33109 uniform test for year 7

TEST FOR UNIT 7

TEST FOR UNIT 7
... has lasted forty minutes so far I _ a waited in the queue forty minutes ago b was waiting in the queue for forty minutes c have been waiting in the queue for forty minutes ... _ a will never forget to see Nelson Mandela b never will forget seeing Nelson Mandela c will never forget seeing Nelson Mandela d never forget when I saw Nelson Mandela I've ... computers for doing particular jobs b people who look for information on the Internet c people who design the Web d computer programs that allow users to look at and search through information...
 • 7
 • 615
 • 7

TEST FOR UNIT 7 pps

TEST FOR UNIT 7 pps
... has lasted forty minutes so far I _ a waited in the queue forty minutes ago b was waiting in the queue for forty minutes c have been waiting in the queue for forty minutes ... _ a will never forget to see Nelson Mandela b never will forget seeing Nelson Mandela c will never forget seeing Nelson Mandela d never forget when I saw Nelson Mandela I've ... computers for doing particular jobs b people who look for information on the Internet c people who design the Web d computer programs that allow users to look at and search through information...
 • 12
 • 116
 • 0

TEST FOR GRADE 7, SEMESTER II

TEST FOR GRADE 7, SEMESTER II
... when he (be)…………….three I (brush)……… my teeth every night, but last night I (forget)……… to brush them 12 Make question for the underlined words We met her at the City's Theater last night Nga brushes ... always busy at school? What does Lan's father grow? Where does Mai work? 10 Use the correct words form (2ms) He is a…………….person (help) My tooth is very……………… now (pain) Clean teeth are……………….teeth ... the ghost stories (scare) The people here are very…………… (friend) 11 Use the correct verb tense form (2ms) She never (stay)…………… up late at night My mother (plant)……………flowers in the garden at...
 • 3
 • 54
 • 0

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 7 THE MASS MEDIA

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 7 THE MASS MEDIA
... quality (2) the middle of the 1950s Color television broadcasts began in the ENGLISH 10 TEST FOR ed States in 1954 in Japan in 1960, and in Europe in 19 67 The first (3) on the moon was broadcast ... (5) all over the world immediately through the (6) of satellites that transmit the (7) from the earth, through (8) , and back to the earth More people now (9) their news and information throu ... She couldn't complete the work The boat couldn't put to sea , they couldn't sell their house I can't print out the letter When we got to the top of the hill we couldn't see...
 • 5
 • 235
 • 1

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 7

ENGLISH 10 TEST FOR UNIT 7
... has lasted forty minutes so far I _ a waited in the queue forty minutes ago b was waiting in the queue for forty minutes c have been waiting in the queue for forty minutes ... _ a will never forget to see Nelson Mandela b never will forget seeing Nelson Mandela c will never forget seeing Nelson Mandela d never forget when I saw Nelson Mandela I've ... computers for doing particular jobs b people who look for information on the Internet c people who design the Web d computer programs that allow users to look at and search through information...
 • 6
 • 442
 • 2

ENGLISH 7 TEST FOR UNIT 7

ENGLISH 7 TEST FOR UNIT 7
... houses in the street everyday To With For At 26, Sorry, I cant go with you I have my work for the test tomorrow Review To review Reviewing To reviewing 27, I usually go to bed at half eleven ... letters before I go to work Chemist Porter Mailman Engineer 30, My tooth doesnt stop hurting I will go and see my Actor Dentist Doctor Baker 31, She wants the to make a special cake for her daughters ... mechanic / my / he / father / works / is / a / the/ in / in / factory / city / and 4, five days / for / forty hours / about / works / a week / he 5, he / he / usually / so / in / morning / in / afternoon...
 • 4
 • 585
 • 5

ENGLISH 7 TEST FOR UNIT 7

ENGLISH 7 TEST FOR UNIT 7
... That’s _ (7) Shopkeeper: Not really Most tow-year-old motorbikes have done (8) than that But you can have it for 16,500,000 VND Customer: It’s still just _ (9) too much for me Shopkeeper: ... there Customer: How _(3) is it? Shopkeeper: It’s only 17, 000,000 VND! That isn’t _ (4) at all Customer: I don’t know. 17, 000,000 seems to be quite _ (5) of money How old is it? ... still just _ (9) too much for me Shopkeeper: All right You can take it for 16,000,000 VND I can’t sell it for (10) than that Customer: Good It’s a deal V Em ghép từ nghề nghiệp cột...
 • 5
 • 161
 • 0

Evaluating the Reliability and Validity of an English Achievement Test for Third-year Non- major students at the University of Technology, Ho Chi Minh National University and some suggestions for chan

Evaluating the Reliability and Validity of an English Achievement Test for Third-year Non- major students at the University of Technology, Ho Chi Minh National University and some suggestions for chan
... teaching, learning and testing at the University of Technology, Ho Chi Minh National University More importantly, it presents data analysis of the chosen test and findings drawn from the analysis ... reliable? Is the achievement test for third-year non -English major students at the University of Technology, Ho Chi Minh National University valid? Is it necessary to make some changes to the test? If ... 3.1 English learning and teaching at the University of Technology, Ho Chi Minh National University 3.1.1 Students and their backgrounds Students who have been learning at the University of Technology...
 • 38
 • 785
 • 10

Test for unit 6,7

Test for unit 6,7
... if they will come there the day after V/ Writing Keeping calm is the key of passing you driving test If you Because of his tiredness, he didn’t any thing  Because he I was careless, so I broke ... Although Ann was ill, she insisted on going to work  In spite of— You should clock the door before you leave  He advised me He works hard and I do, too  Both he and I I’d rather tennis than...
 • 2
 • 364
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: english grammar test for class 7 cbseenglish grammar test for class 7 icseenglish grammar test for class 7 onlinetest paper for class 7 englishenglish grammar test papers for class 7english test for 1st year high schoolquick test professional free download for windows 7quick test professional download for windows 7english grammar test papers for grade 7quick test professional software free download for windows 7english grammar test paper for class 7sample test questions for grade 7 englishtest paper for grade 7 englishtest for unit 14 lop 7 bai tap mai lan huongđáp án cùa test for unit 11 lớp 7 của mai lan hương và nguyễn thanh loanđề thi thử môn hóa 2017 chất lượngđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017sử dụng hệ tọa đọ Oxyz giải các bài toán hình không gian hayNgười chơi facebook khôn ngoan biết rằng Xuân NguyễnThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởThuật toán điều khiển tắc nghẽn WLDAThực trạng nghèo đói và những giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc Thái tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ AnTìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTruyền thông về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài trên kênh truyền hình đối ngoại VTC10-NetvietVai trò của nữ cán bộ trong hoạt động quản lý tại Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội nước CHDCND LàoVấn đề chất lượng lao động của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học khu vực Hà NộiVăn hóa doanh nghiệp của các công ty lữ hành ở Hà NộiXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiCác giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpXóa đói giảm nghèo ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 151616 đề thi kinh tế vi mô dành cho sinh viên chuyên ngành10 de thi tieng anh 2016 NO KEY NEW
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập