22 hàm thường dùng trong tin học đại cương

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 3: Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính
... Tìm biểu diễn số hệ đếm   Hệ đếm Số học nhị phân Biểu diễn thông tin máy tính  Dữ liệu kiểu số  Dữ liệu phi số  Biểu diễn thông tin máy tính Các hệ đếm thường dùng tin học biểu diễn thông tin ... Quốc hay Nhật Bản 27 Các hệ đếm thường dùng tin học biểu diễn thông tin máy tính BẢNG CHỮ ASCII (128 ký tự đầu) 28 Các hệ đếm thường dùng tin học biểu diễn thông tin máy tính BIỂU DIỄN CHỮ VỚI ... điều chế tín hiệu để truyền liệu 40 Các hệ đếm thường dùng tin học biểu diễn thông tin máy tính HỎI VÀ ĐÁP Các hệ đếm thường dùng tin học biểu diễn thông tin máy tính ...
 • 41
 • 819
 • 2

Tin học đại cương: Một số hàm thông dụng trong excel

Tin học đại cương: Một số hàm thông dụng trong excel
... function: chọn hàm 02/07/14 Ch5c Công thức s ố hàm thông dụng E Một số hàm thông dụng       Một Một Một Một Một Một 02/07/14 số số số số số số hàm hàm hàm hàm hàm hàm toán học lượng giác ... Ch5c Công thức số hàm thông dụng Nhắc lại khái niệm công thức Khái niệm hàm Nhập công thức hàm Một số hàm thông dụng Bài tập thực hành số 02/07/14 Ch5c Công thức s ố hàm thông dụng E Công thức ... RAND() Trả số ngẫu nhiên 02/07/14khoảng Ch5c Công thức s (0,1) ố hàm thông dụng E  12 4.1 Một số hàm toán học lượng giác {5}  SUM(X1,X2,…)   Tổng dãy số X1,X2,… SUM(miền)   Tổng số miền Ví...
 • 26
 • 1,880
 • 0

Tin học đại cương - Phần 3: Microsoft Excel - Bài 2 Các hàm trong Microsof Excel pptx

Tin học đại cương - Phần 3: Microsoft Excel - Bài 2 Các hàm trong Microsof Excel pptx
... bảng t 28 14 MS Excel: Các hàm Excel Các hàm tra cứu liệu  Hàm HLOOKUP  Ví dụ: Dựa vào ký tự mãPB bảng phụ đề để điền vào cột tên 29 MS Excel: Các hàm Excel Các hàm tra cứu liệu  Hàm VLOOKUP ... bảng t 30 15 MS Excel: Các hàm Excel Các hàm tra cứu liệu  Hàm VLOOKUP  Ví dụ: 31 MS Excel: Các hàm Excel Các hàm tra cứu liệu  Hàm VLOOKUP – HLOOKUP: VLOOKUP HLOOKUP 32 16 ... MS Excel: Các hàm Excel  Chèn hàm vào ô:  Nhập hàm trực tiếp  Click chọn nút  Từ Ribbon Formulas  Insert Function công thức Tìm hàm Chọn hàm Chọn loại hàm Mô tả hàm MS Excel: Các hàm Excel...
 • 16
 • 429
 • 10

Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên doc

Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học - Đại học Thái Nguyên doc
... toán hoá học, phần mềm tính toán ứng dụng hoá học số lợng ngời sử dụng ngày nhiều Để phục vụ công tác giảng dạy học tập tin học ứng dụng hóa học, biên soạn giảng "Tin học ứng dụng hoá học" Hiện ... Xuân Trờng - Trờng Đại học S phạm - Đại học Thái Nguyên Mở đầu Tin học hóa học (chemometric) hay hoá tin (computational chemistry) danh từ dùng để lĩnh vực khoa học kết hợp toán học - mà chủ yếu ... là: - Vào/ liệu - Trao đổi thông tin phần chơng trình, nhớ nhớ ngoài, - Tính toán số học, logic - Kiểm tra định lựa chọn - Điều khiển 19 TS Mai Xuân Trờng - Trờng Đại học S phạm - Đại học Thái Nguyên...
 • 105
 • 292
 • 2

lập luận mờ trên cơ sở đại số gia tử và một số ứng dụng trong tin học

lập luận mờ trên cơ sở đại số gia tử và một số ứng dụng trong tin học
... Trên sở kết đạt đƣợc đề tài "Lập luận mờ sở đại số gia tử – Mã số T.05.TN.70, là: + Một số chế lập luận mờ sở đại số gia tử + Một số phƣơng pháp nội suy mờ giải toán mô hình mờ + Bƣớc đầu ứng dụng ... TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Lập luận mờ, nội suy mờ Đại số gia tử - ánh xạ định lƣợng ngữ nghĩa - tập mờ loại dựa sở đại số gia tử Các phƣơng pháp lập luận mờ sở đại số gia tử nhƣ nội suy, lập luận ... logic mờ ứng dụng lập luận mờ lĩnh vực sở liệu khai phá liệu mờ Đó ứng dụng lập luận mờ Tin học đáng đƣợc quan tâm + Chƣơng trình bày ứng dụng lập luận mờ thực tiễn Trong chƣơng đề cập đến ứng dụng...
 • 81
 • 265
 • 2

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 5 docx

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 5 docx
... Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 39 / 44 6.4.2 Toán tử “VÀ”  Ký hiệu: AND X  AND Y Gọi tên  VÀ  HỘI   X AND Y X Y Ví dụ  “2>3” AND “3=4-1” nhận giá trị FALSE 06/07/2011 Chương Máy ... Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 42 / 44 Thứ tự ưu tiên phép toán Dấu ngoặc ( ) NOT, dấu trừ (-) *, /, DIV, MOD, AND +, -, OR, XOR =, , >, >=, ...
 • 8
 • 308
 • 3

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 4 ppsx

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 4 ppsx
... Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 33 / 44 Đại số logic Mệnh đề logic  Biến logic  Hằng, biểu thức, hàm logic  Các toán tử logic  Mạch logic  06/07/2011 Chương Máy tính biểu diễn thông ... 031,12 7: Các ký tự điều khiển  3212 6: Các ký tự thông thường  12825 5: Các ký tự đặc biệt 06/07/2011 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 32 / 44 Unicode Sử dụng nhiều bit (2,3 ,4, … Bytes) ... 06/07/2011 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 30 / 44 Mã hoá máy tính Sử dụng số nhị phân  Độ lớn mã = số bit sử dụng để mã hoá  Quy luật hiểu mã nhị phân  Ví d : Sử dụng bit để mã...
 • 9
 • 191
 • 1

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 3 ppsx

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 3 ppsx
... Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 26 / 44 Biểu diễn thông tin máy tính Cách biểu diễn  Đơn vị thông tin  Mã hoá  06/07/2011 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 27 / 44 ... diễn thông tin máy tính 25 / 44 Hệ  hệ 16   Nhóm bit từ phải sang trái vào bảng chuyển đổi, thay chữ số tương ứng hệ 16 Ví d : 1111100B = 0111 1100B = 7AH 06/07/2011 Chương Máy tính biểu diễn ... biểu diễn thông tin máy tính 24 / 44 Hệ 16  hệ   Căn vào bảng chuyển đổi, thay chữ số số hệ 16 bit nhị phân Ví d :  AH = 1100B  7H = 0111B  A7H = 1100 0111B 06/07/2011 Chương Máy tính biểu...
 • 9
 • 250
 • 1

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 2 potx

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 2 potx
... 06/07 /20 11 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 11 / 44 4.4.1 Chuyển từ hệ sang hệ 10 (anan-1…a0)B = an.2n + an-1.2n-1 +…+ a0 .20  Ví d :   0B = 0; 10B =  1001B = 1 .23 + 0 .22 +0 .21 + 1 .20 ... 0111 06/07 /20 11 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 17 / 44 Trừ hai số nhị phân B1 – B2 B2 + bù hai B2 = (lấy số chữ số = số chữ số B2)  Có thể coi bù hai B2 số đối B2  B1 – B2 = B1 + ... 06/07 /20 11 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính 15 / 44 Cộng hai số nhị phân    Cộng có nhớ cặp số vị trí từ phải sang trái Bảng cộng Ví dụ  1010 06/07 /20 11 + 1111 = 11001 Chương Máy tính...
 • 9
 • 176
 • 3

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 1 pps

Tin học đại cương và ứng dụng : Máy tính và biểu diễn thông tin trong máy tính part 1 pps
... Ch1 Máy tính biểu diễn thông tin máy tính Thông tin tin học Lịch sử máy tính Phân loại máy tính Các hệ đếm Biểu diễn thông tin máy tính Đại số logic Bài tập 06/07/2 011 Chương Máy tính biểu diễn ... diễn thông tin máy tính / 44 4.2 Hệ đếm số 10  Cơ số 10 10 ký hiệu: 0 ,1, 2,…,9 anan -1 a0 = an .10 n + an -1. 10n -1 +…+ a0 .10 0  12 3 = 1. 102 + 2 .10 1 +3 .10 0  Viết: 2004 200 410  06/07/2 011 Chương Máy ... tiết: Thông tin Tin học  Ngành khoa học nghiên cứu vấn đề thu thập xử lý liệu để có thông tin mong muốn, sử dụng máy tính công cụ hỗ trợ 06/07/2 011 Chương Máy tính biểu diễn thông tin máy tính...
 • 9
 • 165
 • 2

Sơ Đồ Tư Duy Và Ứng Dụng Trong Việc Dạy Học Môn Tin Học Đại Cương

Sơ Đồ Tư Duy Và Ứng Dụng Trong Việc Dạy Học Môn Tin Học Đại Cương
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG MÃ SỐ: T2012 - 35 TÊN ĐỀ TÀI: SƠ ĐỒ TƯ DUY ỨNG DỤNG TRONG VIỆC DẠY ... thiệu đồ 11 3.1.1 Khái niệm lợi ích đồ 11 3.1.2 Sự khác biệt đồ phương pháp ghi truyền thống .12 3.1.3 Sử dụng đồ dạy học 13 3.2 Cách tạo đồ ... Microsoft Word dạng đồ 20 PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 22 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: đồ ứng dụng việc dạy học môn Tin học đại cương Mã số:...
 • 27
 • 75
 • 0

Tin học đại cương_ các hệ thống ứng dựng

Tin học đại cương_ các hệ thống ứng dựng
... 3.1 Các hệ thống quản lý thông tin 3.2 Hệ thông tin bảng tính 3.3 Hệ quản trị sở liệu Nội dung 3.1 Các hệ thống quản lý thông tin 3.2 Hệ thông tin bảng tính 3.3 Hệ quản trị sở liệu 3.1 Các hệ thống ... thu thập, hệ thống hoá, phổ biến, phát triển tri thức doanh nghiệp 28 Nội dung 3.1 Các hệ thống quản lý thông tin 3.2 Hệ thông tin bảng tính 3.3 Hệ quản trị sở liệu 29 3.2 Hệ thông tin bảng tính ... theo chức nghiệp vụ • Hệ thống quản lý marketing: – Là hệ thống trợ giúp hoạt động cuả chức marketing 19 Phân loại theo chức nghiệp vụ • Hệ thống quản lý sản xuất: – Là hệ thống trợ giúp hoạt động...
 • 55
 • 199
 • 2

Tin học đại cương_ hàm

Tin học đại cương_ hàm
... tục dạng hàm 11.1.2 Phân loại chƣơng trình • Phân loại hàm HÀM Hàm chuẩn (Có thƣ viện) Hàm tự viết (Ngƣời dùng định nghĩa) 11.2 Khai báo sử dụng hàm 11.2.1 Khai báo hàm 11.2.2 Sử dụng hàm 11.2.1 ... } 10 11.2.1 Khai báo hàm [] tên _hàm ([danh_sách_tham_số]) { [] [] } • Dòng đầu hàm – Là thông tin trao đổi hàm Phân biệt hàm với – Kiểu giá trị ... int b, int c) • Thân hàm – return • Gọi hàm thông qua tên hàm tham số thực cung cấp cho hàm • Sau thực xong, trở điểm mà hàm đƣợc gọi thông qua câu lệnh return kết thúc hàm • Cú pháp chung: return...
 • 21
 • 192
 • 3

Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Tin học đại cương cho các Trường Trung học Quân sự

Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm môn Tin học đại cương cho các Trường Trung học Quân sự
... phải xây dựng chương trình thi trắc nghiệm khách quan mơn tin học đại cương Chương trình áp dụng tổ chức cho kỳ thi, kiểm tra theo chương, kiểm tra hết mơn cho học viên trường Trung học Qn Sự dựa ... mơn Tin học Đại Cương cho trường Trung học Qn Sự dựa giáo trình Tin học đại cương, áp dụng cho kỳ thi kiểm tra hết chương, hết mơn Vì vậy, trước xây dựng mơ hình hệ thống thi trắc nghiệm kiểu mới, ... thơng tin sử dụng hệ thống Nhiệm vụ: nhiều cơng việc nhằm thực chức hệ thống Mơ tả hệ thống thi trắc nghiệm trường Trung học Qn sự: Bài tốn tơi nhằm thi t kế hệ thống thi trắc nghiệm mơn Tin học Đại...
 • 87
 • 737
 • 2

Đổi mới tư duy xây dựng chương trình tin học đại cương

Đổi mới tư duy xây dựng chương trình tin học đại cương
... viên Xây dựng chương trình khung chương trình chi tiết Chuẩn chương trình chuẩn SGK SGK: cứng nhắc, tuân thủ pháp lệnh Đổi cách tổ chức dạy học tin học Không thiết phải học tin học khoá ... tập huấn giác ngộ cách mạng CNTT Xây dựng chương trình tin học ứng dụng ABC Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên tin học Xây dựng chương trình THCN dạy nghề 1500 tiết Xin ... làm chương trình, SGK Mới: Vấn đề làm để học sinh tiếp cận tiếp thu CNTT (rộng nghĩa tin học) >>> chấp nhận hình thức học, kể học môn học khác, học trường, học khoá >>> tổ chức khuyến khích học: ...
 • 40
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung môn tin học đại cươngứng dụng trong tin họchàm thường dùng trong excelgiáo trình toán ứng dụng trong tin họcbài giảng toán ứng dụng trong tin họctài liệu toán ứng dụng trong tin họcbài tập toán ứng dụng trong tin họcmột số hàm thường dùng trong exceltoán rời rạc ứng dụng trong tin họccác ứng dụng trong tin họcsách toán rời rạc ứng dụng trong tin họctoán học rời rạc ứng dụng trong tin học downloadtoán rời rạc và ứng dụng trong tin họctoán rời rạc ứng dụng trong tin học rosentoán rời rạc ứng dụng trong tin học pdfĐánh giá hiện trạng và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường của một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàuTÀI LIỆU đào tạo bán HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 2017Một số giải pháp nhằm vận hành lưới điệzn truyền tải cho công ty truyền tải điện 1Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn grand plaza hà nộiNÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG LAO ĐỘNG tại CÔNG TY xây DỰNG 123NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM THỨC ăn CHĂN NUÔI TRÊN địa bàn hà nội của CÔNG TY cổ PHẦN CHĂN NUÔI c p VIỆT NAM – CHI NHÁNH XUÂN MAI, hà nộiNhận xét đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của ung thư môiHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ tại cục THUẾ TỈNH sơn LA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAYNGHIÊN cứu một số đặc điểm SINH học và bảo tồn GIỐNG CHUỐI NGỰ đại HOÀNG tại HUYỆN lý NHÂN, TỈNH hà NAMPHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH TRIPS TRIPS PLUS đến KHẢ NĂNG sẵn có và GIÁ của một số THUỐC UNG THƯ và TIM MẠCH còn HIỆU lực BẰNG độc QUYỀN SÁNG CHẾ, GIAI đoạn 1995 2010THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG SINH lời của các DOANH NGHIỆP xây DỰNGbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợpbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs THCSKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- GIÁO DỤC CÔNG DÂNKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017- LỊCH SỬĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đắk LắĐề xuất các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tỉnh Quảng NgãiSKKN SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.Ngày 1 tổng hợp đề thi toán văn anh KHTN KHXHSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM tích hợp liên môn : VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG VIỆC TÍCH HỢP LỒNG GHÉP, GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO BỘ MÔN VẬT LÝ 7
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập