Violympic toan 4 phan 2 bai toan TBC 1

Violympic toan 4 phan 2 bai toan TBC 1

Violympic toan 4 phan 2 bai toan TBC 1
... Vina2 : Luyện Luyện thi Violympic – Lớp - Thầy Thầy NGUYỄN NGUYỄN THÀNH LONG LONG (0 12 3 2. 64. 64. 64) 0 12 3 2. 64. 64. 64) Tìm số thứ ba Câu 13 : Trung bình cộng hai số 34, biết số lớn 45 Tìm số bé? Câu 14 : ... luyệ luyện thi Violympic dành cho lớ lớp 4A1 : 14 h30 -16 h15 – thứ thứ – 27 Huỳ Huỳnh Thúc Kháng 4A2 : 17 h45 – 21 h – thứ thứ – 27 Huỳ Huỳnh Thúc Kháng (1h45p luyệ luyện chuyên đề đề + 1, 5h luyệ luyện ... Luyện thi Violympic – Lớp - Thầy Thầy NGUYỄN NGUYỄN THÀNH LONG LONG (0 12 3 2. 64. 64. 64) 0 12 3 2. 64. 64. 64) Hai vòi nước chảy vào bể Vòi thứ phút chảy 24 lít nước Sau 25 phút hai vòi chảy vào bể 7 540 lít...
 • 4
 • 161
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản) chương 4 phần 2 hàng hóa của thị trường chứng khoán

Bài giảng thị trường tài chính ( bùi ngọc toản)  chương 4 phần 2  hàng hóa của thị trường chứng khoán
... hạn t Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài 47 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 48 Chứng khốn vốn (Cổ phiếu) Nội dung chính:  Cổ phiếu thường (CP phổ ... khoảng 15%) Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài 151 Chứng khốn phái sinh (Các cơng cụ tài có nguồn gốc chứng khốn) Bài giảng mơn: Thị trường tài Trong ... Cổ phiếu ưu đãi Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Bài giảng mơn: Thị trường tài 49 Cổ phiếu thường (CP phổ thơng) Bài giảng mơn: Thị trường tài  CPT loại chứng khốn xác...
 • 28
 • 57
 • 0

bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

bài giảng toán 3 chương 2 bài 5 tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số
... chia TOÁN TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ 1 .Bài toán: Chị có 12 kẹo, chị cho em 1 /3 số kẹo Hỏi chị cho em kẹo? Nhận xét: - Chia 12 kẹo thành phần - Mỗi phần 1 /3 số kẹo ? kẹo 12 kẹo 1 .Bài ... cho em 1/ 4 số kẹo em Nếu chị cho em 1 /2 số kẹo em 12 kẹo kẹo mấy 12 ::kẹo ?3 mấy 12 = cái = kẹo? 1 .Bài toán: Chị có 12 kẹo, chị cho em 1 /3 số kẹo Hỏi chị cho em kẹo? Kết luận: Muốn tìm phần số ta ... Muốn tìm phần số ta lấy số chianào? số phần Ví dụ: 1/ 6 30 là: 30 : = (30 số đó, là số phần) 2. Luyện tập: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm? a 1 /2 kg ……………… kg (hoặc 1 /2 kg là: kg) b 1/ 4 24 ...
 • 11
 • 293
 • 0

bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng

bài giảng toán 4 chương 2 bài 1 phép cộng
... Thực phép tính theo thứ tự từ phải sang trái Phộp cng B t tớnh ri tớnh: b) 46 82 + 23 05 = a) 29 68 65 24 3 917 526 7 5 24 7 + 2 7 41 = 29 68 46 82 + + 65 24 23 05 3 917 +5 24 7 + 526 7 2 7 41 949 2 6987 91 84 7988 ... Kiểm tra cũ éặt tính tính: 346 + 12 3 765 + 28 6 + 346 12 3 46 9 + 765 28 6 10 51 Phộp cng Ví dụ: * Cng theo th t t phi sang trỏi a) 48 3 52 + 21 026 = 48 3 52 + 21 026 37 48 3 52 + 21 026 = 69378 - cng bng 8, ... 60 94 + 8566 = 14 6 60 5 14 6 25 + 823 98 = 597 023 57696 + 8 14 = 58 510 793575 + 6 42 5 = 800000 Khi thực phép cộng số tự nhiên em thực phép tính theo thứ tự nào? Phộp cng Bi : Túm tt Cõy ly g : 325 16 4...
 • 15
 • 101
 • 0

bài giảng toán 4 chương 2 bài 2 nhân với số có tận cùng là chữ số 0

bài giảng toán 4 chương 2 bài 2 nhân với số có tận cùng là chữ số 0
... số tận chữ số Ví dụ1: 13 24 x 20 =? 20 = x ? 10 Ta tính sau: 13 24 x 20 = 13 24 x (2 x 10) = (13 24 x 2) x 10 = 2 648 x 10 = 2 648 0 Ta đặt tính tính: 13 24 x 20 2 648 0 Vậy: 13 24 x 20 = 2 648 0 Nhân 13 24 ... 40 13 546 36 80 x 30 40 c, 5 6 42 x 20 0 x 5 6 42 20 0 1 12 0 Bài 2: Tính a) 1 326 x 300 = 397 800 b) 345 0 x 20 = 6 900 0 c) 145 0 x 800 = 11 60 000 Bài 3: Một bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 60 kg ... 13 24 với 2, 2 648 ,viết 2 648 .Viết thêm chữ số vào bên phải 2 648 , 2 648 0 Ví dụ 2: 23 0 x 70 = ? 23 0 = 23 x ? 10 70 = x ? 10 Vậy ta chuyển thành nhân số với 100 sau: 23 0 x 70 = ( 23 x 10) x(7 x 10) ...
 • 17
 • 108
 • 0

bài giảng toán 4 chương 2 bài 3 chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

bài giảng toán 4 chương 2 bài 3 chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
... , chia thường : TOÁN 2/ 32 0 00 : 40 0 = ? 32 0 00 : 40 0 = 32 0 00 : ( 100 x ) = 32 0 00 : 100 : = 32 0 : = 80 32 0 00 : 40 0 = … Nhận xét : 32 0 00 : 40 0 = 32 0 : 32 32 0 00 40 0 00 80 Khi thực phép chia 32 0 00 ... * 46 00 0 : 100 = ? a 46 00 b 46 c 46 0 X 2/ Tính : 24 : ( x ) = 24 : : = :4 = TOÁN CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 32 0 : 40 = ? 32 0 : 40 = 32 0 : ( x 20 ) 32 0 : 40 = 32 0 : ( 10 x ) 32 0 : 40 ... 32 0 : ( x ) TOÁN 1/ 32 0 : 40 = ? 32 0 : 40 = 32 0 : ( 10 x ) = 32 0 : 10 : = 32 : = 32 0 : 40 = … Nhận xét : 32 0 : 40 = 32 0 40 32 : Khi thực phép chia 32 0 : 40 , ta xóa chữ số tận số chia số bị chia...
 • 17
 • 86
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1
... cộng vừa thực có dạng gì? c Hướng dẫn luyện tập * Bài 1b (SGK/39): Hoạt động lớp - GV phép cộng, yêu cầu HS làm vào bảng con: 968 + 5 24 ; 917 + 26 7 - Gọi HS nêu tên gọi số phép cộng? - GV nhận ... miệng - Phép cộng vừa làm có dạng gì? - Cả lớp quan sát - GV nêu phép cộng: 367 859 + 5 41 728 -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào bảng - GV yêu cầu HS lớp thực vào bảng - HS nêu: Cộng không nhớ ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Tìm hiểu * Củng cố cách thực phép cộng - GV nêu phép cộng: 48 3 52 + 21 026 - Cả lớp quan sát - HS đọc phép cộng Hỏi: Nêu tên gọi phép cộng? - HS nêu - Gọi HS lên...
 • 4
 • 78
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3
... Bài (SGK / 42 ): Hoạt động nhóm đôi - HS nêu:… Ta tính giá trị biểu thức a + b - GV: Bài tập yêu cầu làm gì? - HS nhắc lại - Yêu cầu HS thảo luận cách làm đọc cho nghe cách làm - GV nhận xét * Bài ... HS nhận giấy khổ to vàlàm bài, - Mỗi lần thay chữ a b số chúng HS lớp làm vào phiếu học ta tính gì? tập - GV tổng kết lỗi sai HS - Dán kết quả, bạn nhận xét * Bài (SGK / 42 ): Hoạt động cá nhân - ... luật, biểu mẫu miễn phí - GV yêu cầu HS đọc toán ví dụ SGK /41 - GV treo bảng số hỏi: Nếu anh câu cá em câu cá số cá hai anh em nào? - HS đọc - HS nêu: … +2 - GV nghe HS trả lời viết vào cột Số cá...
 • 4
 • 78
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 2
... nhận xét - GV treo bảng ghi sẵn cách trừ SGK/39 - HS nêu - Bài toán trừ vừa có dạng gì? - HS trả lời - GV nêu phép tính trừ: 647 25 3 – 28 5 749 - HS đọc phép trừ - Cả lớp làm vào bảng - Gọi HS lên ... dạng gì? - HS nêu c Hướng dẫn luyện tập * Bài 1a (SGK/ 40 ): Hoạt động cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - GV đọc phép tính yêu cầu HS thực vào bảng 987 8 64 – 783 25 1 ; 969 696 – 656 565 - HS nêu - Cả ... kết * Bài 2b (SGK/ 40 ): Hoạt động cá nhân - HS nêu cách trừ - Gọi HS đọc đề - GV yêu cầu HS tự làm vào - GV theo dõi, giúp đỡ HS lớp - HS nêu - Cả lớp làm vào - HS làm vào phiếu - Chữa bài: gọi...
 • 3
 • 76
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 4

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 4
... cột 2, 3, chưa viết số - Cả lớp quan sát - Nếu a= 20 b = 30 tính giá trịcủa a+b b+a so sánh hai tổng - Bạn nhận xét - GV nhận xét - Thảo luận nhóm đôi Với a= 350 b =20 Với a = 20 8 b = 7 64 Hỏi: ... SGK c Luyện tập, thực hành * Bài (SGK /43 ): Hoạt động cá nhân - Cả lớp thực vào bảng con, HS thực bảng lớp - Cho HS làm vào bảng với tập a, - HS nêu: tính chất giao hoán b, c - Trong tập ta vận ... cách so sánh giá trị hai biểu thức biết giá trị số hạng biểu thức giống nhau, cần so sánh số hạng biểu thức… - HS lên bảng làm, bạn nhận xét - Cả lớp theo dõi Củng cố - Nêu tính chất giao hoán phép...
 • 3
 • 27
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 5

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 5
... nghe - GV nhận xét * Bài (SGK /44 ): Hoạt động nhóm bàn - Lần lượt HS nhóm nêu Bạn nhận xét - Gọi HS đọc đề - HS nêu Hỏi : Nếu a = 4, b = c = tính giá trị - HS lên bảng làm bài, HS khác a x b x ... - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Gọi HS nêu dòng cuối SGK /43 c Luyện tập, thực hành * Bài (SGK /44 ): Hoạt động nhóm đôi - HS nêu - Gọi HS nêu yêu cầu đề - Yêu cầu: nhóm đôi thảo ... ghi kết vào phiếu - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, học tập bạn bổ sung - GV nhận xét chung * Bài (SGK /44 ): Hoạt động cá nhân - HS đọc, lớp theo dõi - GV yêu cầu HS đọc đề - Cả lớp làm vào - Yêu...
 • 4
 • 59
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 7

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 7
... đọc toán ví dụ SGK - HS đọc trước lớp - GV hỏi: - Bài toán cho biết tổng hai số 70 , hiệu hai số 10 + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? - Bài toán yêu cầu tìm hai số - GV nêu: Vì toán cho ... nêu: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : - Bài toán hỏi gì? - Yêu cầu HS tóm tắt giải theo cách - Nêu cách giải toán? Bài toán có dạng toán gì? - GV nhận xét * Bài (SGK / 47 ): Hoạt động cá nhân - GV gọi HS ... số c Luyện tập, thực hành * Bài (SGK / 47 ): Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu HS đọc đề toán - Bài toán cho biết gì? - HS suy nghĩ sau phát biểu ý kiến - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào giấy nháp...
 • 4
 • 62
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 6

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 6
... c =20 - Thảo luận nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày ghi kết vào bảng lớp - Cả lớp làm vào phiếu a = 28 ; b = 49 ; c = 51 ; HS làm vào phiếu học - Đại diện nhóm trình bày tập - GV: Hãy so sánh ... - GV nêu lưu ý SGV/ 86 c Luyện tập, thực hành: * Bài (SGK /45 ): Hoạt động nhóm đôi - HS đọc đề - Gọi HS đọc đề - Nhóm đôi làm việc - Yêu cầu: thảo luận nhóm đôi với yêu cầu bài, ý vận dụng tính ... diện nhóm trình bày kết giải thích cách làm Hỏi: Trong tập em vận dụng tính chất phép cộng? * Bài (SGK /45 ): Hoạt động nhóm bàn - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu thảo luận cách giải giải vào giấy...
 • 3
 • 64
 • 0

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 8

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 8
... ê-ke kiểm tra góc nhọn góc vuông so sánh - Cạnh lại góc nhọn nằm vị trí góc vuông ê ke? - Cả lớp theo dõi - Cả lớp quan sát - HS nêu nằm góc vuông êke - Hãy so sánh góc nhọn với góc vuông? - Góc ... vẽ thêm nhiều hình khác lên bảng yêu cầu HS nhận biết góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt * Bài 2: Hoạt động nhóm Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS thảo luận tên hình tam giác có góc nhọn, góc tù, ... đọc tên góc, tên đỉnh cạnh góc - Hỏi: Hãy dùng ê ke để kiểm tra góc tù so với góc vuông - Hãy so sánh góc tù với góc vuông? - GV chốt lại : Góc tù lớn góc vuông - HS vẽ lên bảng kiểm tragóc.HS lớp...
 • 4
 • 65
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 1 4 phân tích bài toángiai vo bai tap toan lop 4 tap 2 bai 160giai toan violympic lop 5 vong 2 bai 3giai toan lop 4 tap 2 bai 120sách giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bai luyen tap chungvo bai tap toan 4 tap 2 bai 130bo de luyen thi hoc sinh gioi toan violympic lop 4 vong 2giải vở bài tập toán 4 tập 2 bài 130sách giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bai 142 tim hai so khi biet hieu va ti so cua hai so dodang toan lop 4 ki 2 bai 149giáo án toán lớp 4 kỳ 2 bài 95cách giải vở bài tập toán lớp 4 tap 2 bai 1614 phân tích bài toán và đọc kết quảđề thi và bài giải violympic lớp 5 phần 2phần mềm luyện thi violympic toán lớp 1Xây dựng mô hình hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngành quản lý công nghiệpĐạo tin lành ở hà nộiSạp thái ở tây bắc xưa và nay ( nghiên cứu địa bàn huyện điện biên, tỉnh điện biên)Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư hạ tầng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện đông triều, tỉnh quảng ninhNghiên cứu đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc ninh thuận có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp thích ứngPhạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và tài sản bảo đảm: So sánh quy định của BLDS 2005 và 2015; phân tích, đánh giá những điểm mới trong BLDS 2015 và cho ví dụ minh họaCông cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện phú bình, tỉnh thái nguyên (giai đoạn 2001 –2015)Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện thanh miện tỉnh hải dươngMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế VAT tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở chi cục thuế huyện lộc hà, tỉnh hà tĩnhPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH kỹ thuật máy bayMột số giải pháp về chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trên địa bàn thành phố hà nộiPhân tích và đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng VPBank chi nhánh giảng võGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcNegotiations chap003 strategy and tactics of integrative negotiationBÀI tập lớn kỹ THUẬT độ TIN cậyPháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện củ chi, thành phố hồ chí minhON THI HK 1 MON HOA LOP 12Strategic management competitiveness globalization concepts and case 10e chapter 10Strategic management competitiveness globalization concepts and case 10e chapter 11Nhu cầu thành đạt trong học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố hà nội