Hoàn lưu Khí quyển

hoàn lưu khí quyển

hoàn lưu khí quyển
... thịnh hành bề mặt hướng xích đạo Hoàn lưu chung khí Hoàn lưu khí với trái đất quay Hoàn lưu chung khí Hoàn lưu chung khí A • • • • • Hoàn lưu Hadley Không khí nóng xích đạo chuyển động thăng ... 3-5km Hoàn lưu Hadley gọi vòng hoàn lưu tín phong phản tín phong Hoàn lưu chung khí B • • • • Hoàn lưu cực Trong tầng đối lưu vùng cực đới xuất vòng hoàn lưu kinh hướng đóng kín Vòng hoàn lưu ... đối lưu trên, vùng xích đạo tồn áp cao, vùng cực tồn áp thấp ◦ Còn tầng bình lưu, vùng xích đạo tồn áp thấp, vùng cực tồn áp cao Hoàn lưu chung khí Hoàn lưu chung khí Hoàn lưu thực tế Hoàn lưu...
 • 20
 • 2,597
 • 3

Hoàn lưu khí quyển Trần Công Minh pdf

Hoàn lưu khí quyển Trần Công Minh pdf
... Chương Hoàn lưu khí Trần Công Minh Khí hậu khí tượng đại cương NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007 Tr 167 – 206 Từ khoá: Hoàn lưu khí quyển, đới khí áp, đới gió mặt đất, front khí hậu học Tài ... 42 Chương HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN 7.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN Hệ thống dòng không khí Trái Đất quy mô lục địa đại dương gọi hoàn lưu chung khí Người ta phân biệt hoàn lưu chung khí với hoàn lưu địa phương ... Chương HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN 7.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN 7.1.1 Đới khí áp đới gió mặt đất 7.1.2 Đới khí áp đới gió cao 7.2 NHỮNG TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG VÀ FRONT KHÍ QUYỂN...
 • 45
 • 532
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương mở đầu doc

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương mở đầu doc
... trình (1 .7 7) & (1 .7 8) q Xoáy tựa địa chuyển, phơng trình (1 .7 5) qE Xoáy Ertel, phơng trình (1 .7 9) R Hằng số chất khí (2 87Jkg-1K-1 không khí kh ) R* Hằng số chất khí vạn (8 314 J(kgmole )- 1 K- 1) Rd ... trờng (9 ,81 ms-2 Trái Đất) H h(p) Độ cao theo qui mô khí áp, RT/g Tỷ số / p v , phơng trình (1 .5 4) v (5 .2 3) h0 Độ dy tơng đơng, phơng trình (7 . 4) i (- 1 )1 /2 K 1-Hệ số khuếch tán 2- Động cho đơn ... thời gian cản hay giảm yếu spin-up E Quy mô thời gian cân xạ Vectơ ứng suất nhớt 1- Tốc độ tọa độ thẳng đứng khí áp 2- Tần số vòng sóng - 17 - Tốc độ quay hnh tinh (7 ,292 x 1 0-5 rads-1 Trái...
 • 17
 • 151
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 1 ppsx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 1 ppsx
... khái niệm - 35 - Hm dòng địa chuyển g ug Gió địa chuyển vg u g Quan nhiệt hệ gió p v g p h p (1 .6 1) g Z f y (1 .52a) g Z f x (1 .52b) h f y h f x R p p pR (1 .5 3) (1 .5 4) s2 v ... dụng thnh phần khí riêng biệt với số khí tơng ứng Phơng trình ny có dạng (1 (R v / R d )r ) (1 .1 3) p Rd T (1 r ) Để dễ so sánh với tài liệu khác, từ sau đổi đơn vị kPa thành hPa Nh 10 0kPa = 10 00hPa ... a z a a (1 .33a) (1 .33b) Phơng trình thủy tĩnh p g z (1 .3 4) u v cos R w R z a cos a cos (1 .3 5) Phơng trình liên tục Phơng trình nhiệt u v w t a cos a z Q (1 .3 6) Trở lại...
 • 21
 • 182
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 2 ppt

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 2 ppt
... triển Trong phơng pháp ny, bớc thời gian đợc chia thnh hai giai đoạn nh sau: (i) Giai đoạn nút l-ới, tất tích biến xuất ph-ơng trình - c hình thành (ii) Giai đoạn phổ Tất biến v tích chúng đợc ... giải thích Hình 2. 12 Trong - 60 - sơ đồ ny, đối lu khởi đầu lớp bất ổn định có điều kiện mực có khí áp p1 v p2 có hội tụ độ ẩm vo ô lới, nghĩa l p2 dp I .vr (2 .3 2) p1 g Hình 2. 11 Các điều ... (2 .3 4) t D LM v NM biểu diễn thnh phần tuyến tính v phi tuyến tơng ứng Phơng trình nhiệt động lực tơng tự có dạng - 62 - LT NT E K p t E (2 .3 5) Thnh phần thứ vế phải phơng trình (2 .3 4) biểu...
 • 27
 • 168
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 3 docx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 3 docx
... phát xạ (a) trung bình năm; (b) mùa đông (tháng 1 2-1 - 2); (c) mùa hè (tháng 6-7 - 8) Sự chênh lệch xạ tới v xạ cân phân tán thông lợng nhiệt Sự phân chia thông lợng nhiệt khí v đại dơng - 71 - cha ... biểu thức sau s c p ln (3 .1 3) khí áp nhận đợc từ phơng trình trạng thái chất khí lý tởng (1 . 9) p T p R - 72 - K (3 .1 4) pR l khí áp mực bất kỳ, thờng lấy l 1000hPa khí Trái Đất Để thay đổi ... Châu Âu Đờng đẳng trị 0,2Kngày-1, miền tô đậm mang giá trị dơng (a) mùa đông (tháng 1 2-1 - 2); (b) mùa hè (tháng 6-7 - 8) - 77 - Hình 3. 7 biểu diễn lợng đốt nóng trung bình vĩ hớng Q p / p R Q...
 • 15
 • 137
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 4 pptx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 4 pptx
... trình (4 .2 7), (4 .2 8) v (4 .2 9) Để tiện lợi ta đa vo hm dòng kinh hớng ( ) v , p (4 .3 0) y dấu quy ớc đợc chọn để cực đại tơng ứng với hon lu nhiệt trực tiếp dòng thăng vĩ độ thấp (y nh ) v ... Vòng hoàn lu Hadley gió vĩ hớng nhận đợc từ mô hình hoàn lu toàn cầu bất đối xứng đơn giản (a) (b) trờng hợp với E đối xứng qua xích đạo; (c) (d) trờng hợp E cực đại nằm 10oN - 92 - Hình 4. 9 (tiếp) ... nhiệt độ cân xạ E( ) quy mô thời gian E Đó l phơng trình nhiệt động lực đợc viết nh sau - 85 - D E Dt E (4 . 2) E đợc tính theo biểu thức E P2 sin P2 (sin ) = ( sin2 -1 )/ 2 l đa thức...
 • 26
 • 182
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 5 pptx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 5 pptx
... l2 (5 . 7) ' 1/ ' 1/ Z (b) Biến đổi vận tốc u 1/ '2 ( ờng liền) v ( ờng đứt) Hình 5. 3 (a) Biến đổi độ cao trung bình vĩ hớng - 112 - Hình 5. 3 (tiếp) (c) (d) tơng tự nh (a) (b) nhng ... lực học - 126 - Hình 5. 15 Chu trình lợng Lorenz quan trắc vào thời kỳ tháng 12-tháng Đơn vị: 105Jm-2 (năng lợng) Wm-2 (phần chuyển đổi) Hình 5. 15 đa giá trị quan trắc thnh phần lợng v thnh phần ... y z ' N z ' qy - 138 - (5 .6 1) Những điều kiện cần l (i) q y phải đổi dấu mặt phẳng y z ' (ii) - q y v GL phải trái dấu (iii) - q y v - GU phải trái dấu (iv) GL v GU phải trái dấu...
 • 41
 • 151
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 7 pptx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 7 pptx
... phơng trình (7 .3a-c) nhận đợc hiệu ứng ma sát v đốt nóng đợc bỏ qua, v vận tốc kinh hớng l không Các phơng trình ny trở thnh u h ' g t x - 1 87 - (7 .5a) h ' y (7 .5b) h ' u h t x (7 .5c) yu g Hệ ... luận với độ tin cậy no - 215 - Hình 7. 23 Dòng nớc xoáy tức thời Ft (xem phơng trình (7 .3 4)) thời kỳ (a) 12/199 1-2 /1992; (b) 6-8 /1991 Các mũi tên biểu diễn giá trị 10kgm-1s-1 (Dựa theo kết phân tích ... Canada v trung tâm Châu - 214 - Hình 7. 22 Dòng nớc tổng cộng, Fm (xem phơng trình (7 .3 3)) thời kỳ (a) 12/199 1-2 /1992; (b) 68/1991 Các mũi tên chuẩn biểu diễn giá trị 300kgm-1s-1 (Dựa theo phân tích...
 • 34
 • 127
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 8 pps

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 8 pps
... hon lu khí quyển, hon lu địa phơng nh hon lu ton cầu Hình 8. 18 Các nghiệm mô hình khí hậu đơn giản Lorenz, phơng trình từ (8 .19a-c) hai điều kiện ban đầu: (a) hình chiếu mặt (U, A); (b) hình ... nhiệt độ mặt biển Hình 8. 4 (tiếp) (c) (d) biểu diễn EOF quay thứ thứ hai, so sánh với Hình 8. 1 (a, b) (X Cheng & J M Wallace) Một ví dụ kiểu quan hệ ny đợc trình by mục 8. 5 Chu kỳ dị thờng ny ... Bán Cầu - 227 - Hình 8. 6 Nguồn sóng Rossby S mùa đông, 197 9 -8 9 mực 150hPa (a) Các đờng đẳng trị xoáy tuyệt đối , khoảng đờng đẳng trị x 1 0-5 s-1, vectơ gió phân kỳ v Vectơ chuẩn 2ms-1 (b) S,...
 • 34
 • 202
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 9 pptx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 9 pptx
... 210K 220K đợc tô đậm Đờng vĩ tuyến bên 30oN (a) ngày 23/12/ 198 1; (b) 26/12/ 198 1 - 2 59 - Hình 9. 7 (tiếp) (c) ngày 29/ 12/ 198 1; (d) 02/01/ 198 1 (Theo A.Oneill) Lý thuyết lan truyền sóng Rossby theo phơng ... Hình 9. 1 Phân bố hàm dòng ngày 22/ 01/ 198 7 mực khác Bắc Bán Cầu (a) 300hPa (khoảng 9km); (b) 100hPa (khoảng 17km); (c) 30hPa (khoảng 26km) (d) 10hPa (khoảng 34km) Khoảng đờng đẳng trị 107m2s-1 ... R z (9 . 1) (9 . 2) (9 . 3) (9 . 4) Ta có phép biến đổi hữu ích phơng trình ta định nghĩa phần gió d dới dạng - 261 - vr v v * * R R z Rz wr w v * * y Rz (9 .5a) (9 .5b) Phần...
 • 29
 • 104
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 10 ppt

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Chương 10 ppt
... khí chủ yếu R( 1) PS( 2) Ts( 3) E( 4) Sao Kim (Venus) CO 2(9 6 %), N 2(3 %) 193 90 730 10, 8 Trái Đất (Earth) N 2(7 7 %), O 2(2 1 %), H2O(1 %) 287 288 0,065 Sao Hỏa (Mars) CO 2(9 5 %), N 2(3 %), Ar(2 %) 192 0,0070, 010 ... Mộc (Jupiter )( 5 ) H 2(9 0 %), He (1 0 %) 3779 0,42 125 3,15 Sao Thổ (Saturn )( 5 ) H 2(9 7 %), He(3 %) 4036 1,1 95 63,8 N 2(8 2-9 9 %), Ar( 0-1 2 %), CH 4( 1-6 %) 280 1,8 92 7,87 Sao Titan (Titan) Sao Thiên (Uranus )( 5 ) ... H 2(8 3 %), He(15 %), CH 4(2 %) 3200 57 6,80 Sao Hải (Neptune )( 5 ) Vơng H 2(8 3 %), He(15 %), CH 4(2 %) 3200 1,5? 57 191 Sao Diêm (Pluto) Vơng CH4, N2? 16? 1 0-5 ? 40 x 1 0-4 (1 ) Đơn vị Jkg-1K-1 (2 ) Đơn vị 105 Pa...
 • 35
 • 157
 • 0

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Phụ lục potx

Nhập môn hoàn lưu khí quyển - ( ĐH Quốc Gia HN ) - Phụ lục potx
... trình (1 .5 3) l (h/f)[]/y Tại 45oN f 1,031 0-4 s-1; đại lợng khác cần tính mực (6 50hPa) đợc tính bi 4.3 Ta thu đợc (h[ ])/ (fy)=2,851 0-4 s-1, kết ny tốt nhiều so với [u]/ p 4.5 Từ TE = (( 1 -) S /)1 /4, ... 359 0(8 4/36 0) = 837 km 5.6 AZ h A / 2s h / Rp Từ công thức xác định N2 ta có -Rp= A RTN2/(pg 2) = 4,71 0-4 K/Pa, khí áp tầng đối lu ( ã cho l 625hPa), h(p) = (R/p)(p/pR)K=4,71 0-3 ... trình (6 .6 3)) c gz Thay KT vo ta đợc c gz - 334 - f km N2KT 2U f / N km Đối với nhiễu động số sóng vĩ hớng 600N, giả sử l = 0, N2 = 1 0-4 s-2 (xem bi 9. 2) Khi = 1,141 0-1 1m-1s-1, (f/N 2) = 4,01 0-5 ...
 • 26
 • 150
 • 0

Mối quan hệ giữa nhiệt độ không khíhoàn lưu khí quyển

Mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyển
... VỀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VÀ HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN I Nhiệt độ không khí 1.1 Nhiệt độ không khí Về phương diện địa lí, nói đến nhiệt độ nơi nói đến nhiệt độ không khí nơi đó, cụ thể nhiệt độ không khí ... cho hệ thống bão II Hoàn lưu khí tác động đến nhiệt độ không khí 10 2.1 Hoạt động khối khí nh hưởng đến nhiệt độ không khí - Chuyển động khối khí với xạ định nhiệt độ Trái Đất Chuyển động khối khí ... chuyển động từ phía thung lũng núi, gió thung lũng Ban đêm ngược lại, gió thổi từ núi thung lũng gió núi CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ GIỮA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ VÀ HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN I Nhiệt độ không khí...
 • 17
 • 788
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình hoàn lưu khí quyểncác hoàn lưu khí quyểnsơ đồ hoàn lưu khí quyểnnhập môn hoàn lưu khí quyểnkhái niệm hoàn lưu khí quyểnhoàn lưu khí quyển là gìhoàn lưu khí quyển ở việt namhoàn lưu khí quyển địa phươngsơ đồ hoàn lưu khí quyển trên trái đấthình ảnh hoàn lưu khí quyểngió và hoàn lưu khí quyểngió và các hoàn lưu khí quyểnthế nào là hoàn lưu khí quyểnchế độ nhiệt bức xạ và hoàn lưu khí quyểnảnh hưởng của sol khí lên hoàn lưu khí quyểnĐảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thônglesson plan grade 3Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dươngBiện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúcMột số bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại sốbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề integrating grammar for communicative language (3)Tài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiềnNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu về elipelipxoitNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayLuận văn Biệt thự Đông Dương
Đăng ký
Đăng nhập