language focus unit 4 lớp 12

language focus unit 4 lớp 12

language focus unit 4 lớp 12
... Juliet" was written by Shakespeare in 1605 Shakespeare's tragedies have been translated into many languages A new primary school has just been built in my village English will be spoken at the conference ... 3: The world’s first electronic computer………………… (1 build) by the University of Pennsylvania in 1 946 However, computers……………………( sell) commercially for the first time in the 1950s Much progress ... computers ……………(3 make) since 1950 Computers are now much smaller and more powerful and they ………… (4 Can buy) much more cheaply Computers……………….(5 use) in many fields - in business, science, medicine,...
 • 2
 • 162
 • 0

language focus unit 9 - lớp 12

language focus unit 9 - lớp 12
... study for the exam, however/but Lan did You could fly via Vienna; however/but it isn’t the only - - - T calls on some ss to read aloud the answers and explain why T elicits the uses of some conjunctions ... the factory  BUT, HOWEVER, and YET:  ALTHOUGH / HOWEVER : But / yet / However / Although : co-ordinate conjunctions They are used to express contrast / concession  THEREFORE  SO Exercise...
 • 3
 • 1,121
 • 4

TAPESCRIP - UNIT 4 - LỚP 12 pptx

TAPESCRIP - UNIT 4 - LỚP 12 pptx
... always behave well I was, a bit, er, a bit of a tearaway Jenny: Umm Well I think I was pretty well-behaved on the whole, so I’d say yes, yeah Gavin : Good for you! Did you pass your exams easily?...
 • 5
 • 298
 • 0

TỪ VỰNG - UNIT 4 - LỚP 12 doc

TỪ VỰNG - UNIT 4 - LỚP 12 doc
... hoạch chi tiết Put into force : bắt buộc Tearaway : người hư đốn Methodical : có phương pháp Well-behaved : cư xử tốt Disruptive : gián đoạn ,mất tập trung Struggle : tranh đấu Progress : tiến...
 • 3
 • 3,190
 • 9

language focus unit 15 lop 8

language focus unit 15 lop 8
... 82 0 Hong Kong 7.45 AF 19 Paris 7.50 TG 109 Bangkok 7.55 GS 05 Singapore 8 .15 Departed Flight To Time Status VN 88 8 Los Angeles 6.55 PA 45 Manila 7.10 Arrived GA 127 Jakarta 7.40 Arrived MS 284 ... 82 0 Hong Kong 7.45 AF 19 Paris 7.50 TG 109 Bangkok 7.55 GS 05 Singapore 8 .15 Departed Flight To Time Status VN 88 8 Los Angeles 6.55 PA 45 Manila 7.10 Arrived GA 127 Jakarta 7.40 Arrived MS 284 ... 7.40 Arrived MS 284 Kuala Lumpur 7.50 Arrived AI 84 Delhi 8. 30 Flight To Time Status VN 34 Vientiane 7.25 Departed Flight To Time Status VN 88 8 Los Angeles 6.55 * Model sentences: T : Has the...
 • 15
 • 1,245
 • 0

Language focus unit 3 lớp 9

Language focus unit 3 lớp 9
... đến anh im lặng.) Workers are forced to work up to 19 hours a day in some factories (Trong số nhà máy, công nhân bị buộc phải làm việc đến 19 ngày.) + between (giữa hai khoảng thời gian/ ngày/...
 • 2
 • 446
 • 1

UNIT 7 -LOP 12- -Language focus

UNIT 7 -LOP 12- -Language focus
... Unit Lesson 5: * Pronunciation: Strong and weak forms of auxiliaries * Grammar: Adverbial clauses ... structure of adverbial clauses of concession - Make sentences of them , and ex - Prepare: A Reading of unit ...
 • 22
 • 712
 • 0

language focus Unit 12-10 NC

language focus Unit 12-10 NC
... NATIONAL PARKS LANGUAGE FOCUS REARRANGE JUMBLED WORDS 1) Many national parks have national wild/ established/ preserve/ ... preserve the culture of the Aborigines The man who is talking to the principal is my new flat room  The man talking to the principal is my new flat room Louis Armstrong was the first who landed ... ………….strength reserve ……………room preserve ……………food preserve ……………old customs Complete the following sentences, using the appropriate form of the words in the parentheses : The painting in this gallery...
 • 14
 • 260
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 9 - Period 18: Listen+Language focus 3,4 doc

Giáo án Anh văn lớp 9 - Period 18: Listen+Language focus 3,4 doc
... and had a snack SO-> Use: To express the result of the statement before -> Meaning: - Have students match the half - sentences - Give feedback * Answers: 1._ e _a 3._d 4._b 5._c - Ask students to ... e in ; f at 2.L.F4 Match the half - sentences - Ask students to look at the sentence: Everyone felt tired, so they sat down under the tree and had a snack - Ask the question to elicit the answer ... E: gas station C: highway No.1 F: store H: bamboo forest G: pond III Post- lislening : Correction of the test IV Language focus : 1.L.F3 :Ask Ss to complete the sentences with preposition of time...
 • 3
 • 183
 • 0

E9 Unit 8 Listen + language focus 3, 4

E9 Unit 8 Listen + language focus 3, 4
... is a festival which occurs in late January or early February BAØI Relative clauses LANGUAGE LANGUAGE FOCUS FOCUS Adverb clauses of concession BAØI I RELATIVE CLAUSES: Example: Tet is a festival ... though although Form: Although/ though/ even though + Clause, Main clause (or) Main clause + even though/ though/ although + clause BAØI EX -4: Look at the pictures Complete the sentences Use ... watch is a gift The watch was given to me by my aunt on my 14 th birthday This was is a gift which was given to me by my aunt on my 14th birthday c My friend Tom can compose songs Tom sings Western...
 • 12
 • 433
 • 2

Period 18 Unit 3. Lesson 6 : Language focus 3,4

Period 18Unit 3. Lesson 6 : Language focus 3,4
... 20/11 Period 18 Unit Lesson : Language focus 3,4 A.Aims:  By the end of the lesson Ss will be able to understand how to form the reflexive pronouns and further practice in them -Teaching aids : ... repeatSs:He did it himself.She did it herself (Ourselves, yourselves, themselves) Emphasis pronouns : it is used to emphasize a person/ thing III Further practice:       Language focus : complete ... pronouns: he she (we, you, they) ? How we form? I, you, he, she, it + self we, you, they+ selves.* Use:? What we use for? Pronunciation: self; selves./ selvz/ * Word cue drill:T shows word cards:a...
 • 10
 • 417
 • 0

Unit 3. Language focus 3-4

Unit 3. Language focus 3-4
... Congratulations Red Blue White ! Homework * Do exercises in workbook (Unit 3) - Write sentences by using Adverb clause of result (So) *Prepare Unit (Getting started + Listen and read) Thank you ...
 • 32
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số bài toán hình học nâng cao lớp 9THỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI Hóa học 11Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016Mối quan hệ giữa độ mở thương mại, FDI và tăng trưởng kinh tế tại việt namCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu đặc điển tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thậncác lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAYGrammar for english language teacherSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)Bản đồ địa chất thành phố hà nộiTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEChuyên đề kết cấu nhà cao tầng pgs ts nguyễn văn hiệp, 123 trangSơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập