1 Các dẫn xuất ... R3 R1 N H Phản ứng dùng để tổng hợp dẫn xuất mono, tri thiosemicarbazid 1.2.1.3 Phản ứng hydrazin với dẫn xuất acid thiocarbamic Các hydrazin phản ứng với dẫn xuất acid thiocarbamic cho thiosemicarbazid ... cứu tổng hợp dẫn xuất glycozid nâng cao hoạt tính sinh học chúng vấn đề quan tâm Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu lĩnh vực hoá học monosaccarid, luận văn tiến hành tổng hợp số dẫn xuất N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid...
 • 79
 • 291
 • 0

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau.

tổng hợp một số dẫn xuất của N-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-B-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazid bằng cách ngưng tụ hợp chất này với benzaldehyd thế khác nhau.
... 150°C hợp kim Fe -25%Cr đơn giản phủ hợp hợp kim với khuếch tán bột Xeri oxit cách nhúng vào dạng bột nhão chúng ancol sấy khô Một dạng chống ăn mòn NTĐH quan tâm lớn lớp phủ có dạng hợp chất với ... ăn mòn thích hợp Trong trường hợp thường có hai cách bảo vệ sắt: Tạo hợp kim sắt có đặc tính chống ăn mòn cao tạo lớp phủ, mạ bảo vệ ngăn cách tiếp xúc vật liệu với môi trường, ngăn cách lớp sơn ... Yb Sự thay đổi số điện tử mức 5d 4f dẫn đến số khác biệt có tính chất tuần hoàn dãy NTĐH tính bazơ, màu sắc, độ tan, dãy NTĐH có bán kính ion giảm dần từ La đến Lu với tăng dần số nguyên tử Z...
 • 65
 • 328
 • 0

Kiểm tra 15 pút lần 2- 4 mã đề

Kiểm tra 15 pút lần 2- 4 mã đề
... tên gọi ? A Vũ Đại B Đông Xá C Đờng Lâm D Đại Hoàng Câu 4: Tiểu thuyết "Số đỏ" đợc đăng "Hà Nội báo" từ số ? A Số 39 B Số 40 C Số 41 D Số 42 Câu 5: Với Nam Cao, nghệ thuật là: A Những tiếng nói ... nông dân nghèo, Nam Cao tập trung vào vấn đề ? A Bức tranh chân thực nông thôn Việt Nam nghèo đói, xơ xác đờng phá sản, bần vào năm 1 940 - 1 945 B Số phận bi thảm ngời thấp cổ bé họng bị chà đạp, ... phèng" C Xã hội vô nghĩa lý D Cả đáp án Câu 3: Dòng sau nói năm sinh Nam cao ? A 1 915 B 1916 C 1917 D 1918 Câu 4: Thành tựu đặc sắc sáng tác Vũ Trọng Phụng chủ yếu thể loại ? A Truyện ngắn bút...
 • 8
 • 305
 • 1

ôn thi toán - phần 2

ôn thi toán - phần 2
... cos2x, cotg2x, 1+ sin2x, 1+ tgx, 1+ cotgx, tgx - cotgx cos2x, cotg2x, - sin2x, - tgx, - cotgx, tgx - cotgx Ví d 1.Gi i phương trình: cos3x – 2cos2x + cosx = Ví d 2. Gi i phương trình: sin2x + ... th a s f(x) sin2x, tgx, tg2x, sin2x, tg2x, cotgx, x x cos , cot g , sin2x, tg2x 2 x x sin , tg , sin2x, tg2x 2 π x π x cos2x, cotg2x, cos ( − ) , sin ( + ) 4 π x π x cos2x, cotg2x, cos ( + ) ... c: a b c (1) ⇔ (2) sin x + cos x = 2 2 a +b a +b a + b2 a b ð t = sin ϕ ; = cos ϕ 2 a +b a + b2 c Khi ñó phương trình lư ng giác có d ng: cos(x - ϕ ) = (3) a + b2 c ≤ ⇔ a +b2 ≥ c2 Phương trình...
 • 24
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học Khối B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học Khối B
... 16 D; 17 C; 18 C; 19 D; 20< /b> D; 21< /b> D; 22< /b> D; 23< /b> D; 24< /b> B; 25< /b> C; 26< /b> B; 27< /b> D; 28< /b> A; 29< /b> D; 30 A; 31 A; 32 < /b> C; 33 C; 34 D; 35 D; 36 D; 37 B; 38 A; 39 A; 40 D; 41 A; 42 < /b> D; 43 C; 44 B; 45 C; 46 D; 47 D; 48 ... Giải pháp phát triển b n vững hoạt động A (1) (2)< /b> B (3) (4) C (2)< /b> (3) D (1) (3) Câu 59 Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0, 422< /b> 5BB + 0,4550Bb + 0, 122< /b> 5bb = Khi quần thể này, ... loại giao tử tối đa? Biết trình sinh < /b> học diễn b nh thường A 12 < /b> B 16 12 < /b> C 12 < /b> 16 D 12 < /b> 32 < /b> Câu 21< /b> Trong ao, kiểu quan hệ xảy hai loài cá có ổ sinh < /b> thái trùng nhiều A ký sinh < /b> B ức chế cảm nhiễm C...
 • 9
 • 357
 • 6

HOạT TíNH KHáNG KHUẩN Và KHáNG NấM CủA MộT Số N-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- ò -D-galactopyranozyl) THIOSEMICACBAZON BENZANDEHIT THế

HOạT TíNH KHáNG KHUẩN Và KHáNG NấM CủA MộT Số N-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl- ò -D-galactopyranozyl) THIOSEMICACBAZON BENZANDEHIT THế
... thể hoạt tính sinh học rõ rệt với vòng vô khuẩn tơng ứng nh sau: kháng trực khuẩn Gram âm K pneumonia với vòng vô khuẩn từ 18 mm đến 26 mm, tất dẫn xuất có hoạt tính sinh học; kháng cầu khuẩn ... epidermidis với vòng vô khuẩn từ 15 mm đến 22 mm; kháng nấm men C albicans với vòng vô khuẩn từ 15 mm đến 26 mm trừ dẫn xuất với nhóm p-N(CH3)2 nồng độ ny vòng vô khuẩn nhng kích thích kháng nấm men C ... kính vòng vô khuẩn đợc đo v tính toán nh Bảng thể tích 25 l (hay nồng độ 10 g/ml) dẫn xuất hoạt tính kháng trực khuẩn Gram âm K pneumonia Điều thú vị l nồng độ ny chất không kháng cầu khuẩn Gram...
 • 6
 • 269
 • 1

BẢN ĐỒ CÁC QUẬN TRONG TP.HCM PHẦN 2

BẢN ĐỒ CÁC QUẬN TRONG TP.HCM PHẦN 2
... QUẬN QUẬN QUẬN 10 QUẬN 11 QUẬN 12 QUẬN GÒ VẤP QUẬN BÌNH THẠNH QUẬN BÌNH TÂN QUẬN PHÚ NHUẬN QUẬN TÂN BÌNH QUẬN THỦ ĐỨC QUẬN TÂN PHÚ QUẬN QUẬN ...
 • 15
 • 207
 • 0

Đại 7 (HK 1 - 3 cột) bản 2

Đại 7 (HK 1 - 3 cột) bản 2
... 39 ,1 078 8 ≈ 39 c 73 ,95 : 14 ,2 Cách 1: 73 ,95 : 14 ,2 74 :14 ≈ CÁch 2: 73 ,95 : 14 ,2 ≈ 5 ,2 077 ≈ d 21 , 73 .0, 815 7, 3 Cách 1: 21 , 73 .0, 815 7, 3 21 . 1 ≈ 2, 426 02 Cách 2: 21 , 73 .0, 815 7, 3 3 3.Củng cố: - Cho Hs ... 23 , 73 Bài 81/ SGK a 14 , 61 7, 15 + 3, 2 Cách 1: 14 , 61 7, 15 + 3, 2 =15 – + ≈ 11 Cách 2: 14 , 61 7, 15 + 3, 2 = 10 ,66 ≈ 11 b 7, 56 5, 17 3 Cách 1: 7, 56 5, 17 3 ≈ 8.5 ≈ 40 Cách 2: 7, 56 5, 17 3 39 ,1 078 8 ... -3 Bài 96/SGK + 23 21 16 + 0,5 + 23 21 a 4 )+ 23 23 16 ( + )+ 21 21 = (1 0,5 = + + 0,5 = 2, 5 19 3 33 3 = (19 - 33 ) 3 = ( -1 4 ) b = -6 Bài 99/SGK a (-6 , 73 0,4) .2, 5 = -6 , 73 (0,4 2, 5) = -6 , 73 ...
 • 88
 • 163
 • 0

Hình 7 ( Học kỳ 1 - 3 cột) Bản 2

Hình 7 ( Học kỳ 1 - 3 cột) Bản 2
... AB = A1B1 ; AC = A1C1 ; BC = B1C1 Khi ta kết luận ∆ABC = ∆A1B1C1 theo trường hợp c.c.c? Hoạt động 2: Luyện tập tập có yêu cầu vẽ hình, chứng minh (1 3 phút) Bài 32 SBT /10 2: Bài 32 SBT /10 2: A GV ... Bài SGK /10 9: ¼ ¼ Tính AOD =? ( CBA = 32 0) Ta có V CBA vuông A ¼ ¼ => CBA + BCA =900 (1 ) V COD vuông D ¼ ¼ => COD + DCO = 900 (2 ) ¼ ¼ mà BCA = OCD ( đ) (3 ) ¼ ¼ Từ (1 ) , (2 ) , (3 ) => ABC = COD = 32 0 Hoạt ... tập IV Rút kinh nghiệm tiết dạy: -Vẽ PM=5cm -Vẽ (P;3cm); (M ;2. 5cm) -( P;3cm) (N ;2. 5cm) cắt N -Vẽ Pn, MN Ta đo V MNP có: MN =2. 5cm, NP=3cm, PM=5cm Tuần 12 Tiết 23 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: − HS khắc...
 • 117
 • 189
 • 0

giáo án 2 tuần 4

giáo án 2 tuần 4
... bạn bè Ngày soạn: 2/ 10/ 20 09 Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 09 Toán : 49 +25 A/ Yêu cầu :- Biết cách thực phép cộng có nhớ pha ̣m vi 100, da ̣ng 49 + 25 Biế t giải bài toán bằ ng mô ̣t phép ... chục que tính - Lấy 49 que tính để trước mặt - Lấy thêm 25 rời Thêm 25 que tính gồm chục que rời que tính - Làm theo thao tác giáo viên -Vậy 49 + 25 = 74 sau đọc kết 49 cộng 25 74 * Đặt tính tính ... 17 47 39 + + + 24 27 17 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: TT c/ Luyện tập : -Bài 1: -Yêu cầu nối tiếp đọc kết phép tính + = 10 + = 11 + = 12 + = 14 + = 12 + = 16 -Giáo viên nhận xét đánh giá -Bài 2: ...
 • 49
 • 194
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Truyền dữ liệu TCP trên mạng wimaxTruyền hình di động mobile TV theo chuẩn DVB hNghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng bưu điệnNghiên cứu tuyển chọn, phân lập và khả năng phân hủy hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) của chủng vi khuẩn từ nước thải khu công nghiệpHoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần phân lân nung chảy văn điển giai đoạn 2010 2015Kiểm tra chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động mặt đất công cộngKhảo sát ứng dụng hệ SCADA cho trạm biến áp vĩnh yênĐỒ ÁN XỬ LÝ CHẤT THẢIKHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH PHẦN RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI SỐ 42 VŨ NGỌC PHAN, LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘIQuan hệ Singapore Trung Quốc từ 1990 đến 2010 (LA tiến sĩ)Các cơ chế cho mạng hướng đến nội dungĐÁNH GIÁ VAI TRÒ của PHỤ nữ dân tộc MIỀN núi TRONG PHÁT TRIỂN KINH tếNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU POLYME XỐP CẤU TRÚC MAO QUẢN NANO ỨNG DỤNG ĐỂ XỬ LÝ CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCĐỀ CƯƠNG MÔN ĐỊA CHÍNH ĐẠI CƯƠNGTìm hiểu các hoạt động liên quan đến tổ chức quản lý phát triển du lịchnghiên cứu về biển sinh vật biển và cảm xúc của con người về biểnTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRƯỞNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNGQuá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt ở Thái Lan (LA tiến sĩ)BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT NAM 2016 DA KIEM TOANLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý (LA tiến sĩ)