tai lieu on thi hsg toan 9

TÀI LIỆU ÔN THI HSG TOÁN 4

TÀI LIỆU ÔN THI HSG TOÁN 4
... b ×10) + (c ×10 − c) = 41 07 − abc × (10 − 1) = 41 04 a × 900 + b × 90 + c × = 41 04 abc × = 41 04 × (a × 100 + b ×10 + c ) = 41 04 abc = 41 04 : = 45 6 Thử lại: 45 6 + 41 07 = 45 63 (đúng) Ta có: abc ... c × (a × 100 + b ×10 + c ) = 41 04 Trả lời: Vậy số cần tìm 45 6 Suy ra: × abc = 41 04 ⇒ abc = 41 04 : = 45 6 Thử lại: 45 6 + 41 07 = 45 63 (đúng) Trả lời: Vậy số cần tìm 45 6 BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ: 1) Cho số ... - Thử lại: 48 x 26 = 1 248 (đúng) Cách 2: - Ta có: (10 × a + b) = ab Trả lời: Vậy số cần tìm 48 Suy ra: 1200 = 25 × (10 × a + b) = 25 x ab => ab = 1200 : 25 = 48 Thử lại: 48 x 26 = 1 248 (đúng)...
 • 6
 • 218
 • 2

TAI LIEU ON THI HSG TOAN 6

TAI LIEU ON THI HSG TOAN 6
... 2010 M«n: To¸n C©u 1: TÝnh 101 51 = 101 a/ Α = 51 b/ B = (1 ®iĨm) 423133 8 462 67 + 8 462 67 − 423133 =1 423133 8 462 67 + 423134 (1 ®iĨm) C©u 2: a/ V× 1028 + cã tỉng c¸c ch÷ sè chia hÕt cho nªn ... giao) Bài : điểm Tính tổng sau cách hợp lý : 1) 22344 36 + 4 468 8 82 2) + + + … + 20 06 + 2007 3) 132 + 128 + 124 + … + 72 + 68 Bài : điểm Trong số tự nhiên nhỏ 1000, có số chia hết cho không chia ... 101 +100 + 99 + 98 + + + +1 a/ A = 101 −100 + 99 − 98 + + − +1 423134 8 462 67 − 423133 b/ B = 423133 8 462 67 + 423134 C©u (2 ®iĨm) a/ Chøng minh r»ng: 1028 + chia hÕt cho 72 b/ Cho A =...
 • 7
 • 365
 • 3

Gián án Tai lieu on thi HSG toan 9

Gián án Tai lieu on thi HSG toan 9
... x + y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B có tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS trúng ... x A8 = x x A9 = x x +6 x x+y y A10 = x+ y x x + ữ: ữ x +1 9x ữ x +1 ữ x + x +1 x x x y xy ữ: ữ x+ y kq: x+ x x kq: x +1 x * Các dạng toán có sử dụng kết toán rút gọn Tính ... để biểu thức A9 nhận giá trị nguyên ( Ta có A9 = x +1 = x x A9 nguyên x ớc Sau xét ớc 4, đối chiếu với ĐK để KL) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức rút gọn + Hớng dẫn: Có thể đánh giá nhiều...
 • 30
 • 199
 • 2

Bài giảng Tai lieu on thi HSG toan 9

Bài giảng Tai lieu on thi HSG toan 9
... 10 ( x + y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B có tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS ... trên? tìm toạ độ giao điểm (nếu có) Bài Xác định hàm số y = ax + b biết: a, ĐTHS song song với đờng thẳng y = 2x, cắt trục hoành diểm có tung độ b, ĐTHS song song với đờng thẳng y = 3x - 1, qua ... Toán cấu tạo số- quan hệ số Bài Tìm hai số biết tổng chúng 7, tổng bình phơng 2 89 PT: ( x + 7) + x = 2 89 Bài Tìm số biết số nhỏ nghịch đảo 2,1 PT: x = 2,1 x Bài Tìm số biết tổng số nghịch...
 • 30
 • 159
 • 0

Tài liệu Tai lieu on thi HSG toan 9

Tài liệu Tai lieu on thi HSG toan 9
... x + y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B có tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS trúng ... ======================================= đờng thẳng song song- đờng thẳng cắt I, Mục tiêu: * Kiến thức - Kĩ năng: - HS đợc củng cố khái niệm HSBN, ĐTHS BN - Củng cố kiến thức đờng thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau, ... điểm (nếu có) Bài Xác định hàm số y = ax + b biết: a, ĐTHS song song với đờng thẳng y = 2x, cắt trục hoành diểm có tung độ b, ĐTHS song song với đờng thẳng y = 3x - 1, qua diểm A(2;1) c, ĐTHS qua...
 • 30
 • 159
 • 0

Gián án Tai lieu on thi HSG toan 9

Gián án Tai lieu on thi HSG toan 9
... x + y ) = 2( x + y ) Bài Hai lớp 9A 9B có tổng cộng 70 HS chuyển HS từ lớp 9A sang lớp 9B số HS hai lớp Tính số HS lớp Bài Hai trờng A, B có 250 HS lớp dự thi vào lớp 10, kết có 210 HS trúng ... x A8 = x x A9 = x x +6 x x+y y A10 = x+ y x x + ữ: ữ x +1 9x ữ x +1 ữ x + x +1 x x x y xy ữ: ữ x+ y kq: x+ x x kq: x +1 x * Các dạng toán có sử dụng kết toán rút gọn Tính ... để biểu thức A9 nhận giá trị nguyên ( Ta có A9 = x +1 = x x A9 nguyên x ớc Sau xét ớc 4, đối chiếu với ĐK để KL) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức rút gọn + Hớng dẫn: Có thể đánh giá nhiều...
 • 30
 • 183
 • 0

Gián án tài liệu ôn thi hsg toán 8

Gián án tài liệu ôn thi hsg toán 8
... + Nếu n = a = 28+ 211+ 28 = 29 (1+4) = 29 (loại) + Nếu n< a = 28 ( + 2n -8) n = { 1,2 .7} a số phơng (0,25đ) Bài (2đ) + Nếu n > a = 28 ( + 2n -8) a số phơng ( + 2n -8) = p2 2n -8 = (p-3).(p+3) ... hớng dẫn chấm thi Học kỳ II Môn: Toán Năm học:2010- 2011 Câu Bài (2đ) Đáp án Giả sử x y z > x + y +z z z 0< z 1 + y =0 Không có giá trị x, y thoả mãn x 1 =2 x ... 12a 48( mod 60) 47a 133(mod 60) 13(mod 60) (0,25đ) 47a=60t+13 (0,25đ) a= 60t + 13 13t + 13 =t+ 47 47 Đặt 13t + 13 47 k 13 8k =k t = = 3k + 47 13 13 Đặt 8k 13u 5u =uk = =u+ 13 8 5u 8v 3v...
 • 4
 • 127
 • 0

Gián án tài liệu ôn thi hsg toán 8

Gián án tài liệu ôn thi hsg toán 8
... 6) iu kin x , bt phng trỡnh (20 08 x + 2007) x > x > x < 2007 20 08 Hoc biu din trờn trc s : (1,5) (1,5) (1) 2007 + 20 08 x 2007 < 20 08 >0 x x 2007 20 08 Trong tng phn, tng cõu, nu thớ sinh ... SABEH = SABCD (0,25 im) (d) C B J I K A E D H THI TUYN CHN HC SINH GII LP NM HC 2007 -20 08 MễN THI : TON Thi gian lm bi: 150 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) 11 Cõu 1: (1,5 im) So sỏnh cỏc s ... trung im ca ED => h = (0,25 im) (a) A O (b) C H E D x T B THI CHN HC SINH GII HUYN NM HC 2007-20 08 MễN: TON LP Thi gian:90 phỳt(khụng k thi gian phỏt ) Phn T lun(7,0 im) Phõn tớch a thc thnh nhõn...
 • 14
 • 144
 • 1

tài liệu ôn thi HSG toán lớp 6

tài liệu ôn thi HSG toán lớp 6
... Bài toán 13 : Tìm ba chữ số tận 2004200 Lời giải : (2004, 5) = (tính chất 6) => 2004100 chia cho 125 dư => 2004200 = (2004100)2 chia cho 125 dư => 2004200 tận 1 26, 251, 3 76, 501, 62 6, 751, 8 76 ... a40, a60, a80 chia cho 25 có số dư =>a20 + a40 + a60 + a80 + 5.Vậy a100 - = (a20 - 1)( a80 + a60 + a40 + a20 + 1)  125 Bài toán 11 : Tìm ba chữ số tận 123101 Lời giải : Theo tính chất 6, (123, ... vấn đề liệu n2 + n + có chia hết cho không ? Ta có n2 + n = n(n + 1), tích hai số tự nhiên liên tiếp nên chữ số tận n2 + n ; ; => n2 + n + tận ; ; => n2 + n + không chia hết cho Vậy không tồn...
 • 7
 • 141
 • 1

Tai lieu on thi HSG giai toan tren may tinh casio

Tai lieu on thi HSG giai toan tren may tinh casio
... 7f(6) = Bài 8: Cho đa thức f(x) bậc Biết f(0) = 10; f(1) = 12; f(2) = 4; f(3) = Tìm f(10) = ? (Đề thi HSG CHDC Đức) H.Dẫn: - Giả sử f(x) có dạng: f(x) = ax3 + bx2 + cx + d Vì f(0) = 10; f(1) = 12; ... Vậy: r2 = 16 16 12 Phần II: Các toán Dãy số Máy tính điện tử Casio fx - 570 MS có nhiều đặc điểm u việt MTBT khác Sử dụng MTĐT Casio fx - 570 MS lập trình tính số hạng dãy số ví dụ Nếu biết ... ta có u4 hình ô nhớ A (trong ô nhớ B u3) Sau thực hiện: ì A + ANPHA B ì B + C SHIFT STO A máy tính tổng u5 := Au4 + Bu3 + C đa vào ô nhớ B Nh ta có u5 hình ô nhớ B (trong ô nhớ A u4) Tiếp tục...
 • 95
 • 810
 • 12

TÀI LIỆU ÔN THI HSG: GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO pptx

TÀI LIỆU ÔN THI HSG: GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO pptx
... 2+ 2+ Giải Tính từ lên Ấn x-1* +2 = x-1*4 +2 = x-1*5 +2 = x-1 * +2 = x-1 * + = ab/c SHIFT d/c KQ : A = 4,6099644 = 233 1761 = 382 382 Thí dụ : Tính a , b biết : 329 = 1051 B= 1 3+ 5+ a+ b Giải ... Tìm a b Giải : 117 ↵ 484 = x—1 = = x-1 = = x-1 = KQ : Vậy a =3, b = Chú ý 176777 – (484 * 365) = 117 Bài tập: 1) Giải phương trình : 2+ 20 3+ = 1 4+ x 2+ 2003 4+ (1) 6+ Bằng cách tính ngược ... dư phép chia : 3x3 – 5x2 + 4x – : ( 2x – ) Giải : a) Tính P(1,5) : Ấn * 1,53 – 2,5 * 1,52 + 4,5 * 1,5 – 15 = KQ : P(1,5) = - 3,75 Vậy r = - 3,75 b) Tính P(2,5) : ( 2,5 nghiệm phương trình 2x...
 • 10
 • 681
 • 38

TUYỂN TẬP 152 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 5 (Tài liệu ôn thi Violympic Toán)

TUYỂN TẬP 152 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN BỒI DƯỠNG HSG LỚP 5 (Tài liệu ôn thi Violympic Toán)
... kim đến khoảng cách 15cm ( tức góc 23 vuông ) Ta có: [ ( X x ) + 45 ] - 60 x X = 15 ( cm ) ==> 5X + 45 – 60X = 15 ==> 45 55 X = 15 ==> 45 15 = 55 X ==> 30 = 55 X ==> X = 30 /55 = 6/11 ( giờ) ĐS: ... + 1/ 256 + 1 /51 2 = 256 /51 2 + 128 /51 2 + 64 /51 2 + 32 /51 2 + 16 /51 2 + 8 /51 2 + 4 /51 2 + 2 /51 2 + 1 /51 2 = 51 1 /51 2 Đáp số: 51 1 /51 2 *************** Bài 104: 25 Tìm phân số biết phân số có giá trị 3 /5 biết ... hình vuông biết tăng cạnh 50 % hình vuông có diện tích 193 ,5 cm2 Bài giải Theo đề bài, gọi a cạnh hình vuông ban đầu 1,5a cạnh hình vuông thêm 50 %, ta có: 1,5a x 1,5a = 193 ,5 1,5a x 1,5a = 2,25a...
 • 40
 • 272
 • 1

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 1

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 1
... nhân Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty 11 phạm vi số vốn góp vào công ty Là thành viên công ty đối nhân, thành viên góp vốn hưởng chế độ trách nhiệm tài sản thành viên công ty ... thành viên công ty kết nạp thành viên vào công ty theo quy định pháp luật điều lệ công ty Tài sản công ty hợp danh bao gồm: tài sản góp vốn thành viên chuyển quyền sở hữu cho công ty; tài sản tạo ... định chế độ tài công ty cổ phần, khắc phục thi u sót Luật công ty trước như: Công ty phải lập sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ lập báo cáo tài trung thực, xác Công ty phải kê...
 • 106
 • 380
 • 6

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 2

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 2
... sau: Năm NPV(10%) IRR CF -600$ 25 0$ 25 0$ 25 0$ 25 0$ 1 92, 47$ 24 ,1% 7 92, 47 = 1, 32 600 Chỉ số hiểu việc đầu tư thu hồi lại đầu tư ban đầu cộng thêm với NPV tương đương 32% đầu tư ban đầu c) Tiêu chuẩn ... tư thay Thông thường đầu tư thay thi t bị công nghệ việc thay thi t bị công nghệ cũ thi t bị công nghệ có hiệu Các bước tiến hành: + Bước 1: Xác định số vốn đầu tư thay thi t bị cũ thi t bị 46 ... tức toán lý công ty Chủ sở hữu CFUĐ hưởng khoản lợi tức cố định, xác định trước không phụ thuộc vào kết hoạt động công ty Mặt khác, cổ đông ưu đãi nhận cổ tức trước cổ đông thường Ngoài ra, công...
 • 92
 • 297
 • 4

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 3

Tài liệu ôn thi kế toán kiểm toán viên 3
... thi t bị, 29 phương tiện vận tải 3. 19- Dịch vụ tư vấn pháp luật dịch vụ tư vấn khác 3. 20- Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thi t kế; bảo hiểm, kể môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểm không ... cọc bê tông, cột điện bê tông, ống cống tròn bê tông hộp bê tông loại, pa-nen loại cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn phi tiêu chuẩn (trừ gạch bê tông), bê tông thương phẩm (vữa bê tông) 2 .31 - Lốp ... 24KV, 36 KV từ 6A trở lên) 2.22- Khuôn đúc loại bao gồm loại khuôn dùng làm công cụ để sản xuất sản phẩm hàng hoá tạo hình khuôn khuôn đúc chi tiết máy, khuôn để sản xuất loại ống; 2. 23- Vật liệu...
 • 121
 • 266
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi hsg toán thpttài liệu ôn thi môn toán 9tài liệu ôn thi hsg sinh 9tài liệu ôn thi thpt toán 9tai lieu on thi hsg hoa 9tài liệu ôn thi hsg toán 11tài liệu ôn thi hsg toán 7tài liệu ôn thi hsg lý 9tài liệu ôn thi hsg toán 6tài liệu ôn thi hsg toántai lieu on thi hsg toan 6tai lieu on thi hsg toan 7 violympictai lieu on thi hsg toan lop 5tài liệu ôn thi hsg toán 12tài liệu ôn thi hsg môn ngữ văn 9Các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn thương hiệu bia của khách hàng tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseCác yếu tố tác động đến tinh thần làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCMLKT-Phạm THị Hồng-Pháp luật về tiền lương - thực trạng áp dụngLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLL_Phan Thị Sánh_Vài trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nayLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Dương Thị Mai-Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt NamLL-Nguyễn Thị Hà Phương-Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịLL-Phạm Anh Tuấn-Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay và vấn đề hoàn thiệnHoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu của ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV chi nhánh Hà TâyLL-Trần Ngọc Duy-Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam hiện nayLQT_Dương Thị Thu Thảo_Các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trườngLQT-Hoàng Tùng-Thách thức do cắt giảm thuế quan khi Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giớiĐặc điểm tinh thể khoáng vật học, phổ quang học và nguồn gốc thành tạo zircon vùng mỏ krông năng, đắk lắk, việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập