40209 cloze test

Bài giảng bai tap tieng Anh 12- cloze test

Bài giảng bai tap tieng Anh 12- cloze test
... B business C concerns D topic 10 A concluded B terminated C ended D lasted UNIT 11 : BOOKS (Cloze test ) Read the following passage and choose the best answer for each blank Our family has got ... prescribes C describes D mentions A on B by C of D with 10 A amazing B favorite C popular D worth Cloze test Today we think of books (1) _ a volume of many sheets of paper (2) texts, illustrations, ... though C) because of D) with 8) A) sources B) means C) ways D) mean UNIT 12 : WATER SPORTS ( Cloze test ) Read the following passage and choose the best answer for each blank Water polo is a team...
 • 8
 • 4,086
 • 38

Tài liệu BÍ QUYẾT THI ĐẠI HỌC : PHẦN CLOZE TEST doc

Tài liệu BÍ QUYẾT THI ĐẠI HỌC : PHẦN CLOZE TEST doc
... hết Quận : in district : quận Tỉnh, thành: in Dalat city : thành phố DL Quốc gia : In Vietnam : VN Châu lục : in Asia : châu Thế giới : In the world : giới ( ON the earth ) + Thái đ : Thái độ ... nghĩa: xa Go away : khỏi Run away : bỏ chạy Take away : lấy Put away : cất OFF: Giới từ OFF thường mang ý nghĩa: tách rời turn off : tắt (đèn, máy) Go off : nổ ( súng), phai (màu) Take off : cất ... dạng: Nhìn chọn lựa em thấy từ giới từ - Cách giải quyết: Giới từ em biết cách phân nhóm nhẹ nhiều việc phải nhớ chữ Sau số nhóm thường gặp + Thời gian: Giờ : dùng AT Buổi : dùng IN Ngày : dùng...
 • 5
 • 714
 • 16

Cloze test review

Cloze test review
... of cloze tests III Types IV How to design cloze tests V Tips for doing cloze tests VI Marking cloze tests VII Advantages and disadvantages VIII Conclusion I DEFINITION OF CLOZE TESTS  Cloze test ... deletion type Random word deletion Every seventh word deletion II Cloze tests Grammar Cloze Tests type Lexical cloze type IV Design cloze tests IV.1 Form design - Give clear instruction Like this: “ ... Feel Wanted Since Return II.1.3 Multiple choice cloze test type - A combination between cloze tests and multiple choice tests Giving choices for test takers to choose to supply in the missing...
 • 52
 • 425
 • 6

Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài cloze test potx

Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài cloze test potx
... từ Ví dụ: This is generally because they burn more oil than newer cars, if an old car is not kept in good condition A special B speciality C specializes D specially - Cách giải quyết: Để ... them power A water B speed C weather D wind Nhìn chọn lựa chữ hoàn toàn khác nghĩa - Cách giải quyết: Ngay tên gọi loại này, để giải vần đề có cách dịch nghĩa Trước tiên dịch thoáng nghĩa chọn ... dịch nghĩa làm cho chia động từ mà em lại ngồi mà dịch nghĩa vừa thời gian lại không tìm đáp án Sau số dạng...
 • 8
 • 653
 • 11

Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài cloze test (2) pdf

Luyện thi đại học: Bí quyết làm bài cloze test (2) pdf
... to sb : không lịch với Rude to sb : thô lổ với Nhớ theo nhóm khó, đỡ nhớ chữ Làm học thuộc vô số giới từ ? gặp từ lạ làm sao? cách suy luận dựa theo nghĩa giới từ: Đa số giới từ có ý nghĩa nó, ... cởi ( quần áo, giáy dép ) See off : tiễn đưa Ngày mai thi tú tài môn tiếng Anh rồi, trưa mai hy vọng có em vào xem đỡ phần hay phần Chúc em thi đạt kết tốt ...
 • 6
 • 793
 • 8

READING & CLOZE TEST (HK2)+KEY

READING & CLOZE TEST (HK2)+KEY
... Grade 12 10 a when a part a adaptations a place a spend READING COMPREHENSION b while b region b agreements b put b take UNIT 10 (Cloze test ) c as c area c accepts c store c last d because d ... describes D mentions A on B by C of D with 10 A amazing B favorite C popular D worth Cloze test Page 18 Grade 12 T READING COMPREHENSION oday we think of books (1) _ a volume of many sheets of paper ... A catch B carry C throw D touch UNIT 13 (Cloze test ) Read the passage and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space Page 19 Grade 12 I READING COMPREHENSION t was a well-organized...
 • 21
 • 289
 • 0

READING&CLOZE TEST ON THI TOT NGHIEP THPT

READING&CLOZE TEST ON THI TOT NGHIEP THPT
... elaborately c elaboration d elaborateness a predictions b attentions c situations d evaluations 10 a for b in c on d from 11 a soon b ago c before d then 12 a examiners b competitors c contests d participants ... contain the same basic information: Identifying Information: This section includes basic contact information, including your name, mailing address, phone number, and email address Objective: This ... information Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase At some point, we have all done something for which we have hurt someone else or have wronged someone in some way We have done...
 • 58
 • 118
 • 1

Reading & cloze test on thi TNTHPT

Reading & cloze test on thi TNTHPT
... execution, Page Grade 12 READING COMPREHENSION synchronization, and difficulty of the elements Artistic impression includes the choreography, musical interpretation, and manner of presentation of ... regulation What are the functions of the Commission on the Status of Women (CSW)? A to urge immediate international action in cases of severe violations of women’s rights B to issue reports on and ... values, traditions and culture” D All are correct Page 14 Grade 12 READING COMPREHENSION The greatest concern of many ASEAN-member countries was _ A the explosion of information available on the Internet...
 • 21
 • 184
 • 1

Bí quyết làm bài CLOZE TEST (ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN)

Bí quyết làm bài CLOZE TEST (ĐIỀN TỪ VÀO ĐOẠN VĂN)
... specially Cách giải quyết: Để giải vấn đề em phải nhìn trước sau chỗ trống cần điền suy chỗ cần loại từ Cách đoán loại từ qua số dấu hiệu cuối: - Trạng từ (phó từ) : Trạng từ thường có tận -ly ... từ, chỗ cần điền tính từ lại tính từ? Nếu nguyên tắc em dễ dàng chọn A bị sai, B tính từ A "cái bẩy" để "dụ" ta mà KIỂM TRA VỀ GIỚI TỪ (PREPOSITIONS)  Cách nhận dạng: Nhìn chọn lựa em thấy từ ... thức giữ nguyên tính từ : hard, late, fast - Tính từ: Cách thông thường để nhận tính từ thấy chữ kết từ chữ khác bỏ -ly Quay lại ví dụ, ta thấy: D specially có -ly nên => trạng từ A special ( specially...
 • 7
 • 374
 • 6

1500 Test C.pdf

1500 Test C.pdf
... the corner b Having turned the corner c When he turned the corner d Being turned the corner c TEST I Pronunciation: a wear > a a earn > c a purple > d a too > d a bed > c a dread > c a ... university when you left school? a didn't you go b haven't you gone c aren't you going d don't you go a TEST I Pronunciation: a angry a a about c a pleasant a a word b a main c a guilty b danger ... in Canada He is years than me a old / older b elder / elder c elder / older d old / elder c TEST I Pronunciation a many d a thirst c a choose a a butter c a flour a a lain c a replace...
 • 428
 • 1,776
 • 9

Developing Tactics for Listening - Test Booklet.pdf

Developing Tactics for Listening - Test Booklet.pdf
... The Developing Tactics for Listening Test Booklet is designed for unit-by-unit evaluation of students' mastery of the Student Book (Midterm and final tests are available separately in Developing ... (maker) ISBN-13: ISBN-I 0: ISBN-13: ISBN-lO: 978 19 438831 (Test Booklet) 19 438831 X (Test Booklet) 9780 194388337 (Test Booklet with CD) 194388336 (Test Booklet with CD) Copyright © 2004 Oxford University ... 0 0 0 0 00 Developing Tactics for Listening © Oxford University Press Permission granted to reproduce for instructional use Name: _ Date: _ om Let's Listen People are calling for information...
 • 42
 • 7,229
 • 44

Expanding Tactics for Listening - Test Booklet.pdf

Expanding Tactics for Listening - Test Booklet.pdf
... the restaurant last night andA: Slow down, slow down That's Mrs Smith, S-M-I-T-H? From Smith Bank, S-M-I-T-H? B: Yes S-M-I-T-H Now as I was saying, I ate at the restaurant last night, and I've been ... The Expanding Tactics for Listening Test Booklet is designed for unit-by-unit evaluation of students' mastery of the Student Book (Midterm and final tests are available separately in Expanding Tactics ... safe o o o o o o o o D o o © Oxford University Press Permission granted to reproduce for instructional use Expanding Tactics for Listening Unit Test Unit Test Unit 11 Test Let's Listen Let's Listen...
 • 41
 • 5,911
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÍ BẰNG CHƯƠNG TRÌNH EJS (EASY JAVA SIMULATIONS) VÀ SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNBài toán tối ưu vectơ với các hàm khả vi fréchet và điều kiện tối ưu cấp hai (LV thạc sĩ)Nghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quangNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập