ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI
... đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất định giao đất, định cho thuê đất, định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giấy tờ khác quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất ... Đất đai Lấn đất việc người sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới ranh giới đất để mở rộng diện tích đất Chiếm đất việc sử dụng đất mà không quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chủ sử dụng đất ... hạn sử dụng đất, giá đất, tài sản gắn liền với đất, nghĩa vụ tài đất đai thực chưa thực hiện; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng...
 • 30
 • 30
 • 1

Đề cương môn tài chính tiền tệ - đại học kế toán

Đề cương môn tài chính tiền tệ - đại học kế toán
... trạng sau: - Cán cân toán thăng chi: Tổng số tiền thu = tổng số tiền chi - Cán cân toán dư thừa khi:Tổng số tiền thu > tổng số tiền chi - Cán cân toán thiếu hụt (bội chi) khi: Tổng số tiền thu ... hành tiền tệ Ở số nước khác, ngân hàng trung ương quan phát hành tiền giấy, tiền kim loại với tư cách tiền bổ trợ phủ phát hành Cục Dự trữ Liên bang- ngân hàng trung ương M - chức phát hành tiền, ... (kể khoản vay Chính phủ bảo lãnh); 19 PHÙNG THỊ HƯƠNG HUẾ LỚP K50_ĐẠI HỌC KẾ TOÁN e) Giám sát luồng tiền tệ liên quan đến hoạt động vay, trả nợ nước phục vụ cho việc tổng hợp cán cân toán quốc tế,...
 • 29
 • 1,972
 • 7

Đề cương môn tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tiền tệ, tín dụng và tài chính pps

Đề cương môn tài chính tiền tệ - chương 1 - Đại cương về tiền tệ, tín dụng và tài chính pps
... 5,552 11 ,577 87,7% 10 ,790 14 1,0% 787 14 ,2% Số dự án 3 .1 Cấp 658 89.9% 14 3 53.4% 3.2 dự án 732 lượt dự Tăng vốn án 268 Xuất Kể dầu 4 .1 thô triệu USD 18 ,930 Không kể 23,964 12 6.6% 4.2 dầu thô 20,6 51 ... chảy vào(có) chảy (nợ) - Tín dụng thương mại ,tín dụng ngắn hạn ,tín dụng ngân hàng - Các khoản tiền gửi ngắn hạn * Cán cân vốn dài hạn: Phản ánh khoản vốn dài hạn bao gồm: - FDI:Khi FDI chảy vào ... chế mặt tiêu cực đòi hỏi chiến lược sáng suốt phủ Việt Nam FDI năm 2 010 triển vọng năm 2 011 (0 2 -1 1- 2 010 ) TCTC Online - Năm 2 010 kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước hồi phục mạnh Trong tranh chung...
 • 38
 • 215
 • 0

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... ngày 3/12/2004 Doanh thu doanh nghiệp gồm: Doanh thu doanh nghiệp gồm: - Doanh thu hoạt động kinh doanh toàn - Doanh thu hoạt động kinh doanh gồm: khoản doanh thu tiêu thụ sản phẩm + Doanh thu bán ... trọng vốn huy động tổng số cốn doanh nghiệp cao ngược lại - Cơ cấu tài sản: Toàn tài sản doanh nghiệp chia thành tài sản lưu động tài sản cố định Tài sản cố định loại tài sản có thời gian thu hồi ... SXKD doanh nghiệp > Vốn tự bổ sung: doanh nghiệp tự bổ sung trình sản xuất kinh doanh từ lợi nhuận doanh nghiệp tái đầu tư > Vốn liên doanh, liên kết: Hình thành từ vốn góp bên tham gia doanh nghiệp...
 • 80
 • 1,309
 • 4

đề cương môn tài chính doanh nghiệp

đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... Trong hạch toán - Tiền lương chính: TL trả cho người lao động thời gian họ làm nhiệm vụ - Tiền lương phụ: Lương trả cho người lao động làm nhiệm vụ khác ngoàI nhiệm vụ chính, TL thời gian nghỉ phép,...
 • 3
 • 190
 • 0

Đề cương môn tài chính quốc tế

Đề cương môn tài chính quốc tế
... thức đầu tư quốc tế gián tiếp tổ chức kinh tế? Chỉ điểm giống khác đầu tư quốc tế trực tiếp đầu tư quốc tế gián tiếp tổ chức kinh tế? Trả lời: Đầu tư quốc tế gián tiếp tổ chức kinh tế hình thức ... Tín dụng quốc tế: hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp dạng dn cho vay vốn quốc tế thu lợi nhuận qua lãi suất tiền vay Đặc điểm tín dụng quốc tế tổ chức kinh tế: + Các DN cho vay quốc tế chủ yếu ... mại quốc tế CP khoản vay nướcc CP theo đk thị trg ko có ưu đãi M/đích ng cho vay kiếm lời Trong vay TM quốc tế, CP vay NHTM, vay tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế phát hành TP phủ thị trường tài...
 • 17
 • 2,373
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... tượng giám đốc tài chính: trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ b) Chủ thể giám đốc tài chính: chủ thể phân phối c) Đặc điểm giám đốc tài chính: - Giám đốc tài giám đốc đồng tiền Giám đốc tài thực trình ... đo mức cung tiền tệ hình thành cung tiền tệ kinh tế? - Khái niệm mức cung tiền tệ: Mức cung tiền tệ lượng tiền cung ứng nhằm thoả mãn nhu cầu toán dự trữ chủ thể kinh tế Mức cung tiền phải tương ... dụng quỹ tiền tệ, với tất chức tiền tệ mà chủ yếu với chức phương tiện toán phương tiện cất trữ tiền tệ - Giám đốc tài giám đốc toàn diện, thường xuyên, liên tục, phổ biến Chính mà giám đốc tài loại...
 • 42
 • 139
 • 0

Đề cương môn học: Luật đất đai

Đề cương môn học: Luật đất đai
... nc iu tit phn giỏ tr tng thờm t t m khụng u t ca ngi s dng t mang li a v phỏp lớ ca ngi sử dụng đất 5A1 Trỡnh by c khỏi nim v cỏc ch th s dng t 5A2 Nờu c cỏc quyn, ngha v ca t chc, h gia ỡnh, ... quy nh mi ca Lut t nm 2003 v quyn ca t chc, cỏ nhõn nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi sử dụng đất Giải thích đợc Ch phỏp lớ v s dng t 16 6A1 Nhn thc c cỏch thc phõn loi t ca phỏp lut t hin...
 • 38
 • 630
 • 13

Đề cương môn tài chính học

Đề cương môn tài chính học
... loại tài sản, lập sổ theo dõi tổng hợp chi tiết loại tài sản, tiến hành kiểm tra kho định kỳ loại tài sản cố định.Từ dn sử dụng TSCĐ hợp lý phù hợp với thời gian sử dụng tài sản,sắp xếp tài sản ... nguồn tài nước góp phần quan trọng tài trợ cho nhu cầu phát triển kinh tế - XH, khuyến khích tiết kiệm đầu tư - Vai trò thúc đẩy nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài - Vai trò thực sách tài chính, ... thực trước hết chủ yếu khâu sở hệ thống tài chính, phân phối lại thực tất khâu hệ thống tài II NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm NSNN: NSNN dự toán thu – chi tài nhà nước khoảng thời gian định, thường...
 • 8
 • 140
 • 0

BÀI THẢO LUẬN MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI: TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT

BÀI THẢO LUẬN MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI: TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT
... 1.2.1 Căn tính tiền sử dụng đất (Điều 108 LĐĐ 2013; Điều 3- NĐ 45) Người sử dụng đất Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy ... Luật Đất đai xác định sau: - Diện tích đất giao, chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất - Mục đích sử dụng đất - Giá đất tính thu tiền sử dụng đất Giá đất tính thu tiền sử dụng đất ... Chuyển từ đất nông nghiệp Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất thu tiền sử dụng đất mức chênh lệch tiền sử dụng đất tính theo giá đất với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp...
 • 24
 • 375
 • 0

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp

Đề cương môn tài chính doanh nghiệp
... toán? 2: Giải thích doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn kinh doanh (ROA) cao doanh nghiệp khác ngành tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) lại thấp doanh nghiệp ROE = EAT E ... nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp? Lợi nhuận số chênh lệch doanh thu thu nhập với chi phí mà doanh nghiệp bỏ để đạt khoản thu thời kỳ định - Các biện pháp nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp + Đẩy mạnh ... thuê tài Lợi ích Là công cụ huy động vốn quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn doanh nghiệp Đáp ứng kịp thời nhu cầu cần sử dụng TS doanh nghiệp Tiền lãi tiền khấu hao TS xđ chi phí nên doanh nghiệp...
 • 5
 • 17
 • 0

Đề cương tài chính đất đai

Đề cương tài chính đất đai
... thuế tài nguyên phải nộp đơn vị tài nguyên khai thác số thuế tài nguyên phải nộp xác định sau: Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định đơn vị tài ... Căn tính thuế tài nguyên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế đơn vị tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên, giá tính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng tương ứng với loại tài nguyên chịu ... loại tài nguyên, tỷ lệ thu hồi tài nguyên, giá tài nguyên bán thị trường địa phương có tài nguyên khai thác tham khảo thêm giá bán tài nguyên thị trường địa phương lân cận Khi giá bán loại tài...
 • 21
 • 54
 • 0

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI
... đồng/hồ sơ Phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai: khoản thu người có nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu đất đai quan nhà nước có thẩn quyền quản lí hồ sơ, tài liệu đất đai … nhằm bù đắp chi phí quản ... cho thuê đất chuyển sang sử dụng làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa đồng thời với việc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở, đất phi ... làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa; b) Đất nông nghiệp có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, chuyển sang sử dụng làm đất đất nghĩa trang, nghĩa địa có thu tiền sử dụng đất; c) Đất...
 • 28
 • 40
 • 0

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI

ĐỀ CƯƠNG tài CHÍNH đất ĐAI
... thu đất trồng CHN đất có mặt nước NTS , đất trồng cỏ = Diện tích đất tính thuế hạng đất trồng CHN x Định suất thuế hạng đất đất trồng CHN Thuế ghi thu đất trồng CLN = Diện tích tính thuế hạng đất ... dụng đất nông nghiệp • • Đối tượng chịu thuế : Đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp đất dùng vào sản xuất nông nghiệp bao gồm : - Đất trồng trọt : đất trồng hàng năm , đất trồng lâu năm ,đất ... Đối với đất trồng CHN đất có mặt nước NTS Hạng đất Định suất thuế 550 460 370 280 180 50 +)Đối với đất trồng CLN Hạng đất Định suất thuế 650 550 400 200 80 +)Đối với ăn lâu năm trồng đất trồng...
 • 18
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn tài chính công đại cươngđề cương môn tài chính tiền tệđề cương môn pháp luật đất đaiđề cương môn tài chính doanh nghiệpđề cương môn tài chính côngđề cương môn tài chính công ty đa quốc giađề cương môn tài chính quốc tếđề cương môn tài chính tín dụngđề cương môn tài chính doanh nghiệp uehđề cương môn tài chính doanh nghiệp 2đề cương môn tài chính doanh nghiệp 1đề cương môn tài chính tiền tệ hệ cao đẳngđề cương môn học luật đất đaiđề thi môn tài nguyên đất đaiđề cương môn hành chính học đại cươngTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)VÙNG ĐẤT AN GIANG THỜI KỲ 1757-1867XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN PHAN THIẾT - TỈNH BÌNH THUẬNXÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNBài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Câu hỏi trong tác phẩm của Nam Cao (LV thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trên địa bàn tỉnh bắc giang, biện pháp phòng chốngRèn luyện kĩ năng sử dụng sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 với sự hỗ trợ của một số kĩ thuật dạy học tích cựcCHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2018: TÂY TIẾNPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giácĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn