68460 icona pop i love it 2

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 1, 2

Giáo án Toán học - Lớp 3 - Học kỳ I - Tuần 1, 2
... - cộng 7, viết + Có 24 5 học sinh + Số học sinh Kh i lớp số học sinh Kh i lớp 32 em + học sinh lên bảng làm b i, học sinh lớp làm vào Gi i: Số hs kh i là: 24 5 – 32 = 2 13 (học sinh) Đáp số: 2 13 ... động 2: Ôn tập gi i toán nhiều hơn, hơn: Mục tiêu: Củng cố gi i toán (có l i văn) nhiều hơn, Cách tiến hành: * B i 3: + G i học sinh đọc đề + Kh i lớp học sinh? + Số học sinh Kh i lớp so v i ... gi i toán có l i văn phép trừ B CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Giáo án Toán Lớp Ba HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra cũ: - Học sinh lên bảng làm 1 ,2 ,3 trang + học sinh...
 • 22
 • 1,216
 • 3

Mini report - Bài mẫu (2)

Mini report - Bài mẫu (2)
... considerable lack of funds for High Risk Disease Prevention If it is the case, many people who have high-risk diseases can not receive enough help and the number of death caused by these diseases may ... expenditure on High Risk Disease Prevention would lead to the situation that many people who have high-risk diseases would not receive enough support and they may die because of not being supported...
 • 3
 • 1,969
 • 15

tác động của con người và hậu quả của nó đối v[í sinh quyển 2 - Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh

tác động của con người và hậu quả của nó đối v[í sinh quyển 2 - Sở GD và ĐT TP Hồ Chí Minh
... Ú5À²½‡ðááBe|§Êþ¬¾;_Ùü¹\©»k 2 û"/ =- »³ỉåe - SPĨƒ´j¡ã 9.ê²JO¾ - ®¯/¯ a_bbaBÊ•‘‘–£Jj££ªƠœ\=ýR¦’º÷_IZx-ƠꎖÇW - úỊýW¯ÛỵƯ÷Û«Ý¡ùðËMi‰•– ỴÏP|¬Õ+/Ÿ]¡éïGø—đ‘Ư| ´\_:‘HƠƠ0y\ë㤽ð¯˜> - ËiÁf+±Tn7kWèưN½Fú ... ™%k™'ûÍÉ£¾7TßÅyµèÿú‘òZ@ÿkĐûu°ç×-N©lBlámÚÞ:ßÝ;mZÏ[x‹f[¥üOq=ÙHm3™ỵóÝ”pÛ¾“Q-dDÅÅøÅ€ƯR e?»Z§å䃪C/ü‰ỈÄÉRzʼnQ×2O‡¾Ø–~–(ÉỊ|{=_ç ÉMO2 ›]¨Os>èøĨàÊËo¼E¨½£åF-bÛÇ· [ - Zº7륻¼š÷ưŒžãA—Å.]iº¸9ÏíšÃ - Ÿ»'búßdåŸșÿÊÞ#“)IÄỈV‘yjỈ*^^"U~= oÈ©‘Ìâ}¨LÛ¶ 2 øž~Zỉó„ÍúÉžỵ‰gä’}CŠ· ůnÛÿªHl›ÊçÜÿà×»ˆ ... ×þ☓è}¼áF*· gXvUË...
 • 30
 • 335
 • 0

Hình học: Chương I- Đoạn thẳng (2)

Hình học: Chương I- Đoạn thẳng (2)
... B Hình gồm điểm, điểm ntn? + Hình đợc gọi có tính chất ntn nghiên cứu hôm Hoạt động2: Đoạn thẳng AB gì? Hình đợc gọi đoạn 1) Đoạn thẳng AB gì? thẳng AB Vậy đoạn thẳng + Đoạn thẳng AB hình AB hình ... MF, EN, EF, NF b) Vẽ đoạn thẳng EF đờng thẳng MN Trên hình đoạn thẳng nào? + Qua so sánh đoạn thẳng đờng thẳng? + Đoạn thẳng bị giới hạn + Vậy đoạn thẳng hai phia, đờng thẳng không bị giới ... Tiết 7: Đoạn thẳng I.Mục tiêu: 1) Kiến thức: Hs nắm đợc: Định nghĩa đoạn thẳng Các vị trí đoạn thẳng, tia đờng thẳng 2) Kỹ năng: Biết vẽ đoạn thẳng Biết nhận dạng đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt...
 • 61
 • 127
 • 0

Đề KT học kì I (BGD) đề 2

Đề KT học kì I (BGD) đề 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP Đề số (Th i gian làm b i: 90 phút) A MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nhận biết TN TL Chủ đề Số hữu tỷ, số thực Thông hiểu TN TL 0,75 Hàm số Đồ thị 0,5 Tam giác 2, 5 ... 1,0 Tổng 1,75 0,5 0 ,25 2, 0 21 3,75 3,5 Chữ số phía trên, bên tr i ô số lượng câu h i; chữ số góc ph i ô trọng số i m cho câu ô B N I DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (4 i m) Trong câu có lựa ... MN vuông góc v i I trung i m MN Đúng Sai II Tự luận (6 i m) Câu 11 Hai đường thẳng cắt cho góc tạo thành có góc 350 ⎡⎛ Số đo góc l i là: ⎞⎛ Câu 16 (1,75 i m) Tính giá trị biểu thức M = ⎢⎜...
 • 5
 • 162
 • 0

KT HK I Vật ly 2 ban-co DA

KT HK I Vật ly 2 ban-co DA
... Nguyễn Gia Thiều – Hà N i KiÓm tra häc kú I - N¨m häc 20 08 -20 09 - M«n: VËt lý (11) Đáp án biểu i m kiểm tra học kỳ I Môn: Vật lý - Lớp 11 – 20 08 – 20 09 ĐỀ I Phần chung: (7 i m) B i 1: (4 i m) ... Cu-lông i n tích i m q1, q2 - Phương: đường thẳng n i i n tích i m (0 ,25 đ) - Chiều: Lực đẩy q1.q2 > (0 ,25 đ) Lực hút q1.q2 < q q - Độ lớn: F = k 2 (0,5 đ) r v i k = 9.109 N.m2/C2, r khoảng ... Trường THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà N i KiÓm tra häc kú I - N¨m häc 20 08 -20 09 - M«n: VËt lý (11) B i kiểm tra học kỳ I Họ tên: Môn VẬT LÝ (Lớp 11) Lớp: Th i gian làm b i: 45 phút Đề SBD: ...
 • 5
 • 165
 • 0

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Thể dục 9 HK I - Đề số 2
... 4giai đoạn Thực chưa kĩ thuật 1 -2 giai đoạn Chưa hoàn thành kĩ thuật giai đoạn i m Thành tích Nam 2, 0 Trên 40m 1,5 1,0 (mét) Nữ i m Tổng i m Trên 25 m 5-6 7-8 34 đến 39m 19 đến 24 m 3, 5-4 ,5 5-6 ... 28 đến 33m 13 đến 18m 3,0 3-4 0,5 Dư i i 0, 5-1 ,5 1 -2 28 m 13m Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên tự i u chỉnh cho hợp lý NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo ... cu i giữ thăng D Chuẩn bị, chạy đà, sức cu i cùng, ném giữ thăng Em i n cụm từ vào chỗ … cho hợp lý Khi tập kĩ thuật nhảy xa kiểu " Ng i" , giai đoạn giậm nhảy hai giai đoạn(1) nhảy xa Khi giậm...
 • 4
 • 352
 • 1

Đề kiểm tra Thể dục 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Thể dục 8 HK I - Đề số 2
... vòng cung qua xà A Giai đoạn chạy đà C Giai đoạn qua xà B Giai đoạn giậm nhảy D Giai đoạn r i xuống đất Phần II: Thực hành ( 8, 0 i m ) Em tập thể dục phát triển chung (thể dục liên hoàn) 35 nhịp ... vui, tư i Tổng i m 8, 0 Chú ý: Những trường hợp đặc biệt giáo viên tự i u chỉnh cho hợp lý NHÓM BIÊN SOẠN Vũ Thị Thư - Viện Chiến lược Chương trình Giáo dục – (04) 9 42 489 4 B i Thị Duơng - Viện ... Phần I: Lý thuyết ( 2, 0 i m) Hãy khoanh tròn chữ in hoa vào trước câu trả l i Em cho biết kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua" gồm giai đoạn? A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D giai đoạn Khi thực...
 • 4
 • 477
 • 4

Đề kiểm tra GDCD 9 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 9 HK I - Đề số 2
... bui ti nhng hụm cú phim hay E Ngoi gi hc, Linh cũn tỡm c thờm sỏch bit nhiu hn v lch s dõn tc ni vi ni vi ni vi ni vi II T LUN (7 im) Cõu (2 im) Vỡ chỳng ta phi k tha v phỏt huy truyn ... phi chng chin tranh, bo v ho bỡnh vỡ : - Ho bỡnh l khỏt vng, l m c muụn i ca nhõn dõn ta v nhõn dõn th gii Chin tranh l thm ho, gõy au thng cho loi ngi (0,5 im) - Hin nay, nhiu ni trờn th gii ... Hc sinh nờu c : - Khụng tỏn thnh ý kin ú (0,5 im) - Vỡ: + Vic lm ca Minh tng nh tit kim c thi gian, lm c nhiu vic, nhng thc khụng cú cht lng, hiu qu (0,5 im) + Minh khụng nghe ging s khụng hiu...
 • 7
 • 754
 • 30

Đề kiểm tra GDCD 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra GDCD 8 HK I - Đề số 2
... ý kiến Hà không? Vì sao? 2/ Nếu bạn thân Hà, em n i v i i u gì? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 i m) Câu 1: (1 i m) kết n i cho 0 ,25 i m: - a/ n i v i ; b/ n i v i ... (7 i m) Câu 1: (2 i m) Yêu cầu học sinh nêu được: - Tôn trọng ngư i khác đánh giá mức, coi trọng danh dự, phẩm giá l i ích ngư i khác, thể l i sống có văn hoá ngư i (1 i m) - Nhận xét ngắn ... lấy việc c/ Tự học d/ Tìm cách gi i tập đ/ Tích cực lao động e/ Luôn đảm bảo hợp đồng v i khách hàng quan trọng … n i v i …… … n i v i …… … n i v i …… B - Phẩm chất đạo đức Lao động tự giác Lao...
 • 7
 • 704
 • 9

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2

Đề kiểm tra Địa lý 8 HK I - Đề số 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I Trắc nghiệm khách quan ( i m) Câu (2 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý câu ... ý 0,5 i m) a) : C ; b) : B ; c) : D ; d) : B Câu ( i m, ý ghép 0,5 i m) b) Ghép : 1- e , 2- b , 3- a , 4- c II Tự luận (6 i m) Câu (2, 5 i m) a) Khoáng sản vùng có nhiều chủng lo i phân bố ... du miền n i Bắc Bộ? c) Gi i thích ngành công nghiệp luyện kim l i phân bố Th i Nguyên? Câu (3,5 i m) Dựa vào bảng số liệu : Sản lượng thuỷ sản Bắc Trung Bộ Duyên h i Nam Trung Bộ năm 20 02 (nghìn...
 • 5
 • 613
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập