giáo án tuần 7 lớp 4

giáo án tuần 7 - lớp 4

giáo án tuần 7 - lớp 4
... túng -Từng cá nhân thực hành vải H 4 : Đánh giá kết học tập học sinh - Cả lớp thực - GV kiểm tra sản phẩm Giáo viên : 24 Giáo án lớp - Yêu cầu HS thực hành xong trước trưng bày sản phẩm - Tổ ... viết nhanh giấy nháp Lớp theo dõi 17 Giáo án lớp - Giáo viên nhận xét tiết học -Xem lại Chuẩn bò tuần -Theo dõi, lắng nghe TOÁN BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ I Mục tiêu : Giúp HS: - Bước đầu nhận biết ... nghe - HS đọc Lớp theo dõi, lắng nghe - HS lên bảng làm, lớp làm vào - Theo dõi sửa bài, sai - HS đọc đề, nêu yêu cầu Lớp theo dõi - Cả lớp thực làm vào - Theo dõi sửa bài, sai - HS nhắc, lớp...
 • 27
 • 342
 • 1

GIÁO ÁN TUẦN 7 LỚP 2

GIÁO ÁN TUẦN 7 LỚP 2
... + + + + 6 20 42 43 64 75 *Bài 3.(35): Tóm tắt: Tháng trước : 16 điểm 10 Tháng tháng trước : điểm 10 Tháng điểm 10 Bài giải: Số điểm 10 tháng tổ em là: 16 + = 21 ( điểm 10) Đáp số: 21 điểm 10 ... 2. ( 32) : Cho HS làm bảng kg + 20 kg = 26 kg 10 kg – kg = kg Nhận xét – chữa 47 kg + 12kg =59kg 24 kg – 13kg =11 kg *Bài ( 32) : 2, HS đọc toán Tóm tắt: Bao gạo to: 25 kg - Nêu cách giải? Bao gạo bé: ... *Bài 2( 62) : Viết thời khóa biểu ngày hôm sau: Buổi sáng Buổi chiều - Tiết 1: Chào cờ - Tiết 1: Tập đọc - Tiết 2: Tập đọc - Tiết 2: Toán - Tiết 3: Tập đọc - Tiết 3: Thủ công - Tiết 4; Toán *Bài...
 • 16
 • 316
 • 0

Giao an tuan 7 lop 5

Giao an tuan 7 lop 5
... cầu BT 5, 6 ,7 - Suy nghĩ (5) - Giơ tay bày tỏ ý kiến - Lớp thống đáp án Bài 5: Số dới có chữ số hàng phần trăm a 0,20 05; b 0,0 25; c 0,00 25; d 0, 050 2 (đáp án b) Nguyễn Thị Giang Giáo án lớp 5A Bài ... cầu BT 5, 6 ,7 - Suy nghĩ (5) - Giơ tay bày tỏ ý kiến - Lớp thống đáp án Bài 5: Số dới có chữ số hàng phần trăm a 0,20 05; b 0,0 25; c 0,00 25; d 0, 050 2 (đáp án b) Bài : Chữ số số thập phân 18 ,52 4 thuộc ... cầu HS đọc BT 1,2,3,4 - Suy nghĩ (5) - Giơ thẻ bày tỏ ý kiến, lớp thống đáp án Bài 1: Số Ba mơi sáu phẩy năm mơi lăm viết là: a 306 ,56 ; b 36 ,55 ; c 36 ,50 5; d 306 ,50 5 (Đáp án b) Bài 2: Số thập phân...
 • 29
 • 187
 • 0

GIAO AN TUAN 7 LOP 5(HOT)

GIAO AN TUAN 7 LOP 5(HOT)
... nghĩa - Nhận biết đợc từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển câu văn có dùng từ nhiều nghĩa Tìm đợc ví dụ chuyển nghĩa số danh từ phận thể ngời động vật II Đồ dùng dạy-học Tranh, ảnh vật, tợng, hoạt ... hai đại diện lên thi làm nhanh 17 e) 0, 001 Kế hoạch dạy học lớp 5A GV: Hoàng Thị Hơng -33 6, 33 = 100 ; 18, 05 = 18 100 ; 2 17, 908 = 2 17 908 1000 Nhận xét, dặn dò ... động vật trung gian truyền bệnh - Bệnh sốt xuất huyết có diễn biến ngắn, bệnh nặng gây chết ngời nhanh chóng vòng từ đến ngày Hiện cha có thuốc đặc trị để chữa bệnh Hoạt động 2: Quan sát thảo luận...
 • 28
 • 225
 • 0

giao an tuan 7 lop 5

giao an tuan 7 lop 5
... - 2m7dm gồm ? m phần - 2m7dm = 2m m thành 10 10 mét? (ghi bảng) m - m viết thành dạng - 2,7m 10 nào? 2,7m: đọc hai phẩy bảy - Lần lượt học sinh đọc mét - Tiến hành tương tự với 8 ,56 m 0,195m - ... làm bài, em nối tiếp thập phân thành số thập phân lên bảng 45 834 1 954 (bước hỗn số làm nháp) =4 ,5; = 83,4 ; = ,54 19 10 10 21 67 = 2,1 67 ; 1000 8’ 100 2020 = 0,2020 10000 - Gọi HS đọc số thập phân ... động cá nhân, lớp - Học sinh đọc yêu cầu đề a đọc lại mẫu - Học sinh làm - Học sinh sửa 73 4 56 08 6 05 = 73 ; = 56 ; =6 10 10 100 100 100 100 8’ - Học sinh giải thích chuyển phân  Giáo viên nhận xét...
 • 42
 • 262
 • 0

Giáo an tuần 7 lớp 5

Giáo an tuần 7 lớp 5
... dẫn quan sát tranh chấm tròn - GV cho HS quan sát tranh nêu: - GV ghi phép tính lên bảng 3+1=4 1+3=4 - GV cho HS so sánh hai kết c Thực hành: * Bài : Tính? - GV hướng dẫn cách làm Tuần 07 - HS ... PHƯƠNG TIỆN - Vở tập đạo đức - Các điều: 5, 7, 9, 12,13,16, 17, 27 Trong luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em việt Nam - Đồ dùng để hoá trang - Bộ tranh quyền có gia đình - Bài hát “Cả nhà rhương ... Đa số em đến lớp ăn mặc gọn gàng, sẽ, đồng phục đến lớp * Ý thức kỉ luật: Nguyễn Thò Thái 23 Trướng Tiểu học Thò Trấn Châu Thành Tuần 07 - Đa số em biết tôn trọng nội qui trường lớp, lễ phép...
 • 31
 • 209
 • 0

giao án tuần 7 lớp 3 - CKT - V

giao án tuần 7 lớp 3 - CKT - V
... trớc, cộng sau - HS làm - hàng; ô vuông/ hàng - Học sinh phân tích đề toán => làm - cột, ô vuông/cột - Đặt đề toán - Phân tích đề toán - Làm v o 7x4=4x7 - Nêu đặc điểm dãy số? - Tơng tự học ... cầu viết từ Em v o bảng có e- Hớng dẫn viết v o tập viết - Học sinh luyện viết v o bảng - Giáo viên chấm, nhận xét số chấm - Học sinh luyện viết 3- Củng cố - Dặn dò - Nhận xét chữ viết HS *************************************************************************************** ... đánh thù - Yêu cầu lớp đọc đồng thơ c- Tìm hiều - Mọi ngời, v t xung quanh em bé bận việc gì? - Bé bận gì? - V ngời, v t bận mà vui? - GV chốt: Làm việc đem lại niềm vui cho ngời d- Hớng dẫn...
 • 19
 • 220
 • 0

GIAO AN TUAN 7 LOP 1 ( CKTKN).DOC

GIAO AN TUAN 7 LOP 1 ( CKTKN).DOC
... – Giao án lớp Một Thứ năm ngày tháng 10 năm 2 010 TOÁN (T 27) : LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS : - Biết làm tính cộng phạm vi - Tập biểu thị tình hình phép tính cộng -Làm BT1,2,3 (cột 1) , BT 5(a) ... viết từ (vừa viết vừa hướng dẫn) - GV yêu cầu HS viết bảng HS viết Tập viết : - GV hướng dẫn cho HS viết vào tập viết : + cử tạ (1 dòng) + chữ số (1 dòng) + thợ xẻ (1 dòng) + cá rô (1 dòng) ... HS làm tập sau : 1+ 1= 1+ 2= 2 +1= - GV nhận xét, ghi điểm B Bài : Giới thiệu : Hôm nay, học Luyện tập trang 45 - Ghi đầu lên bảng Luyện tập : * Bài : GV yêu cầu HS quan sát tranh - GV hướng dẫn...
 • 27
 • 341
 • 0

Giao an tuan 7 lop 5 co chuan

Giao an tuan 7 lop 5 co chuan
... 2m7dm hay m đợc viết thành 2,7m viết 2m7dm thành số đo có đơn vị đo mét HS viết trình bày kết - HS nhận xét HS đọc : 2,7m đọc hai phẩy bảy mét GV viết bảng: 2m7dm = m = 2 ,7 m b.Cấu tạo số thập phân ... số 8 ,56 HS đọc số, quan sát HS trình bày ý kiến ? Các chữ số số thập phân 8 ,56 đợc HS nhận xét chia thành phần? ** Số thập phân gồm hai phần: Phần nguyên phần thập phân Lu ý: Với số 8 ,56 không ... a.Các hàng quan hệ đơn vị hai hàng liền số thập phân - GV giới thiệu số thập phân: 3 75 ,406 phân tích vào bảng: Số thập phân Hàng Trăm Chục Đơn vị , Phần mời Phần trăm Phần nghìn HS quan sát đọc...
 • 26
 • 253
 • 0

Giáo àn tuần 7 lớp 4 năm 2010 - 2011

Giáo àn tuần 7 lớp 4 năm 2010 - 2011
... 2 975 + -Vì hai tổng 2 975 + 40 17 40 17 + 3000 40 17 40 17 + 3000 ? có chung số hạng 40 17, số hạng 2 975 < 3000 nên ta có: -GV hỏi với trường hợp khác 2 975 + 40 17 < 40 17 + 3000 3.Củng c - Dặn dò: -HS ... đọc nhạc số - Cho học sinh ôn tập cao độ - Học sinh luyện tập cao độ Đồ - - mi - son - la - la - son - mi - rê đô Đô - mi - son - la - la - son - mi - đô - Ôn lại TĐN số son la son - Cho học ... HS KT Bài cũ: - Tính giá trị biểu thức: - HS làm a) 47 215 + 672 1 - 25 76 1 a) 28 175 b) 000 000 - 5 672 - 47 829 b) 946 49 9 Bài mới: Ghi đề - HS lắng nghe Hướng dẫn làm tập Bài Tr40 (VBT)Viết tiếp...
 • 45
 • 163
 • 0

giáo án tuân 7 lop 1- chuân KTKN

giáo án tuân 7 lop 1- chuân KTKN
... mẫu chấm tròn 3+1=4 1+3=4 2+2=4 HĐ3 Thực hành Bài 1/ 47 SGK trò chơi đố bạn Bài 2/ 47 SGK yêu cầu hs làm b/con Bài 3/ 47 SGK -HS làm cột Bài 4/ 47 SGK Hoạt động trò Có chim thêm chim Hỏi có tất chim ... ******************************* Luyện toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI - HS học thuộc nắm bảng cộng phạm vi - Hướng dẫn HS làm tập BT Toán GV: Phạm Thị Anh Trường TH Hứa Tạo Lớp C Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009 Học ... tiếng B, K, S, P - Biết Ba Vì có núi rừng, cối, cánh đồng cỏ đàn bò - Đọc toàn : cá nhân, nhóm - Mỗi lần hs tham gia Trường TH Hứa Tạo Lớp C Toán: LUYỆN TẬP I/Mục tiêu: - Biết làm tính cộng phạm...
 • 11
 • 130
 • 0

Giao an tuấn 7 lớp 3-Ckt-KnS-2011 pot

Giao an tuấn 7 lớp 3-Ckt-KnS-2011 pot
... nêu YC toán: Tính giá trò phép tính - HS lên bảng: -Lớp làm bảng x + 15 = 35 + 15 7x9+ 17= 63+ 17 = 50 =80 7x7+21=49+21 =70 7x4+32=28+32 =60 Trang8 Trường TH Nghóa Trung Tuần Bài 3: Bài toán: -HS ... chấm tròn chấm tròn? -7 chấm trón lấy lần? ta lập phép nhân:7x1 =7 (GV ghi bảng) -Gắn bảng bìa có chấm tròn -Có bìa,mỗi có chấm tròn.Vậy chấm tròn lấy lần? -Ta có 7x2 =7+ 7=14 Vậy 7x2=14 - HS dùng có ... nhân 7( tương tự trên) HS nắn vững mối quan hệ phép nhân phép tính cộng 7x1 =7 x = 42 x = 14 x = 49 x = 21 x = 56 x = 28 x = 63 x = 35 x 10 =70 GV: Trần Văn Hợp HOẠT ĐỘNG HS - HS lên bảng lớp làm...
 • 29
 • 90
 • 0

giáo án tuần 7 lớp 5

giáo án tuần 7 lớp 5
... SÁ U TOÁN TẬP LÀM VĂN ĐỊA LÝ SINH HOẠT LỚP Tuần 7: năm 2011 Luyện tập Luyện tập tả cảnh Ôn tập Sinh hoạt tuần Thứ hai, Ngày soạn:2 tháng 10 Ngày dạy: tháng 10 năm 2011 Tiết 2: ... VN làm lại tập vào • Nhận xét tiết học Thứ sáu,Ngày soạn :5 tháng 10 Năm 2011 Ngày dạy :7 tháng 10 năm 2011 TOÁN LUYỆN TẬP Tiết Bài 35( 35) I.Mục đích yêu cầu: HS biết chuyển số thập phân thành ... 100 100 b) 73 10 =73 ,4 ; 56 100 =56 ,08 ; 100 = 6, 05 a) = 56 Bài 2:Tổ chức cho HS chuyển phân số thứ 2,3,4 vào 1HS viết vào bảng nhóm.Nhận xét,chữa bài.Gọi HS đọc số thập phân viết Đáp án đúng:...
 • 31
 • 121
 • 0

giáo án tuần 7 lớp 5

giáo án tuần 7 lớp 5
... b) 73 4 = 73 10 ; 10 6 05 = 100 100 73 10 =73 ,4 ; 100 56 08 100 Hoạt động học sinh -1 HS viết bảng lớp. Lớp viết bảng -HS làm vào vở,chữa bảng Nhận xét,bổ sung thông kết -Nhắc lại cách làm = 56 100 ... xét bảng nhóm vào Nhận xét tiết học • Thứ sáu,Ngày soạn :5 tháng 10 Năm 2011 Ngày dạy :7 tháng 10 năm 2011 TOÁN LUYỆN TẬP Tiết Bài 35( 35) I.Mục đích yêu cầu: HS biết chuyển số thập phân thành ... giải :5 10 =5, 9 :năm phẩy chín 45 82 100 =82, 45 tám hai phẩy bốn mươi lăm 2 25 810 1000 =810,2 25 tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm Hoạt động cuối: • Hệ thống • Dặn HS nhà làm tập3 sgk tr 37...
 • 28
 • 89
 • 0

giáo án tuần 7 lớp 1

giáo án tuần 7 lớp 1
... theo) I Mục tiêu Ngày 18 / 10 / 2009 Thứ t ngày 21tháng 10 năm 2006 Sáng thứ t đ/ c Đào dạy Chiều thứ t: Tiết 1: Toán Tiết 1: Tự nhiên xã hội Bài 7: Thực hành đánh rửa mặt + Kiến ... đọc cá nhân, tập thể 1+ 1=2 - Cho hs ghép phép tính - ghép bảng cài - Vậy 1+ 1 mấy? - 1+ 1=2 + HĐ2: Phép cộng 1+ 2=3 - Tiến hành tơng tự hoạt động1 + HĐ3: Phép cộng: 1+ 2=3, 2 +1= 3 - Quan sát SGK hai ... hợp vào chỗ chấm: 1 3 HS tự nêu yêu cầu sau quan sát hình vẽ làm chữa - Gọi HS nhận xét, GV chốt ý *Bài ( dành cho HS giỏi): Số? 1+ =2 +1= 3 3= +1 +1= 2 2+=3 3 =1+ 1+ 1= 2 +1= 1+ 2=2+ - HS tự nêu...
 • 38
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1000 câu loga Giải chi tiếtNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn toán full chuyên đềĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN HOÁ HỌC PHÂN TÍCH THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀTHU HOẠCH KINH tế CHÍNH TRỊ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực với PHÁT TRIỂN KINH tế xã hộiTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTham luận nâng cao chất lượng học tậpTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtTÀI LIỆU THAM KHẢO GIỚI THIỆU tóm tắt bộ tư bản của các mácTiểu thuyết anh hùng xạ điêuGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicTHONG TU 15 2017 QUY DINH CHE DO LAM VIEC DOI VOI GIAO VIENGiáo án điện tử Bài 18 NhômGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập