KSCL kì 1 TOÁN 6 1 (autosaved)

Tổng hợp đề kiểm tra học I Toán 6 ( Phần 1)

Tổng hợp đề kiểm tra học kì I Toán 6 ( Phần 1)
... H nằm hai i m K I c/ K nằm hai i m I, H d/ I nằm hai i m H, K Câu 12 : I trung i m đoạn thẳng AB : AB a/ IA = IB b/ IA + IB = AB c/ IA = IB = 2AB IA + IB = AB d/ IA + IB = AB IA = IB = B/ ... cm c) Chứng minh O trung i m BC 0,5 i m 0,5 i m i m i m ĐÁP ÁN – BIỂU I M ĐỀ B I TRẮC NGHIỆM D D D A A D C B Câu (1 i m) Câu 2 .(1 i m) Câu (1 i m) Câu (2 i m) Câu (2 i m) TỰ LUẬN a ... MF = EF EF B ME = MF = D Tất dều II - TỰ LUẬN: (7 i m) B i (1 i m): Thực phép tính a) 1 36 - 36. 23 b) 26 + (- 62 ) + 54 B i 8: (1 i m) Tìm UCLN (2 4, 56) B i 9 :( i m) Một số sách xếp thành bó 12...
 • 12
 • 356
 • 4

Đề kiểm tra học II - Toán 6 (Đề số 1).doc

Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 (Đề số 1).doc
... 0,75 điểm )  5 3 −3 5 6 −3 −3 −3  + + ) = + + = d ( 0,75 điểm ) 7 7 5 7 Câu : Số xăng lấy lần thứ : 60 = 18 ( lít ) ( 0,5 điểm ) 10 40 Số xăng lấy lần thứ hai: 60 = 24 ( lít ) ( 0,5 điểm ... ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ I LÝ THUYẾT : Câu : Phát biểu quy tắc : ( 0,5 điểm ) Áp dụng ; x – = -3 ⇒ X = -1 ( 0,5 điểm ) Câu : Phát biểu định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính xÔy = 300 ( 0,5 điểm ) II BÀI TẬP : ... ( 0,5 điểm ) 100 c − 1 +  = - = Số xăng lại thùng : 60 – ( 18 + 24 ) = 18 ( lít ) điểm ) Câu : a Tia Oy nằm hai tia Ox Oz xÔy < xÔz ( 0,5 điểm ) ( 0,5 b yÔz = 60 0( 0,5 điểm ) c Tia Oy tia phân...
 • 3
 • 245
 • 0

Đề tham khảo 2 toán 6 Số 1

Đề tham khảo Kì 2 toán 6 Số 1
... 17 = 1, 7 b/ x = ( 0,5 đ ) 10 13 c/ x = (1 đ) Bài 2: (2, 5đ) A= ( 0,5 đ ) B = -3 (1 đ) C =2 (1 đ) Bài 3: (1 ,25 đ) Số học sinh khối : 10 08 = 360 (hs) ( 0,5 đ ) 14 Số học sinh nữ khối l à: 360 = 14 4 ... nghiệm: ( 2, 25đ ) Bài1: ( 1 ,25 đ ) Mỗi ý 0 ,25 điểm Lần lượt điền: Bù , phụ , góc vuông , góc tù , góc bẹt Bài : ( 0,5 đ ) 16 0 % Bài :( 0,5 đ ) b/ II/Tự luận : ( 7,75đ ) Bài 1: (2 ) a/ x = -2 ( 0,5 ... · oy nằm ox ot xOy = 300 < xOt = 60 0 xOy = ·yOt = 300 (0,5đ) · ¶ · ¶ b/ aOt kề bù với tOx ⇒ aOt + tOx = 18 0 (0 ,25 đ) · ¶ ⇒ aOt = 18 0 - tOx = 18 0 - 60 0 = 12 0 (0 ,25 đ) ...
 • 2
 • 51
 • 0

KIỂM TRA HỌC II TOÁN 6- ĐỀ SỐ 1 - CÓ ĐÁP ÁN

KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6- ĐỀ SỐ 1 - CÓ ĐÁP ÁN
... TRƯỜNG THCS GIANG SƠN ĐỀ SỐ Bài / Câu (2đ) (2đ) (1 ) (3 đ) (3 đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRAHỌC KÌ II – MÔN TOÁN Thời gian làm : 90' (Không kể thời gian giao đề) Nội dung Điểm Phát biểu quy ...  49 a  − ÷ .1 − ( 3,5 )  − ÷ − = 8 4 8 8 4 49 −20 =3 = − = − = = 14 6 Rút gọn kết -3 −9  2  + 1, 15 + 20 ÷: 0 ,1 = ( 0,4 + 1, 15 − 0,45 ) : 0 ,1 = 11  b  19 33 + 1 +3 6 Biến đổi ... = 1 HS vận dụng, biến đổi, tìm x = a Số học sinh giỏi chiếm 40 = em Số học sinh lại : 40 – = 32 em Số học sinh trung bình chiếm 32 = 12 em Số học sinh chiếm 40 – (8 +12 ) = 20 em b.Tỉ số % số...
 • 3
 • 173
 • 0

Đề thi học I Toán 6(số 1)

Đề thi học kì I Toán 6(số 1)
... §¸p ¸p vµ biÓu i m b i kiÓm tra häc k× i. n¨m häc 2010-2011 M«n to¸n §Ò sè B i N i dung Tìm số tự nhiên x biết : 12.( x +37) = 504 x + 37 = 504 : 12 x + 37 = 42 x = 42 – 37 x=5 Tìm số đ i số nguyên ... số đ i có số đ i -4 − có số đ i -7 -(- 5) có số đ i -5 Tính giá trị biểu thức 62 : + 52 - 10 = 36 : + 2.25 – 10 = + 50 – 10 = 59 – 10 = 49 G i x số HS trường tham quan Theo đề ta có : x chia hết ... ...
 • 2
 • 41
 • 0

De kscl ki 1 van 7

De kscl ki 1 van 7
... Trờng THCS Nhân Hòa Đề ki m tra chất lợng kỳ I Môn : ngữ văn Năm học 2 010 - 2 011 A/Đề I Phn trc nghim: (3đ ) Câu : c k cõu hi v chọn đáp án ỳng nht 1/ Hỡnh nh cũ bi ca dao sau th iu ... quan hệ từ? A Vừa trắng lại vừa tròn B Bảy ba chìm C Tay kẻ nặn D Giữ lòng son II Phn t lun: (7im) Câu 1( 2 điểm) Viết đoạn văn giới thiệu tác giả Xuân Quỳnh thơ tiếng gà tra Câu 2(5 điểm) Phát biểu ... điểm I.Phn trc nghim: Câu : Mỗi câu đợc 0,25đ ( 0,25 = 2.0đ ) a d c a d c b a II Phn t lun: (7 im) Câu 1: (2 điểm) -Đúng hình thức đoạn -Giới thiêu đợc nét khái quát tác giả -Nét khái quát thơ Câu...
 • 4
 • 122
 • 0

De kscl ki 1-ma de 2

De kscl ki 1-ma de 2
... đáp án ki m tra học kì i năm học 20 10- 20 11 môn: lịch sử lớp (đề số 2) Câu (2, 0đ) (2, 0đ) (4,0đ) (2, 0đ) Đáp án Học sinh trình bày đợc ý sau: * Tổ chức ... thóc lúa để dự trử, ngời yên tâm làm công việc khác đôi lúc đợc nghỉ ngơi lao động liên tục để ki m thức ăn nh trớc - Cuộc sống ngời ổn định hơn, đỡ lo đỡ vất vả * Các quốc gia cổ đại Phơng...
 • 2
 • 152
 • 0

De kscl ki 1-ma de 1

De kscl ki 1-ma de 1
... ®Ị C©u (2,0®) (2,0®) (3,0®) (3,0®) §¸p ¸n - Tiết ki m biết sử dụng cách hợp lý mức cải, vật chất, thời gian, sức lực người khác - Trái với tiết ki m hoang phí, sử dụng cải, thời gian sức lực q ... gia hoạt động lớp Tỉng ®iĨm §iĨm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2,0 10 ,0® ...
 • 2
 • 119
 • 0

De kscl ki 1-Ma de 2

De kscl ki 1-Ma de 2
... (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (2, 0đ) (0,5đ) (0,5đ) (4đ) Tên biểu đồ: Biểu đồ thể tỉ trọng ngành kinh tế cấu GDP ấn Độ năm 20 01 b) Rút nhận xét cần thiết: - Tỉ trọng ngành Dịch ... đáp án đề khảo sát chất lợng học kì i - môn địa lý lớp năm học 20 10 - 20 11 -0o0 Câu (3đ) (3đ) Đáp án a) Lãnh thổ Đông gồm có hai phận: + Phần đất liền:...
 • 2
 • 133
 • 0

đề KSCL 1

đề KSCL Kì 1
...  x ≠  x 1 ≠   1  + : A=     x 1 1+ x  x 1 0,5 đ 1+ x x 1 .( x − 1) + x 1   x 1  0,75 đ x ( x − 1) = x x 1 0,75đ =  = Câu (1, 5đ) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + + Giao với ... (1, 5đ) Đáp án a) a) = +15 − 30 = 12 Điểm 0,75 đ b) ( 200 + 15 0 − 600 ) : 50 = + − 12 = 3.2 + − 7.2 0,75 đ = 6−9 Câu (2 đ) x ≥ x ≥  a) Biểu thức A xác định  x − ≠ ⇔  x ≠  x 1 ≠   1 ... (a – 1) x + y = (3 – a)x + hàm số bậc a ≠ a ≠ 0,25đ Hai đường thẳng y = (a – 1) x + y = (3 – a)x + song 0,25đ a − ≠ − a song với   a = ( thỏa mãn ĐK) 2 ≠ x − y = ⇔  2 x + y = Câu (1 đ) x...
 • 3
 • 148
 • 0

ĐỀ KSCL GIỮA 2 (Toán 6)

ĐỀ KSCL GIỮA KÌ 2 (Toán 6)
...  10 10 2 31 1 1  d)  − + − + + − ÷= 2 3 99 100   1  99 29 7 = =  − ÷=  100  100 20 0 b) x 14 −13 = + 20 20 20 x = 20 20 x =1 ·yOt = 700 − 350 ⇒ C t y O (2) z · xOt · Từ (1) (2) xOy = ... (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án D B II.Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) 2 + ( 2) = = a) + 5 5 −5   −5 −5 + = c)  + ÷+ = + =  11 11  7 7 Câu 6: (2 điểm) −7 −5 + a) x = 12 12 12 x= 12 ... số 2n − ≠ ⇒ 2n ≠ ⇒ n ≠ Vật với n ≠ A phân số 2n + = 1+ = 1+ b) Ta có : A = 2n − ( n − 2) n 2 Để A số nguyên 3M − hay n − ước n n − =1⇒ n = n − = −1 ⇒ n = Vậy n ∈ { −1;1;3;5} A số nguyên n 2 =...
 • 2
 • 78
 • 1

Đề thi KSCL học 2 toán 6 năm học 2010 - 2011

Đề thi KSCL học kì 2 toán 6 năm học 2010 - 2011
... đợc 0 .25 điểm Câu 10 Đ/A B D D B A C D C C D B/Phần tự luận: Bài 1: a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) 14 b) + ữ+ =( 76) .54 + 12. ( 76) ( 76) . 36 (0 .25 đ) 21 =( 76) .(54 + 12 36) =( 76) .30 (0 .25 đ) = ... NHÂN HòA Đề thi KSCL Học Kỳ Ii - năm học 20 10 - 20 11 Môn thi toán Thời gian làm bài: 90phút A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm): Chọn đáp án Câu 1: Kết phép tính 25 19 A.44 B .6 C. 44 Câu 2: Sô đối ... Phần tự luận (7 điểm): Bài 1: ( 1,5 đ) Tính a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) b) 14 + ữ+ 21 c) 4 4 + + + + 12 20 30 3 06 Bài 2: (2 ) Tìm x biết a) 2x +5 = c) x + ( x ) = 3 Bài 3: (1,5đ) Một vải...
 • 5
 • 127
 • 1

Đề kiểm tra KSCL giữa 2 toán 6 phòng GDĐT bình giang (2013 2014)

Đề kiểm tra KSCL giữa kì 2 toán 6  phòng GDĐT bình giang (2013 2014)
... 0 ,25  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (2. 0 ... ĐIỂM KSCL GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP 5 21 20    12 36 36 21   20    36 36 3 3     4)  6 7 7  3  5     7  6 3) 11  7 x  1 5 2) x   12 12 5 x...
 • 12
 • 96
 • 1

DE THI HOC KI I - TOAN 6

DE THI HOC KI I - TOAN 6
... ÁN VÀ THANG I M A Lý thuyết : Đề 1:Muốn nhân hai lũy thừa số ta giữ nguyên số cộng số mũ l i v i ( đ) Áp dụng( đ) : x.x2.x3 = x1+2+3 = x6 Đề 2:Trung i m đoạn thẳng i m nằm cách hai đầu mút đoạn ... thẳng Áp dụng: i m M trung i m đoạn thẳng AB vì: AM ≠ MB B B i tập: Câu 1: 3.x – = 25 :22 3.x – = 23 3.x = + x =15 :3 x=5 Câu2: 16= 24= 23.3 ƯCLN( 16; 24) = 23 = ƯC( 16; 24) = Ư(ƯCLN( 16; 24)) = Ư(8) ... ( đ) a) Vì OM...
 • 2
 • 368
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Thương mại điện tử Kinh doanh cây cảnh cửa hàng nicetree onlineNghiên cứu kiểu hình, kiểu gen và kết quả điều trị bệnh thiếu enzym Beta-ketothiolase ở Việt Nam (TT)hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của tòa án nhân dân cấp tỉnh tại miền đông nam bộ việt nam hiện nay astractThực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự từ thực tiễn tỉnh nghệ an astractBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 13 file word có đáp án chi tiếtPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Khang ThịnhQUANG HỢP NHÂN TẠO ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESISSteve mcconnell code complete a practical handbook of software construction microsoft press (2004)Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chópChương IV lớp 11skkn Một số biên pháp nâng cao kết quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâmskkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cựcBài tập đọc hiểu luyện thi lớp 10 môn tiếng anhcảm xúc và tình cảmchủ đề 3 hoạt động và nhận thứcĐề đa HSG anh 8 huyện bình xuyên 2016 2017ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾTĐỀ THI THỬ THPT QG TOÁN 2017 TRÊN TẠP CHÍ THTT NXB GIÁO DỤCĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁNĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN HOÁ CÓ GIẢI CHI TIẾT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập