ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đề cương ôn tập môn phân tích hoạt động kinh tế

Đề cương ôn tập môn phân tích hoạt động kinh tế
... tổ chức phân tích kinh tế: • Công tác chuẩn bị : có ảnh hưởng lớn đến trình phân tích: a, xây dựng kế hoạch phân tích: - Xác định nội dung phân tích - Xác định phạm vi phân tích: phân tích đơn ... 24: Phân tích chung tình hình sử dụng TSCĐ a Phân tích tình hình biến động kết cấu TSCĐ - Căn vào mục đích phân tích ,tiến hành phân tích theo tiêu thức phục vụ cho công tác phân tích - Phân tích ... hình hoạt độn SXKD xây dựng bảng biểu phân tích: + lập phương trình kinh tế + xác định đối tượng phân tích: chênh lệch tiêu phân tích kỳ + xác định mức độ ảnh hưởng lập bảng phân tích: b, Phân tích: ...
 • 26
 • 86
 • 0

Ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh

Ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh
... tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chương III: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1/- Phân tích tình hình quản lý sử dụng lao động: 1.1/ Phân tích cấu biến động lực lượng lao động * Lao động ... +72.000 + (-46.800) Chương II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX SẢN PHẨM CỦA DN (phân tích kết SX) 1/- Phân tích tình hình thực tiêu SX sản phẩm 1.1/ Phân tích tiêu giá trị SX DN SX (quy ... theo đơn đặt hàng Yêu cầu: Phân tích tình hình sản xuất theo đơn đặt hàng 2 Phân tích chất lượng sản xuất sản phẩm công ty B (theo hệ số phẩm cấp bình quân) 1/- Phân tích tình hình SX theo đơn...
 • 20
 • 2,095
 • 12

ôn tập môn phân tích hoạt động kinh tế

ôn tập môn phân tích hoạt động kinh tế
... biết dạng : Lập đẳng thức kinh tế xác định đối tượng phân tích Chỉ tiêu cần phân tích A chịu ảnh hưởng nhân tố b c Đẳng thức kinh tế : A=b+c - Đối tượng pt: tiêu A kỳ phân tích (1) kỳ gốc(0) ΔA = ... Chương  Dạng 1: phân tích hạ thấp giá thành sản phẩm so sánh (xem ví dụ slide giảng thầy)  Dạng 2: phân tích chi phí 1000đ sản phẩm hàng hóa (xem ví dụ slide giảng thầy)  Dạng : phân tích nhân tố ... Q=axbxcxd  Chỉ tiêu phân tích Kỳ phân tích: Q1 = a1 x b1 x c1 x d1 = 118 x 280 x 18.5 x 19 = 11.613.560 Kỳ gốc : Q = a0 x b0 x c0 x d0 = 120 x 260 x 18 x 20 = 11.232.000  Đối tượng phân tích : ΔQ =...
 • 9
 • 757
 • 17

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (CHUYÊN MỤC: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH) doc

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (CHUYÊN MỤC: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH) doc
... 32 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ∗ Mặt khác, phân tích hiệu sử dụng chi phí thông qua việc so sánh tốc độ tăng giảm tiêu doanh thu chi phí Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ... tình hình tài Như vậy, thực chất, phân tích cấu trúc tài doanh nghiệp gồm nội dung: phân tích cấu tài sản, phân tích cấu nguồn vốn phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn Nội dung phân tích gắn ... MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHẦN 1: LÝ THUYẾT 1.1 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm nội dung phân tích Cấu trúc tài doanh nghiệp xem xét nhiều góc...
 • 58
 • 1,305
 • 7

Giải bài tập môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Giải bài tập môn PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
... DUNG ÔN TẬP Chương I: Một số vấn đề phân tích hoạt động kinh doanh Chương II: Phân tích tình hình sản xuất DN Chương III: Phân tích tình hình sử dụng yếu tố sản xuất DN Chương IV: Phân tích ... VI: Phân tích lợi nhuận DN Chương VII: Phân tích tình hình tài DN NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG PTHDKD 1- Các thuật ngữ bản:  Chỉ tiêu phân tích  Phương pháp phân tích  Kỳ gốc,kỳ phân ... xác Bước 6:Nhận xét 2-DẠNG BÀI TẬP PHỨC 2: DẠNG PTKT TẠP  Bước 1: Đánh giá khái quát tình hình biến động tiêu phân tích kỳ phân tích so với kỳ gốc Xác định tiêu phân tích X=> xác định X0,X1 =>∆X=...
 • 13
 • 11,669
 • 23

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC
... (4 )thiết kế hợp tổ chức, (5 )thiết kế sát nhập tổ chức, (6 )thiết kế chia tách tổ chức, (7 )thiết kế chuyển đổi tổ chức, (8 )thiết kế hạ cấp tổ chức; (9 )thiết kế giải thể tổ chức Muốn đảm nhận công ... tổ chức để thực mục tiêu tổ chức Thiết kế tổ chức quan hành nhà nớc gồm nhiều loại hình thiết kế khác nhau: (1 )thiết kế tổ chức mới, (2 )thiết kế hoàn thiện tổ chức có, (3 )thiết kế nâng cấp tổ chức, ... tổng quát thiết kế: Xác định mục tiêu tổ chức; thẩm quyền tổ chức; cấu tổ chức; định biên tổ chức; mối quan hệ lề lối làm việc tổ chức; hình thành sắc, tâm lý, văn hóa tổ chức *Căn thiết kế tổ...
 • 18
 • 2,614
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH KINH DOANH
... cầu 4: Phân tích tình hình thực KH lợi nhuận gộp tiêu thụ SP Đề kiểm tra môn Phân tích kinh doanh (Đầu tư) K50E & K50F Bài 1: Có tài liệu tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm tháng 10/2011 Công ... 101 – 103 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng: trang 103 – 108 BÀI TẬP CẦN LUYỆN TẬP Bài số 1: CP = ∑q.m.p Bài số &12: GO (Hay tổng sản phẩm) = L.Nht.Wng = L.Nht.Đht.Wg Bài số 10: Phân tích chất lượng ... thêm) Phân tích chi phí NVL trực tiếp - Đánh giá tình hình tình hình thực KH (trực tiếp, liên hệ, kết hợp: trang 113 – 116 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng (xem them) trang 116 - 119 Phân tích chi...
 • 6
 • 804
 • 5

Đề cương ôn tập môn phân tích và đầu tư chứng khoán pptx

Đề cương ôn tập môn phân tích và đầu tư chứng khoán pptx
... sản, số chứng khoán nắm giữ giá trị Đầu vào vàng lãi, lỗ, không trắng vàng có giá trị nội Một nhà đầu khôn ngoan chia sẻ rủi ro cách đầu chứng khoán đầu vàng Tóm lại, chứng khoán lên, ... Nam Từ trước đến nay, để phân tích đầu chứng khoán, nhà đầu (NĐT) thường sử dụng học thuyết phân tích thông dụng là: phân tích phân tích kỹ thuật Đây học thuyết phân tích có từ ngày lịch sử ... thị trường vàng Chứng khoán vàng hai kênh đầu có tính chất thay cho nhau, nghĩa có tiền, nhà đầu chọn đầu vào chứng khoán, vàng hai để sinh lời Về lý thuyết, luồng vốn đầu dịch chuyển...
 • 33
 • 916
 • 10

đề cương ôn tập môn phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán

đề cương ôn tập môn phân tích, thiết kế và đánh giá thuật toán
... Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế đánh giá thuật toán Độ phức tạp thuật toán trường hợp trung bình tồi nhất: O(n) Trong trường hợp tốt thuật toán có độ phức tạp O(1) Bài toán xếp ... tạp thuật toán: O(n2) Ví dụ: Tác giả: Đỗ Đức Hùng Website: http://doduchung.co.cc/ Mail: doduchung2008@gmail.com Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế đánh giá thuật toán Trình bày thuật toán ... vào vị trí sau xếp phần lại mảng Sơ đồ thuật toán: Tác giả: Đỗ Đức Hùng Website: http://doduchung.co.cc/ Mail: doduchung2008@gmail.com Đề cương ôn tập môn Phân tích, thiết kế đánh giá thuật toán...
 • 28
 • 291
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH KINH tế y tế

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH KINH tế y tế
... độ, quy mô tiêu đem so sánh Trình b y mục đích, nội dung phương pháp phân tích y u tố trình kinh doanh? Các y u tố trình kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc tạo kết hoạt động đồng thời y u ... lực kinh doanh sở Tìm giải pháp nhằm sử dụng tiết kiệm y u tố chi phí -> tăng lợi nhuận  Nội dung phương pháp phân tích y u tố trình kinh doanh: a) Phân tích tình hình sử dụng lao động trả công ... lợi ích kinh tế, xã hội hoạt động - kinh doanh đem lại Hiệu kinh tế kết doanh thu, lợi nhuận hiệu kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân lực, vật lực doanh nghiệp để đạt kết kinh tế cao...
 • 10
 • 177
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
... use-case: Dùng để mô hình hóa chuỗi hành động hệ thống Cung cấp cách nhìn tổng thể mà hệ thống làm dùng Đa sở để xác định giao tiếp ngời-máy hệ thống Dùng để mô hình hóa kịch (scenario) cho ... hnh ng Biu hnh ng c dựng lm gỡ? * Khỏi nim:Biu hnh ng: biểu diễn luồng hoạt động công việc chức hay hệ thống Cỏc thnh phn: + Hot ng: l cụng vic cn thc hin c biu din bng hcn cú gúc trũn + ... để mô hình hóa kịch (scenario) cho trờng hợp sử dụng Để ngời dùng cuối hiểu đợc giao tiếp với hệ thống mức tổng thể Làm sở cho việc phác thảo đặc tả kiểm tra Cõu 3: cỏc khỏi nim lp,i tng, phõn...
 • 28
 • 246
 • 1

Đề cương ôn tập môn phân tích kinh doanh

Đề cương ôn tập môn phân tích kinh doanh
... thực KH tiêu thu số lượng mặt hàng Yêu cầu 4: Phân tích tình hình thực KH lợi nhuận gộp tiêu thụ SP Đề kiểm tra mẫu: Đề kiểm tra môn Phân tích kinh doanh (Đầu tư) K50E & K50F Bài 1: Có tài liệu ... 7 Phân tích chi phí 1000 doanh thu (Giá trị sản lượng hàng hoá) - Đánh giá khái quát tình hình thực kế hoạch: trang 101 – 103 - Phân tích nhân tố ảnh hưởng: trang 103 – 108 BÀI TẬP CẦN LUYỆN TẬP ... L.Nht.Wng = L.Nht.Đht.Wg Bài số 10: Phân tích chất lượng sản phẩm Bài 15: a Yêu cầu 1: Phân tích chi phí NVL trực tiếp sản xuất đơn vị sản phẩm X b Yêu cầu 3: Phân tích thực KH Tỏng chi phí NVL để...
 • 4
 • 107
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH CÔNG cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH CÔNG cụ
... Xác định nồng độ chất mẫu hỗn hợp • Phân tích hàm lượng chất mẫu mà không cần loại bỏ yếu tố cản trở phân tích mẫu PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - PHO TO NGÂN SƠN Câu 4: Trình bày ... -Phân tích nhiều mẫu • Nhược điểm: - Sự hấp thụ quang dung dịch mù tuân theo định luật Lambert-beer -Không loại trừ ảnh hưởng *Phương pháp thêm chuẩn PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ ... điện phân 15 PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - PHO TO NGÂN SƠN Câu 10: định nghĩa yêu cầu điện cực so sánh, điện cực thị:  Điện cực so sánh: điện cực không đổi suốt trình chuẩn độ không...
 • 28
 • 88
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
... thức phân loại phân tích hoạt động kinh doanh? Phân loại hoạt động kinh doanh nhằm mục đích  Cách thức phân loại pt hoạt động kd - Theo thời điểm phân tích: + Phân tích trước kinh doanh: phân tích ... Kết hoạt động kinh doanh yêu cầu phân tích Cách thức phân tích khái quát kết hoạt động kinh doanh DN Câu 2.2: Chi phí hoạt động kinh doanh, giá thành sản phẩm yêu cầu phân tích? Cách thức phân tích ... phân tích hoạt động kinh doanh? 3.6 Khái niệm, yêu cầu phân loại tiêu phân tích hoạt động kinh doanh? 3.5 Mục đích phân tích khái quát hiệu kinh doanh? Hãy trình bày tiêu phương pháp phân tích...
 • 40
 • 999
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on thi mon phan tich hoat dong kinh doanhbai tap mon phan tich hoat dong kinh doanhbai tap mon phan tich hoat dong kinh doanh co loi giaidap an bai tap mon phan tich hoat dong kinh doanhsach bai tap mon phan tich hoat dong kinh doanhdang bai tap mon phan tich hoat dong kinh doanhgiai bai tap mon phan tich hoat dong kinh doanhbai tap mon phan tich hoat dong kinh doanh co dap anđề thi trắc nghiệm môn phân tích hoạt động kinh doanhbai tap va bai giai mon phan tich hoat dong kinh doanhbai tap va loi giai mon phan tich hoat dong kinh doanhbài tập kèm lời giải môn phân tích hoạt động kinh doanhbài tập lớn môn phân tich hoạt động kinh doanh về tài sản và nguồn vốnbài tập và đạp án môn phân tích hoạt động kinh doanhbai tap giai mon phan tich hoat dong kinh doanhEnzyme trong sản xuất nước dịch quảĐề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 Phòng GDĐT Thủy Nguyên, Hải Phòng năm học 2015 2016Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiĐánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại ngân hàng TNHH MTV standard chartered việt nam chi nhánh lê đại hànhKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmPhát triển thương hiệu tại Trường Cao đẳng Lạc ViệtPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình ĐịnhQuản trị cung ứng nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần & Thương mại Muối miền TrunQuản trị kênh phân phối tại Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng NamQuản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kon TuQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh ĐắkLắkQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia LaiQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập