500 bài toán bồi dưỡng nâng cao lớp 4 p5

500 bài toán bồi dưỡng nâng cao lớp 4 p5

500 bài toán bồi dưỡng nâng cao lớp 4  p5
... tất 44 50 dồng Tính giá tiền lọ loại 44 4 Lớp em mua 10 toán số văn gấp lần số toán, hết tất 48 0000 đồng Tổ đông nhất, mua nửa số toán phần ba số văn hết tất 1 7500 đồng Tính giá tiền sách loại 44 5 ... C Biết C lớn B 24 đơn vị 42 4 Một lớp học có số học sinh nam số học sinh nữ Tính xem lớp học có nam, nữ Biết lớp 42 học sinh 42 5 Hiệu hai số 42 0 Tìm hai số biết số bé số lớn 42 6 Có hai thùng ... bạn nghèo vượt khó” trường, lớp 4A 4B góp 356 Sau lớp 4A góp thêm 54 nữa, tính lớp 4A góp nhiều hớn 4B 24 Hỏi lớp góp 366 Cả hai ngày cửa hàng bán 46 8m vải Nếu ngày thứ bán thêm 38m ngày thứ hai...
 • 26
 • 352
 • 0

500 bài toán bồi dưỡng nâng cao lớp 4

500 bài toán bồi dưỡng nâng cao lớp 4
... đó? BÀI TẬP NÂNG CAO 129 Không thực phép tính, so sánh Avà B cho biết chúng đơn vị: a/ A = 4714 B = (47 -6) – 14 b/ A = 47 - 14 B = 47 – ( 14 – 6) c/ A = 47 - 14 B = (47 – 6) – ( 14 – 6) d/ A = 47 - ... + 45 68) – (37 64 + 45 63) b/ 37 x 38 – 19 x 74 + 1000 c/ 48 x 27 + 48 x 72 + 48 d/ (168 x 168 – 168 x 58) : 110 e/ (78 x 15 – 28) : (50 + 78 x 14) h/ (42 31 34 x 846 267 – 42 3133) : (42 31 34 x 846 267 ... 84 + a + 78 14 = 78 14 + 84 + 53 b/ 84 + a + 78 14 = 78 14 + 246 95 Tìm x biết: a/ 78 14 + x = 45 283 b/ x + 6289 = 1278 x c/ 98216 = 78 14 + x + 2580 96 Tìm số tự nhiên b, biết: a/ 78 14 + b < 7814...
 • 42
 • 323
 • 4

500 bai toan boi duong hoc sinh 9

500 bai toan boi duong hoc sinh 9
... + bc + ca ) Kvant, 198 8 25 Cho x1 , x2 , , xn > 0, n > th a mãn ñi u ki n 1 1 + + + = x1 + 199 8 x2 + 199 8 xn + 199 8 199 8 Ch ng minh r ng n x1 x2 xn ≥ 199 8 n −1 Vietnam, 199 8 26 [Marian Tetiva ... Belarus, 199 8 147 Cho a, b, c ≥ − , a + b + c = Ch ng minh r ng a b c + + ≤ a + b + c + 10 Poland, 199 6 148 Cho x, y, z s th c dương th a mãn ñi u ki n xyz = Ch ng minh r ng x9 + y y9 + z9 z + x9 ... zz +2 xy xy + yz + zx ≥ ( xyz ) Proposed for 199 9 USAMO 176 Cho c ≥ b ≥ a ≥ Ch ng minh r ng (a + 3b)(b + 4c)(c + 2a) ≥ 60abc Turkey, 199 9 20 500 Bài Toán B t ð ng Th c Ch n L c Cao Minh Quang...
 • 49
 • 105
 • 0

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3 (1)

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3 (1)
... Bài 13: Tính giá trị biểu thức : a) + + + + … + 34 + 36 + 38 + 40 b) + + + + … + 35 + 37 + 39 Bài 14: Hiện em học lớp 1, c n anh học lớp Hỏi sau năm anh học em lớp, Biết năm người lên lớp? Bài ... lần chiều rộng? Bài 101: Lớp 3A có 45 học sinh kiểm tra môn toán, số học sinh 1 lớp đạt điểm 10, số học sinh lớp đạt điểm 9, số học sinh lớp đạt điểm 8, lại đạt điểm Hỏi lớp 3A có em đạt điểm ... cam Hỏi lúc đầu thúng có cam, quýt ? Bài 73: Tìm x: a) x : = 27 × b) x × = 36 ×7 c) x × 132 = 31 2 ×(5 – – ) Bài 74: Bình nhân số với 37 5 Hỏi nhân số với ? Bài 75: Tổng hai số 92 Nếu xoá bỏ chữ...
 • 17
 • 1,504
 • 0

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3

101 BÀI TOÁN TỰ LUYỆN NÂNG CAO LỚP 3
... Bài 13: Tính giá trị biểu thức : a) + + + + … + 34 + 36 + 38 + 40 b) + + + + … + 35 + 37 + 39 Bài 14: Hiện em học lớp 1, c n anh học lớp Hỏi sau năm anh học em lớp, Biết năm người lên lớp? Bài ... quýt ? Bài 73: Tìm x: a) x : = 27 × b) x × = 36 × Thầy Cường - ĐT: 09 03 284 272 - https://www.facebook.com/DaoVietCuong1982 Ôn luyện nâng cao toán tiểu học c) x × 132 = 31 2 ×(5 – – ) Bài 74: ... lần chiều rộng? Bài 101: Lớp 3A có 45 học sinh kiểm tra môn toán, số học sinh 1 lớp đạt điểm 10, số học sinh lớp đạt điểm 9, số học sinh lớp đạt điểm 8, lại đạt điểm Hỏi lớp 3A có em đạt điểm...
 • 9
 • 578
 • 1

MỘT số bài tập bồi DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG lực vẽ kỹ THUẬT CHO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG

MỘT số bài tập bồi DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG lực vẽ kỹ THUẬT CHO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ PHỔ THÔNG
... nghiên cứu nhằm nâng cao chuyên môn đáp ứng nhu cầu người học Và qua số tập đa phương án giúp giáo viên công nghệ nâng cao lực tự học, tự nghiên cứu phần vẽ kỹ thuật môn Công nghệ phổ thông TÀI LIỆU ... nói chưa đạt yêu cầu Giáo viên cần học thật để có khả đọc tài liệu nước ngoài, giao tiếp với người nước Một số tập nhằm nâng cao lực vẽ kỹ thuật cho giáo viên phổ thông Thông qua nội dung vấn ... tác giả đưa số tập khó có tính đa phương án phần Vẽ kỹ thuật nhằm bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu giáo viên công nghệ Ví dụ: Cho hai hình chiếu (hình chiếu đứng hình chiếu cạnh) vẽ hình chiếu...
 • 10
 • 135
 • 0

BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI

BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI
... trọng thiết kế: - Đánh giá theo: 26 BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI §1.6 ĐÁNH GIÁ CẦU BÊ TÔNG 1.6.1 ... + Đánh giá OR: 35 BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI RT  RF.W Trong đó: + W :Trọng lượng danh định ... cấp đánh giá thứ hai 39 BÀI GIẢNG BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ THEO QUY ĐỊNH MỚI §2.2 TÍNH TOÁN CẮM BIỂN TẢI TRỌNG THEO...
 • 44
 • 913
 • 0

270 bài TOÁN bồi DƯỠNG HS GIỎI và NĂNG KHIẾU TOÁN THCS lớp 9

270 bài TOÁN bồi DƯỠNG HS GIỎI và NĂNG KHIẾU TOÁN THCS lớp 9
... 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 1 ,99 9 183 Cho số x, y x + y số hữu tỉ Chứng minh số x; y số hữu tỉ 184 Cho a = 3+ − ; b = + 2 + − CMR : a, b số 3− hữu tỉ Trang: 15 270 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ ... (a 1)2 + (b 1)2 + 2. 199 8 2. 199 8 ⇒ M 199 8 a + b − =  Dấu = xảy có đồng thời : a − = Vậy M = 199 8⇔a = b= b − =  Trang: 25 270 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN THCS 14 Giải tương ... đẳng thức Cauchy viết lại dạng : Trang: 26 > ab a + b 270 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HS GIỎI VÀ NĂNG KHIẾU TOÁN THCS 199 8 Áp dụng ta có S > 199 9 22 Chứng minh x y x y x + y − 2xy (x − y) + ≥2 + −2=...
 • 72
 • 221
 • 2

bồi dưỡng năng lực khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự cho học sinh thông qua giải bài tập hình học nâng cao lớp 11 (thể hiện qua chương i và chương ii tt

bồi dưỡng năng lực khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự cho học sinh thông qua giải bài tập hình học nâng cao lớp 11 (thể hiện qua chương i và chương ii tt
... kiến thức 28 1.4 Kết luận chƣơng 33 Chƣơng 2: B I DƢỠNG NĂNG LỰC KH I QUÁT HÓA, ĐẶC BIỆT HÓA VÀ TƢƠNG TỰ CHO HỌC SINH THÔNG QUA GI I B I TẬP HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 10 ( CHƢƠNG I ... hoá, đặc biệt hoá tƣơng tự để tìm l i gi i tập Toán 36 2.5 Vận dụng kh i quát hoá, đặc biệt hoá tƣơng tự vào nghiên cứu l i gi i tập Toán 41 2.6 Vận dụng kh i quát hoá, đặc ... CHƢƠNG I VÀ CHƢƠNG II) 34 2.1 Vị trí chức tập Toán học 34 2.2 Vai trò việc gi i tập Hình học nâng cao lớp 10 35 2.3 Dạy học phƣơng pháp gi i tập Toán 35 2.4 Vận dụng kh i quát...
 • 5
 • 932
 • 7

bồi dưỡng năng lực khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự cho học sinh thông qua giải bài tập hình học nâng cao lớp 11 (thể hiện qua chương i và chương ii

bồi dưỡng năng lực khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự cho học sinh thông qua giải bài tập hình học nâng cao lớp 11 (thể hiện qua chương i và chương ii
... Chƣơng 2: B I DƢỠNG NĂNG LỰC KH I QUÁT HÓA, ĐẶC BIỆT HÓA VÀ TƢƠNG TỰ CHO HỌC SINH THÔNG QUA GI I B I TẬP HÌNH HỌC NÂNG CAO LỚP 10 ( CHƢƠNG I VÀ CHƢƠNG II) 34 2.1 Vị trí chức tập Toán học ... hoá, tương tự cho học sinh thông qua gi i tập Hình học nâng cao lớp 10 (Thể qua chương I chương II) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vai trò kh i quát hoá, đặc biệt hoá tƣơng tự dạy học ... khiếu toán học n i chung lĩnh vực gi i toán vectơ hệ thức lƣợng tam giác n i riêng 32 CHƢƠNG B I DƢỠNG NĂNG LỰC KH I QUÁT HÓA, ĐẶC BIỆT HÓA, TƢƠNG TỰ CHO HỌC SINH THÔNG QUA GI I B I TẬP TRONG HÌNH...
 • 123
 • 818
 • 2

500 bài toán nâng cao lớp 4

500 bài toán nâng cao lớp 4
... dụ: 40 o), ta vẽ tia OA tuỳ ý rồi: - Đặt tâm vòng đo góc trùng với O, cạnh vòng đo góc trùng với OA - Chấm điểm B (trên vòng đo góc) tương ứng với vạch 40 o - Nối O với B, ta có góc BOA = 40 o Ê ... miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 154cm Bạn An cắt miếng bìa thành hình chữ nhật Tổng chu vi hai hình chữ nhật (vừa cắt ra) 214cm Tính diện tích miếng bìa ban đầu 3 24 Một miếng bìa hình chữ nhật hình ... vi hình vuông, ta lấy số đo cạnh nhân với P=ax4 a : số đo cạnh hình vuông P : chu vi hình vuông Từ công thức tính chu vi ta có công thức sau: a=P :4 Diện tích hình vuông: Muốn tính diện tích hình...
 • 16
 • 393
 • 0

bồi dưỡng toán nâng cao lớp 4

bồi dưỡng toán nâng cao lớp 4
... chở 40 hàng xe thứ hai chở 50 hàng Xe thứ ba chở trung bình cộng xe 10 Hỏi xe thứ chở hàng? Bài tập 24: Ba lớp 4a;4b;4c; trồng số lớp 4a 4b trồng 41 Số lớp 4b lớp 4c trồng 43 Số 4c 4a trồng 42 ... dài chiều rộng hình chữ nhật Trung bình cộng số lớp 4A, 4B, 4C 54 Nếu lớp 4A bớt cây, lớp 4B trồng thêm cây, lớp 4C trồng thêm 10 số ba lớp Hỏi lớp trồng cây? Một hình chữ nhật có diện tích 97290 ... chiều dài chiều rộng hình chữ nhật Bài 4: Trung bình cộng số lớp A, 4B, 4C 54 Nếu lớp 4A bớt cây, lớp 4B trồng thêm cây, lớp 4C trồng thêm 10 số ba lớp nhau.Hỏi lớp trồng cây? Bài 5: Một hình chữ...
 • 88
 • 305
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các bài toán phân số nâng cao lớp 4cac bai toan hinh hoc nang cao lop 7 ve duong phan giac cua tam giacnhững bài toán hình học nâng cao lớp 5bài toán tìm x nâng cao lớp 5các bài toán đại số nâng cao lớp 9các bài toán hình học nâng cao lớp 9một số bài toán đại số nâng cao lớp 9một số bài toán hình học nâng cao lớp 9các bài toán đại số nâng cao lớp 8những bài toán hình học nâng cao lớp 8các bài toán hình học nâng cao lớp 8các bài toán hình học nâng cao lớp 6những bài toán số học nâng cao lớp 7nhung bai toan chuyen dong nang cao lop 5bai toan chuyen dong nang cao lop 5Đề tài vấn đề lý luận chung về ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế và thực tế áp dụng tại chi nhánh công ty thái bình dương, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpMột số vấn đề về đổi mới và thi hành án dân 22 sự ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpThủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu cải tiến bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho đối tượng phi tuyến. (LA tiến sĩ)Đề tài soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tếCẩm nang nhóm dinh dưỡngPython recipes handbook a problem solution approach 1st edition (2016)Python web scraping 2e (2017)Beginners guide to ethical hacking and penetration testing (2017)How to hack whats app account (2017)Đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách bồi trườngĐánh giá tác động của các chương trình, dự án phát triển nông thôn tới xoá đói giảm nghèo tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên tài liệu, ebook, giáo trìnhSACH LOP 12 2SACH LOP 12 1Nghiên cứu phong cách quản lý của hiệu trưởng và các yếu tố cấu thành ảnh hưởng đến việc xếp hạng của các trường trung học phổ thông ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu những tác động của con người đến tính bền vững của hệ sinh thái rừng ở vùng ATK huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (La tiến sĩ)BÁO CÁO THỰC TẬP: QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY MAI DỊCH TRỰC THUỘC CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘINghiên cứu đặc điểm một số gen điều hoà sinh tổng hợp anthocyanin liên quan đến tính chịu hạn của cây ngô nếp địa phương (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên (LA tiến sĩ)Nâng cao khả năng giao tiếp cho các nhà quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Cơ sở cho các chương trình đào tạo. (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập