29191 antonov 225

225 Kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ

225 Kế toán lưu chuyển hàng hoá - nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng Bách hoá Bờ hồ
... tổ chức kế toán cửa hàng bách hoá Bờ Hồ I)-Tình hình tổ chức công tác tài Cửa hàng Bách hoá Bờ Hồ 1-Phân cấp tổ chức Cửa hàng trởng Trởng phòng Kế Toán Kế toán hàng hoá & tiêu thụ Kế toán TSCĐ ... +Biên kiểm kê hàng tồn kho d)-Các nghiệp vụ kinh tế lu chuyển hàng hoá + Nghiệp vụ mua hàng 25 + Nghiệp vụ bán hàng + Nghiệp vụ dự trữ hàng hoá 2)-Nội dung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh ... chữa cửa hàng đạt kết tốt Doanh nghiệp cần trì xu hớng II )- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán cửa hàng 1)-Bộ máy kế toán cửa hàng Kế toán trởng (Trởng phòng kế toán) đơn vị Kế Toán Công Nợ Kế Toán...
 • 52
 • 293
 • 0

225 Kế toán phần hành tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên xây lắp Hoá Chất. 

225 Kế toán phần hành tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên xây lắp Hoá Chất. 
... hp 11 1 ,11 2 Bỏo cỏo ti chớnh Bùi Thị Hồng Nhung 24 Kiểm Toán 46A Báo cáo kiến tập TK 11 1, 11 2 TK 15 1 ,15 2, 15 3 ,15 6 SD: 10 .978.000 TK 511 Mua vt t, hng hoỏ Thu tin bỏn hng 13 .16 1.500 15 .865. 410 11 .965.0000 ... TK 11 1 ,11 2, 3 31, 311 Giỏ mua v CP thu mua NVL 15 .970. 210 TK 6 21, 627,6 41, 642 SD:2 916 .7 81 17.567.2 31 NVL xut dựng cho sxkd 16 .824 .10 7 16 .824 .10 7 TK 15 4 TK 13 3 Giỏ tr NVL xut gia cụng 1. 597.0 21 ... Mó kho KH 011 KH 011 KH 011 KH 011 KH 011 KH 011 KH 011 KH 011 Tờn vt t TK n t 6 21 TK cú vt S Gớỏ Thnh lng tin 1, 00 7 310 0,00 73 310 0 VPCT00047-Vt khỏc VPCT00047- Vt t 6 21 khỏc VPCT00047- Vt t 6 21 khỏc VPCT00837-Thộp...
 • 52
 • 198
 • 0

225 Tổ chức công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trong Doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán xây lắp tập trung

225 Tổ chức công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trong Doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán xây lắp tập trung
... Kế toán tài I Hệ thống lý luận hạch toán kế toán chi phí nhân công doanh nghiệp xây lắp theo hình khoán xây lắp tập trung 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp theo hình khoán xây lắp ... xuất, công tác hạch toán kế toán phải có biện pháp thích ứng 1.2 Chi phí nhân công yêu cầu quản lý nhân 1.2.1 Chi phí nhân công doanh nghiệp xây lắp Chi phí nhân công doanh nghiệp xây lắp giống ... 1.2 Chi phí nhân công yêu cầu quản lý nhân 1.2.1 Chi phí nhân công doanh nghiệp xây lắp 1.2.2 Quản lý chi phí nhân công doanh nghiệp xây lắp theo hình khoán xây lắp tập trung ...
 • 23
 • 296
 • 0

225 Bàn về Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay

225 Bàn về Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
... 2.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 13 2.2.1 Kế toán tiền lương 13 2.2.2 Kế toán khoản trích theo lương 18 2.3 Hệ thống sổ sách sử dụng kế toán tiền lương ... PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONGCÁC DN HIỆN NAY Công tác tiền lương 1.1 Đặc điểm tiền lương yêu cầu đổi Hiện nay, một số bất cập tiền lương nhu cầu sống ... Phần 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Phần 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Do thời gian kiến thức hạn chế,...
 • 36
 • 87
 • 0

225 Kế toán tập hợp chi phí sán xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

225 Kế toán tập hợp chi phí sán xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
... hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty giấy Tissue Sông Đuống …………………………… 50 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty ………………………………………………………………………….50 ... Ghi vào cuối tháng Đối chi u, kiểm tra CHƯƠNG 17 Bảng tổng hợp chi tiết THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẤY TISUE SÔNG ĐUỐNG 2.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT ... lý sản xuất công ty Giấy Tissue Sông Đuống Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Giấy Tissue Sông Đuống Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công...
 • 67
 • 151
 • 0

225 Lập bảng cân đối và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp (80tr)

225 Lập bảng cân đối và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp (80tr)
... toán - phân tích Nguyễn Văn Duy Phần III Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 3.1 Phân tích chung 3.1.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán Phân tích bảng cân đối kế toán cần ý: - Bảng cân đối kế ... báo cáo tài phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Phần II: Lập bảng tổng kết tài sản phân tích thực trạng tài doanh nghiệp theo số liệu đề tài Phần III: Phân tích tình hình tài doanh nghiệp Phần IV: ... hình phân bổ vốn" (cơ cấu vốn) Khi phân tích cần kết hợp phân tích tình hình đầu t doanh nghiệp Căn vào Bảng cân đối kế toán xí nghiệp A lập ngày 01 tháng 04 năm 2002 trớc hết lập bảng phân tích...
 • 82
 • 339
 • 0

225 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam 

225 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam 
... tốt nghiệp Phần II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần thơng mại dịch vụ kỹ thuật đông nam I Khái quát chung công ty cổ phần thơng mại thơng mại dịch vụ Đông nam ... vụ Đông nam Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần thơng mại dịch vụ Đông Nam Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam công ty cổ phần có 70% vốn thuộc ngân sách Nhà nớc Đợc ... chức kế toán công ty cổ phần thơng mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam a Tổ chức máy công tác kế toán Tổ chức máy kế toán công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung chuyên sâu, ngời phòng kế toán...
 • 49
 • 182
 • 0

225 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

225 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện
... TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PKF VIỆT NAM THỰC HIỆN 1.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH ... hợp Kiểm tra nội 1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực Kiểm toán khoản mục tiền đảm bảo tuân theo quy trình kiểm toán BCTC chung Công ... toán khoản mục tiền khách thể kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam ảnh hưởng tới kiểm toán BCTC 1.2.1 Đặc điểm chung khoản mục tiền khách thể kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam...
 • 88
 • 196
 • 0

225 Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

225 Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
... triển kinh tế Việt Nam Trang 37 2.2 Phân tích hoạt động chuyển giá doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước (FDI) Việt Nam Trang 39 2.2.1 Thực trạng chuyển giá doanh nghiệp FDI Trang 39 ... đề tài Các giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá doanh nghiệp FDI Việt Nam cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Vấn đề mà đề tài mong muốn giải nghiên ... Thực trạng hoạt động chuyển giá doanh nghiệp đầu tư nước TPHCM thời gian qua - Chương : Các giải pháp chống chuyển giá Việt Nam giai đoạn hội nhập 8 CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ CHUYỂN GIAO...
 • 82
 • 424
 • 3

225 Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

225 Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán
... trạng công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Thị trường Chứng khoán Việt Nam Kết luận chương Chương Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin công ty niêm yết Thị trường Chứng khoán ... Thông tin công bố thị trường gồm thông tin công bố thị trường sơ cấp thông tin công bố thị trường thứ cấp Công bố thông tin thị trường sơ cấp Thông tin công bố thị trường sơ cấp thường thông tin ... phân tích thực trạng công bố thông tin kế toán TTCK Việt Nam, thông qua đề tài: Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán doanh nghiệp niêm yết Thị trường chứng khoán Việt Nam” Với...
 • 83
 • 248
 • 1

225 Nghiên cứu kinh tế quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

225 Nghiên cứu kinh tế quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
... chức nghiên cứu Đề tài :Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế dịch vụ hậu cần học rút cho Việt Nam Mục tiêu đề tài là: - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn dịch vụ hậu cần - Nghiên cứu sách, kinh nghiệm ... luận dịch vụ hậu cần I- Tổng quan dịch vụ hậu cần Khái niệm dịch vụ hậu cần Phân loại dịch vụ hậu cần Vị trí, vai trò dịch vụ hậu cần phát triển kinh tế - xã hội 19 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ... phát triển dịch vụ hậu cần từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Đề xuất khả vận dụng kinh nghiệm phát triển dịch vụ hậu cần nớc giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ hậu cần Việt Nam thời gian...
 • 156
 • 254
 • 0

225 Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại Công ty cà phê Trung Nguyên

225 Sử dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu cà phê tại Công ty cà phê Trung Nguyên
... hóa - Chương 3: Hợp đồng tương lai hợp đồng quyền chọn - Chương 4: Sử dụng hợp đồng tương lai quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu phê Công ty phê Trung Nguyên Chương ... quyền chọn mua hợp đồng tương lai - Bán hợp đồng tương lai, mua hợp đồng quyền chọn mua hợp đồng tương lai - Bán hợp đồng tương lai, bán hợp đồng quyền chọn bán hợp đồng tương lai 37 Bảng 3.3-1: ... hình thành nên đề tài: Sử dụng hợp đồng tương lai quyền chọn để phòng ngừa rủi ro biến động giá nguyên liệu phê Công ty phê Trung Nguyên Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trong phạm vi đề tài,...
 • 99
 • 275
 • 0

225 Hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu mặt hàng giầy vải của Công ty giầy Thăng Long

225 Hoàn thiện chiến lược marketing xuất khẩu mặt hàng giầy vải của Công ty giầy Thăng Long
... nớc Công ty giầy Thăng Long nắm bắt hội + Công ty giầy Thăng Long đợc hỗ trợ từ phía Chính phủ Tổng công ty da giầy Việt Nam Công ty giầy Thăng Long doanh nghiệp Nhà nớc thành viên Tổng công ty ... thức xuất Công ty giầy Thăng Long Mặt hàng giầy vải chủ yếu đợc xuất với ba hình thức: _Uỷ thác xuất _ Gia công xuất _ Xuất trực tiếp Sau ta xem xét kết thực phơng thức xuất cụ thể Công ty qua ... trạng chiến lợc Marketing xuất Công ty giầy Thăng Long đề xuất giải pháp giải pháp hoàn thiện chiến lợc Marketing xuất Công ty Luận văn tốt nghiệp Triệu Thị Hải Chơng II Phân tích thựC TRạNG CHIếN...
 • 74
 • 293
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiPhân tích cấu trúc và hàm lượng của thuốc trị bệnh tiểu đường glibenclamid bằng các phương pháp hóa lý hiện đạiThuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQD
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập