Biến đổi tuyến tính và ma trận chuyển cơ sở

Biến đổi tuyến tính ma trận chuyển sở

Biến đổi tuyến tính và ma trận chuyển cơ sở
... V → V gọi ma trận chuyển sở từ F sang E Công thức liên hệ tọa độ vectơ v theo hai sở E F: [v]F = A[v]E Chú ý Ma trận chuyển sở A từ F sang E ma trận -1 khả nghịch A ma trận chuyển sở từ E sang ... (cơ sở tắc) F = {w1, w2, , wm}, ma trận của ánh xạ đồng theo sở F E [w1 w2 wn] 2) Nếu E TRÙNG F, ma trận I theo sở E F ma trận đơn vị cỡ n×n ĐỊNH NGHĨA 9.3.1 Ma trận A = [a1 a2 an] theo sở ... {e1, e2, , en} sở tắc sở ! n Phép biến đổi tuyến tính T : ! → ! m v ! T(v) = Av m Đặt aj = T(ej) ∈ R Khi A = [a1 a2 an] A gọi ma trận tắc T n VD9.2.1 Cho phép biến đổi tuyến tính T : ! → !...
 • 28
 • 351
 • 5

Bài giải một số bài tập về biến đổi tuyến tính ma trận chuyển sở

Bài giải một số bài tập về biến đổi tuyến tính và ma trận chuyển cơ sở
... ma trận chuyển sở từ E sang F từ F sang E Biết tọa độ vectơ v theo sở E (1, -1), tìm tọa độ v theo sở F ⎡ −1 −4⎤ ⎥⎦ ⎣1 Đs: Ma trận chuyển sở từ E sang F AE →F = ⎢ ⎡3 4⎤ ⎥ ⎣ −1 −1⎦ Ma trận chuyển ... (a) Tìm ma trận chuyển từ sở B sang sở B’ (b) Cho w = 3u1 – 5u2 Tính tọa độ w sở B’ ⎡ −4 ⎣3 Đs: Ma trận chuyển sở từ B sang B’ M B→B ' = ⎢ 17 ⎤ −10⎥⎦ ! ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ = ⎢ −5 ⎥ v Tọa độ v theo sở B’ ⎣ ... Tìm ma trận tắc T (b) Tìm vectơ u ∈ ! cho T(u) = (2, -1) Đs ⎡ −1 2⎤ ⎥ ⎣ 1⎦ a) Ma trận tắc T sở tắc ! ⎢ ! u b) = ( − 4,1) !" !" !" Cho {e1, e2 ,e3} sở tắc ! , T phép biến đổi tuyến tính từ ! vào...
 • 8
 • 1,003
 • 2

Toán cao cấp 2- Bài 6: Ánh xạ tuyến tính Ma trận pdf

Toán cao cấp 2- Bài 6: Ánh xạ tuyến tính và Ma trận pdf
... ma trận ánh xạ tuyến tính; • Giải toán ánh xạ tuyến tính, hạt nhân ảnh Bài bạn học Toán tử tuyến tính, Trị riêng véc tơ riêng 86 Bài 6: Ánh xạ tuyến tính Ma trận BÀI TẬP Cho ánh xạ f: → xác định ... Các tính chất ánh xạ tuyến tính - Hạt nhân ảnh 6.2.1 Các tính chất ánh xạ tuyến tính Định lí 6.2: Cho V W hai không gian véc tơ Nếu f: V → W ánh xạ tuyến tính a f(θ) = θ 80 Bài 6: Ánh xạ tuyến tính ... Bài 6: Ánh xạ tuyến tính Ma trận TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Các bạn học Ánh xạ tuyến tính • Các bạn cần ghi nhớ vấn đề sau: • Nắm khái niệm ánh xạ tuyến tính, hạt nhân ảnh; • Nắm khái niệm ma trận ánh...
 • 12
 • 973
 • 35

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH MA TRẬN

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH VÀ MA TRẬN
... tỏ ánh xạ tuyến tính chuyển hệ véc tơ phụ thuộc tuyến tính thành hệ véc tơ phụ thuộc tuyến tính Nếu ánh xạ tuyến tính đơn ánh gọi đơn cấu Nếu ánh xạ tuyến tính toàn ánh gọi toàn cấu Nếu ánh xạ ... Ánh xạ tuyến tính Ma trận TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Các bạn học Ánh xạ tuyến tính • Các bạn cần ghi nhớ vấn đề sau: • Nắm khái niệm ánh xạ tuyến tính, hạt nhân ảnh; • Nắm khái niệm ma trận ánh xạ tuyến ... Các tính chất ánh xạ tuyến tính - Hạt nhân ảnh 6.2.1 Các tính chất ánh xạ tuyến tính Định lí 6.2: Cho V W hai không gian véc tơ Nếu f: V → W ánh xạ tuyến tính a f(θ) = θ 80 Bài 6: Ánh xạ tuyến tính...
 • 12
 • 133
 • 0

Tài liệu Vecto riêng - giá trị riêng của ma trận của phép biến đổi tuyến tính - Chéo hóa docx

Tài liệu Vecto riêng - giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính - Chéo hóa docx
... biến cho T −1 AT ma trận chéo Chéo hóa ma trận A tức tìm ma trận T vuông cấp n không suy biến cho T −1 AT ma trận chéo • Ý nghĩa việc chéo hóa ma trận Nếu ma trận A chéo hóa việc nghiên cứu tính ... (λ) = PB (λ), giá trị riêng A B 2.2 Chéo hóa ma trận • Định nghĩa Cho A ma trận vuông cấp n Ta nói ma trận A chéo hóa A đồng dạng với ma trận chéo Như ma trận A chéo hóa tồn ma trận T vuông cấp ... I] = ⇔ λ0 giá trị riêng A Như vậy, λ0 giá trị riêng f ⇔ λ0 giá trị riêng ma trận A = Af /(U ) α ∈ V vectơ riêng f ứng với giá trị riêng λ0 ⇔ [α]/(U ) vectơ riêng A ứng với giá trị riêng λ0 Từ...
 • 10
 • 6,857
 • 116

đo độ dịch chuyển sử dụng biến áp vi sai biến đổi tuyến tính

đo độ dịch chuyển sử dụng biến áp vi sai biến đổi tuyến tính
... 1.2.4 Biến áp vi sai biến đổi tuyến tính [4] LVDT tên vi t tắt biến áp vi sai biến đổi tuyến tính (Linear Variable Differential Transformer), loại cảm biến vị trí loại cảm ứng từ, chuyển đổi chuyển ... hồi áp đặc trưng cho tốc độ tiến triển chế độ độ hàm thông số xác định chế độ 1.2 Các loại cảm biến đo độ dịch chuyển Cảm biến vị trí dịch chuyển loại cảm biến có vai trò quan trọng hoạt động ... kích thước kiểu lắp giáp… Để đánh giá cảm biến, độ nhạy có tham số khác điển hình độ tuyến tính, độ ổn định thời gian áp ứng Một cảm biến gọi tuyến tính dải đo xác định dải đo độ nhạy không phụ...
 • 31
 • 423
 • 0

PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG

PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH VÀ ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG
... hàm, toán dãy số Để áp ứng nhu cầu học tập giảng dạy môn toán bậc phổ thông, luận văn Phép biến đổi phân tuyến tính áp dụng giải số toán phổ thông với mục tiêu tổng hợp chọn lọc kiến thức phép biến ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đào Thị Anh Phương PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH VÀ ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Phương pháp toán sơ cấp Mã số : 60 46 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... hàm phân tuyến tính hàm phân tuyến tính Định lý 3.2: Hàm phân tuyến tính tăng thực ( giảm thực ) khoảng xác định 1.2 Phép biến đổi phân tuyến tính phương trình hàm 1.2.1 Hàm số xác định phép biến...
 • 61
 • 108
 • 0

Phép biến đổi tuyến tính

Phép biến đổi tuyến tính
...  0 2  c      Ví d 16: Phép l y tích phân T mi n [0, x], t a th c b c không thành a th c b c không phép tính ngư c c a phép l y o hàm, phép bi n i n tính Cho s c a P1 1, x s c a P2 1, ... d 13, 14,15, 16) CÁC Ý CHÍNH BÀI GI NG TU N Khái ni m phép bi n i n tính nh nhân c a m t phép bi n i n tính Ma tr n c a m t phép bi n i n tính ... ( X ) nên T phép bi n i n tính Ví d 8: G i F không gian vectơ g m t t c nh ng hàm có o hàm [a, b] G i D phép l y o hàm hàm s D(f ) = f ‘ ( o hàm c a f ) H i D có ph i phép bi n i n tính không?...
 • 4
 • 2,340
 • 61

MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN DẪN AWGN SỬ DỤNG MÃKHỐI TUYẾN TÍNH XOẮN

MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN DẪN AWGN SỬ DỤNG MÃKHỐI TUYẾN TÍNH VÀ MÃ XOẮN
... "Mô kênh truyền dẫn AWGN sử dụng khối tuyến tính xoắn" đợc thực qua giai đoạn sau: - Nghiên cứu lý thuyết: giai đoạn nhóm sử dụng tài liệu sẵn có Học viện liên quan tới vấn đề truyền dẫn ... tâm khâu hoá Nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho ngời sử dụng tiếp cận với khối tuyến tính xoắn tổng thể kênh truyền, đồng thời tự rút u nhợc điểm hai loại sau trình thực Ch ơng ... chơng trình Đó kênh truyền dẫn AWGN với tất phơng pháp hoá thông dụng nhằm giúp ngời sử dụng có nhìn trọn vẹn vấn đề hoá Xa nữa, h ớng tới phòng thí nghiệm viễn thông với kênh truyền hoàn...
 • 4
 • 415
 • 6

bài tập lớn đại số tuyến tính phần Ma trận

bài tập lớn đại số tuyến tính phần Ma trận
... cửa sổ máy tính hiển thị chữ MAT; nghĩa máy tính mở tập ma trận: - Tạo ma trận + Bấm nút SHIFT MAT Trên cửa sổ xuất hai dòng DIM EDIT MAT + Bấm để xác định số dòng số cột ma trận Cửa số xuất hai ... hoá ma trận Ta biết ma trận góp phần vào việc nghiên cứu lý thuyết hệ phơng trình tuyến tính Bây ta tiếp tục hiểu ma trận sâu nữa: đặc biệt nghiên cứu mối liên hệ ma trận ánh sáng tuyến tính ... ma trận vuông cách tìm ma trận nghịch đảo Sự thay đổi ma trận ánh xạ tuyến tính thay đổi sở - ma trận đồng dạng Vectơ riêng - giá trị riêng Chéo hoá ma trận...
 • 136
 • 1,165
 • 20

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG

BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG
... ĐỘ PHỔ CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG () () Bây ta xét trình ngẫu nhiên dừng X t có kỳ vọng toán học hàm tương quan R t x cho trước Và giả sử trình ngẫu nhiên Y (t ) khác ... kết X (t ) biến đổi trình toán tử ngẫu nhiên dừng tuyến tính dừng L tích mật độ phổ trình ngẫu nhiên bình phương modul hàm truyền toán tử 4.4 NGHIỆM DỪNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CÓ HỆ ... Y(t) kết tác dụng toán tử tuyến tính Bm ( p ) A lên hàm ngẫu nhiên dừng X (t ) , nên từ )n điều trình bày mục 4.3, Y (t ) hàm ngẫu nhiên dừng Khi đó, mật độ phổ hàm ngẫu nhiên X (t ) Y (t ) , xảy...
 • 24
 • 260
 • 0

CÁC PHÉP BIẾN đổi TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG MẠNG NEURAL

CÁC PHÉP BIẾN đổi TUYẾN TÍNH DÙNG TRONG MẠNG NEURAL
... = Do , biến đổi biến đổi tuyến tính Những biến đổi điển gọi biến đổi affine P6.2 Chúng ta thảo luận chương Phép chiếu có phải biến đổi tuyến tính? Phép chiếu vecto X lên vecto v tính Trong (x,v) ... Các phép biến đổi tuyến tính Chúng ta bắt đầu vơi vài định nghĩa chung ∗ Phép biến đổi tuyến tính Một phép biến đổi tuyến tính gồm phần Một tập thành phần X= ... mạng đơn tầng có chức biến đổi tuyến tính hình P6.1 Liệu biến đổi từ vecto đầu vào đến vecto đầu có tuyến tính? Hình 6.1 Mạng đơn neural Phương trình mạng Để biến đổi tuyến tính cần thỏa mãn: Kiểm...
 • 32
 • 283
 • 0

Tài liệu MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN DẪN AWGN SỬ DỤNG KHỐI TUYẾN TÍNH XOẮN ppt

Tài liệu MÔ PHỎNG KÊNH TRUYỀN DẪN AWGN SỬ DỤNG MÃ KHỐI TUYẾN TÍNH VÀ MÃ XOẮN ppt
... cng nh nn kin thc c bn v vin thụng xin c túm tt nh sau : Môi tr ờng Giải điều chế Điều chế hoá Nguồn tin Giải Tạp âm sơ đồ truyền kênh vi ba số Nhận tin Tin tc di dng s c truyn t ngun tin ... hiu thờm v chng trỡnh ny : Phn xỏc nh thụng s kờnh AWGN: õy l ca s thuc module nhp liu giỳp ngi dựng xỏc nh Eb v N0 cỏc thụng s ca mt kờnh truyn AWGN Chng trỡnh s t ng v dng hm phõn b xỏc sut ca ... tớn hiu chu tỏc ng ca mụi trng gõy sai lch thụng tin Chỳng ta gi thit õm mụi trng gõy l õm trng (AWGN) , õy l õm cú mt phõn b xỏc sut khụng i trờn ton b bng tn hot ng ca kờnh bờn thu, tớn hiu...
 • 5
 • 269
 • 3

hệ thức lượng giác trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc

hệ thức lượng giác trong tam giác với phép biến đổi tuyến tính góc
... số phép biến đổi tuyến tính góc 1.1 Biến đổi tuyến tính góc dạng 1.2 Biến đổi tuyến tính góc dạng 1.3 Biến đổi tuyến tính góc dạng 1.4 Biến đổi tuyến tính góc dạng 1.5 Biến đổi tuyến ... tạo hệ thức lượng giác tam giác phương pháp biến đổi tuyến tính góc Ý tưởng phương pháp biến đổi tuyến tính góc (xem [9]): Sử dụng phép biến đổi tuyến tính góc để tạo tam giác A1 B1 C1 từ tam giác ... đây: Thực chất hệ thức lượng giác giống chúng nhận từ qua biến đổi đại số, cụ thể phép biến đổi tuyến tính góc Chương xét số phép biến đổi tuyến tính góc dạng 1.1 Biến đổi tuyến tính góc dạng A +...
 • 60
 • 464
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ma trận chuyển cơ sởbài tập về ma trận chuyển cơ sởbài giảng ma trận chuyển cơ sởma trận chuyển cơ sởbài 16 vectơ riêng giá trị riêng của ma trận và của phép biến đổi tuyến tính chéo hóama trận của phép biến đổi tuyến tínhbiến đổi tuyến tính ma trậncâu 4 xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi tuyến tính từng phầnbiến đổi tuyến tính dựa trên trị trung bình và độ lệch chuẩnphép biến đổi tuyến tínhbiến đổi tuyến tínhcác phép biến đổi tuyến tínhtổ hợp tuyến tính trong ma trậnđộc lập tuyến tính của ma trậncách giải hệ phương trình tuyến tính bằng ma trậnKỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết địnhBài giảng chuyên đề 19 Phong cách lãnh đạo Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcLý lịch Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuTrò chơi chủ đề đo lường môn Toán tiểu họcTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM TIỂU HỌC HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH KHỐI 4Action Plan on Base Erosion and Profit ShiftingCâu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông cực hayCâu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hayTập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02Vật lí trong hoá học sinh học và địa lýChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thịGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 3 Đi bộ an toànGIÁO ÁN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG Chủ đề 4 Ngồi sau xe đạp xe máy an toànGiáo án chủ nhiệm lớp 3Giáo án tập đọc lớp 3 Ông tổ nghề thêu114_Math Magic Dr. Josip Pumpkin Derado
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập