Lớp 2 ki 2 mon toan

De KT giua ki I Lop 2 mon Toan + TV

De KT giua ki I Lop 2 mon Toan + TV
... II ki m tra viết (10 i m) Chính tả (Nghe - viết) a) B i viết: Trên bè; đoạn "T i Dế Tr i nằm d i đáy" (Sách Tiếng Việt - Tập I, trang 34) (3 i m) b) B i tập: i n vào chỗ trống r, d hay gi? ... (3 i m) 45 + 17 69 - 42 72 + 18 Câu 3: Gi i toán theo tóm tắt sau: (2 i m) 46 kg giấy vụn Lớp 2A: Lớp 2B: 15 kg giấy vụn 79 - 46 ? kg giấy vụn Câu 4: (1 i m) Tìm số, biết số cộng v i 20 đợc ... (0 ,25 i m) Câu 4: Số tròn chục lớn có chữ số là: 90 Số cần tìm là: (0 ,25 i m) 90 - 20 = 70 (0 ,25 i m) (0 ,25 i m) Đáp số: 70 (0 ,25 i m) Hớng dẫn chấm kt K học kì I Môn Tiếng Việt lớp I Ki m...
 • 7
 • 2,347
 • 53

Đề thi giữa 2 - lớp 2 - môn toán

Đề thi giữa kì 2 - lớp 2 - môn toán
... đợc 14 hình tứ giác.( 0,5 điểm) Bài : 0,5 điểm - Đặt tính phơng pháp tính nhanh (0 ,25 điểm) - Tính kết phơng pháp tính nhanh (0 ,25 điểm) Ngày 24 - 2- 20 11 Tổ trởng Trịnh Quyết Chiến ... Bài 2: 2 iểm(Mỗi phép tính cho 0,5điểm) Bài 3: 2, 0 điểm ( Lời giải cho 0,5 điểm ; đặt tính , tính đúngcho 1,0 điểm ; đáp số cho 0,5 điểm ) Bài 4: điểm -Tìm đủ đợc hình tam giác.( 0,5 điểm) -Tìm ... giác Bài : ( 0,5 điểm ) Tính nhanh + 15 + 12 + 17 + 19 + + 14 + + + Hớng dẫn chấm Môn :Toán Lớp Phần I: điểm Bài : 1điểm (Mỗi phép tính cho 0 ,25 điểm ) Bài : 1điểm ( Mỗi phép tính cho...
 • 3
 • 96
 • 1

Đề thi giữa học 2 lớp 2 môn toán đề 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn toán đề 2
... ( hình vẽ) (2 đ) a Tính chu vi hình tứ giác ABCD b Kẻ thêm đoạn thẳng để hình tam giác hình tứ giác (kẻ trực tiếp vào hình) Đáp án đề kiểm tra học lớp môn Toán - TH Sông Mây năm 20 15 I TRẮC ... II TỰ LUẬN : … (7điểm ) Tính nhẩm : (1 đ) x = … 27 : = …… x = … 28 : = …… Tìm X : (1 đ) a/ X x = 35 b/ X : = x Tính (1 đ) a) + 25 = b) + 16 = 4.Hình vẽ bên có : (1 đ) a/ …….hình tam giác ... câu 0,5 điểm 1.b c 5.d a: phút; b: a II.TỰ LUẬN :7 điểm Câu 1:( điểm ) câu 0 ,25 điểm - Kết là: 24 , 18 , , Câu 2: (1 điểm ) câu 0,5 điểm a./ X = b/ X = Câu (1 điểm ) a/ 46 b/ 16 Câu 4: (1 điểm...
 • 4
 • 128
 • 0

Đề thi giữa học 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015
... (2 đ) a Tính chu vi c hình t ứ giác ABCD b K ẻ th m đo ạn th ẳng để hình tam giác hình t ứ giác (k ẻ tr ực ti ếp vào hình) Đáp án đề ki ểm tra gi ữa h ọc l ớp môn Toán - TH Sông Mây n ăm 20 15 ... câu 0,5 ểm 1.b c 5.d a a: phút; b: b II.TỰ LUẬN :7 điểm Câu 1:( điểm ) câu 0 ,25 điểm - Kết là: 24 , 18 , , Câu 2: (1 điểm ) câu 0,5 điểm a./ X = b/ X = Câu (1 điểm ) a/ 46 b/ 16 Câu 4: (1 điểm ... 6 x = … 27 : = …… x = … 28 : = …… Tìm X : (1 đ) a/ X x = 35 b/ X : = x Tính (1 đ) a) + 25 = b) + 16 = 4.Hình v ẽ bên có : (1 đ) a/ …….hình tam...
 • 3
 • 972
 • 0

Đề kiểm tra cuối học 1 lớp 2 môn toán năm học 2013 2014 trường tiểu học hiệp thành 1, bạc liêu

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 môn toán năm học 2013  2014 trường tiểu học hiệp thành 1, bạc liêu
... điểm a 40 + = + 40 b 24 – > 19 – Bài 4: điểm Giải Số ô tô rời bến là: 35 – 12 = 23 (ô tô) Đáp số: 23 ô tô Bài 5: điểm HS điền số cho 0 ,25 điểm 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 0,5 điểm điểm 0,5 ... Viết số thích hợp vào chỗ chấm 10 ; … ; 14 ; 16 ; … ; … ; 22 ; … ; 26 ĐÁP ÁN VÀ HD CHẤM TOÁN LỚP PHẦN I: điểm HS khoanh tròn chữ trước kết 0,5 điểm Bài 1: d 16 – = 11 Bài 2: b x = 33 Bài 3: c 35 kg Bài ... 33 Bài 3: c 35 kg Bài 4: a 86 PHẦN II: điểm Bài 1: điểm HS đặt tính tính phép tính cho 0,75 điểm 52 + 46 98 36 + 24 34 – 60 94 – 12 22 37 57 Bài 2: điểm HS điền có hình tứ giác cho 0,5 điểm HS...
 • 3
 • 2,599
 • 4

Đề ôn tập thi học II lớp 2 môn toán

Đề ôn tập thi học kì II lớp 2 môn toán
... C©u 4: T×m x: a) x “ 1 92 = 301 b) x + 21 5 = 315 C©u 5: TÝnh nhanh: a) 11+ 28 + 24 + 16 + 12 + ... 16 + 12 + b) 75 “ 13 “ 17 + 25 ...
 • 3
 • 125
 • 0

Đề thi giữa học 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Sông Mây năm 2015
... ( hình vẽ) (2 đ) a Tính chu vi hình tứ giác ABCD b Kẻ th m đoạn th ng để hình tam giác hình tứ giác (kẻ trực tiếp vào hình) Đáp án đề kiểm tra học lớp môn Toán - TH Sông Mây năm 20 15 I TRẮC ... câu 0,5 điểm 1.b c 5.d a a: phút; b: II.TỰ LUẬN :7 điểm Câu 1:( điểm ) câu 0 ,25 điểm - Kết là: 24 , 18 , , Câu 2: (1 điểm ) câu 0,5 điểm b a./ X = b/ X = Câu (1 điểm ) a/ 46 b/ 16 Câu 4: (1 ... 6 x = … 27 : = …… x = … 28 : = …… Tìm X : (1 đ) a/ X x = 35 b/ X : = x Tính (1 đ) a) + 25 = b) + 16 = 4.Hình vẽ bên có : (1 đ) a/ …….hình tam giác...
 • 3
 • 126
 • 0

Đề thi học 2 lớp lớp 2 môn Toán năm 2014

Đề thi học kì 2 lớp lớp 2 môn Toán năm 2014
... ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP NĂM 20 14 Câu 1: (1 điểm).HS đọc viết số 0 ,25 điểm a) (0,5 điểm) - Tám trăm năm mươi lăm: 815 - Bốn trăm mười: 410 b) (0,5 điểm) - 605: Sáu trăm linh năm - 920 : ... gà có tất là:(0 ,25 điểm) 457 + 190 = 747 (con) (0 ,25 điểm) Đáp số: 190 gà 747 Theo Giáo viên Lê Trung Chánh Tuyensinh247.com liên tục cập nhật phần đề thi học môn Toán lớp năm 20 14 em ý theo ... 4: (2 điểm ) HS đặt tính tính phép tính 0,5 điểm 567 786 76 430 + 1 72 - 90 + 24 - 19 739 696 100 411 Câu 5: (1 điểm) HS thực phép tính 0,5 điểm X + 23 2 = 414 X:8=6 X = 414 - 23 2 X =6x8 X = 182...
 • 4
 • 262
 • 0

Đề thi học 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 - TH Phú Lợi

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 - TH Phú Lợi
... là: 615 + 100 = 715 (l) Đấp số: 715l nước Theo GV Lê Trung Chánh - Tuyensinh247.com liên tục cập nhật phần đề thi học môn Toán lớp năm 20 14 em ý theo dõi nhé! ... nhóm học sinh là: 15: = (nhóm) Đáp số: (nhóm) Câu 7: Bể nước th chứa 615l nước Bể nước th hai chứa nhiều bể nước th 100l nước Hỏi bể th hai chưa lít nước? Bài giải Số lít nước nước bể th ... 4: (2 điểm) Mỗi phép tính 0,5 điểm 1dm = 10cm 1m = 100cm 10cm = 1dm 1m = 10dm Câu 5: Chu vi hình tam giác bên là: B 86mm Câu 6: Có 15 học sinh chia th nh nhóm, nhóm có học sinh Hỏi chia th nh...
 • 3
 • 115
 • 0

Đề thi học 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 (Có đáp án)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 (Có đáp án)
... lít dầu? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP - Đề Bài 1: (1 điểm) a/ Đọc số( 0,5 điểm) Học sinh đọc số 0 ,25 điểm 107: Một trăm linh bảy 320 : Ba trăm hai mươi b/ Viết số: ( 0,5 điểm) Học sinh viết ... số: lít dầu ( 0 .25 điểm) Theo GV Lê Trung Chánh Xem Thêm: Tuyensinh247.com liên tục cập nhật phần đề thi học môn Toán lớp năm 20 14 em ý theo dõi nhé! ... c) X x = 36 b) X + 1 62 = 3 72 X = 3 72 – 1 62 X = 21 0 d) X : = X = 36 : X=4x5 X=9 X = 20 Bài 5: ( điểm) (Khoanh 0,5 điểm) a) Đồng hồ giờ? 25 phút b) ( Điền số 0 ,25 điểm) km = 20 00 m m = 70 dm Bài...
 • 5
 • 146
 • 0

Đề kiểm tra cuối học 2 lớp 2 môn toán

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn toán
... 9; 12; …….;……;…….;…… 32; 28 ; 24 ;……;…….;…….;…… Bài 2: Tính nhẩm ( điểm) x =…… x =…… 27 : =… 20 : =…… 15 : =… 24 : =…… x =…… x =…… Bài 3: Đặt tính tính ( điểm) 356 + 21 2 857 – 443 96 – 48 59 + 27 ... chữ nhật LMIK I M K L 21 Bài 3: Tính 46 + 79 + 54 13 63 + 327 + 21 1 12 513 + 135 22 4 + 134 ……………………………………………………………………………… 52 - 100 - 29 18 420 - 71 - 400 25 93 - 67 65 - 29 ……………………………………………………………………………… ... ………………… ……………… … …………………… ………………… Bài 4: Số ? + 1 32 -2 + -3 20 1 Bài 5: Khối lớp hai có 1 02 học sinh Khối lớp ba có 127 học sinh Hỏi hai khối có học sinh ? Bài giải: ………………………………………………………………………………...
 • 31
 • 1,755
 • 1

Đề thi giữa học 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Tứ Yên, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Tứ Yên, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016
... =………… VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT Họ tên :………………………… LƯỢNG GIỮA KỲ I Lớp: ………… NĂM HỌC 2 015 -2 016 Môn: Tiếng Việt Lớp Thời ... hướng dẫn chấm đề thi học lớp năm 2 015 2 016 Hướng dẫn chấm - Tiếng Việt Câu (Bài) Đáp án gợi ý Cho điểm Trắc nghiệm b 0.5 c 0.5 0.5 0.5 Tự luận (2 điểm) Xếp phần cho 1 iểm (2 điểm) Mỗi phần ... tính: 25 + 12 68 – 34 + 43 80 – 22 Bài 6: Bố cân nặng 63kg, cân nặng 28 kg Hỏi hai bố cân nặng ki-lô-gam? Bài 7: Tính nhẩm 60 + 20 + 10 = ………… 20 + 50 – 30 = ………… 10 + 30 + 50 =………… 40 – 30 + 15 ...
 • 5
 • 204
 • 0

Đề thi học 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG Trường Tiểu học Toàn Thắng -* ** BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2 015 -2 016 ... Bài (1 điểm) : Tìm x: a; 52 - x = 25 b; x + 17 = 46 Bài 4: (2 điểm) Khối lớp Hai có 94 học sinh Khối lớp Ba có khối lớp Hai 16 học sinh Hỏi khối lớp Ba có học ... sau: Câu 1: Trong phép trừ: 56 - 23 = 33, số 56 gọi là: A Số trừ B Số hạng C Hiệu D Số bị trừ Câu 2: Một ngày có giờ? A 24 B 10 C 12 Câu 3: 14 + = Số cần điền vào chỗ chấm là: VnDoc - Tải tài...
 • 9
 • 219
 • 2

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập