KSCL kì 1 TOÁN 6 1 (autosaved)

Tổng hợp đề kiểm tra học I Toán 6 ( Phần 1)

Tổng hợp đề kiểm tra học kì I Toán 6 ( Phần 1)
... H nằm hai i m K I c/ K nằm hai i m I, H d/ I nằm hai i m H, K Câu 12 : I trung i m đoạn thẳng AB : AB a/ IA = IB b/ IA + IB = AB c/ IA = IB = 2AB IA + IB = AB d/ IA + IB = AB IA = IB = B/ ... cm c) Chứng minh O trung i m BC 0,5 i m 0,5 i m i m i m ĐÁP ÁN – BIỂU I M ĐỀ B I TRẮC NGHIỆM D D D A A D C B Câu (1 i m) Câu 2 .(1 i m) Câu (1 i m) Câu (2 i m) Câu (2 i m) TỰ LUẬN a ... MF = EF EF B ME = MF = D Tất dều II - TỰ LUẬN: (7 i m) B i (1 i m): Thực phép tính a) 1 36 - 36. 23 b) 26 + (- 62 ) + 54 B i 8: (1 i m) Tìm UCLN (2 4, 56) B i 9 :( i m) Một số sách xếp thành bó 12...
 • 12
 • 387
 • 4

Đề kiểm tra học II - Toán 6 (Đề số 1).doc

Đề kiểm tra học kì II - Toán 6 (Đề số 1).doc
... 0,75 điểm )  5 3 −3 5 6 −3 −3 −3  + + ) = + + = d ( 0,75 điểm ) 7 7 5 7 Câu : Số xăng lấy lần thứ : 60 = 18 ( lít ) ( 0,5 điểm ) 10 40 Số xăng lấy lần thứ hai: 60 = 24 ( lít ) ( 0,5 điểm ... ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ I LÝ THUYẾT : Câu : Phát biểu quy tắc : ( 0,5 điểm ) Áp dụng ; x – = -3 ⇒ X = -1 ( 0,5 điểm ) Câu : Phát biểu định nghĩa : ( 0,5 điểm ) Tính xÔy = 300 ( 0,5 điểm ) II BÀI TẬP : ... ( 0,5 điểm ) 100 c − 1 +  = - = Số xăng lại thùng : 60 – ( 18 + 24 ) = 18 ( lít ) điểm ) Câu : a Tia Oy nằm hai tia Ox Oz xÔy < xÔz ( 0,5 điểm ) ( 0,5 b yÔz = 60 0( 0,5 điểm ) c Tia Oy tia phân...
 • 3
 • 264
 • 0

Đề tham khảo 2 toán 6 Số 1

Đề tham khảo Kì 2 toán 6 Số 1
... 17 = 1, 7 b/ x = ( 0,5 đ ) 10 13 c/ x = (1 đ) Bài 2: (2, 5đ) A= ( 0,5 đ ) B = -3 (1 đ) C =2 (1 đ) Bài 3: (1 ,25 đ) Số học sinh khối : 10 08 = 360 (hs) ( 0,5 đ ) 14 Số học sinh nữ khối l à: 360 = 14 4 ... nghiệm: ( 2, 25đ ) Bài1: ( 1 ,25 đ ) Mỗi ý 0 ,25 điểm Lần lượt điền: Bù , phụ , góc vuông , góc tù , góc bẹt Bài : ( 0,5 đ ) 16 0 % Bài :( 0,5 đ ) b/ II/Tự luận : ( 7,75đ ) Bài 1: (2 ) a/ x = -2 ( 0,5 ... · oy nằm ox ot xOy = 300 < xOt = 60 0 xOy = ·yOt = 300 (0,5đ) · ¶ · ¶ b/ aOt kề bù với tOx ⇒ aOt + tOx = 18 0 (0 ,25 đ) · ¶ ⇒ aOt = 18 0 - tOx = 18 0 - 60 0 = 12 0 (0 ,25 đ) ...
 • 2
 • 58
 • 0

KIỂM TRA HỌC II TOÁN 6- ĐỀ SỐ 1 - CÓ ĐÁP ÁN

KIỂM TRA HỌC KÌ II TOÁN 6- ĐỀ SỐ 1 - CÓ ĐÁP ÁN
... TRƯỜNG THCS GIANG SƠN ĐỀ SỐ Bài / Câu (2đ) (2đ) (1 ) (3 đ) (3 đ) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRAHỌC KÌ II – MÔN TOÁN Thời gian làm : 90' (Không kể thời gian giao đề) Nội dung Điểm Phát biểu quy ...  49 a  − ÷ .1 − ( 3,5 )  − ÷ − = 8 4 8 8 4 49 −20 =3 = − = − = = 14 6 Rút gọn kết -3 −9  2  + 1, 15 + 20 ÷: 0 ,1 = ( 0,4 + 1, 15 − 0,45 ) : 0 ,1 = 11  b  19 33 + 1 +3 6 Biến đổi ... = 1 HS vận dụng, biến đổi, tìm x = a Số học sinh giỏi chiếm 40 = em Số học sinh lại : 40 – = 32 em Số học sinh trung bình chiếm 32 = 12 em Số học sinh chiếm 40 – (8 +12 ) = 20 em b.Tỉ số % số...
 • 3
 • 191
 • 0

Đề thi học I Toán 6(số 1)

Đề thi học kì I Toán 6(số 1)
... §¸p ¸p vµ biÓu i m b i kiÓm tra häc k× i. n¨m häc 2010-2011 M«n to¸n §Ò sè B i N i dung Tìm số tự nhiên x biết : 12.( x +37) = 504 x + 37 = 504 : 12 x + 37 = 42 x = 42 – 37 x=5 Tìm số đ i số nguyên ... số đ i có số đ i -4 − có số đ i -7 -(- 5) có số đ i -5 Tính giá trị biểu thức 62 : + 52 - 10 = 36 : + 2.25 – 10 = + 50 – 10 = 59 – 10 = 49 G i x số HS trường tham quan Theo đề ta có : x chia hết ... ...
 • 2
 • 45
 • 0

De kscl ki 1 van 7

De kscl ki 1 van 7
... Trờng THCS Nhân Hòa Đề ki m tra chất lợng kỳ I Môn : ngữ văn Năm học 2 010 - 2 011 A/Đề I Phn trc nghim: (3đ ) Câu : c k cõu hi v chọn đáp án ỳng nht 1/ Hỡnh nh cũ bi ca dao sau th iu ... quan hệ từ? A Vừa trắng lại vừa tròn B Bảy ba chìm C Tay kẻ nặn D Giữ lòng son II Phn t lun: (7im) Câu 1( 2 điểm) Viết đoạn văn giới thiệu tác giả Xuân Quỳnh thơ tiếng gà tra Câu 2(5 điểm) Phát biểu ... điểm I.Phn trc nghim: Câu : Mỗi câu đợc 0,25đ ( 0,25 = 2.0đ ) a d c a d c b a II Phn t lun: (7 im) Câu 1: (2 điểm) -Đúng hình thức đoạn -Giới thiêu đợc nét khái quát tác giả -Nét khái quát thơ Câu...
 • 4
 • 142
 • 0

De kscl ki 1-ma de 2

De kscl ki 1-ma de 2
... đáp án ki m tra học kì i năm học 20 10- 20 11 môn: lịch sử lớp (đề số 2) Câu (2, 0đ) (2, 0đ) (4,0đ) (2, 0đ) Đáp án Học sinh trình bày đợc ý sau: * Tổ chức ... thóc lúa để dự trử, ngời yên tâm làm công việc khác đôi lúc đợc nghỉ ngơi lao động liên tục để ki m thức ăn nh trớc - Cuộc sống ngời ổn định hơn, đỡ lo đỡ vất vả * Các quốc gia cổ đại Phơng...
 • 2
 • 164
 • 0

De kscl ki 1-ma de 1

De kscl ki 1-ma de 1
... ®Ị C©u (2,0®) (2,0®) (3,0®) (3,0®) §¸p ¸n - Tiết ki m biết sử dụng cách hợp lý mức cải, vật chất, thời gian, sức lực người khác - Trái với tiết ki m hoang phí, sử dụng cải, thời gian sức lực q ... gia hoạt động lớp Tỉng ®iĨm §iĨm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 2,0 10 ,0® ...
 • 2
 • 132
 • 0

De kscl ki 1-Ma de 2

De kscl ki 1-Ma de 2
... (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (2, 0đ) (0,5đ) (0,5đ) (4đ) Tên biểu đồ: Biểu đồ thể tỉ trọng ngành kinh tế cấu GDP ấn Độ năm 20 01 b) Rút nhận xét cần thiết: - Tỉ trọng ngành Dịch ... đáp án đề khảo sát chất lợng học kì i - môn địa lý lớp năm học 20 10 - 20 11 -0o0 Câu (3đ) (3đ) Đáp án a) Lãnh thổ Đông gồm có hai phận: + Phần đất liền:...
 • 2
 • 147
 • 0

đề KSCL 1

đề KSCL Kì 1
...  x ≠  x 1 ≠   1  + : A=     x 1 1+ x  x 1 0,5 đ 1+ x x 1 .( x − 1) + x 1   x 1  0,75 đ x ( x − 1) = x x 1 0,75đ =  = Câu (1, 5đ) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + + Giao với ... (1, 5đ) Đáp án a) a) = +15 − 30 = 12 Điểm 0,75 đ b) ( 200 + 15 0 − 600 ) : 50 = + − 12 = 3.2 + − 7.2 0,75 đ = 6−9 Câu (2 đ) x ≥ x ≥  a) Biểu thức A xác định  x − ≠ ⇔  x ≠  x 1 ≠   1 ... (a – 1) x + y = (3 – a)x + hàm số bậc a ≠ a ≠ 0,25đ Hai đường thẳng y = (a – 1) x + y = (3 – a)x + song 0,25đ a − ≠ − a song với   a = ( thỏa mãn ĐK) 2 ≠ x − y = ⇔  2 x + y = Câu (1 đ) x...
 • 3
 • 171
 • 0

ĐỀ KSCL GIỮA 2 (Toán 6)

ĐỀ KSCL GIỮA KÌ 2 (Toán 6)
...  10 10 2 31 1 1  d)  − + − + + − ÷= 2 3 99 100   1  99 29 7 = =  − ÷=  100  100 20 0 b) x 14 −13 = + 20 20 20 x = 20 20 x =1 ·yOt = 700 − 350 ⇒ C t y O (2) z · xOt · Từ (1) (2) xOy = ... (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án D B II.Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) 2 + ( 2) = = a) + 5 5 −5   −5 −5 + = c)  + ÷+ = + =  11 11  7 7 Câu 6: (2 điểm) −7 −5 + a) x = 12 12 12 x= 12 ... số 2n − ≠ ⇒ 2n ≠ ⇒ n ≠ Vật với n ≠ A phân số 2n + = 1+ = 1+ b) Ta có : A = 2n − ( n − 2) n 2 Để A số nguyên 3M − hay n − ước n n − =1⇒ n = n − = −1 ⇒ n = Vậy n ∈ { −1;1;3;5} A số nguyên n 2 =...
 • 2
 • 86
 • 1

Đề thi KSCL học 2 toán 6 năm học 2010 - 2011

Đề thi KSCL học kì 2 toán 6 năm học 2010 - 2011
... đợc 0 .25 điểm Câu 10 Đ/A B D D B A C D C C D B/Phần tự luận: Bài 1: a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) 14 b) + ữ+ =( 76) .54 + 12. ( 76) ( 76) . 36 (0 .25 đ) 21 =( 76) .(54 + 12 36) =( 76) .30 (0 .25 đ) = ... NHÂN HòA Đề thi KSCL Học Kỳ Ii - năm học 20 10 - 20 11 Môn thi toán Thời gian làm bài: 90phút A/ Phần trắc nghiệm (3 điểm): Chọn đáp án Câu 1: Kết phép tính 25 19 A.44 B .6 C. 44 Câu 2: Sô đối ... Phần tự luận (7 điểm): Bài 1: ( 1,5 đ) Tính a) 76. 54 + 12. ( 76) 76. ( 36) b) 14 + ữ+ 21 c) 4 4 + + + + 12 20 30 3 06 Bài 2: (2 ) Tìm x biết a) 2x +5 = c) x + ( x ) = 3 Bài 3: (1,5đ) Một vải...
 • 5
 • 148
 • 1

Đề kiểm tra KSCL giữa 2 toán 6 phòng GDĐT bình giang (2013 2014)

Đề kiểm tra KSCL giữa kì 2 toán 6  phòng GDĐT bình giang (2013 2014)
... 0 ,25  0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (2. 0 ... ĐIỂM KSCL GIỮA KÌ NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: TOÁN - LỚP 5 21 20    12 36 36 21   20    36 36 3 3     4)  6 7 7  3  5     7  6 3) 11  7 x  1 5 2) x   12 12 5 x...
 • 12
 • 147
 • 1

DE THI HOC KI I - TOAN 6

DE THI HOC KI I - TOAN 6
... ÁN VÀ THANG I M A Lý thuyết : Đề 1:Muốn nhân hai lũy thừa số ta giữ nguyên số cộng số mũ l i v i ( đ) Áp dụng( đ) : x.x2.x3 = x1+2+3 = x6 Đề 2:Trung i m đoạn thẳng i m nằm cách hai đầu mút đoạn ... thẳng Áp dụng: i m M trung i m đoạn thẳng AB vì: AM ≠ MB B B i tập: Câu 1: 3.x – = 25 :22 3.x – = 23 3.x = + x =15 :3 x=5 Câu2: 16= 24= 23.3 ƯCLN( 16; 24) = 23 = ƯC( 16; 24) = Ư(ƯCLN( 16; 24)) = Ư(8) ... ( đ) a) Vì OM...
 • 2
 • 389
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Các dịch vụ LBS trong GPSCác giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các dịch vụ giá trị gia tăng của trung tâm VAS công ty thông tin di động VMS mobifoneTìm hiểu các hoạt động liên quan đến tổ chức quản lý phát triển du lịchHoạt động quan hệ công chúng PR trong bảo hiểm xã hộiSO SÁNH HIỆU QUẢ của TYLOSIN và TETRACYCLIN TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH CHRONIC RESPIRATORY DISEASEnghiên cứu về biển sinh vật biển và cảm xúc của con người về biểnPhát triền nguồn vật liệu đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L.) phục vụ chương trình chọn tạo giống năng suất cao, chịu nóng và chống bệnh gỉ sắt (tt)Quá trình hình thành, phát triển cộng đồng người Việt ở Thái Lan (LA tiến sĩ)Đặc trưng ngôn ngữ văn hóa từ ngữ địa phương Nam Bộ (trong thơ ca dân gian Nam Bộ) (LA tiến sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phòng Giáo dục và Đào tạo các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LA tiến sĩ)MỤC lục TRANGQuản trị tài chính nâng caoPhương pháp nghiên cứu khoa họcKỹ thuật vi xử lýVấn đề trao quyền độc lập và sự thất bại của thực dân Pháp ở Việt NamXây dựng thủ tục rút gọn trong luật tố tụng hình sự Việt NamMô hình quản lý trường trung học phổ thông chuyên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diệnPhát triển đội ngũ Hiệu trưởng các trường tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên QuangQuản lý hoạt động liên kết đào tạo của trường cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập