ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ GIS VÀ VIỄN THÁM

đề cương sở GIS viễn thám

đề cương cơ sở GIS và viễn thám
... chung Câu 10: Mô hình cấu trúc sở liệu GIS: liệu không gian, liệu thuộc tính 1, Mô hình cấu trúc sở liệu không gian Dữ liệu la trung tâm của hệ thống GIS, hệ thống GIS chứa cang nhiều chúng ... quang học - Viễn thám hồng ngoại nhiệt: nguồn lượng sử dụng la bức xạ nhiệt chính vật thể sản sinh Ảnh thu được kỹ thuật viễn thám được gọi la ảnh nhiệt - Viễn thám siêu cao ... *Phương pháp phân loại sử dụng mạng nơ ron Câu 8: Khái niệm GIS theo chức Các thành phần hệ thống GIS 1, Khái niệm GIS: Theo chức năng, GIS la hệ thống nhằm thu thập, lưu trữ, truy vấn, tích...
 • 26
 • 32
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SỞ GIS VIỄN THÁM

ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ GIS VÀ VIỄN THÁM
... ĐÁP ÁN KHOA TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ BỘ MÔN ẢNH BẢN ĐỒ Đề số CÂ U ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ 1, năm học: 2014 – 2015 Học phần: CƠ SỞ GIS VÀ VIỄN THÁM Hình thức thi: thi viết Lớp: ĐH2QM Chuyên ngành/ngành: ... Khái niệm viễn thám? Phân loại viễn thám theo đặc điểm quỹ đạo vệ tinh? Cho ví dụ Viễn thám khoa học nghiên cứu thực thể, tượng trái đất từ xa mà không cần tác động trực tiếp vào Căn vào đặc điểm ... thành phần hệ thống viễn thám -Nguồn lượng (A): thành phần hệ thống viễn thám nguồn lượng để chiếu sáng hay cung cấp lượng điện từ tới đối tượng cần nghiên cứu Trong viễn thám chủ động sử dụng...
 • 29
 • 73
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: sở GIS viễn thám

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI Môn học: Cơ sở GIS Và viễn thám
... thi Hệ liệu khôngthông gian tin địa lý (GIS) 2, Các thành phần hệ thống GIS: • Theo nghĩa hẹp, GIS được định nghĩa hệ phần mềm thực hiện chức nhập liệu, xây dựng sở liệu, phân tích ... thống thông tin địa lý (GIS) : +Phần cứng: Phần cứng của hệ thống GIS là hệ thống máy tính và các thi t bị ngoại vi cho cài đặt và vận hành phần mềm GIS +Phần mềm: Phần mềm GIS ... đối tượng được quản lý không toạ độ mà MQH không gian chúng • Mô tả trọn vẹn các thông tin về vị trí không gian (điểm nhãn) và quan hệ không gian (liên thông với nhau, kề nhau, nằm...
 • 23
 • 139
 • 0

sở GIS Viễn Thám

cơ sở GIS và Viễn Thám
... kỹ thuật viễn thám gọi ảnh quang học - Viễn thám hồng ngoại nhiệt: nguồn lượng sử dụng xạ nhiệt vật thể sản sinh Ảnh thu kỹ thuật viễn thám gọi ảnh nhiệt - Viễn thám siêu cao tần: viễn thám siêu ... với Ảnh thu từ kỹ thuật viễn thám gọi ảnh Radar Hình 1.2: Các bước sóng sử dụng viễn thám c Phân loại theo đặc điểm quỹ đạo: có hai nhóm viễn thám vệ tinh địa tĩnh viễn thám vệ tinh quỹ đạo cực ... với vùng bước sóng sử dụng , viễn thám phân thành loại bản: - Viễn thám dải sóng nhìn thấy hồng ngoại phản xạ: nguồn lượng sử dụng xạ mặt trời, ảnh viễn thám nhận dựa vào đo lường lượng vùng ánh...
 • 108
 • 2,538
 • 1

Tài liệu ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG GIS VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG " ppt

Tài liệu ĐỀ TÀI
... hợp Quản liệu Ứng dụng GIS Viễn thám quản TN&MT Chiến lược NC & ứng dụng CNVT Việt Nam đến năm 2020 QĐ số 137/2006/QĐ-TTg TÍCH HP VIỄN THÁM, GPS VÀ GIS TRONG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ? GIS ... NỀN TÍCH HP RS & GIS TÍCH HP nhật THÁM, GPS VÀ GIS TRONG CẬP NHẬT VÀ • Cập VIỄN liệu XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ? VẤN ĐỀ ???? GIS mang lại lợi ích cho việc quản phát triển TN&MT ? GIS thay quy trình ... gia)  Quản thực thi: biện pháp quản người, kinh phí, công việc, liệu, công nghệ,… (phân đònh trách nhiệm) ỨNG DỤNG GIS TRONG QUẢN LÝ KT-XH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - Chủ quyền cấp giấy chứng nhận...
 • 34
 • 1,458
 • 5

đề cương sở kỹ thuật viễn thông đáp án chi tiết

đề cương cơ sở kỹ thuật viễn thông có đáp án chi tiết
... dùng MSC - Thông tin thuê bao thông tin tài khoản: + Thông thường MSC VLR tương ứng + IMSI, MSISDN vùng phục vụ thường gọi MSC/VLR + Thông tin dịch vụ bổ sung + Thông tin Entry VLR : + Thông tin ... Lưu thông tin cố định MSC tìm thông tin người dùng VLR người dùng + VLR sở liệu người dùng cập nhật - Mỗi nhà cung cấp dịch vụ di động sở liệu lưu liên tục người dùng tới rời vùng phục vụ thông ... Ghép kênh gì? Phân biệt kỹ thuật ghép kênh ? Ghép kênh: truyền dẫn thông tin từ nhiều nguồn tới nhiều đích đến môi trường truyền dẫn Các kỹ thuật ghép kênh ? -Ghép kênh phân chia theo thời gian:...
 • 14
 • 536
 • 4

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên sở ứng dụng viễn thám GIS

Nghiên cứu biến đổi sử dụng đất và ảnh hưởng của nó đến rác thải nông thôn huyện Duy Tiên - Hà Nam trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS
... huyén Duy Tién Ha Nam trén co' so ùng dung vién thàm va GIS Ma so: QGTD 0 7-0 7 Thòi gian thyc hién: 24 thàng (Tu thàng 7/2007 dén thàng 7/2009) Tap thè tàc già thuc hién de tài: PGS.TS Pham Vàn ... 2.Hién trang ràc thài nóng thòn dòng bang song Hong 24 1.2 3.1 lién trang thu gom ràc thài nóng thòn Viét Nam 26 1.2 4.Hién trang ràc thai huyén Duy Tién Ha Nam 26 1.3 Ve phuang phàp luàn 27 1.3 ... HUYÉN DUY TIÉN 52 2.LPhàn loai hién trang lóp phù phuc vu dành già bién dòng giai doan 200 3-2 00752 2.1.LKét qua giài doàn ành phàn loai bang phuang phàp dira vào pixel 52 2.1.2.Phuang phàp phàn...
 • 13
 • 163
 • 0

ĐỀ CƯƠNG sở VIẾN THÁM

ĐỀ CƯƠNG cơ sở VIẾN THÁM
... tầng khí viễn thám tầng lục địa viễn thám biển Lĩnh vực ứng dụng cụ thể: Viễn thám môi trường, viễn thám khí tượng, viễn thám thủy văn,viễn thám địa chất,viễn thám nông nghiệp,viễn thám lâm nghiệp… ... thám hàng không (100m-100km) : cảm biến đặt không trung : máy bay, kinh khí cầu… Viễn thám vệ tinh (240 km-36000km) : cảm biến đặt vệ tinh nhân tạo, trạm không gian, tên lửa, tàu thoi… Viễn thám ... sử dụng Viễn thám tử ngoại (λ= 0,05- 0,38 ) : bị hấp thụ tầng ô zôn.ít sử dụng vệ tinh Viễn thám nhìn thấy: ( λ=0,38-0,76 ) Năng lượng sử dụng xạ mặt trời Ảnh thu kỹ thuật viễn thám gọi ảnh quang...
 • 27
 • 29
 • 0

Đề cương GIS viễn thám

Đề cương GIS và viễn thám
... thuật viễn thám gọi ảnh nhiệt + Viễn thám siêu cao tần: ghi nhận bức xạ phổ đối tượng viễn thám chủ động viễn thám bị động với lượng sóng siêu cao tần Ảnh thu nhận bởi kỹ thuật viễn thám gọi ... dải phổ + Viễn thám quang học: ghi nhận bức xạ phổ đối tượng viễn thám bị động Ảnh viễn thám nhận dựa vào đo lường lượng vùng ánh sáng nhìn thấy, gần hồng ngoại hông ngoại ngắn + Viễn thám hồng ... trình xử lý công nghệ viễn thám, thực ứng dụng thông tin thu nhận trình xử lý ảnh vào lĩnh vực, bái toán cụ thể Câu 2: Phân loại viễn thám Sự phân biệt loại viễn thám cứ vào yếu tố sau: Hình...
 • 18
 • 48
 • 0

ứng dụng gis viễn thám nghiên cứu nguy trượt lở đất ở thành phố đà nẵng

ứng dụng gis và viễn thám nghiên cứu nguy cơ trượt lở đất ở thành phố đà nẵng
... MỞ ĐẦU I LĨNH VỰC ỨNG DỤNG - Lĩnh vực môi trường: Trượt lở đất II NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đánh giá trượt lở đất nguy trượt lở đất - Thành lập đồ dự báo nguy trượt lở đất - Phạm vi nghiên ... sát ảnh viễn thám L o g o QUY TRÌNH ỨNG DỤNG Các điểm trượt lở khảo sát ảnh viễn thám L o g o QUY TRÌNH ỨNG DỤNG Thành lập đồ dự báo nguy trượt lở đất thành phố Đà Nẵng  Phương pháp ứng dụng: ... TRÌNH ỨNG DỤNG Kết chồng xếp đồ xác lập đồ trạng trượt lở đất khu vực thành phố Đà Nẵng với điểm trượt lở có mức độ nguy từ cao đến thấp L o g o QUY TRÌNH ỨNG DỤNG Chiết tách thông tin trượt lở đất...
 • 31
 • 382
 • 0

Ứng dụng GIS viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

Ứng dụng GIS và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã cao kỳ  huyện chợ mới  tỉnh bắc kạn
... cứu đề tài: Ứng dụng GIS viễn thám để thành lập đồ trạng rừng Cao Kỳ - huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn 3 1.2 Mục đích nghiên cứu Ứng dụng công nghệ GIS viễn thám ta thiết lập đồ trạng rừng phục ... lý Cao Kỳ vùng cao nằm phía Bắc huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn, cách thị Bắc Kạn 20km phía Bắc. Gồm 14 thôn có thôn vùng sâu 100% người dân tộc gồm dân tộc (Tày, Kinh, Dao, Hoa) Cao Kỳ ... khoanh vùng loại trạng thái rừng theo thực tế Cuối thực việc biên tập, tổng hợp nội dung đồ trạng rừng - Thành lập đồ trạng rừng phương pháp đo ảnh viễn thám - Thành lập đồ trạng rừng phương pháp...
 • 70
 • 4,030
 • 21

Ứng dụng GIS viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng năm 2011 tại xã nông hạ huyện chợ mới tỉnh bắc kạn

Ứng dụng GIS và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng năm 2011 tại xã nông hạ  huyện chợ mới  tỉnh bắc kạn
... tài: Ứng dụng GIS Viễn thám để thành lập đồ trạng rừng năm 2011 Nông Hạ huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục đích nghiên cứu Ứng dụng công nghệ GIS Viễn thám ta thiết lập đồ trạng rừng phục ... nhiên đặc biệt sử dụng để thành lập đồ trạng Với ưu điểm tư liệu ảnh viễn thám mà ngày với phát triển công nghệ viễn thám GIS ứng dụng vào để thành lập đồ trạng rừng Ảnh viễn thám có ưu điểm ... GIS GPS) để xây dựng đồ trạng rừng từ ảnh Spot 5, Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 3.2.2...
 • 70
 • 584
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) viễn thám để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đô thị quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám để phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất đô thị quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
... pháp quản - Ứng dụng viễn thám Gis xây dựng đồ trạng sử dụng đất để quản đất đai quận - Ứng dụng viễn thám để cập nhập thường xuyên trình đánh giá trạng sử dụng đất đô thò quận 2, thích ... quản nhà nước đòa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với ưu điểm sau: - Hệ thống thông tin quản Gis thuộc quận trở thành nguồn trao đổi thông tin quản đô thò quận với hệ thống thông tin ... phân tích, đánh giá trạng sử dụng đất đô thò quận nói riêng, phân tích, đánh giá trạng sử dụng đất đô thò nói chung B Mục tiêu cụ thể: - Thu thập thông số trình sử dụng đất đô thò quận đề xuất...
 • 72
 • 405
 • 3

Ứng dụng GIS Viễn thám để xây dựng bản đồ quy hoạch tiềm năng phát triển lâm nghiệp tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng GIS và Viễn thám để xây dựng bản đồ quy hoạch tiềm năng phát triển lâm nghiệp tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
... tách đồ quy hoạch tiềm cho phát triển lâm nghiệp tạo thành vùng lớn, cụ thể sau: 13 - Bước 4: Xây dựng đồ thức quy hoạch tiềm sử dụng đất cho phát triển lâm nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế ... gia Bản đồ thức quy hoạch tiềm sử dụng để phát triển lâm nghiệp (d a kết hợp yếu tố: đất, đ a hình khí hậu) 2.2.2.2 Nội dung xây dựng đồ quy hoạch tiềm sử dụng đất cho phát triển lâm nghiệp Quy ... quy hoạch tiềm phát triển lâm nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Th a Thiên Huế PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 2.1 Yêu cầu nguyên tắc việc xây dựng bảng đồ quy hoạch tiềm sử dụng đất cho phát...
 • 16
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng gis và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạnđề cương cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việtđề cương cơ sở khoa học môi trườngđề cương cơ sở văn hóađề cương cơ sở sinh thái họcđề cương cơ sở văn hóa việt namđề cương cơ sở đo lường điện tửứng dụng của gis và viễn thámcơ sở dữ liệu viễn thámgis và viễn thám thực vậtđề cương cơ sở công nghệ chế tạo máyđề cương cơ sở lập trìnhđề cương cơ sở ngôn ngữ họcđề cương cơ sở văn hóa việt nam hutechđề cương cơ sở văn hóa việt nam violetcac bai toan nang cao lop 5Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcKE TOAN TIEN LUONGGIÁO ÁN SOẠN BÀI VĂN BẢN CÔ TÔLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNG20 de thi thu THPT QG mon toan tinh năm 2017 giai chi tietNghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Gói câu hỏi 1 Đố vui nguyên lý kế toánĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Bài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trời185 TOEFL writing (TWE) topics and model essaysĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 6: Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voiNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPTNghiên cứu sự thay đổi nồng độ của một số cytokin và tiểu quần thể tế bào lympho trước, sau điều trị bệnh luput ban đỏ hệ thống (FULL TEXT)Danh sach TC chung nhan dky linh vuc hdong update ngay 04 9 13Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa học trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh năm 2016 2017
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập