giao an toan 5 cuc hay

giao an toan 5 cuc hay

giao an toan 5 cuc hay
... HS lên bảng làm 11 11 × 55 15 15 × 25 3 75 31 31× 62 = = = = = = 2 × 10 4 × 25 100 5 × 10 - GV chữa cho điểm HS Bài - GV u cầu HS đọc đề - GV u cầu HS làm 6× 24 = = 25 25 × 100 - HS lên bảng làm ... đề Sau HS nêu cách làm 5m7dm thành số đo có đơn vị m trước lớp (có thể sai) Ví dụ: • Ta có 7dm = m 10 nên 5m7dm = 5m + m 10 50 57 + = = (m) 10 10 10 7 • 5m7dm = 5m + m = (5 + ) m 10 10 - GV nhận ... 3000 đồng : 25 150 0 đồng : ? Bài giải Cách Cách Người có số tiền là: 3000 đồng gấp 150 0 đồng số lần là: 3000 x 25 = 750 00 (đồng) 3000 : 150 0 = (lần) Nếu giá 150 0 đồng Nếu giá 150 0 đồng mua số...
 • 185
 • 314
 • 0

Giáo án Toán 9 cuc hay

Giáo án Toán 9 cuc hay
... AN KL Cho biết giả thiết, toán Chứng minh toán kết luận IM = IN ẳ ằ AM = AN AM = AN (liên hệ cung dây) Có OM = ON = R Vậy AB đờng trung trực MN Lập mệnh đề đảo toán Mệnh đề đảo có không ? ... - sđCD = 90 0 600 = 300 ã sđBOD = 30 b) Nếu D nằm cung nhỏ AC (D D) ã ẳ BOD = sđBD ằ ẳ = sđBC + sđCD = 90 0 + 600 = 1500 Bài toán có đáp số GV : Cho HS lớp chữa nhóm, nêu nhận xét đánh giá Hoạt ... Hoạt động HS Hoạt động 1 toán quỹ tích cung chứa góc (32 phút) 1) Bài toán : Cho đoạn thẳng AB góc (00 < < 1800) Tìm quỹ tích (tập hợp) điểm M thoả mãn ã AMB = a (hay : Tìm quỹ tích điểm M...
 • 167
 • 257
 • 0

giao an lop 5 cuc hay

giao an lop 5 cuc hay
... s mu ho tit trang trớ dõn tc, mt s hỡnh nh v ho tit trờn trang phc, gm hoc trang trớ ỡnh, chựa Hỡnh gi ý cỏch chộp ho tit trang trớ dõn tc Bi v ca HS lp trc HS: Su tm ho tit trang trớ dõn tc, ... thiu bi: 35 phỳt Dy bi mi: phỳt * H1: Quan sỏt, nhn xột -Gii thiu hỡnh nh v ho tit trang trớ dõn tc V nờu cõu hi: +Cỏc ho tit trang trớ l nhng hỡnh gỡ? Hỡnh hoa, lỏ, vt cỏc ho tit trang trớ cú ... tit trang trớ nh th no? Ho tit c dựng trang trớ õu? -Suy ngh, tr li -B sung, nhn mnh phỳt * H2: Cỏch chộp ho tit trang trớ dõn tc -Chn vi hỡnh ho tit trang trớ n gin hng dn HS cỏch v 15phỳt*...
 • 25
 • 139
 • 0

giao an toan 7 cuc hay(2010-2010)

giao an toan 7 cuc hay(2010-2010)
... số ?2 a) 79 ,3826 79 ,383 b) 79 ,3826 79 ,38 c) 79 ,3826 79 ,4 Bài tập 73 (tr36-SGK) 7, 923 7, 92 17, 418 17, 42 79 ,1364 70 9,14 50,401 50,40 0,155 0,16 60,996 61,00 Củng cố:) - Làm tập 74 (tr36-SGK) ... là: (7 + + + 10) + (7 + + + 9).2 + 8.3 = 7, 2(6) 7, 3 15 - Làm tập 76 (SGK) 76 324 75 3 3695 76 324 75 0 (tròn chục) 76 324 800 (tròn trăm) 76 325 000 (tròn nghìn) 370 0 (tròn chục) 370 0 (tròn ... 85 79 = 5,3 : + 28 36 63 57 14 = 5,13 = 1,26 14 57 62 b) B = 1,9 + 19,5 : 75 25 = 5,13 : 19 13 13 65 12 = + . 75 75 19 169 53 = + 75 = 545 53 577 7 = 75 90...
 • 115
 • 195
 • 2

giao an toan 6 cuc hay

giao an toan 6 cuc hay
... (SGK), BT 9c (SGK) V Dặn dò: (5’) - Học thuộc quy tắc cộng, trừ SHT, quy tắc chuyển vế - BTVN: 6, 7,8cd, 9bd, 10 SGK BT 13 SBT * Đối với HS giỏi: Thực phép tính : 1 1− + − + + − − − − − −1 = 4...
 • 2
 • 117
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 5 CỰC HAY

GIÁO ÁN LỚP 5 CỰC HAY
... 15 phút + 2giờ 35 phút = ? 15 phút + 35 phút 50 phút Vậy 15 phút + 2giờ 35 phút =5 50 phút VD 2: 22phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây Đổi 83 giây = phút 23 giây Vậy: 22phút 58 ... Bài 2: Tính: a (3 40 phút + 25 phút) ì = 65 phút ì = 15 1 95 phút = 18 15phút b 3giờ 40phút + 2giờ 25phút ì = 3giờ 40phút + 6giờ 75phút = 9giờ 115phút = 10giờ 55 phút Bài Bài giải Cả hai lần ngời ... phút - 13 10 phút 45 phút Vậy: 15 55 phút - 13giờ 10 phút = 45 phút VD 2: 3phút 20 giây - phút 45 giây =? phút 20 giây - phút 45 giây Đổi thành phút 80 giây - phút 45 giây phút 35 giây Vậy: 3phút...
 • 32
 • 109
 • 0

Giao an toan 9 cuc hay 3 cot

Giao an toan 9 cuc hay 3 cot
... Tr77 – Đọc trước góc tạo tia tiếp tuyến dây cung 23 • O B AB ); M ∈ (O) GT AC ⊥ OA Tại A ; BM cắt AC = C KL MA2 = MB MC Chứng minh · Ta có : AMB = 90 0 ( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) ⇒ AM đường...
 • 2
 • 217
 • 0

Giao An Toan 5 hay

Giao An Toan 5 hay
... Nên khuyến khích HS giải thích nối đợc nh Bài 4: a 202 50 5 b 202202 50 550 5 = 202 : 101 50 5 : 101 = = 202202 : 101101 50 550 5 : 101101 = Chú ý: Không bắt buộc ngời phải làm Khuyến khích HS giỏi ... Khoanh vào 5, 964 b Khoanh vào 9,32 Chú ý : Khi chữa nên cho HS giải thích cách làm, chẳng hạn, phần a bốn số có phần nguyên 5, ta thấy: 5, 946; 5, 96; 5, 964 lớn 5, 694 (vì chữ số hàng phần mời 5, 694 ... HS tự làm nêu kết 5, 673; 0,219; 5, 763; 6,01; 6,1 0,19; 0,17; 0,16 Bài 3: HS tự làm Đổi để kiểm tra lẫn 0,291; Bài 4: Kết là: 0,219; a 2 ,50 7 < 2 ,51 7; b 8, 659 > 8, 658 c 95, 60 = 95, 60; d 42,080 =...
 • 236
 • 189
 • 0

Giáo án toán 5 Tập 2

Giáo án toán 5 Tập 2
... toán cho biết ? - Đường kính bánh xe 0,65m Hỏi : Bài toán hỏi ? a) Tính chu vi bánh xe b) Quãng đường người Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 ... kính Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 Đường kính vẽ ? - Hãy so sánh bán kính (OA OB) - Tất bán kính hình tròn - Hãy so sánh đường kính bán ... xét HĐ nối tiếp: - GV nhận xét, đánh giá, chữa Bài sau: Luyện tập Giáo án Môn Toán /Tuần 21 / Tiết 104 GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu/ Ngày soạn: 14/ 02/ 2008 LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU : Giúp HS: Rèn luyện...
 • 27
 • 1,276
 • 4

Giáo án Toán 5 tuần 8-14

Giáo án Toán 5 tuần 8-14
... nháút l: 10 ,5 + = 18 ,5 (kg) 28, 75 - 10 ,5 = 18, 25 (kg) Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải Säú ki-lä-gam âỉåìng cn lải thng l: thng l: 28, 75 - 18, 25 = 10, 25 (kg) 18, 25 - = 10, 25 (kg) Âạp säú: 10,25kg Âạp ... bi, HS c låïp lm bi vo våí bi táûp c) d) 75, 5 60 30,26 12, 45 45, 24 47 ,55 b) 6, 85 + x = 10,29 x = 10,29 - 6, 85 x = 3,44 d) 7,9 - x = 2 ,5 x = 7,9 - 2 ,5 x = 5, 4 - HS âc âãư bi toạn trỉåïc låïp, HS ... 34 m = 2,34m =2 100 50 6cm = 50 0cm + 6cm = 5m 6cm = 53 m = 5, 06m 10 34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm - GV chỉỵa bi v cho âiãøm HS Phán têch 3 15 ta âỉåüc: 3m 1dm 5cm Váûy 315cm = 3,15m Bi - GV u cáưu âc...
 • 78
 • 459
 • 5

Giáo án toán 5

Giáo án toán 5
... số học sinh toàn trường 3 15 : 600 + 3 15 : 600 = 0 ,52 5 + 0 ,52 5 x 100 : 100 = 52 ,5 : 100 + 52 ,5% - HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi, bổ sung ý kiến - HS nghe tóm tắt toán - HS lên bảng làm bài, ... Trong toán để tíh 52 ,5% 800 - HS nêu : Ta lấy 800 nhân với 52 ,5% làm ? chia cho 100 lấy 800 chia cho 100 nhân với 52 ,5 * Bài toàn tìm số phần trăm số : - GV nêu toán - HS nghe tóm tắt lại toán - ... lời + 100 sản phẩm + 95 sản phẩm đạt chuẩn + 95 95 : 100 = 100 95 = 95% 100 - HS viết nêu : - HS làm vào tập 95 : 100 = 95 = 95% Đáp số : 95% 100 Bài : - GV gọi HS đọc đề toán - HS đọc đề - GV...
 • 28
 • 315
 • 0

Giáo án toán 5

Giáo án toán 5
... cánh đồng ngô lúa.) Về nhà hát cho thuộc giai điệu hát Xem trước tiết học sau _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN ... nhớ trường xưa _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC LỚP: TIẾT THỨ: 25 TUẦN: 26 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: ... tập đánh nhịp TĐN số Về nhà chép TĐN số vào tập Xem trước tiết học sau _ Giáo án Hát nhạc / Tuần 22/ GV Trần Tài / Trường TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 19/02/2008 GIÁO ÁN MÔN...
 • 17
 • 273
 • 0

Giáo án Toán 5 tuần 30

Giáo án Toán 5 tuần 30
... Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2) - GV nhn xột tit hc - Dn HS v nh ụn v o th tớch ( 155 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo thể tích ( 155 ) I MC TIấU: - Giỳp HS cng c v quan h gia khi, -xi-một khi, xng-ti-một khi, ... mi quan h gia on v o liờn tip - Chun b ụn li s o din tớch v th tớch ( 156 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo diện tích đo thể tích ( 156 ) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c v: + Cỏc n v o din tớch, o th tớch ... - Dn HS v nh hc thuc cỏc n v o din tớch, th tớch Chun b ụn v o thi gian ( 157 ) Tuần: Môn: toán ôn tập đo thời gian ( 157 ) I MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c v quan h gia s n v o thi gian, cỏch vit...
 • 4
 • 882
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập Địa vật lí thăm dòPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đắk Lắk. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mô hình hồi quy Gamma bậc 1 GAR(1) ứng dụng trong lãnh vực thủy văn (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng ở Vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ (LA tiến sĩ)Tổng hợp amin aminoaxit protein đề thi đại học 20072017Tổng hợp este lipit đề thi đại học 20072017Tổng hợp câu hỏi thi đại học cacbohidrat 2072017TỔNG HỢP BÀI TẬP GIẢI TÍCH ÔN THI CỰC HAYCHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH CỰC HAYTÀI LIỆU ÔN THI TÔT NGHIỆP ĐỊA LÝTÀI LIỆU ÔN THI TÔT NGHIỆP ĐỊA LÝTÀI LIỆU CỰC HAY ĐÁNG ĐỌCThành lập câu lạc bộ em yêu sinh học ở trường THCS để nâng cao chất lượng dạy học môn sinh học”SKKN môn hóa học Nâng cao kết quả học tập của học sinh thông qua việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy hóa học ở trường THCS.SKKN 2016 2017 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON HOẠ MISKKN SKKN: Nâng cao chất lượng giờ dạy qua phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở trường THCS.TÀI LIỆU VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH CỰC QUÝ GIÁTÀI LIỆU VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH CỰC QUÝ GIÁTÀI LIỆU VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH CỰC QUÝ GIÁTÀI LIỆU VẬT LÝ BẰNG TIẾNG ANH CỰC QUÝ GIÁ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập