07 thi online b0201 – sóng và sự truyền sóng ( p1) (1)

Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 2016 bài 7 sóng sự truyền sóng

Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 2016  bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơ
... chu kì, số bước sóng trình truyền sóng I.Phương pháp v -Liên hệ chu kì, tần số bước sóng:   v.T  f -Liên hệ số gợn sóng sóng truyền bước sóng: +Khoảng cách hai gợn sóng (đỉnh sóng) liên tiếp ... phương truyền sóng dao động lêch pha  5m Tốc độ truyền sóng A .75 m/s B.100m/s C.6m/s D.150m/s Bài 16 Một nguồn sóng dao động với biên độ không đổi, tần số 100Hz Hai điểm M, N gần phương truyền sóng ... đến N B.13mm, truyền từ N đến M C.17mm, truyền từ M đến N D.17mm, truyền từ N đến M   Bài 17 Một nguồn O phát sóng dao động theo phương trình uO  cos  20 t   mm Xét sóng truyền 3  theo...
 • 10
 • 328
 • 0

Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 7: Sóng sự truyền sóng cơ.

Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016 - Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.
... Trang Sóng truyền sóng - Biên soạn: Nguyễn Đình Vụ - email: nguyendinhvu@gmail.com - phone: 0948249333 A .-2 cm B .-1 cm C.2cm D.1cm Bài 21 Một sóng học truyền theo phương Ox với biên độ không đổi ... chu kì, số bước sóng trình truyền sóng I.Phương pháp v -Liên hệ chu kì, tần số bước sóng:   v.T  f -Liên hệ số gợn sóng sóng truyền bước sóng: +Khoảng cách hai gợn sóng (đỉnh sóng) liên tiếp ... thời gian ngắn điểm N hạ xuống thấp nhất? 19T 11T T 9T A B C D 20 20 20 20 Bài 26 Sóng ngang có chu kì T, bước sóng , lan truyền mặt nước với biên độ không đổi Xét phương truyền sóng, sóng truyền...
 • 10
 • 307
 • 2

skkn thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm sóng sự truyền sóng cơ để dạy học chương II sóng sóng âm vật lý lớp 12

skkn thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm sóng cơ và sự truyền sóng cơ để dạy học chương II sóng cơ và sóng âm  vật lý lớp 12
... thuộc khối 12 III ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC DO ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Hiệu giảng dạy a Chất lượng dạy học đại trà: Căn kết thi bán kỳ I năm, nội dung thi gồm chương: Chương chương Vật 12 Tỉ lệ ... đơn ĐINH THỨ CƠ PHỤ LỤC: ỨNG DỤNG CỦA BỘ THÍ NGHIỆM Sử dụng dạy học đơn vị kiến thức trình truyền sóng - Mục đích thí nghiệm: Biểu diễn chất trình truyền sóng: Là trình lan truyền dao động ... nghiệm truyền sóng sợi dây được thí nghiệm rất khó thành công Giải pháp 2.1 Thiết kế, chế tạo thí nghiệm a Nguyên tắc hoạt động cấu tạo - Nguyên tắc hoạt động: Dựa truyền sóng một vật...
 • 12
 • 255
 • 0

BÀI 7: SÓNG SỰ TRUYỀN SÓNG L ỚP 12 CB

BÀI 7: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG L ỚP 12 CB
... II: SÓNG CƠ VÀ SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM SÓNG ÂM Bài SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG I Sóng cơ: Thí nghiệm: Định nghĩa: Sóng dao động lan truyền mơi Nêu số ví dụ trường tượng sóng thiên nhiên? Phân loại ( loại) ... phương truyền sóng 4 Sóng dọc:  Sóng dọc sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng Sóng dọc truyền chất khí, chất l ng chất rắn Sóng khơng truyền chân khơng II Các đặc trưng sóng ... truyền sóng (v): tốc độ lan truyền dao động mơi trường Tần số sóng: L đại l ợng nghịch đảo chu kì f = * Đối với mơi trường, tốc truyền sóng có giá trị khơng đổi d Bước sóng: qng đường mà sóng truyền...
 • 9
 • 603
 • 21

Tiết 12 Bài 7:SỐNG CƠ SỰ TRUYỀN SỐNG CƠ(mới) CB

Tiết 12 Bài 7:SỐNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SỐNG CƠ(mới) CB
... t: Phương trình dao động o U = ACosωt A B A B Một sống hình sin lan truyền mơi trường dọc theo trục ox.Sau khoảng fhời gian ∆t Dao động từ O lan truyền đến M có phương trình : U M = ACosω (t − ... l­ỵng sãng lµ n¨ng l­ỵng dao ®éngcđa c¸c phÇn tư cđa m«i tr­êng cã sãng trun qua A Xét sống hình sin lan truyền mơi trường dọc theo trục ox B III.Ph­¬ng tr×nh sãng Ph­¬ng tr×nh cđa mét sãng h×nh ... 1.Sù trun sãng h×nh sin A B A B II.C¸c ®Ỉc tr­ng cđa sãng h×nh sin 1.Sù trun sãng h×nh sin 10 11 12 I O II III IV λ V T λ λ = v.T II.C¸c ®Ỉc tr­ng cđa sãng h×nh sin 1.Sù trun sãng h×nh sin u t...
 • 32
 • 369
 • 4

Sóng Sự Truyền Sóng

Sóng Cơ Và Sự Truyền Sóng Cơ
... với phương truyền sóng gọi sóng ngang - Sóng ngang truyền chất rắn bề mặt chất lỏng Bài SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ I Sóng Sóng dọc Bài SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ I Sóng Sóng dọc - Sóng mà phần ... Bài SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ I Sóng Thí nghiệm Định nghĩa - Sóng dao động lan truyền môi trường Bài SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ I Sóng Thí nghiệm Định nghĩa Sóng ngang - Sóng mà phần ... phương truyền sóng gọi sóng dọc - Sóng dọc truyền môi trường khí, lỏng rắn - Sóng không truyền môi trường chân không Bài SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ II Các đặc trưng sóng hình sin Sự truyền sóng...
 • 14
 • 251
 • 5

BÀI 7 tiết 12 SÓNG SỰ TRUYỀN SÓNG

BÀI 7 tiết 12 SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ
... phương truyền sóng I Sóng cơ: Sóng nước sóng ngang X O P Phương dao động M Phương truyền sóng - Ví dụ: sóng mặt nước, sóng sợi dây cao su - Trừ trường hợp sóng mặt nước , sóng ngang truyền môi ... nhé! C Sự truyền sóng làm vật chất truyền theo Quá D Vận tốc truyền sóng ngang lớn vận tốc truyền sóng dọc Sai Quãng đường mà sóng truyền chu kỳ dao động sóng gọi A vận tốc truyền B bước sóng C ... lại sóng sợi dây Sóng dọc Phương dao động Phương truyền sóng - Sóng dọc: sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng - Ví dụ: sóng lò xo, sóng âm - Sóng dọc truyền...
 • 40
 • 289
 • 1

SÓNG SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ pdf

SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ pdf
... sóng âm tần số 612 Hz nớc, vận tốc âm nớc 1530 m/s Khoảng cách điểm gần dao động ngợc pha bằng: A 1,25m B 2m C 3m D 2,5m Vận tốc sóng phụ thuộc: A Bản chất môi trờng truyền sóng B Năng lợng sóng ... Trong truyền âm vận tốc âm, tìm câu sai: A .Sóng âm truyền đợc môi trờng rắn, lỏng khí B.Vận tốc âm phụ thuộc tính đàn hồi mật độ môi trờng C.Vận tốc âm thay đổi theo nhiệt độ D .Sóng âm truyền ... cố định đầu A đợc cho dao động với tần số 40Hz(A,B l hai nỳt) Vận tốc truyền sóng dây 20 m/s Trên dây có sóng dừng Số bụng sóng dây là: A B C D Súng dng xy trờn dõy AB =11cm vi u B t do, bc súng...
 • 23
 • 179
 • 0

Chuyên đề máy biến áp sự truyền tải điện năng ôn thi đại học

Chuyên đề máy biến áp và sự truyền tải điện năng ôn thi đại học
... điện xuống 5kV B giảm hiệu điện xuống 10kV C tăng hiệu điện lên đến 80kV D tăng hiệu điện lên đến 40kV MỘT SỐ BÀI TẬP SƯU TẦM THÊM VỀ MÁY BIẾN ÁP VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG Một số tốn máy biến áp ... cấp, P2 cơng suất cuộn thứ cấp máy biến áp Theo ta có Do với máy biến áp ta ln có Từ Vậy cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp máy biến áp 60A 3|Page Chúc em thi Đại học thật tốt! Gv: Nguyễn Duy ... giảm điện áp đường dây 15% điện áp tải tiêu thụ A 4,3 lần B 8,7 lần C 10 lần D lần Hướng dẫn: + Gọi U; U1; ΔU ; I1; ∆P1 điện áp nguồn, điện áp tải tiêu thụ, độ giảm điện áp đường dây, dòng điện...
 • 17
 • 778
 • 1

Vật lí lớp 12 - Tiết 13: SÓNG SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (2). pot

Vật lí lớp 12 - Tiết 13: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (2). pot
... ghi nhận II Sự truyền trưng đại đại lượng sóng lượng A, T (f),  đặc trưng lượng sóng sóng Các đặc trưng sóng - Biên độ A sóng - Chu kì T, - Dựa vào công - Bước sóng  thức bước sóng  quãng đường ... hoàn sóng Hoạt động GV Hoạt động Kiến thức HS - Từ phương trình - HS ghi nhận - Tính tuần sóng: tính tuần hoàn hoàn sóng  t x uM  Acos2    T   sóng - Phương thấy TTDĐ - HS dựa vào trình ... trưng cho sóng? - Viết phương trình sóng giải thích đại lượng phương trình? d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (2 phút) - Ôn kiến thức theo câu hỏi 4-5 SGK - BTVN SGK, 8. 4-8 .7 (Tr 1 2- 13 SBT) *...
 • 9
 • 270
 • 0

Vật lí lớp 12 - Tiết 12: SÓNG SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (1). pptx

Vật lí lớp 12 - Tiết 12: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ (1). pptx
... trả lời phương truyền sóng Sóng dọc môi - sóng trường lỏng phương khí dao động // (hoặc truyền sóng trùng) với dọc, môi phương truyền trường rắn sóng truyền sóng dọc sóng ngang Sóng nước trường ... theo  Sóng ngang phương thẳng Sóng ngang - Tương tự đứng - sóng sóng - Theo phương phương dọc? nằm ngang dao động (của chất điểm ta (Sóng truyền xét)  với nước - Tương tự, sóng ngang HS ... su, truyền sóng ngang) Hoạt động (20 phút): Tìm hiểu truyền sóng Hoạt động Hoạt động Kiến thức GV - Làm thí nghiệm HS - Biến dạng II Sự truyền kết hợp với hình vẽ truyền nguyên sóng 7.2 truyền Sự...
 • 9
 • 253
 • 1

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 BÀI TẬP CHƯƠNG II”SÓNG CƠ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ” ppsx

ÔN TẬP VẬT LÍ 12 BÀI TẬP CHƯƠNG II”SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ” ppsx
... tạo nguồn sóng âm tần số 612 Hz nước, vận tốc âm nước 1530 m/s Khoảng cách điểm gần dao động ngược pha bằng: A 1,25m B 2m C 3m D 2,5m Vận tốc sóng phụ thuộc: A Bản chất môi trường truyền sóng B ... sóng B Năng lượng sóng C Tần số sóng D Hình dạng sóng Hai sóng pha khi: A = 2k ( k = 0; 1; ) B = ( 2k + ) ( k = 0; 1; ) C = ( k + ) ( k = 0; 1; ) D = ( 2k - ) ( k = 0; 1; ) Hai sóng ngc pha khi: ... 2,0ms Trong truyền âm vận tốc âm, tìm câu sai: A Sóng âm truyền môi trường rắn, lỏng khí B Vận tốc âm phụ thuộc tính đàn hồi mật độ môi trường C Vận tốc âm thay đổi theo nhiệt độ D Sóng âm truyền...
 • 6
 • 321
 • 0

SÓNG SÓNG ÂM HỌC CHỦ ĐỀ 6: SÓNG SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ pdf

SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM HỌC CHỦ ĐỀ 6: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ pdf
... Trường THPT Phạm Hồng Thái Bài tập nhà nâng cao 12 Nguyễn Thị Thu Hương ĐÁP ÁN CHỦ ĐỀ 6: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ Câu 10 Nhóm Vật lí ĐA A C A D D A A A D A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... rad/s Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền quãng đường: A 0,225 lần bước sóng B 4,5 lần bước sóng C 2,25 lần bước sóng D 0,0225 lần bước sóng 17 Sóng âm truyền không khí vận tốc 340m/s, tần ... Một sóng học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 8cos2( – ) (cm), 0,1 50 x toạ độ tính m, t thời gian tính s Chu kì sóng là: A 20 (s) B 0,1 (s) C 20 (s) D 10 (s) t x 13 Một sóng học truyền...
 • 4
 • 245
 • 0

bài giảng bài 7 sóng sự truyền sóng cơ - vật lý 12

bài giảng bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơ - vật lý 12
... Tìm hiểu sóng Sóng ngang   Sóng trƣờng hợp gọi sóng ngang, sóng ngang ? Sóng ngang : sóng mà phần tử môi trƣờng dao động theo phƣơng vuông góc với phƣơng truyền sóng Môi trƣờng truyền sóng ngang: ... trƣờng hợp gọi sóng dọc, sóng dọc ? Sóng dọc : sóng mà phần tử môi trƣờng dao động phƣơng với phƣơng truyền sóng Môi trƣờng truyền sóng dọc : rắn, lỏng, khí Chú ý : Sóng không truyền đƣợc chân ... truyền sóng, dịch chuyểnpha có truyền theo sóng ? dao động mà truyền vật chất Hoạt động Củng cố, vận dụng Trả lời câu hỏi TNKQ sau : Câu 1: Sóng ngang sóng học có đặc điểm: A Phƣơng truyền sóng...
 • 27
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpGiải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp), luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đất, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiến lược nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa (LA tiến sĩ)Đề tài luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng thời gian qua, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài tranh chấp lao động cách giải quyết tranh chấp lao động, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpCẩm nang nhóm dinh dưỡngĐầu tư trực tiếp nước ngoài những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam tài liệu, ebook, giáo trìnhPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)Python web scraping 2e (2017)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng của tổ hợp lợn lai giữa nái f1(landrace x yorkshire) phối với đực 402 và PIDU nuôi tại thị xã phú thọ tài liệu, ebook, giáo trìnhInternet of things with arduino cookbook (2016)Lean python learn just enough python to build useful tools 1st edition (2016)Nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi luồng tham chiếu để nâng cao tốc độ cho các hệ xử lý song song chuyên dụng (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)THIẾT BỊ SẤY CHÂN KHÔNGBước đầu tìm hiểu lời thoại trong văn xuôi Vi HồngCác đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin trường phổ thông năng khiếu ĐHQG TP HCMNghiên cứu chuyển gen mã hóa protein bề mặt của virus H5N1 vào cây đậu tương phục vụ sản xuất vaccine thực vật (LA tiến sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập