PRACTICE TEST 2 (luyện thi đh) tiếng anh 12 nguyễn đình hiệp

luyen thi DH tieng Anh

luyen thi DH tieng Anh
... cheese C salt and pepper D here and there Question 44: A: This grammar test is the hardest one we’ve ever had this semester! B: …………………but I think it’s quite easy A I couldn’t agree more B I understand ... organization made it possible to take place this conference B Your organization made possible for this conference to take place C Your organization made it possible this conference to take place D Your ... for this conference to take place Question 80: I/ not see/ point/ rule/ we/ not/ cycle/ school A I can’t see the point of this rule which we don’t cycle to school B I can’t see the point of this...
 • 8
 • 58
 • 0

2 Đề và Đáp án Luyện thi ĐH - T-Anh

2 Đề và Đáp án Luyện thi ĐH - T-Anh
... Trang 8-Mã đề _ _ _ _ ĐÁP ÁN: ĐÊ SỐ 1 D 11 B 21 A 31 D 41 D 51 D 61 B 71 A B 12 C 22 B 32 B 42 B 52 B 62 B 72 D 24 A call off = cancel A 13 C 23 A 33 C 43 A 53 A 63 A 73 C 25 B put sb up: ... students get bored THE END Trang 4-Mã đề _ _ _ _ TRUNG TÂM NN NÚI THÀNH ĐỀ LUYỆN THI SỐ (Đề thi có 04 trang) ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: ... A Correcting the mistakes: C 12 C 22 A 32 B 42 D 52 D 62 D 72 C 46C confusing → confused C 13 B 23 C 33 C 43 C 53 A 63 A 73 D 47A news story → news stories C 14 C 24 D 34 D 44 A 54 D 64 B 74 A...
 • 9
 • 184
 • 1

Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 2 docx

Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 2 docx
... hours 43.How much would it cost an average ship to round the Horn? a.fifteen thousand dollars b.fifty thousand dollars c.five thousand dollars d. one hundred and fifty thousand dollars 44 Which country ... in order to b but c so d and 40.a rich b interested c keen d successful IV Read the following passage and choose the best answer: In 1 920 , after some thirty-nine years of problems with diseases, ... titled “The development of Capitalism in Russia” was published 36.a because b when c although d during 37.a by b because c for d in spite of 38.a began b finished c looked forward d practised 39.a...
 • 3
 • 228
 • 0

Đề ôn thi ĐH Tiếng Anh- ĐỀ 2

Đề ôn thi ĐH Tiếng Anh- ĐỀ 2
... IV 26 on 27 and c a d 10 c 11 b 12 b 13 d 14 a 15 a 19 pleasure 22 collaboration 20 excellence 23 society 21 weightlessness 24 competitive 28 their 30 However 32 about 29 through 31 on 33 to 25 ... ONE suitable word (26 ) _ the World Wide Web, computer users can find many medical facts (27 ) _ beliefs Their availability can improve world health : people may change (28 ) _ attitudes ... may not always be accurate or helpful to all individuals There may even be fraudulent claims ( 32) _ products to increase sales Is it realistic (33) _ expect real solutions to difficult...
 • 4
 • 110
 • 0

dề thi đh tiếng anh - ma de 0917

dề thi đh tiếng anh - ma de 0917
... was forbidden to use her typewriter, and I should go D She told me to go ahead 64 We can’t deny that all of us made certain mistakes early on A It can be denied that not all of us made mistakes ... could avoid making mistakes C We admit that we could avoid making certain mistakes when young D Everyone of us denies that we made certain mistakes early on 65 The agreement ended six-month negotiation ... company decided to use suggestion boxes? A To take advantage of the employees’ ideas B To minimize complaints C To take some of the burden off department heads D To appease the finance department...
 • 7
 • 356
 • 1

luyen thi Olympic Tieng Anh

luyen thi Olympic Tieng Anh
... Nam famous for? - …………………………………………………………………………………………………… Why did the writer think Viet Nam will be one of the wealthiest and most powerful countries in the South East Asia in year to come? - ... 1 Who wrote this passage? A foreiner or a Vietnamese ? - …………………………………………………………………………………………………… Why did Vietnamese...
 • 3
 • 1,174
 • 53

Đáp án đề thi HKI - Tiếng Anh 12 - Đề 2

Đáp án đề thi HKI - Tiếng Anh 12 - Đề 2
... their bodies Some birds, such as parrots, are caught alive and sold as pets Đề thi học kì 1-Môn Tiếng Anh 12 Trang 2/ 3 – Đề For many animals and birds, the problem is that their habitat is disappearing ... B A Shocking Event C A Warning Ring D A Lesson To Be Remember THE END Đề thi học kì 1-Môn Tiếng Anh 12 Trang 3/3 – Đề ... a graduate from this engineering college designed an iron-steel bridge Unfortunately, because of many mistakes in his design, the bridge collapsed soon after it came into use This event shook...
 • 3
 • 1,296
 • 10

Tài liệu Luyện thi olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 12

Tài liệu Luyện thi olympic tiếng Anh lớp 4 vòng 12
... English Go COOL PAIR MATCHING Có 20 miếng ghép, 10 miếng ghép chứa chữ tiếng Anh, 10 miếng chứa hình ảnh ứng với nghĩa từ tiếng Anh, bạn điền số thích hợp vào miếng ghép chứa hình thể nghĩa từ Ví ... theatre Làm plate LEAVE ME OUT Có 10 câu hỏi, câu đưa từ thừa chữ cái,bạn cần loại bỏ từ để từ tiếng Anh cách click chuột vào chữ Nếu bạn chọn chữ biến mất, chọn sai chữ Bạn chọn START để bắt đầu...
 • 16
 • 1,984
 • 18

Kinh nghiệm luyện thi đh môn anh

Kinh nghiệm luyện thi đh môn anh
... là môt danh từ Do đó đáp án đúng là a glass of lemon juice Kinh nghiệm luyện thi môn Anh (P3): Các bước làm tập hoàn thành câu Hôm tiếp tục với series Kinh nghiệm luyện th ĐH môn Anh với ... sth: thời gian để làm Kinh nghiệm luyện thi môn Anh (P5): Danh động từ (Gerund) 18 Như em biết, danh động từ (Gerund) có cấu trúc giống phân từ thực chức danh từ câu Danh động từ làm chủ ngữ ... danh từ số nhiều Thông thường nhận biết danh từ số nhiều đuôi s nhiên số danh từ môn học (economics, politics…) có đuôi s danh từ số nhiều Đáp án câu politicians – trị gia Kinh nghiệm luyện thi...
 • 37
 • 173
 • 4

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 3 ppt
... TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 81.Look at t_ e blue kite 82.Take o_t your book 83. Is this a ruler? - _ _ _, it is 84.That ... TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 192 What’s h _ _ name? – She is Hoa 1 93 What c _ l _ _ r is this? – It is pink 194 L _ ... ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 26.This is my friend _ _ _ name is Mary 27.I play hide- and...
 • 8
 • 6,492
 • 461

Xem thêm

Từ khóa: BIỆN PHÁP QUẢN lí đổi mới SINH HOẠT của tổ CHUYÊN môn ở TRƯỜNG TRUNG học cơ sở THÀNH PHỐ hải DƯƠNGBIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG CHUYÊN môn ở các TRƯỜNG TRUNG học cơ sở HUYỆN KINH môn TỈNH hải DƯƠNGKỸ NĂNG KIỂM SOÁT HÀNH VI HUNG TÍNH ở THIẾU NIÊNNHU cầu về VIỆC làm của NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA túyNGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHÂN bón hữu cơ lục THẦN NÔNG và CHẾ PHẨM d409 đến SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT lúa bắc THƠM số 7 tại HUYỆN THANH OAI – hà nộiVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012NÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 1 (Unit 123)Từ vựng Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 CITY LIFEĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ của dự án “ xây DỰNG KHU DU LỊCH SINH THÁI hồ tàu VOI” tại KHU KINH tế VŨNG ÁNG, HUYỆN kỳ ANH , TỈNH hà TĨNH và đề XUẤT GIẢI PHÁP kỳ THUẬT GIẢM THIỂU tác ĐỘNGNGHIÊN cứu NHU cầu sử DỤNG nước SẠCH của NGƯỜI dân TRÊN địa bàn xã GIANG sơn, HUYỆN GIA BÌNH,TỈNH bắc NINHHoàn thiện quy trình và phương pháp định giá bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư và thẩm định giá việt namHoàn thiện thanh toán quốc tế cho xuất nhập khẩu hàng hoá tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triểnviệt nam, chi nhánh hòa bìnhĐÁNH GIÁ mức độ hài LÒNG của SINH VIÊN sử DỤNG DỊCH vụ THẺ LIÊN kết e PARTNER s CARD của NGÂN HÀNG VIETINBANK, CHI NHÁNH CHƯƠNG DƯƠNG tại học VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN lý rủi RO THANH KHOẢN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN TIÊN PHONGGIẢI PHÁP mở RỘNG tín DỤNG đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín CHI NHÁNH ĐÔNG đôGiải pháp mở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á seabank kim liênNâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân độiNâng cao tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh ba đình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập