Giáo án 12 nâng cao bài 1 (home life) tiếng anh 12 trương trung anh triết

Giáo án 10 nâng cao chương 1

Giáo án 10 nâng cao chương 1
... m Đáp án Vật lý 10 nâng cao - Bài s 1 - Đề 10 5 Gợi ý giải: Đề 10 5 2 h1 = 5t = 80m ; h2 = 5(4 - t ) = h1 35 = 45 m => t = s Câu Đáp án C D vB = A D B D C Chn A Chn D Chn B Chn D 10 11 12 A A ... Chọn C Chọn A Chọn B Chọn B Chọn D BIU IM ỳng cõu => s im l 10 / 25 = 0,4 im ỳng 25 cõu => s im l 0,4.25 = 10 im 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C B B A A C A D C A B B D Trng THPT chuyờn ... A l: A x1 =10 0 t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km) B x1 =10 0 t (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km) C x1=50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 1, 5) (km) D x1=50t2 (km) ; x2 = 50 + 40(t - 0,5) (km) Câu 13 : Mt...
 • 17
 • 420
 • 1

giáo án 11 nâng cao chương 1

giáo án 11 nâng cao chương 1
... 0,02 x 0,08 = 0,0 016 mol nNaOH =0,00 564 x 0 ,1 = 0,000564 nHCl p (1) = 0,0 016 0,000564 = 0,0 010 36 mol nMCO3 = 1/ 2 nHCl = 0,000 518 mol MMCO3 = 0 ,10 22 : 0,000 518 = 19 7 MM = 13 7 -> M Ba BAI Bài ... H++ OHK = + (1) [ H ][OH ] [ H O] K H2O = K [H2O] = [H+] [OH-] Tích số ion nớc KH2O =10 -14 (to = 25oC) * [H+]= [OH-]= 10 14 =10 -7mol/l * Môi trờng trung tính môi trờng có [H+]=[OH-] =10 -7mol/l ... lại ý chính-làm tập II Khái niệm pH- chất thị axitbazơ: 1. Khái niệm pH: * [H+]= 10 -PHM * Thang pH: ữ 14 Môi trờng =10 10 7 M M pH =7 10 7 M Chất thị axit-bazơ: Môi trờng Axit Trung Kiềm tính...
 • 15
 • 239
 • 2

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án

unit 1 home life tiếng anh 12 giáo án
... the main points of this lesson 5.Homework: (1min) - More practice the main topics at home - Prepare the section C (The Listening part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 3: C: LISTENING I.OBJECTIVES: ... Retell the main points of this lesson Homework: (1min) - Ask Ss to rewrite at home - Prepare the section E (The Language focus part of Unit one) Unit 1: HOME LIFE Lesson 5: LANGUAGE FOCUS I OBJECTIVES: ... happened didn’t want stooped 13 fell was skiing - Group work hadn’t skied 10 was getting 14 .heard 3.was snowing decided 11 slipped 15 .had happened couldn’t see didn’t join 12 fell - Check and copy...
 • 31
 • 335
 • 0

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định
... mếm mộ nhân dân nghĩa quân Trương Định. ? - Đại nguyên soái Trương Định lại lãnh đạo nhân dân Nam Kỳ chống Pháp anh dũng nào? 2' 3.Củng cố , dặn dò - Qua học thấy Trương Định người nào? - thành phố ... quân dân Nam Kỳ có tác dụng đến ông Trương Định? * Hoạt động 3: Quyết định Trương Định để đáp ứng lại lòng yêu nước nghĩa quân nhân dân ta - Trương Định làm đáp lại lòng tin yêu nhân dân? - Hình ... người nào? - thành phố có đường phố, trường học, khu dân cư mang tên Trương Định - Về học thuộc bài, kể nội dung bài, nắm mốc lịch sử - Chuẩn bị *Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: đề - HS thảo luận nhóm...
 • 2
 • 1,381
 • 3

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 1 docx

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 1 docx
... thơm (este axit focmic R hidro) R-CO-O-CO-R’ ; R- CO -X ; R - CO- NR1R2 - CT chung este đơn no: CnH2nO2 ( n  2) Anhidrit axit Halogenua axit amit Cách gọi tên este: - Hoạt động HS: Tên gốc hiđrocacbon ... HS - Hoạt động ; Gv: So sánh CTCT hai chất sau từ rút I/KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ DẪN XUẤT nhận xét cấu tạo phân tử este KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC CH3 – CO- OH 1. Cấu tạo phân tử: Axit axetic CH 3- CO- ... có - GV h ỏi: nêu cách gọi tên este? đuôi at VD: H-COOC2H5 CH3-COOCH3 etyl fomat metyl axetat CH3-CH2-COOC2H5 CH2 etyl propionat C COOCH3 CH3 CH3 COO CH2 H CH2 metacrylat metyl C CH3 CH3 iso-...
 • 6
 • 505
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1. SỰ ĐIỆN LI pptx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 1. SỰ ĐIỆN LI pptx
... li điện tích âm gọi ion Các chất thành ion phân tử axit, bazơ, muối - Những chất tan n- tan nớc phân li thành ước phân li thành ion đ - ion ợc gọi chất điện li GV kết luận : 4.Phơng trình điện ... nớc - Các axit, bazơ, muối tan nước phân li thành ion làm cho dung dịch  HS : Trong dung dịch chúng dẫn điện chất axit, bazơ, muối có Định nghĩa: hạt mang điện tích dơng - Điện li trình phân li ... không phân li thành H+ ion OH- tử phân cực H2O HCl phân Hoạt động Sử dụng tập SGK để củng cố học tử HCl Quá trình điện li biểu diễn bằng ?điện li thành ion H+ Cl phương trình: HCl  H+ + Cl- ...
 • 6
 • 1,857
 • 4

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 1(tiết 3) THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pptx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 1(tiết 3) THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ pptx
... nguyên tử Hoạt động 6: Khối lượng 1nm = 1 0- 9 m; 1Ao = 1 0- 10 nguyên tử tính theo m ĐVKLNT (u) Hay 1Ao = 1 0- 1 m -Yêu cầu: Hiểu u - Nguyên tử có kích ? Có giá trị ? thước nhỏ H: rH = 0,053 nm - ... - Mô hình thí nghiệm khám phá hạt nhân nguyên tử - Phiếu học tập  Học sinh: - Đọc SGK lớp 8, phần cấu tạo nguyên tử III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1) Tổ chức ổn định lớp Kiểm tra sĩ số 2) Bài ... kết me= 9 ,109 4 .1 0- 31 kg thực nghiệm qe = -1 ,602 .1 0- 19 C 2) Sự tìm hạt nhân Hoạt động 3: Nghiên cứu nguyên tử tìm nhạt nhân nguyên tử GV sử dụng hình 1.3 SGK mô tả TN, yêu cầu HS - Nguyên tử có cấu...
 • 7
 • 633
 • 3

GIAO AN 10 NANG CAO 1- 2

GIAO AN 10 NANG CAO 1- 2
... Hỏi: Dựa vào hình1 .2 nhận xét đặc điểm phép chiếu phương vò? GV Tóm lại: Mặt chiếu mặt phẳng tiếp xúc với điểm đòa cầu Hỏi: Dựa vào hình1 .2 Có loại phép chiếu phương vò? HĐ 2: Nhóm (chia lớp thành ... đứng (Sử dụng hình 1.3a, 1.3b) Nhóm 2: Phép chiếu phương vò ngang (Sử dụng hính 1.4a, 1.4b) Nhóm 3: Phép chiếu phương vò nghiêng (Sử dụng hình 1.5a, 1.5b) Bước 2: Đại diện nhóm lên bảng trình bày ... đứng HĐ 4: Cá nhân Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 1.7a nhận xét vò trí tiếp xúc hình nón với đòa cầu HS phát biểu, GV nhận xét Bước 2: HS tiếp tục quan sát hình 1.7b nhận xét: - Đặc điểm mạng...
 • 4
 • 194
 • 0

Bài giảng Nho tim lai Giao án 10 Nâng cao dạng này

Bài giảng Nho tim lai Giao án 10 Nâng cao dạng này
... P mg = cos α cos α CO R 15 sin α = = = = AB + BO AB + R 30 x10 ⇒ α = 30 o ⇒ T = = 47 N ⇒T = Víi Bµi T×m vÞ trÝ träng t©m cđa b¶n máng khèi lưỵng ph©n bè ®Ịu Trong ®ã ABCD lµ mét h×nh vu«ng t©m ... ABCD lµ mét h×nh vu«ng t©m O, c¹nh a bÞ kht mÊt mç trßn ®ưêng kÝnh OI lµ trung ®iĨm c¹nh CD B¶n máng trưíc kht -Trong lùc cđa c¶ b¶n lµ P ®Ỉt t¹i O -Träng lùc cđa b¶n sÏ kht lµ P ®Ỉt t¹i G1 + Yêu...
 • 3
 • 170
 • 0

giao an 11 nang cao khong thieu mot bai

giao an 11 nang cao khong thieu mot bai
... Tri thu xanh, cao, mõy l lng + Cỏc li i vo lng tre mc xanh tt Gam mu ch o ca cnh thu - Sc mu: bi th? Mu xanh ca súng -> súng bic Mu xanh ca tre -> ngừ trỳc quanh co Mu xanh ca tri -> tri xanh ngt ... 1/ Hai cõu - Khụng gian: rng ln nc non, vng lng - Thi gian: ờm khuya - m thanh: Vng vng ting trng canh, nhp trng canh liờn hi, gp gỏp Tỏc gi cm nhn bc i dn dp ca thi gian S ri bi ca tõm trng ... mi t hiu qu cao giao tip Hc núi bao gm c cỏch trau di li núi cỏ nhõn 2/ Bi Mi tng quan gia mi ngi v li núi cỏ nhõn: - Ngi cú nhõn cỏch cao p (ngi khụn, ngi thanh) thỡ li ca h cng mang tớnh GV...
 • 156
 • 164
 • 2

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cng c li bng s phõn tớch nh tớnh v nh lng BTVN: 1-5(tr .113 -114 ,SGK) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 40: CễNG THC PHN T HP CHT HU C Ngy son: ... ụi v liờn kt n: -ylylien BTVN: 1-7 (tr.109 -110 , SGK); 4.8-4.14 (tr.32-33, SBT) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 39: PHN TCH NGUYấN T Ngy son: ... phỏp tỏch bit, tinh ch cỏc hp cht hu c BTVN: SGK v SBT húa 11 Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 38: PHN LOI V GI TấN HP CHT HU C Ngy son: 04/01/2009...
 • 61
 • 242
 • 3

Giáo án toán nâng cao lớp 12(full)

Giáo án toán nâng cao lớp 12(full)
... duy, II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, tập - HS: SGK, ơn lại kiến thức tích phân III Tiến trình Giáo án tự chọn Tốn 12 Nâng Cao 50 Trường THPT Đơ Lương GV: Nguyễn Lâm Lợi Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Câu ... diện tích Giáo án tự chọn Tốn 12 Nâng Cao 28 Trường THPT Đơ Lương HĐTP5: + Nhắc lại cơng thức tính thể tích hình lăng trụ n cạnh H: Khi n tăng lên vơ giới hạn diện tích đa giác đáy ? Chiều cao lăng ... x −1 log x 5log x = + 5log x.5 ⇔7 + 13 KQ : S = {100} log x - Nhận xét , đánh giá cho điểm Giáo án tự chọn Tốn 12 Nâng Cao 32 Trường THPT Đơ Lương GV: Nguyễn Lâm Lợi b) a log a x = x ( x ) > log...
 • 107
 • 447
 • 0

Giáo án 10 nâng cao

Giáo án 10 nâng cao
... luyện tập củng cố - Chuẩn bị đoạn video chạy thi, bơi thi, đua xe Giáo án 10 nâng cao Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao C TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động ( phút): Kiểm tra ... THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao ∆x ∆t = ∆s (khi t nhỏ) ∆t tức độ lớn vận tốc tức thời luôn tốc độ tức thời Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Hoạt động ( phút): Vận ... bị sau -Những chuẩn bị cho sau Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao Bài KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG THẲNG A MỤC TIÊU Kiến...
 • 43
 • 398
 • 1

Giáo án 10 nâng cao

Giáo án 10 nâng cao
... tập toán động lực học chuyển động tròn B - CHUẨN BỊ Giáo viên Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao - Thí nghiệm hình H 22.1, H 22.3, H 22.4 Học sinh - Ôn tập trọng lực, lực quán tính ... phút): Chuyển động hệ vật Hoạt động học sinh - Đọc toán SGK Sự trợ giúp giáo viên - Nêu toán SGK Trường THPT VŨNG TÀU – Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao - Quan sát hình H 24.1 Trả lời - Yêu cầu HS quan ... Tổ VLKT Giáo án 10 nâng cao - Củng cố nâng cao kỹ làm thí nghiệm, phân tích số liệu, lập báo cáo hoàn chỉnh thời hạn - Rèn luyện lực tư thực nghiệm, biết phân tích ưu, nhược điểm phương án để lựa...
 • 35
 • 265
 • 0

Giáo án 10 nâng cao

Giáo án 10 nâng cao
... đổi” Hiệu suất A H= ...
 • 15
 • 279
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 1hình học 12 nâng cao bài 1vật lý 12 nâng cao bài 1giáo án toán nâng cao 12giải bài tập sgk hóa 12 nâng cao bài 1vật lý lớp 12 nâng cao bài 1giải bài tập toán 12 sgk nâng cao bài 1vat ly 8 nang cao bai 1 2 3 co dap angiáo án địa lý 9 bài 1giáo án đạo đức 3 bài 1giáo án địa lý 10 bài 1giáo án đạo đức 2 bài 1giáo án mỹ thuật 3 bài 1giáo án lịch sử 7 bài 1giáo án địa lý 11 bài 1Bài 8. Tế bào nhân thựcBài 8. Tế bào nhân thựcBài tập TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2017Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 8. Tế bào nhân thựcBài 8. Tế bào nhân thựcBài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)SKKN rèn kĩ năng giải bài tập di truyền sinh 9Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XXBài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XXBài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Đăng ký
Đăng nhập