Bài tập về Phrasal verbs

Bài tập về phrasal verbs

Bài tập về phrasal verbs
... The horse was injured and had to be _ A put away B given off C died out D done away with PHRASAL VERBS On November 5, a lot of firework is _ off in England A set B gone C sent D burned Let’s...
 • 6
 • 8,686
 • 1,179

Lý thuyết và bài tập về phrasal verbs

Lý thuyết và bài tập về phrasal verbs
... - Look out! There`s a car coming • Like other verbs, some phrasal verbs take an object: - Can you pick up that bag? verb object And some phrasal verbs not take an object: - We `re setting off ... something faster to look oat = to take care PRACTICE Complete the sentences, using the phrasal verbs in the box Put the verbs into the correct tense and form get up break down set off sleep in stay in ... you yesterday It was taken when you were at school • Some phrasal verbs not have the object between the verb and the particle In these verbs, the verb and the particle cannot separate They are...
 • 5
 • 302
 • 7

Bài tập về Phrasal verbs

Bài tập về Phrasal verbs
... his errors a) comes on b) owns up c) goes forward d) pays up Phrasal verb practice KEY - PHRASAL VERB PRACTICE Exercise : Phrasal Verbs with 'up' Jane and I want to give up smoking Could you ... 6: Phrasal Verbs with 'look' I am looking for my mobile Have you seen it? Look at these kittens, aren't they cute? There are so many words in this text that I had to look up in the dictionary Phrasal ... carry on reading now? If you don't get on the train now, it will leave without you Exercise 3: Phrasal Verbs with 'turn' I love this song! Do you mind if I turn up the volume? Turn off the telly...
 • 5
 • 112
 • 1

lý thuyết và bài tập về phrasal v

lý thuyết và bài tập về phrasal v
... back VI More separable phrasal verbs Phrasal verbs English meaning Call back Cut out Get back Give back Look up Point out Put away Start over Take off* Telephone again Cut , remove Receive Return ... and I think on you in the city But really- I am very happy Love Susie V Phrasal verbs related to school or studies Phrasal verbs English meaning Vietnamese Add up Finish up Write up Total Up can ... IV Some common separable phrasal verbs Phrasal verbs example Bring up Call up Drop off Figure out Find out Help out Look over Pick out Pick up Take out Talk over Think over Throw away...
 • 5
 • 1,219
 • 122

Bài giảng về Phrasal verbs

Bài giảng về Phrasal verbs
... separately  Adverbs : ahead, away, back, etc Ex: The scientists carried out an experiment vs I carried out some chairs in the garden Types of Phrasal Verbs  Intransitive phrasal verb (phrasal verb ... What are Phrasal Verbs?  Words consisting of a verb and a particle (preposition or adverb)  Prepositions : in, of, for, into, up, etc  The meaning of a phrasal verb is different ... down everybody  Inseparable  I ran into an old friend yesterday We have Verbs with three parts Verbs with two parts Verbs with three parts – Cut down on: reduce the amount of Jack has decided...
 • 16
 • 1,044
 • 9

Ôn tập về Phrasal Verbs-2 Exercise pot

Ôn tập về Phrasal Verbs-2 Exercise pot
... _ us when we got our answer wrong If they offered me a job in the USA, I’d jump _ the chance Exercise Put the correct prepositions in the blanks for combination with HOLD, KEEP Hold on Hold ... languages 15 The country was in a state of rebellion and was only kept _ by repressive measures Exercise Put the correct prepositions in the blanks for combination with LAY, LEAVE, LET, LIVE Lay ... pension My exam results didn’t live _ my expectations, 12 You can’t live 22 calories a day Exercise Put the correct prepositions in the blanks for combination with LOOK 1.We are looking ...
 • 3
 • 775
 • 85

Bài tập về MODAL VERBS KEY

Bài tập về MODAL VERBS KEY
... MODAL VERBS – MCQ - 2- 25 Peter _ come with us tonight, but he isn't very sure A must B may C can ... - "No We _it, but we spent too much time shopping A must have visited B could have visited MODAL VERBS – MCQ C can't have visited D shouldn't have visited 49 My mother such a thing A cannot...
 • 3
 • 5,589
 • 357

KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP VỀ PHRASAL VERB

KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP VỀ PHRASAL VERB
... off at the next bus stop? M: No, we just got on the bus stops ago Unit - Classroom Activities Phrasal Verbs to Learn Phrase Transcript Audio Meaning Example /km n/ vo, ti, n Always be sure to show ... when I was young, so I think I missed out on a lot of fun Unit 3: House Moving House Moving Phrasal Verbs to Learn Phrase look at up take out put in Transcript /lk t/ Audio Meaning xem xột /du ... should take up this work as soon as possible Unit 4: Moving to a New City Moving to a New City Phrasal Verbs to Learn Phrase 12 Transcript Audio Meaning Example find out /fand at/ khỏm phỏ, tỡm grow...
 • 66
 • 203
 • 0

Bài tập về nội động từ và ngoại động từ (Transitive verbs or Intransitive verbs

Bài tập về nội động từ và ngoại động từ (Transitive verbs or Intransitive verbs
... ra, số ngoại động từ lại dùng nội động từ, chủ từ không làm chủ hành động câu * Example: The books sell well (Sách bán chạy) [Thay nói: They sell the books well] * BÀI TẬP: TRANSITIVE AND INTRANSITIVE ... C) 16 Mary boiled the water for the tea (Mary đun sôi nước để pha trà)  Mặt khác, nhiều nội động từ có tân ngữ láy (cognate object); tân ngữ có hình thức với động từ * Example: - Mary laughed ... President/ tomorrow) (Tea/ grow/ India) 10 (The prisoners/ take/ to prison/ now) * KEYS: I Put the verbs in the correct column * Feedback: transitive intransitive either transitive or intransitive...
 • 4
 • 2,202
 • 42

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết và bài tập về phrasal verbscác bài tập về phrasal verbssách bài tập về phrasal verbcác bài tập về phrasal verbgiáo án bài tập về modal verbsbài tập về modal verbs lớp 8các bài tập về modal verbsbài tập về modal verbs lớp 7bài tập về modal verbsbài tập về modal verbs có đáp ánbai tap ve phrasal verb lop 12bài tập về phrasal verb có đáp ánbai tap ve phrasal verb co dap anbài tập về phrasal verbcác dạng bài tập về modal verbsDE Thi Thử THPT 2017Câu Hỏi Ôn Tập Môn Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiĐề tài trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước trong lĩnh vực quản lí hành chínhGiáo án bồi dưỡng Vật Lý 8HƯỚNG dẫn sử DỤNG CASIO GIẢI TRẮC NGHIỆM TOÁN 12Câu hỏi ôn tập môn Tâm lý đại cươngHow to Spot Explosive Opportunities in TradingĐO ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG DÙNG TENXODinh dưỡng cho người giàBài tập chuyên đề ngữ pháp tiếng anh 12 ngô văn minhÔ nhiễm nước và xử lí nước thảiBáo cáo khảo sát địa chất công trình bước thiết kế kĩ thuật công trình mở rộng căn cứ dịch vụ dầu khí vũng tàuTính toán thiết kế bộ phận công tác của máy ủiquốc phòng 10 bài 5 phần 2ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP06 pho CCATVSTP(18)Hacking with experts 31 a summary of APA styleNhũ tương nhựa bi tum đại cương và ứng dụngGiáo trình xử lý âm thanh và hình ảnh các chuẩn mã hóa âm thanh và nén ảnh trong truyền thông đa phương tiện tài liệu, ebook, giáo trình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập