Tuyển tập đề thi đáp án thi học sinh giỏi vật lý lớp 12

TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI vật 11 các TỈNH có đáp án

TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI vật lý 11 các TỈNH có đáp án
... -Hết -(Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu trình làm bài) 11 Đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trờng năm học 2009 - 2010 Môn : Vật Khối 11 Ngời tổ hợp : Nguyễn Thị Lan ... Thớ sinh gii ỳng theo cỏch khỏc ỏp ỏn, giỏm kho cng cho im ti a ỏt t Sở GD & ĐT bắC NINH B Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trờng qu Trờng THPT Quế Võ I Môn: Vật lí a Khối: 11 qu (Đề thi gồm 02 ... Số báo danh hết (Cán coi thi không đợc giải thích thêm) 23 B P N THI CHN HC SINH VO I TUYN VT Lí LP 11 năm học 2010-2 011 CU1 : Đèn sáng bình thờng, ta có: U DB = U d = 3V P Id = d...
 • 69
 • 688
 • 4

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lý
... TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LƠP THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2008-2009 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MƠN THI: VẬT LÝ THỜI GIAN LÀM BÀI :150 PHÚT NGÀY THI: 04/3/2009 (Đề thi có 01 trang) Câu 1: ... ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP Đề thức_ KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH NĂM 2009 ĐỀ THI MƠN: VẬT LÝ Ngày thi: 15/02/2009 Thời gian làm bài:150 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Câu 1: (2,5 ... thích thêm Thí sinh khơng sử dụng tài liệu nào! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP BÌNH PHƯỚC Năm học 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC thấu kính B O A ĐỀ THI MƠN : VẬT LÝ Thời gian :...
 • 74
 • 334
 • 2

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật 10 khu vực phía bắc 2016

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lý 10 khu vực phía bắc 2016
... nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn LO CAI thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn SN LA 10 thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn THI ... th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn Yờn bỏi thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn BC CN thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn ... H GIANG thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn HNG VNG PH TH thi ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn vt 10 trng chuyờn H LONG QUNG NINH thi ( xut)...
 • 132
 • 131
 • 0

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 (có hướng dẫn chấm chi tiết)

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 (có hướng dẫn chấm chi tiết)
... NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: HÓA HỌC Ngày thi 10/10/2 012 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 10 ... NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: Hóa học Ngày thi 9/10/2 012 (Hướng dẫn chấm gồm trang) 3,2 F = 0,8 mol 4F / mol n = Nếu thí sinh lấy F ... 4Fe(OH)3 ↓ 43 0,5 0,5 SỞ GD&ĐT NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: Hóa học Ngày thi 9/10/2 012 (Hướng dẫn chấm gồm trang) (X6) (X3) (5) 2CO2 +...
 • 134
 • 507
 • 10

de thi hoc sinh gioi vat lop 12 truong Luong tai 1

de thi hoc sinh gioi vat lý lop 12 truong Luong tai 1
... hình vẽ Đặt vào hai điểm M,N đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 12 0 sin 10 0t ( V ) Khi vôn kế có số hiệu điện u1 hai đầu vôn kế V1 lệch pha / so với hiệu điện u2 hai đầu vôn kế V2 Cho biết vôn ... Giải thích ? Bài 8: Một ống phát tia X có hiệu điện 2 .10 4V Bỏ qua động ban đầu elechtron bứt khỏi catot Tìm vận tốc elechtron tới anot Lấy g = 10 m/s2= 2m/s2; ...
 • 2
 • 325
 • 4

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LỚP 12 - HƯỚNG DẪN GIẢI NĂM 2010 doc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 12 - HƯỚNG DẪN GIẢI NĂM 2010 doc
... ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi: 11/03 /2010 (Hướng dẫn chấm gồm 06 trang) Câu ( 3,0 điểm) - Hệ vật nặng có ... i =1 - Đọc giá trị nhiệt độ phòng T nhiệt kế 1/ 2 ⎛ mk BT ⎞ - Tính giá trị đường kính phân tử khí qua công thức d = ⎜ ⎟ 3η ⎝ π3 ⎠ 0,25 điểm Ghi chú: Nếu thí sinh làm khác với Hướng dẫn chấm ... sin r' = 1,653.sin 34,670 = 0,940 0,25 điểm ⇒ i ' = 70 ,120 ⇒ D v = i + i '− A = 450 + 70 ,120 − 600 = 55 ,120 ⇒ D v = 55 ,120 .0,25 điểm from: DAYHOCVATLI.NET b Từ phương trình sin i =...
 • 8
 • 378
 • 10

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 20

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 20
... t o bng giõy) Khong thi gian ngn nht gia hai ln liờn tip mt im trờn bng súng cú ln ca li bng biờn ca im N cỏch mt nỳt súng 10cm l 0 ,125 s Tc truyn súng trờn si dõy l A 320 cm/s B 160 cm/s ... Chu ki ban cua 84 Po 210 la 138 Mụt phong thi nghiờm nhõn c mụt mõu 84 Po nguyờn chõt, sau thi gian t thi thõy ti lờ gia khụi lng chi va khụi lng P0210 la 0,5 Gia tri cua t la A 164 B 82 C 276 ... thang mỏy vi nng lng dao ng : A 150 mJ B 129 ,5 mJ C 111,7 mJ D 188,3 mJ Cõu 16: Mt súng dng trờn mt si dõy cú dng u = 40 sin(2,5x)cost (mm), ú u l li ti thi im t ca mt phn t M trờn si dõy m v...
 • 4
 • 117
 • 3

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 6

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 6
... ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn: VẬT LY - Vòng I Nội dung Điểm Câu (6 điểm) k1 = 20rad/s m1 π Pt m1: x1 = 3cos(20t ... suy A3 = (2 A2 ) + A12 = cm φ3 = - π/4 rad → x3 = cos(20t sin(20t - π ) (cm); v3 = x3’ = - 60 π ) (cm/s) t = → x03 = cos( - 1,5  − A1  A3 π π ) = 3cm; v03 = - 60 sin(- ) = 60 cm/s 4 Vậy, ban ... (s = 0) đến O’ (s = A/2) bằng thời gian chuyển động tròn đều cung MON 1,5 t= π /6 T T= ≈ 0, 167 s 2π 12 - Tương tự: π /3 T thời gian ngắn từ A/2 tới A: t’ = T = ≈ 0,333s 2π 0,5 0,5 0,5...
 • 4
 • 149
 • 3

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 21

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 21
... định suất điện động nguồn điện === Hết === Chú ý: Thí sinh không sử dụng tài liệu KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN LỚP 12 - MÔN: VẬT LÍ – (Vòng 2) - Năm học 2008 - 2009 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM (gồm 03 ... Trên biểu điểm tổng quát phần, câu 2) Học sinh làm không thi t phải theo trình tự Hướng dẫn chấm Mọi cách giải khác, kể cách giải định tính dựa vào ý nghĩa vật đó, lập luận đúng, có cứ, kết cho ... 1 + ÷ R   Bài (2 đ) i2 i3 a/ Chia thành lớp mỏng mặt i1 phẳng vuông góc với trục Ax cho chiết suất lớp gần không đổi n1, n2, n3 , phần tia sáng lớp xem đoạn thẳng sin i1 n sin i n A n1 n2...
 • 6
 • 152
 • 3

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 7

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 7
... T2 Ghi chú: -Học sinh có cách giải khác cho điểm tối đa -Phương pháp giải sai kết cho điểm chiếu cố không 50% số điểm câu -Sai thi u đơn vò đáp số trừ 0,5 điểm trừ lần cho toàn thi ... cos ϕ = 0, *Khi K ngắt: ' U R = U AN cos ϕ1 = 150.0,8 = 120 V U r' = U NB cos ϕ = 200.0, = 120 V Bài * Vậy : cos ϕ = ' U R + U r' 120 + 120 = = 0,96 U 250 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... 1125 .10-6(J) *Năng lượng tia lửa điện lượng mát ghép: ∆W = W1 − W2 = 0,9.10−3 ( J ) Ghi chú: -Học sinh có cách giải khác cho điểm tối đa -Phương pháp giải sai kết cho điểm chiếu cố không 50% số...
 • 6
 • 138
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 22

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 22
... Một cuộn đồng hồ Hãy trình bày phương án để xác định thể tích lớp học em Đáp án + Tạo lắc đơn cách: Lấy sợi làm dây treo cuộn làm vật nặng Câu7 0,25 + Dùng đồng hồ đo chu kì dao động lắc đơn góc ... = ; R + x − x + ( R − 1) x + 21 + R - Khi đèn tối tức I1 đạt min, mẫu số đạt cực đại b R −1 = =1; - Xét tam thức bậc mẫu số, ta có: x = − 2a + - Suy R = ( Ω ) E, r R1 b, Khi K đóng, ta chập điểm ... ; I BC = ; 17 R '− 60 17 R '− 60 32( R '− 3) 48 − = ; - Theo giả thi t I A = A, ta có: 17 R '− 60 17 R '− 60 - Từ tính : R' = 12 ( Ω ) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 4( điểm) Một lắc...
 • 9
 • 134
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 8

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 8
... Hết -Ghi chung : Các số vật thông thường xem biết KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2007-20 08 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN : VẬT LÝ 12- THPT DAKLAK - ... d1 = 120 – 72 = 48 Vậy ta đến phương trình : d1 − 48d1 + 48 f1 = Phương trình có nghiệm : ∆ ≥ , hay : f1 ≤ 12cm - Từ ( 18) (21) , ta suy : f1 ≤ 12cm + Với f < 12cm , có vị trí cho ảnh trùng vật ... hợp với giả thi t Vậy : ta chọn f1 = 12cm hợp 2) Các vị trí thấu kính (G) điểm sáng S: (0,50điểm) - Thay f1 = 12cm vào phương trình (20) , ta có : d = 24/1 = 24cm - Thay f1 = 12cm vào phương...
 • 8
 • 128
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 9

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 9
... LA + 20 lg  A ÷ I0 I0  RB   RB  LB ≈ 69, 894 5 dB 3,0 Thay số kết quả: 75 a) I A = 10 12. 1010 b) LB = 75 + 20 lg ≈ 7 ,94 328.10-4 w/m2 2,5 ≈ 69, 894 5 dB 4,5 Bài 10: Chiếu mợt chùm ánh ... Năm học: 2010 – 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: VẬT LÍ - LỚP 12 THPT Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 22/02/2011 Quy đònh: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết ... x2 =  ÷ x12 =  ÷ = k2  k2   k2  k1 Định ḷt bảo tồn 2 mv0 = k1 x1 + k2 x2 2 2E k E1 (k1 + k2 ) mv0 = E1 + 1 ⇔ v0 = k2 mk2 Thay số ta được : v0 ≈ 18,3 712 m/s k2 2,0 v0 ≈ 18,3 712 m/s Bài...
 • 18
 • 145
 • 1

Đề thi học sinh giỏi vật lớp 12 chọn lọc số 24

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 chọn lọc số 24
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN VẬT LÝ Câu ( 3điểm ): Quang hình học Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự 20cm Sau thấu kính người ta đặt E cố định, cách vật 92cm Giữa vật AB ... cách vật 30cm 60cm……………………… (0,5đ) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN VẬT LÝ ... max ? Câu ( 3điểm ): Quang hình học Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự 20cm Sau thấu kính người ta đặt E cố định, cách vật 92cm Giữa vật AB thấu kính người ta đặt mặt...
 • 10
 • 134
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lý 8tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lý 11 các tỉnhtuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lý 9tuyen tap de thi hoc sinh gioi vat ly 10đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 tphcmđề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 hà nộituyển tập đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 10 có đáp ántuyển tập đề thi học sinh giỏi tiếng ang lớp 9tuyen tap de thi hoc sinh gioi vat li 10tuyển tập đề và đáp án chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9tuyển tập đề và đáp án chọn học sinh giỏi môn vật lý 9 20062007tuyen tap de thi hoc sinh gioi tieng anh lop 7 nam 2013tuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lí 9đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 6Nghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòađồ án tốt nghiệp ly hợp xe tảiTriển khai hệ thống FFT 128 radix 22 trên FPGAXuất khẩu xe đạp tre của ctcp ARTEX SAIGON sang thị trường hà lanCÁC QUY TRÌNH PHÁT TRIỀN PHẦN mềmĐiều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSTìm hiểu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên ô tôGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3Nghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (fragaria vesca l ) từ mảnh láTheo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của vịt CV super m2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình – hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhThực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bán hàng tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên thực phẩm hà nộiĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGĐáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Quy trình nhận hàng SEABài tập trắc nghiệm luyện thi chứng chỉ A, B, CKý thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập