Giao an lop 3 tuan 3 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 6 phan phoi 2 tiettuan
... School Thi Thuy Hang 16 Modes Groups Whole class Individuals Pairs Groups Whole class Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - Practice the How old are you? chant at home Y Jut ... the chant, then have pupils read it a you? few times Give a demonstration Of chanting and clapping the rhythm Divide the class into two groups: one group chants the questions and the other chant ... the answers - Get groups of pupils to sit face to face and practice chanting and doing the actions Go around to offer help, if necessary - Call two groups to the front of the class to chant and...
 • 3
 • 88
 • 0

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 9 phan phoi 2 tiettuan
... Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 Phan TiÕng Anh 20 16 Home-link (3 minutes) School Year 20 15 - - Call a few pairs to perform the task in front of the class Language note: Tell pupils that using ... TiÕng Anh 20 16 School Year 20 15 - Week Period 18 Unit STAND UP! Lesson Objectives: Ss will be able to: - use the words and phrases related to the topic Classroom instructions - give and respond ... board and get pupils to repeat them a few times - Get pupils to work in pairs, take turns and act out the instructions Correct the pronunciation, if necessary Y Jut Primary School Thi Thuy Hang 24 ...
 • 3
 • 163
 • 0

Giao an lop 3 tuan 3 phan phoi 2 tiettuan

Giao an lop 3 tuan 3 phan phoi 2 tiettuan
... your and individual repetition Show pupils how to chant and name? the actions Call two groups of four to give a demonstration - Get groups of pupils to sit face to face and practice chanting and ... practice saying the sentences Let’s chant - Tell pupils that they are going to say the What’s your (10 minutes) name? chant Read the chant and check comprehension The chant - Play the recording a few ... the class to chant and the actions The rest of the class claps along to the rhythm Home-link Practice the What’s your name? chant at home (3 minutes) Y Jut Primary School Thi Thuy Hang Modes Groups...
 • 2
 • 83
 • 0

Giáo án lớp 3 chuẩn KTKN_Tuần 2

Giáo án lớp 3 chuẩn KTKN_Tuần 2
... đánh giá tiết học - HS nhận xét bạn, chữa - Dặn nhà học làm tập - HS nêu cách tính 27 Thứ ba, ngày 27 tháng năm 20 13 Mơn : Thể dục : ( TCT : 03) BÀI 3: ... tính, lớp nhận xét - Cả lớp làm vào bảng - 2 -3 HS nêu kết - 2HS nhận xét bạn - Một em đọc tốn - Cả lớp làm vào vào tập - Một học sinh lên bảng giải bài, lớp nhận chữa - HS nêu u cầu - Cả lớp ... cũ : - Gọi 2HS lên bảng sửa tập số cột b - 2học sinh lên bảng sửa nhà - HS 1: Lên bảng làm tập 2b - Chấm bàn tổ - HS 2: làm BT3 - Nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: * Lớp theo dõi...
 • 24
 • 72
 • 0

Giao an lop 5 Tuan 12 - 25 Buoi 2

Giao an lop 5 Tuan 12 - 25 Buoi 2
... chức: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: - GV cho HS đọc nội dung viết - HS nêu từ, tiếng khó - HS luyện viết từ, tiếng khó - GV hớng dẫn lu ý HS cách viết - HS luyện viết - GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ HS - ... 4.Củng cố, dặn dò: - GV nhận - Dặn chuẩn bị sau -Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 20 10 Sinh hoạt lớp Tổng kết tuần 12 I.Mục tiêu:Giúp HS - HS nắm đợc u khuyết ... -Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 20 10 Luyện viết chữ đẹp Bài 12 I.Mục tiêu: - Rèn kĩ luyện viết đúng, viết đẹp chữ đứng chữ nghiêng nét - Rèn tính cẩn thận cho HS II.Đồ...
 • 3
 • 422
 • 3

Giao an Lop 5- Tuan 29. CKTKN, co 2 cot PP- ND

Giao an Lop 5- Tuan 29. CKTKN, co 2 cot PP- ND
... Kết quả: a) 1 827 m = 1km 827 m = 1, 827 km 20 63m = 2km 63m = 2, 063km 702m = 0km 702m = 0,702km b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m 786cm = 7m 86cm = 7,86m 408cm = 4m 8cm = 4,08m c) 20 65g = 2kg 65g = 2, 065kg 8047kg ... bảng chữa - Cả lớp GV nhận xét Giáo án lớp 5A6 25 = 4 ,25 ; 100 20 02 = 2, 0 02 1000 Trang Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo viên: Trần Thò Hiền = 0 ,25 = 0,6 * BT5: Kết quả: *Bài tập 5:- HS nêu u ... 30- 4- 1975? 2- Bài mới: 2. 1- Hoạt động 1( làm việc lớp ) - GV trình bày tình hình nước ta sau kiện ngày 30 – – 1975 - Nêu nhiệm vụ học tập 2. 2- Hoạt động 2: Cuộc Tổng tuyển cử ngày 25 - 4- 1976...
 • 39
 • 106
 • 0

Giao an Lop 5- Tuan 28, CKTKN, co 2 cot PP- ND

Giao an Lop 5- Tuan 28, CKTKN, co 2 cot PP- ND
... + 42 = 92 (km) Thời gian để hai tơ gặp là: 27 6: 92 = (giờ) Đáp số: * Bài 2: Bài giải Thời gian ca nơ là: 11giờ 15phút- 7giờ 30phút = 3giờ 45phút 3giờ 45phút = 3,75giờ Qng đường ca nơ là: 12 × ... Thò 36 – 12 = 24 (km) Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là: 48: 24 = (giờ) Đáp số: b) Sau xe đạp xe máy cách là: 12 × = 36 (km) Sau xe máy gần xe đạp là: 36 – 12 = 24 (km) Thời gian để xe máy ... a) 3 42, 6 42, 9 42 chia hết cho b) 504, 594 chia hết cho Bài tập 1: ; H .2: ; H.3: ; H.4: 8 b) H.1: ; H .2: ; H.3: ; H.4: 4 a) H.1: Bài tập 2: Rót gän c¸c ph©n sè: a) = : 18 18 : = ; = = … : 24 24 ...
 • 27
 • 230
 • 0

giao an lop 4 tuan 31-kns-bvmt-2 buoi

giao an lop 4 tuan 31-kns-bvmt-2 buoi
... = 56 + 43 + 14 b) (21 + x) + 88 = (88 + 12) + 21 Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau cách hợp lí: a) 54 x 113 + 45 x 113 + 113 b) 24 x – 12 x c) ( 145 x 99 + 145 ) – ( 143 x 101 – 143 ) *Bài 4: Tổng ... kiểm tra HS việc quan sát tranh - GV giới thiệu tranh, ảnh số vật - Quan s¸t vµ l¾ng nghe đề HS tham khảo - Y/cÇu HS tù lµm bµi - HS làm - Gäi 3 -4 HS ®äc ®o¹n v¨n cđa m×nh -3 -4 HS phát biểu - GV ... HS làm tập củng cố vào Tốn (TC) Bài 1: Đặt tính tính: a) 8 64 + 27 532 b) 647 49 5 – 35 937 c) 562 x 37 d) 318 x 41 2 e) 89 539 : 23 g) 8 54 612 : 27 Bài 2: Nhà Mai thu hoạch lạc tất nhiều 30kg 50kg...
 • 25
 • 110
 • 0

Giáo án lớp 3 - tuần 3

Giáo án lớp 3 - tuần 3
... bảng, HS lớp làm vào nháp - HS làm vào - HS đọc yêu cầu SGK - HS làm bảng lớp, HS lớp viết vào - Sau chữ GV sửa chữa cho HS đọc - GV xoá cột chữ yêu cầu HS đọc lại, HS lên - Đọc bảng viết lại - Xoá ... nêu từ - Trái nghóa với riêng từ ? - Là chung - Cùng nghóa với leo từ ? - Là trèo - Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa - Là chậu rau, ? - Yêu cầu HS làm vào tập - Lời giải : mở - bể - mũi ... đánh dấu chấm Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc đề - HS đọc thành tiếng, lớp theo dõi SGK - Bài tập yêu cầu làm ? - Tìm hình ảnh so sánh câu thơ, câu văn - Yêu cầu HS suy nghó tự làm cách -...
 • 21
 • 1,486
 • 15

Giáo án lớp 3 - tuần 8

Giáo án lớp 3 - tuần 8
... làm Bài -1 học sinh đọc nội dung tập -Hỏi : câu văn viết tập viết theo mẫu câu ? -Yêu cầu học sinh làm -Cả lớp giáo viên nhận xét chốt lại lời giải a-Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân b-Ông ngoại ... sinh lên bảng làm -Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải -Hs sửa Cuồn cuộn- chuồng –luống Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (3 ) -GV lưu ý học sinh 1số từ em hay viết sai -Những học sinh ... vào câu hỏi gợi ý -Yêu cầu học sinh kể -GV nhận xét rút kinh nghiệm b-Bài : Hoạt động học ’ - Nghe GV giứoi thiệu -1 HS kể mẫu vài câu 3, học sinh thi kể NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI - GIÁO VIÊN TRƯỜNG...
 • 18
 • 937
 • 10

Giáo án lớp 3 - tuần 9

Giáo án lớp 3 - tuần 9
... cầu HS tự làm - HS tự làm nhóm - Gọi nhóm dán lên bảng, - Dán đọc phần làm nhóm trưởng đọc câu mà nhóm đặt - Gọi HS nhận xét câu nhóm - Nhận xét - Tuyên dương nhóm đặt nhiều câu - Đọc lại làm ... HS đọc yêu cầu - HS lên bảng, HS làm câu, HS - Yêu cầu HS tự làm lớp dùng bút chì đánh dấu vào SGK - HS nhận xét - Viết vào - Gọi HS nhận xét làm bạn + Hằng năm, vào đầu tháng 9, trường lại khai ... gì, gì) ? - Nhớ kể lại trôi chảy, diễn biến câu chuyện học từ tuần đến tuần Cách tiến hành : Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK - Các học mẫu câu ? - Mẫu câu Ai ? Ai làm ? - Hãy đọc...
 • 17
 • 682
 • 9

Giáo án lớp 3 - tuần 10

Giáo án lớp 3 - tuần 10
... Cách tiến hành : - GV gọi HS đọc lại trước lớp - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS đọc lại đoạn - HS đọc trước lớp - Thuyên Đồng vào quán gần đường làm ? - Thuyên Đồng vào quán để hỏi đường ... đỡ đói - Thuyên Đồng ăn quán với ? - Thuyên Đồng ăn quán với ba niên - Không khí quán ăn có đặc biệt ? - Bầu không khí quán ăn vui vẻ lạ thường - Vì lạc đường đóùi nên Thuyên Đồng vào - HS đọc ... phút ) - Lời giải : nặng - nắng ; - - Nhận xét tiết học - Lời giải : cổ - cỗ ; co - - cỏ - Dặn HS nhà đọc lại câu đố HS viết xấu, sai lỗi trở lên phải viết lại cho Rút kinh nghiệm tiết dạy - Nhận...
 • 20
 • 853
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 22giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 1giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 18giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 19giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 31giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 12giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 17giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 19giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 14giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 16giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 11giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 15giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 18giáo án lớp 3 buổi chiều tuần 10Phát triển sự nghiệp với tiếng AnhDu lịch với tiếng Anhnghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B kháng từ caoLập trình gia công nâng cao Siemens NX9Giáo trình cơ bản NX11HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DANH MỤC ĐỒ DÙNGĐỒ CHƠI THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NONBÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG Mẫu giáoHướng dẫn thực hiện Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm nonThiết kế kim loại tấm Sheetmetal Solidworks (demo)Thiết kế khuôn nâng cao solidworks 2013Mẫu 2 3 4 báo cáo trường học an toànMẪU GIẤY CHỨNG NHẬN Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tíchMẫu 1 báo cáo trường học an toànMinh Viet HR profileNội dung 3 công khai trường Mẫu giáo“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Nhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa trong vụ mùa năm 2015 tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn LaKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Hoạt động thương mại – truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam (thế kỷ XVI – thế kỷ XVIII)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập