de kiem tra 45 phut ve oxit va axit

De kiem tra 45 phut (trac nghiem va tu luan)

De kiem tra 45 phut (trac nghiem va tu luan)
... I Trắc nghiệm Cõu 1: Bit hiu in th UAB = 10V Hi ng thc no sau õy l ỳng A VA = 10V B VA - VB = 10V C VB - VA = 10V D VB = 10V Cõu 2: Cho qu cu kim loi tớch in cụ lp ln lt tớch in l + C, ... suất tiêu thụ R lớn II HT -Trang 2/6 - Mó thi 132 Sở gd & ĐT ninh bình Trờng thpt yên mô a Bài kiểm tra số lớp 11a Môn : Vật lý Thi gian lm bi: 45 phỳt; (10 cõu trc nghim, câu tự luận) ... D tng ln Cõu 3: Bit hiu in th UAB = 10V Hi ng thc no sau õy l ỳng A VB = 10V B VB - VA = 10V C VA = 10V D VA - VB = 10V Cõu 4: Hai bóng đèn có công suất định mức nhau, hiệu điện định mức chúng...
 • 6
 • 769
 • 2

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ hidrocacbon no

Đề kiểm tra 45 phút chương đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon no
... Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN (§Ị sè 1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 16C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường THPT Đạ Huoai Nhóm Hóa ... Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 2B 3B 9A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường THPT Đạ Huoai Nhóm Hóa Họ ... 18 19 20 Ghi 14C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường THPT Đạ Huoai Nhóm Hóa Họ tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11A1 II PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ Điểm Hãy khoanh tròn trước...
 • 13
 • 7,255
 • 49

de kiem tra 45 phut vat lý 10 Cb ( có ma tran va dap an)

de kiem tra 45 phut vat lý 10 Cb ( có ma tran va dap an)
... lại Câu 3(1 d): Một chất điểm CĐ thẳng đồ thị hình vẽ Phương trình CĐ chất điểm : A x = 40 - 10. t C x = 20 + 10. t B x = 40 + 10. t D x = 20 – 10. t Câu 4( 0,5d) Một hệ quy chiếu cần tối thiểu ... vị trí vận tốc bao nhiêu? *** SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KỲ I Năm Học 2 010 - 2011 Môn: - lớp 10 Ban Thời gian: 45 phút A Phần Trắc Nghiệm( ... C B 10 A 0,5 0,5 1đ 0,5 0,5 1đ 1đ 0,5 0,5 1đ B Phần Tự Luận (3 đ) Câu a> v0 = 16, ( m / s ) , v = 10 ( m / s ) -Gia tốc vật là: ADCT: v − v02 = 2as ⇒ a = Đáp án v − v0 102 − 16, = ≈ −0,9 ( m /...
 • 4
 • 1,084
 • 22

Gián án Đáp án đề kiểm tra 45 phút sinh học 9

Gián án Đáp án và đề kiểm tra 45 phút sinh học 9
... : 9/ Điểm Nhận xét giáo viên Thứ ngày tháng năm 20 09 Kiểm tra Môn : Sinh học Thời gian: 45 phút Đề : A/ Trắc nghiệm : ( điểm )  Câu : Hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời mà em cho : NÕu sinh ... thuộc vào di truyền cặp tính trạng lại Bài tập: 1đ 1đ F2 Ta có tỉ lệ : vàng = 291 + 101 = xanh 108 + 32 trơn = 291 + 108 =  tỉ lệ : 9: 3:3:1 nhăn 101 + 32 Theo đònh luật menden tính trạng hạt vàng+ ... ……………………………………………………………………………………………………… Đáp án : Đề : 1/ Trắc nghiệm : ( điểm Mỗi câu 0,25 điểm ) Câu 1: a 2:c 3:c Câu : Sai Đúng 3.Đúng 2/ Tự Luận : (8 điểm ) Câu Đáp án Cấu tạo phân tử ADN 4:d 4.Sai...
 • 8
 • 778
 • 0

Tài liệu 30 câu trắc nghiệm phần nhiệt 2 đề kiểm tra 45 phút vật lý docx

Tài liệu 30 câu trắc nghiệm phần nhiệt và 2 đề kiểm tra 45 phút vật lý docx
... T1 =300 0K, T2=2T1 (2) p2 c Vẽ đồ thò biểu diễn trình hệ tọa độ p – V p1 (1) T1 (3) T2 T(0K ) Đề kiểm tra tiết Môn: Vật – Khối 10_CB (2) A .Trắc nghiệm( điểm ) Hãy chọn câu trả lời Câu 1: Ba thông ... Động C Động lượng D Thế Câu 30 Đơn vò sau đơn vò công A KJ B N.m C HP D W.h Đề kiểm tra tietá Môn: Vật – Khối 10_CB (1) A Trắc nghiệm( điểm ) Hãy chọn câu trả lời Câu 1: Trong hệ toạ độ (p, ... quãng đường 20 m Độ lớn lực F là: A 24 N B 26 N C 22 N D 100J Câu 16 Một vật có khối lượng 20 kg chuyển động với vận tốc 40cm/s động lượng vật (kgm/s) là: A 2kgm/s B 8kgm/s C 80kgm/s D 5kgm/s Câu 17 Biểu...
 • 7
 • 391
 • 3

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 11 đáp án năm 2014

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 11 và đáp án năm 2014
... người vào “ Thư viện tư liệu Tiếng Anh 11 tìm file: “THE FIRST 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) .mp3 ” tải dung nhé! Name: Class: 11 THE SECOND 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) Năm học: 2013- 2014 ... Total 10 1 1 9 20 13 36 BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN THE SECOND 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) I (1.5Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 1.5 điểm b d a d d b II (0.5 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 0.5 điểm a other ... III ( 0.5 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 0.5 điểm a between 10 d imitate IV ( 2.0 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 2.0 điểm 11 d 12 a 13 a 14 a 15 b 16 c 17 d 18 d V ( 1.25 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x...
 • 21
 • 2,855
 • 10

hai dạng đề kiểm tra 45 phút chương III đại số lớp 9có ma trận đáp án chi tiết

hai dạng đề kiểm tra 45 phút chương III đại số lớp 9có ma trận và đáp án chi tiết
... vuông Họ tên: BàI KIểM TRA 45 PHúT Điểm số: Môn : Đại số Lớp: 9/ A-Trắc nghiệm: (4đ) Hãy khoanh tròn vào ý câu sau (trừ câu 7): - Câu1: Số nghiệm phơng trình bậc có hai ẩn số là: A) Có nghiệm ... TRA 45 PHúT Điểm số: Môn : Đại số Lớp: 9/ A- Trắc nghiệm: (4đ) Hãy khoanh tròn vào ý câu sau (trừ câu 7): - Câu1: Số nghiệm phơng trình bậc có hai ẩn số là: A)Vô nghiệm ; B) Vô số nghiệm ... phơng trình bậc có hai ẩn số ? A) 2x2+y = B) 2x+y2 = C) 2x = y D) Cả hai phơng trình ý A B - Câu 3: Số nghiệm phơng trình bậc có hai ẩn số là: A) Có nghiệm ; B) Vô nghiệm ; C) Vô số nghiệm ; D) Cả...
 • 9
 • 470
 • 2

Đề kiểm tra 45 phút kì I (08-09)

Đề kiểm tra 45 phút kì I (08-09)
... B i kiểm tra 45 phút học I Môn: Địa lí 11 Họ tên: Lớp: Đề chẵn Câu (4đ): Dựa vào kiến thức học hiểu biết nêu nét kh i quát đặc i m kinh tế xã h i nớc phát triển Câu (3đ): ... áp án đề kiểm tra 45 phút lớp 11 Đề Chẵn Câu (4 đ) M i ý 0.5 đ Đặc i m kinh tế xã h i nớc phát triển là: Đặc i m xã h i - Dân số ổn định , tỉ lệ gia tăng dân số thấp - Thu ... bảng số liệu tình hình dân số gi i: Nhóm Tỉ trọng so v i dân số gi i (%) Tốc độ phát triển từ 1950 1990 2025 (dự kiến) 1950 1990 (lần) Thế gi i 100 100 100 2,58 Phát triển 33,3 22,8 15,9 1 ,45 Đang...
 • 4
 • 655
 • 1

Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra 45 phút
... ªê2§>õ…^“Õ¹Þ¶ơŒT†It¦ 3ò—;K!ĐЃkÛ¤†£>bS |ˆÐ8ÈObHõ#È“!0O²f/obþƠºƠDÄi}UBŒçỵƯ-*œ5$ ¢:”i*j]šM 45 Õ`ÛýËê¾×-óÜàšºØ}©ÅVÿ«...
 • 429
 • 779
 • 2

de kiem tra 45 phut sinh 12

de kiem tra 45 phut sinh 12
... 24: Khi cá thể mang kiểu gen AaBbddEE giảm phân bình thường, sinh giao tử A A, a, B,b,d, E B ABdE, abdE, AbdE, aBdE C ABdE, AbdE, AbdE, abde D ABdE, AbdE, Abde, abdE Câu 25: Khi nói đột biến điểm, ... bình thường khả biểu bệnh đứa họ nào? Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A 50% trai bị bệnh C 100% trai bị bệnh Câu 20: Cá thể có kiểu gen B 12, 5% trai bị bệnh D 25% trai bị bệnh Ab , tần số hoán vị gen ... thay gây hại D Đột biến điểm thay đổi nhỏ nên có ý nghĩa trình tiến hóa sinh vật Câu 26: Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff , gen trội hoàn toàn tỉ lệ kiểu hình lai A-bbD-eeff là: A 16 B 32...
 • 4
 • 472
 • 8

Đề kiểm tra 45 phút

Đề kiểm tra 45 phút
... hình học) là: A B C D M«n Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN (§Ị sè 1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 16C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường ... ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 2B 3B 9A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường ... (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : Kiem tra 45 phut- HOA 11 Ban KHTN §Ị sè : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ghi 14C 17B 20A ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ MÔN HOÁ 11 – BAN KHTN Trường...
 • 13
 • 332
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút: Ankin

Đề kiểm tra 45 phút: Ankin
... Câu 1: Ankin C5H8 có số đồng phân là: a.4 b.5 d.2 c.3 Đáp án: C Câu Một ankin A có tỉ khối H2 là:20 Công thức phân tử A là: a.C3H8 c C3H6 b C3H4 d.C4H6 Đáp án: b Câu 3: Trong số đồng phân ankin ... b.But-1-in d Buta-1,3-dien Củng cố: hs đứng chỗ trả lời 1/ Nhắc lại tính chất hoá học ankin? 2/ Các phương pháp điều chế ankin? ... thu 4,48 lít CO2 (đkc) 2,7g nước • *A thuộc dãy đồng đẳng nào? • a.anken • d ankan b ankadien c .ankin e câu b c • *Công thức phân tử A là: • a C4H8 b C4H6 • c C4H10 d.C4H4 • *A tham gia phản...
 • 17
 • 513
 • 10

De kiem tra 45 phut - sat

De kiem tra 45 phut - sat
... 13: Phản ứng cặp oxi hóa - khử Fe 2+/Fe Cu2+/ Cu xảy theo phơng trình sau đây? A Cu2+ + Fe -> Fe2+ + Cu B Fe2+ + Cu2+ -> Cu + Fe C Cu + Fe -> Cu2+ + Fe2+ D Fe2+ + Cu -> Cu2+ + Fe Câu 14: Kim ... 2: Phản ứng cặp oxi hóa- khử Fe 2+/Fe Ag+/ Ag xảy theo phơng trình sau đây? A 2Ag + Fe2+ -> 2Ag+ + Fe B Fe2+ + 2Ag+ -> 2Ag + 2Fe C 2Ag+ + Fe -> Fe + 2Ag D 2Ag+ 2Fe -> Fe2+ + 2Ag+ Câu 3: Trộn ... 12: Câu 13: Câu 14: Câu 15: Câu 16: Câu 17: Câu 18: Câu 19: Câu 20: Hết Kiểm tra 45 phút - môn hoá học Họ tên: Lớp 12: Điểm: đề Câu 1: Có thể điều chế FeSO4 phản ứng...
 • 4
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 45 phútđề kiểm tra 45 phút môn ngữ vănđề kiểm tra 45 phút vật lý 12đề kiểm tra 45 phút vật lýđề kiểm tra 45 phút lớp 12đề kiểm tra 45 phút sinh học 10đề kiểm tra 45 phút môn vật lý lớp 6đề kiểm tra 45 phút vật lý 6đề kiểm tra 45 phút vật lý lớp 6đề kiểm tra 45 phút môn hóa 12đề kiểm tra 45 phút toán 12đề kiểm tra 45 phút sinhđề kiểm tra 45 phút sửđề kiểm tra 45 phút tiếng anhđề kiểm tra 45 phút môn công nghệThiết kế tổ chức thi công cho công trình nhà công nghiệp một tầngBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Các nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên” (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)bộ đề trắc nghiệm plc có đáp ánGiáo trình Adobe Photoshop CS 8 - Giáo trình Photoshop mới nhất7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc90 ngày thiết lập sự thịnh vượngĐề cương sơ bộ đề tài phương pháp ncbài tập hóa hữu cơ dành cho các sinh viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập