quy luật menden

Bài 9: Quy luật Menđen-quy luật PLĐL

Bài 9: Quy luật Menđen-quy luật PLĐL
... d 9:3 :3:1 SGK 22 mẹ) Xem Aabb ; aabb cụ thể 2 P: vàng, trơn x xanh,3nhăn (3:1)2 - Nếu biết gen quy định tính trạng 3 F1: vàng,2trơn 33 thể 27 đoán KQ phân li đời sau 27 :9:9 :9:3 :3:3:1 (3:1) PLĐL ... Các cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử (ND quy luật PLĐL) II - Cơ sở tế bào học Các cặp nhân tố di truyền tồn gen) quy định tính Các cặp nhân ... 1/16 aabb (1/16 xanh, nhăn) 1/16 aaBB III ý nghĩa quy luật Menđen Xác định công thức tổng quát cho phép lai nhiều tính trạng -Theo quy luật PLĐL, lai cá thể chủng Số cặp gen Số loại Số loại Số...
 • 9
 • 404
 • 2

Bài 9: Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập

Bài 9: Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập
... cặpnhư tế bào? Tại chúng lại phân li cặp NST tương đồng khác trạng khác nằm độc lập hình thành giao tử? ? Khi giảm phân, NST phân li độc lập nên cặp gen phân li độc lập giao tử (xem H SGK) Pt/c: ... trạng phân li độc lập với Các cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử (ND quy luật PLĐL) II - Cơ sở tế bào học Các cặp nhân tố di truyền tồn gen) quy ... Bài Quy luật menđen: quy luật phân li độc lập I Thí nghiệm lai hai tính trạng Menđen lai đậu Hà Lan t/c khác tính trạng...
 • 9
 • 1,145
 • 8

bài 8,QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI

bài 8,QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI
... biểu nội dung quy luật phân li men đen - GV yêu cầu : Nghiên cứu SGK trang 35,36  giải thích sở tế bào học quy luật phân li? - Các gen nằm cặp nst, vây cặp nst phân li cácgen phân li nào? Hoạt ... Xác suất bốc viên bi túi 0,5  Kết qủa tương ứng với kết qủa phân li kiểu gen F3 Menđenqua phân tích tỉ lệ phân li KH F3  Phép lai phân tích - Kiểm tra độ chủng giống giống - HS khái qúat phát ... - Kiểm tra giả thuyết: Men đen làm phép lai phân tích Lấy dị hợp lai với đồng hợp lặn -> 1:1 * Nội dung quy luật phân li: - Mỗi tính trạng cặp alen quy định, có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc từ...
 • 2
 • 641
 • 8

QUY LUẬT MENĐEN

QUY LUẬT MENĐEN
... nhăn F1 là? GV: Lê Minh Tân Trang Ôn tập: Menđen Tổ Sinh học Câu 70 Ở loài thực vật giao phấn, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa màu đỏ, b màu trắng, D hạt trơn, ... AABb C AaBb X aaBb D aaBb X aabb Câu 69 Ở loài thực vật giao phấn, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa màu đỏ, b màu trắng, D hạt trơn, d hạt nhăn Các cặp gen nằm ... tính trạng A 3/64 B 9/64 C 27/64 D 1/64 Câu 45 Ở người gen quy định màu mắt có alen (A, a), gen quy định dạng tóc có alen (B b), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IB, I0) Các gen nằm cặp NST...
 • 6
 • 242
 • 3

Cách giải bài tập thuộc quy luật Menđen pps

Cách giải bài tập thuộc quy luật Menđen pps
... trạng trội Từ quy ước gen - Phân tích lai định tỷ lệ cặp tính trạng tương phản Nếu xác định tỷ lệ : tỷ lệ thuộc tính trạng trội thuộc tính trạng lặn Từ quy ước gen Ở số toán, việc quy ước gen xuất ... - Lập sơ đồ lai Bước - Quy ước gen : Nếu đề chưa quy ước gen, cần phải xác định tính trội, tính lặn quy ước gen Thông thường để thực bước này, tiến hành hai cách sau : - Nếu từ giả thuyết, ... định kiểu gen, cần vào kiện để tiến hành Bước Lập sơ đồ lai, nhận xét tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình giải yêu cầu khác đề ...
 • 5
 • 622
 • 7

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật Menđen pot

Nhận dạng bài toán thuộc quy luật Menđen pot
... Để nhận diện toán thuộc quy luật di truyền Menđen, vào sở sau : Trường hợp 1: Dựa vào điều kiện nghiệm quy luật Menđen : - Mỗi tính trạng gen quy định; - Mỗi gen nằm nhiễm ... đề cho điều kiện trên, biết quy luật di truyền chi phối quy luật Menđen Trường hợp : Dựa vào tỷ lệ phân ly kiểu hình đời - Nếu lai cặp tính trạng, tính trạng gen quy định cho kiểu hình tỷ lệ...
 • 5
 • 321
 • 3

Bài 9: Quy luật Menden pdf

Bài 9: Quy luật Menden pdf
... tính trạng là: 3:1 -Tỉ lệ phân li kiểu hình chung F2 là: 9:3 :3:1 = (3:1)x(3:1) -Mối quan hệ: Tỉ lệ KH chung = tích Tỉ lệ KH riêng (theo quy luật Dựa vào đâu mà Menđen nhân xác suất) đến kết luận ... luật: phân li độc lập trình MENĐEN: Các cặp nhân hình thành giao tử ? cặp tính trạng tố di truyền quy định khác phân li độc lập trình hình thành giao tử DI TRUYỀN HỌC HIỆN ĐẠI: Khi cặp alen quy ... đồng khác chúng phân li độc lập trình hình thành giao tử II CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Các gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác Qui ước: A: vàng, a: xanh,...
 • 27
 • 1,210
 • 3

chuyên đề 4. quy luật menđen quy luật phân ly

chuyên đề 4. quy luật menđen quy luật phân ly
... bào học quy luật phân li A phân li tổ hợp cặp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh B phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân C phân li tổ hợp cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ ... Câu 15: Điều không thuộc chất quy luật phân ly Menđen gì? A Mỗi tính trạng thể cặp nhân tố di truyền quy định B Mỗi tính trạng thể nhiều cặp gen qui định C Do phân ly đồng cặp nhân tố di truyền ... C 1/16 D 1/4 Câu 24: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn Hai cặp gen di truyền phân ly độc lập với Cho P: hạt vàng, nhăn x hạt...
 • 4
 • 582
 • 21

Giáo án Sinh học 12 cơ bản - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập pdf

Giáo án Sinh học 12 cơ bản - Quy luật Menden: Quy luật phân li độc lập pdf
... tử II CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC Khi gen qui định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác giảm phân gen phân li độc lập III Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY LUẬT MENDEN - Khi cặp alen phân li độc lập trinh sinh ... lớn biến dị tổ hợp - Nếu biết gen qui định tính trạng phân li độc lập dự đoán kết phân li kiểu hình đời sau vòng phút - Gọi đại diện nhóm lên ghi kết - Nhận xét diễn giảng -Qua lai giống người ... lời - Trả lời: tỉ lệ phân li trội: lặn Tuân theo định luật phân li Menden - Trả lời: di truyền hai tính trạng không phụ thuộc vào - Lắng nghe ghi lại - Trả lời - Trả lời - Hỏi: Nhận xét em số...
 • 3
 • 2,954
 • 16

Giáo án Sinh học 12 - Chương II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN - QUY LUẬT MENĐEN docx

Giáo án Sinh học 12 - Chương II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN - QUY LUẬT MENĐEN docx
... Hình thành học thuyết khoa học: phân tích tỷ lệ phân ly tính 1.Giả thuyết Menđen: trạng thể lai -Mỗi tính trạng cặp nhân tố di hệ Menđen đưa truyền quy định tế bào nhân tố giả thuyết ? di truyền ... 50% giao tử truyền học chứng minh chứa alen 50% giao tử chứa alen đắn giả thuyết III.Cơ sở tế bào học quy luật phân ly: Menđen ? Quan niệm sau Menđen: *Yếu tố dẫn đến -Trong tế bào sinh dưỡng ... hình trội với thể có kiểu -Xác suất đồng lặn 0,5X 0,5=0,25 (1/4) hình lặn tính trạng thể lai đồng tính 3 .Quy luật phân ly: thể có kiểu hình trội - Mỗi tính trạng cặp alen quy định, có chủng thể...
 • 6
 • 543
 • 7

Giáo án Sinh học 12 - QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP ppt

Giáo án Sinh học 12 - QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY ĐỘC LẬP ppt
... 2.Ý nghĩa định luật: có yếu tố khác như: - Khi biết tính trạng di truyền -Cây đậu Hà lan tự thụ phấn theo quy luật Menđen tiên chặt chẽ đoán trước kết lai -Các tính trạng trội, lặn - Các biến dị ... bào học: *Tranh hình 9.1(xem phim) 1.Trường hợp 1:(Các gen quy định tính * Em có nhận xét trạng hạt vàng hạt trơn phân ly trường hợp ? (sự kết cặp, hạt xanh với hạt nhăn) phân ly gen kết -Kết ... riêng cặp tính 2.Giải thích: trạng tỷ lệ phân ly F2 A quy định hạt vàng; a quy định hạt xanh nào?( Tỷ lệ  3:1) B quy định hạt trơn; b quy định hạt nhăn * Từ quy ước gen em Ptc hạt vàng, trơn có...
 • 4
 • 412
 • 4

BÀI 8 : QUY LUẬT MENĐEN ppt

BÀI 8 : QUY LUẬT MENĐEN ppt
... F2 : 9:9 : 3:1 - Tỉ lệ phân li KH xét riêng cặp tính trạng = 3: - Mối quan hệ kiểu hình chung va riêng : tỉ lệ KH chung tính tích tỉ lệ KH riêng ( quy luật nhân xác suất ) 3.Nội dung định luật: ... theo phân li đồng alen BÀI 9: QUY LUẬT MEĐEN - QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP I.Thí nghiệm lai hai tính trạng Thí nghiệm Lai thứ đậu Hà Lan chủng P t/c: vàng ,trơn xanh, nhăn F1 : 100% vàng ,trơn Cho ... xuất nhiều tổ hợp gen khác III Ý nghĩa quy luật Menđen - Dự đoán kết phân li đời sau - Tạo nguồn biến dị tổ hợp, giải thích dc đa dang sinh giới BÀI 10 : TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA...
 • 5
 • 183
 • 0

chương 8 quy luật menden quy luật phân ly

chương 8 quy luật menden quy luật phân ly
... Bài – QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY I PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DTH CỦA MENĐEN Tại việc phân tích kết phép lai, Menđen lại biết bên tế bào thể, cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng ... HỌC: Từ kết thu được, Menđen khái quát tồn vận động nhân tố di truyền thành quy luật gọi quy luật phân ly Nội dung quy luật: Mỗi tính trạng cặp alen qui định, có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc ... thành viên cặp alen phân li đồng giao tử, nên 50% số giao tử chứa alen 50% giao tử chứa alen III CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC CỦA QUY LUẬT PHÂN LY: Sau Menđen phát tồn nhân tố di truyền quy luật di truền, nhà...
 • 22
 • 377
 • 0

Bài tập các quy luật Menđen có đầy đủ các dạng

Bài tập các quy luật Menđen có đầy đủ các dạng
... BÀI TẬP QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP PHẦN I: BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Xét cá thể P cặp alen nằm cặp NST tương đồng khác P kiểu gen tạo số kiểu giao tử là: a/ kiểu; b/ kiểu; c/ kiểu; d/ kiểu Bài ... cá thể Bài 13: Ở loài, A quy định chẻ, a quy định nguyên; B quy định hoa kép, b quy định hoa đơn; D quy định hoa đỏ, d quy định hoa trắng Các gen nằm NST khác Lai cá thể kiểu hình F1 tỉ ... con? Bài 3: Xét tế bào loài cặp gen nằm cặp NST khác Cơ thể bố cặp gen dị hợp, cặp gen đồng hợp, mẹ ngược lại Xác định: BTQLDT-OTDH a/ Số kiểu gen thể b/ Số kiểu giao phối thể Bài...
 • 21
 • 676
 • 1

Tiet 9 quy luat menden quy luat phan li

Tiet 9 quy luat menden quy luat phan li
... TBH quy II Cơ sở tế bào học quy luật phân li luật phân li GV yêu cầu HS: Nghiên cứu mục II , hình 8.2 SGK GV: Trong TB sinh dưỡng NST tồn nào? → Các gen tồn - Mỗi tính trạng gen nằm NST quy định ... toàn (đồng trội) quy luật phân li Menden hay không? 40 Cần làm để biết xác KG cá thể có kiểu hình trội? Dặn dò: Bài tập nhà: Biết cà chua, alen A quy định màu vàng ; alen a quy định màu vàng ... cặp tương đống phân li giao tử? Khi phân li cặp gen tương ứng NST ntn? - Khi giảm phân, NST cặp tương đồng phân li đồng giao tử tổ hợp tự chúng qua thụ tinh dẫn đến phân li đồng tổ hợp tự alen...
 • 7
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm sản của tỉnh Hà Tĩnh (LA tiến sĩ)Ảnh hưởng của luật nhân quả trong triết học phật giáo đến đời sống tinh thần người hà nội hiện nay (tt)Xây dựng đội ngũ cán bộ ban tổ chức ở các sư đoàn trong quân đội nhân dân việt nam hiện nay (tt)Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học sinh học 9 trường trung học cơ sởbáo cáo thưc tập mạng 4G LTE và 5GỨng dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo và phân tích Taguchi để xác định chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy phay CNC (LA tiến sĩ)tài liệu ôn tập sử 12Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn quy mô cấp huyện áp dụng cho huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng đến năm 2025 (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phương pháp xác định profile bề mặt chi tiết gia công cơ khí bằng ảnh kỹ thuật số. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc tính năng lượng của tua bin tâm trục với bánh công tác có dãy cánh ngắn (LA tiến sĩ)Hợp đồng ủy quyền - Thực tiễn trong việc ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân tỉnh Sóc TrăngRobot học là một ngành kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, vận hành, và ứng dụng robot,BCCĐ lập kế hoạch kinh doanh của công ty TNHHTrận điện biên phủ là trận đánh lớn nhất7EFS 12 girls SB pdfEFS 12 scientific supplement pdfEnglish For Starter 11 girls SB8 phuong phap giai nhanh vat ly 12 bang may tinh casio cua thay tang van giapEFS 11 commercial SB pdfPhân tích hoạt động kinh doanh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập