Bài Giảng Quản Lý Tài Chính Công

bài giảng quản tài chính công

bài giảng quản lý tài chính công
... Nguy 1.2.5 Nguyên tắc quản TCC 1.2.6 Phạm vi quản Tài công Quản TC đơn vị cung ứng DVC Nhà nước Quản quỹ TC khác Quản TC quan hành NN Quản Công sản Quản NSNN H ni , thỏng ... Chương 1: luận chung TCC quản Tài công Chương 2: Quản điều hành ngân sách Nhà nước Chương 3: Quản TCC quan hành đơn vị nghiệp H ni , thỏng - 2010 luận chung TCC quản TCC 1.1 luận ... thỏng - 2010 1.1.4 Chức Tài công Tạo lập vốn Phân phối phân bổ Giám đốc điều chỉnh H ni , thỏng - 2010 1.2 Quản Tài công 1.2.1 Khái niệm chất quản TCC. Khái niệm: Quản TCC l trình tác động,...
 • 66
 • 74
 • 0

Bài Giảng Quản Tài Chính Công

Bài Giảng Quản Lý Tài Chính Công
... 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM VỀ PHẠM VI QUẢN LÝ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TƯ NHÂN Tài công có quan hệ với tài tất Tài chủ thể có quan hệ với tài chủ thể xã hội tất chủ thể xã hội ... Nhà nước đảm nhận NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG TCC CÔNG CỤ PHƯƠNG PHÁP MUC TIÊU QL 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM VỀ MỤC TIÊU QUẢN LÝ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TƯ NHÂN Thu lợi ích cao với chi phí ... vi quản tài chủ thể khác hẹp toàn nguồn lực tài có xã hội nhiều Nó giới hạn phạm vi nguồn thu nhập sở hữu chủ thể 1.2.2 ĐẶC ĐIỂM ĐẶC ĐIỂM VỀ SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG...
 • 55
 • 344
 • 0

Bài Giảng Quản Tài Chính Công

Bài Giảng Quản Lý Tài Chính Công
... Công cụ quản (What?) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TƯ NHÂN Pháp luật, kế hoạch, hạch toán … (what?) Pháp Tuân thủ pháp luật luật góc độ quản NN, góc độ quản nghiệp vụ cụ thể (how?) ... nhà máy Chi phí xây dựng nhà xưởng Chi phí nguyên liệu Chi phí nhân công Phạm vi quản QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TƯ NHÂN Rộng lớn, vĩ mô (what?) Hẹp Có quan hệ với TC tất TC tư ... thể quản sử dụng phương pháp, công cụ tác động lên đối tượng quản nhằm đạt mục đích quản • Chủ thể QLTCC gì? • Đối tượng QLTCC gì? • Phương pháp, công cụ quản gì? • Mục tiêu quản lý...
 • 64
 • 627
 • 0

Bài giảng: Quản tài chính ppt

Bài giảng: Quản lý tài chính ppt
... ngoại Treasurer (trưởng phòng tài chính) – chịu trách nhiệm đầu tư, tìm nguồn tài trợ quản tài sản Mô hình quản trị tài 1.4 Hệ thống thông tin tài Sự khác biệt tài kế toán  Khác biệt chức ... cáo tài Tài chính: xem xét định đầu tư, tìm nguồn vốn, phân phối lợi nhuận quản tài sản cách có hiệu Khác biệt vai trò   Kế toán: cung cấp thông tin tài xảy Tài chính: sử dụng thông tin tài ... trường Quản trị tài doanh nghiệp phận quản trị doanh nghiệp thực nội dung quản trị tài quan hệ tài nảy sinh hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp 3 nguyên tắc quản tài...
 • 461
 • 1,562
 • 0

bài giảng TÀI CHÍNH CÔNGQUẢN TÀI CHÍNH CÔNG

bài giảng TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
... qun húa n thu, i tng np thu Phõn loi thu Căn vào khả chuyển dịch gánh nặng thuế: Thuế trực thu thuế gián thu Căn vào sở tính thuế: Thuế tiêu dùng; thuế thu nhập; thuế tài sản Căn vào thuế ... Ni dung lun chung v Ti chớnh cụng v Qun ti chớnh cụng Ci cỏch qun ti chớnh cụng Bi hc ca Vit Nam Qun ti chớnh cụng Nguyn Xuõn Thu Bn cht ti chớnh ... cụng c qun ti chớnh cụng H thng phỏp lut Cỏc chớnh sỏch kinh t - ti chớnh Cụng c k hoch Cỏc cụng c kim soỏt: tra, k toỏn, kim toỏn T chc b mỏy qun ti chớnh cụng B mỏy qun ti chớnh...
 • 68
 • 257
 • 0

Bài giảng TÀI CHÍNH CÔNGQUẢN TÀI CHÍNH CÔNG

Bài giảng TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
... nêu đặc điểm quản tài công là: - Quản tài công loại quản hành nhà nước - Quản tài công thực hệ thống quan nhà nước tuân thủ quy phạm pháp luật nhà nước - Quản tài công phương thức ... công, hạn chế thất thoát đảm bảo hiệu khoản thu, chi tiêu công 2.2 Phạm vi quản tài công mối liên hệ phận 2.2.1 Phạm vi quản tài công Xuất phát từ khái niệm tài công thấy phạm vi quản ... thể quản Mối quan hệ chủ thể quản đối tượng quản quản thuế xác định sau: - Nhà nước chủ thể quản lý, quan thuế quan hành nhà nước trực tiếp quản thuế Nếu đơn giản coi quản thuế...
 • 105
 • 1,454
 • 6

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về thuyết quản trị hiện đại

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại
... CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ II LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI III LÝ THUYẾT ĐỊNH LƯNG VỀ QUẢN TRỊ Chapter 3/2 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR KHOA ... 3/5 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Nhà qu n tr nên s d ng bi n pháp kinh t đ kích thích cơng nhân hăng hái làm vi c Chapter 3/6 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR HÀNH CHÍNH NH ... LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Ông đưa 14 nguyên tắc quản trò tổng quát Phân chia công việc Thẩm quyền trách nhiệm Kỷ luật Thống huy Chapter 3/9 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Thống lãnh đạo...
 • 17
 • 633
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính chương IX thuyết cơ cấu vốn

Bài giảng quản trị tài chính chương IX lý thuyết cơ cấu vốn
... (vốn chủ sở hữu x chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu)) EVA = (vốn chủ sở hữu) (ROE –Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu) Khái niệm • • cấu vốn: tỷ trọng tương đối vốn chủ sở hữu nợ vay tổng nguồn vốn ... tài huy động thêm nợ VL có thuế khơng có chi phí Giá trị DN khốn khó tài PV (chi phí khốn khó t/c) VL có thuế có chi phí khốn khó tài PV (lá chắn thuế) VU Tỷ lệ nợ /vốn CSH cấu vốn tối ưu ... cấu vốn, phí vốn rL (=rU) độc lập với cấu vốn rL = ru = FCF/VL = FCF/VU Chi phí vốn bình qn trọng số: rU = rL = rDD/(D + E) + rEE/(D + E)  rE = rU + (rU – rD)*(D/E) • • rU rD khơng đổi cấu vốn...
 • 29
 • 115
 • 0

mô hình quản tài chính công ở các quốc gia và bài học kinh nghiệm cho việt nam

mô hình quản lý tài chính công ở các quốc gia và bài học kinh nghiệm cho việt nam
... huy cách tích cực quản kinh tế đời sống xã hội Trong trình cải cách để việc quản tài công hiệu nên vào nghiên cứu hình quản công nước từ rút kinh nghiệm cho Việt Nam, tiểu luận vào ... cứu đề tài hình quản tài công quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam qua để thấy ưu điểm, nhược điểm nước để hoàn thiện sách quản tài công nhà nước, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy kinh tế ... sau:     Tài công quản pháp luật theo kế hoạch Quản tài công đặc biệt coi trọng biện pháp tổ chức – hành Quản tài công quản kết hợp yếu tố người yếu tố tài Quản tài công phải...
 • 15
 • 1,695
 • 9

Tài liệu giảng bài môn quán tài chính nhà nước (cao học)

Tài liệu giảng bài môn quán lý tài chính nhà nước (cao học)
... động tài Nhà nước, chia tài Nhà nước thành phận: - Tài chung Nhà nước - Tài quan hành Nhà nước - Tài đơn vị nghiệp Nhà nước - Tài doanh nghiệp Nhà nước 5.1.1 Tài chung Nhà nước Tài chung Nhà nước ... NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC Sự cần thiết khách quan tài nhà nước Tài nhà nước phận hữu tài quốc gia Nó đời, ... tài Nhà nước Tài Nhà nước thuộc sở hữu Nhà nước, đó, Nhà nước chủ thể định việc sử dụng quỹ tiền tệ Nhà nước Việc sử dụng quỹ tiền tệ Nhà nước, đặc biệt ngân sách Nhà nước, gắn liền với máy Nhà...
 • 130
 • 1,494
 • 0

Bài thuyết trình nhóm số 2 Chủ đề Kiến trúc thông tin quản tài chính công

Bài thuyết trình nhóm số 2 Chủ đề Kiến trúc thông tin quản lý tài chính công
... Nội dung Kiến trúc hệ thống thông tin quản tài công Số loại luồng thông tin xảy giữa các khu vực khác của cấu trúc thông tin Phần 1: Kiến trúc hệ thống thông tin quản tài công Hình ... cho kiến trúc hệ thống thông tin Quản tài công Các phân tích chi tiết sơ đồ đưa Phụ lục III Đại diện sơ đồ cho thấy chín tốt để xác định nhóm quy trình kinh doanh lĩnh vực thông tin việc quản ... việc quản tài công Các loại thông tin chứa lĩnh vực bao gồm: Kế hoạch tài vĩ mô (Macro-Fiscal Planning) Chính sách tài kế hoạch chi tiêu trung hạn (MTEP) Khu vực chứa thông tin tạo quy trình kinh...
 • 24
 • 104
 • 0

Bài 1 tài chính côngquản tài chính công

Bài 1 tài chính công và quản lý tài chính công
... % GDP 2007 M 825 13 843 6.0 Trung quc 586 3 218 18 .2 Nht bn 275 4384 6.3 Nga 250 12 89 19 .4 c 81 319 7 1. 2 n 61 1099 5.6 Anh 30 2773 1. 1 Phỏp 23 2560 1. 3 17 .1 908,99 1. 88 c Qun ti chớnh cụng ... qun ti chớnh i vi c quan hnh chớnh v n v s nghip i mi ch k toỏn, kim toỏn Qun ti chớnh cụng Nguyn Xuõn Thu Quy mụ NSNN Vit Nam (%GDP) 19 91 1992 19 93 19 94 19 95 19 91/ 1995 Thu NSNN 13 ,5 19 ,0 ... 13 ,5 19 ,0 21, 7 23,6 23,3 20,2 Chi NSNN 15 ,9 22,0 29,3 27,9 27,4 24,5 19 96 19 97 19 98 19 99 2000 19 96/2000 Thu NSNN 22,9 20,8 19 ,6 19 ,6 20,5 20,7 Chi NSNN 25,9 24,9 22,7 24,0 24,7 24,4 20 01 2002 2003...
 • 37
 • 28
 • 0

Bài giảng nhập môn tài chính công chương 1 nguyên phân tích tài chính công

Bài giảng nhập môn tài chính công chương 1  nguyên lý phân tích tài chính công
... 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân tích 29 QCD (quantity of CDs) Hình 4/4/2 010 QM (quantity of movies) Tối đa đ hó hóa thỏa thỏ dụng d Hiệu công - công cụ phân tích 30 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân ... Hiệu công - công cụ phân tích 25 QCD (quantity of CDs) Hình 4/4/2 010 QM (quantity of movies) Giới hạn h N â sách Ngân h Hiệu công - công cụ phân tích 26 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân tích 27 ... điều y 4/4/2 010 Hiệu công - công cụ phân tích 17 QCD ( (quantity tit off CDs) C A B IC2 IC1 Hình 4/4/2 010 QM (quantity of movies) Tỷ lệ th thay biê biên Hiệu công - công cụ phân tích 18 Tối đa hóa...
 • 102
 • 86
 • 0

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: MÔN QUẢN TÀI CHÍNH CÔNG

BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN: MÔN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
... hỏi 1: Vì tài công chi phối, điều chỉnh tài khu vực tư? Tài công chi phối điều chỉnh tài khu vực tư nào? Bài làm Hệ thống tài Việt Nam Hệ thống tài tổng thể phận khác cấu tài mà quan hệ tài hoạt ... gia đình -Tài công Vốn -Tài doanh nghiệp -Tài cá nhân hộ gia đình Hệ thống tài công Việt Nam 2.1 Khái niệm Hệ thống Tài công tổng thể hoạt động tài gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ công cấu ... trọng tài công Các quỹ tài nhà nước, nguyên tắc, NSNN phải quản cách toàn diện, nghĩa tất khoản chi phải quản theo quy trình thống Vì vậy, nhiều nước, số khoản chi Chính phủ quản thông...
 • 32
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản lý tài chính côngbài giảng quản lý tài chính dự ánbài giảng quản lý hành chính côngbài tập quản lý tài chính côngbài giảng quản lý tài chính trong cơ quan nhà nướcbài giảng quản lí tài chính côngbài giảng môn quản lý tài chính côngbài tập môn quản lý tài chính côngquản lý tài chính côngbài giảng quản trị tài chínhbài giảng quản lý đổi mới công nghệcông cụ quản lý tài chính côngphương pháp quản lý tài chính côngbài giảng quản trị tài chính uehbài giảng quản trị tài chính cao họcHiệu quả truyền thông bằng tờ rơi đối với sinh viên đại học kinh tế quốc dânHoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần GALAXĐánh giá thực trạng công tác BHLĐ và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý nước thải sản xuất ở công ty bia đông nam áĐơn Thứcgiao án chủ nhiệmKẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠMNghiên Cứu Các Hình Thức Nghi Lễ Và Giá Trị Văn Hóa Của Lễ Hội Đua Thuyền Truyền Thống Ở Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng BìnhBáo Cáo Quan Trắc Chất Lượng Môi Trường Công Trình Nâng Cấp Cảng Cá Lạch Vạn Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An Giai Đoạn Thi CôngTài Liệu Học Tập Chuyên Đề Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Văn HọcKế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách, xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hóa về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020Khảo sát gói thư viện mã nguồn mở GeotoolsCông Tác Phục Vụ Người Dùng Tin Tại Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện Trường Đại Học Công Nghệ Giao Thông VânChuyên đề GDP xanh thước đo của tăng trưởng bền vữngBộ Kỳ Môn Độn Giáp này tương truyền là của hai vị tiên sinh Trương Tử Phòng và Gia Cát Lượng làm ra bí kíp. Ở trong nói về hành quân xuất trận cho đến chiệm nghiệm ẩn độn mọi việc, không việc gì là không có ứng nghiệm, bởi vì Trương Tử Phòng được Hoàng ThTiểu luận chế độ pháp lý của các vùng biểnĐề án bảo vệ môi trường đơn giản – Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thanh DươngĐề án Duy trì và phát triển nghề gỗ mỹ nghệ trên địa bàn H. Trảng Bom giai đoạn 2008-2013Tái Cơ Cấu Ngành Nông Nghiệp Thành Phố Hải Phòng Theo Hướng Nâng Cao Giá Trị Gia Tăng Và Phát Triển Bền Vững Đến Năm 2020, Định Hướng Đến Năm 2030Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Thư viện Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tảiPhát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập