ĐỀ CƯƠNG MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn MẠNG lưới cấp THOÁT nước

ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn MẠNG lưới cấp THOÁT nước
... tự tính toán mạng lưới cụt, mạng lưới vòng * mạng lưới cụt: • mạng lưới vòng: Trình bày nguyên tắc bố trí ống cấp nước đường phố Trình bày nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước, vận tốc ... thủy lực tuyến ống B MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC 1.So sánh hệ thống thoát nước chung, riêng, nửa riêng Các sơ đồ thoát nước 2.Trình bày đặc điểm chuyển động nước thải mạng lưới, từ phân tích yêu ... rãnh riêng biệt -kênh dẫn nước Độ dốc tối thi u 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 Cho khu vực đô thị , yêu cầu tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt ...
 • 31
 • 85
 • 2

quy hoạch thiết kế mạng lưới cấp thoát nước cho khu dân cư Phường Trường Thạnh - Quận 9

quy hoạch thiết kế mạng lưới cấp thoát nước cho khu dân cư Phường Trường Thạnh - Quận 9
... cầu cấp liên tục như: Sử dụng cho mạng đường ống phân phối khu dân ( mạng dịch vu), mạng lưới cấp nước cho cơng trường xây dựng, mạng lưới cấp nước thị tứ, mạng lưới cấp nước nơng thơn Mạng lưới ... khu dân Phường Trường Thạnh, khả gây nhiễm mơi trường xử lý nước thải khu dự án khu dân Phường Trường Thạnh - Khảo sát, phân tích, đo đạc, thu thập số liệu khu dự án khu dân Phường Trường ... -2 2- GVHD: ThS Lâm Vĩnh Sơn Quy họach thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu nhà Phường Trường Thạnh Quận TP Hồ Chí Minh 9- Khi thiết kế mạng lưới cấp nước cần phù hợp với kế họach phát triển sở hạ...
 • 72
 • 1,557
 • 9

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN THỦY LỰC ML CẤP THOÁT NƯỚC

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN THỦY LỰC ML CẤP THOÁT NƯỚC
... 3.3.4 Tiêu chuẩn thải nước  Tiêu chuẩn thoát nước lượng nước thải trung bình ngày đêm tính đầu người sử dụng hệ thống thoát nước hay tính sản phẩm sản xuất  Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt khu ... tính toán hệ thống thoát nước ta cần biết chế độ thải nước  Thường nước thải không theo thời gian ngày  Phụ thuộc vào Kc quy luật trình bày bảng  Nước tắm: nước tắm công nhân ca trước đổ vào ... suy 10/16/2013 3.3.6 Xác định lưu lượng tính toán 3.3.6 Xác đinh lưu lượng tính toán (tt)  Xác định lưu lượng tính toán mạng lưới: 1/ Xác định lưu lượng nước thải sinh hoạt vùng dân cư: Cách 1:...
 • 5
 • 3,126
 • 53

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 1 CHẤT LƯỢNG HỆ PHÂN PHỐI NƯỚC & THIẾT BỊ doc

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 1 CHẤT LƯỢNG HỆ PHÂN PHỐI NƯỚC & THIẾT BỊ doc
... lượng, hệ thống phân phối & thiết bò 09 /14 /08 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 1: Chất lượng, hệ thống phân phối & thiết bò 29 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 1: Chất lượng, hệ thống phân phối & thiết ... mạng lưới 09 /14 /08 72 PGS Dr Nguy n Th ng 12 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 1: Chất lượng, hệ thống phân phối & thiết bò MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 1: Chất lượng, hệ thống phân phối & thiết ... (cm)‫‏‏‬ MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 1: Chất lượng, hệ thống phân phối & thiết bò Độ đục theo thang Silic (mg/l)‫‏‏‬ 10 00 360 19 0 13 0 10 0 65 30 18 10 11 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 1: Chất lượng, ...
 • 13
 • 209
 • 2

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC ppt

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC ppt
... 82 85 95 ? 10/14 /20 10 74 PGS Dr Nguy n Th ng MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Quản cung - cầu cấp nước Chương 2: Quản cung - cầu cấp nước QUẢN LÝ CẦU TRONG CẤP ... MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Quản cung - cầu cấp nước D Chương 2: Quản cung - cầu cấp nước BÁO BÀI T P (Xem k t qu Qúy năm 6: t =22 : W 22= [33.49+1.347 *22 ]*0.994 ... từ n = 20 .7 năm 10/14 /20 10 22 PGS Dr Nguy n Th ng MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Quản cung - cầu cấp nước Chương 2: Quản cung - cầu cấp nước Chú ý: Trong thực...
 • 17
 • 230
 • 3

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HÓA & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC pdf

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH HÓA & THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC pdf
... H i 36 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước HỆ THỐNG P/T CHO TOÀN MẠNG LƯỚI ... 53 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước 57 5 6 7 61 10/14/2010 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT ... Th ng MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước Chương 3: hình hoá & thiết kế hệ thống cấp nước Theo dõi chất lượng nước: hình mô phỏng: tuổi nước, ...
 • 12
 • 388
 • 1

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC potx

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC potx
... 10/ 14/ 2010đònh cột nước hi Xác 16 PGS Dr Nguy n Th ng MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước Giá trò cột nước ... đổi theo) 10/ 14/ 2010 13 PGS Dr Nguy n Th ng 10/ 14/ 2010 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước Kết luận: ... m 10/ 14/ 2010 O Q0 Q (m3/s) 10/ 14/ 2010 10 PGS Dr Nguy n Th ng MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước •...
 • 7
 • 300
 • 1

Tính toán thiết kế mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt khu dân cư Hiệp Phước 1 - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh

Tính toán thiết kế mạng lưới cấp thoát nước sinh hoạt khu dân cư Hiệp Phước 1 - Xã Hiệp Phước - Huyện Nhà Bè - Thành phố Hồ Chí Minh
... TÀI:TÍNH TỐN THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP THỐT NƯỚC SINH HOẠT KHU DÂN CƯ HIỆP PHƯỚC – XÃ HIỆP PHƯỚC – HUYỆN NHÀ BÈ – TP.HCM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... – TP.HCM Giờ - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 24 TỔNG Lưu lương tiêu thụ (%Qngđ) ... (m) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1- 2 2-3 3-4 1- 4a 4-4 a 4a-4b 4b-4c 4b-4d 4d-4e 4d-4f 4f-4g 4f-4h 4h-4i 3-6 6-6 a 6a-5 5-5 a 4-5 a 265 17 3 219 11 0 57 53 10 3 51 103 52 10 3 52 10 3 16 9 95 10 5 36 13 2 SVTH:...
 • 101
 • 1,332
 • 5

Thiết kế mạng lưới cấp - thoát nước cho khu dân cư 4+5 quốc lộ 14 - TP. Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc

Thiết kế mạng lưới cấp - thoát nước cho khu dân cư 4+5 quốc lộ 14 - TP. Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc
... ỐNG CẤP NƯỚC trang 41 THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ KM4-KM5 QL14 TP MBT Bao gồm hồ sơ vẽ kèm theo: trang 42 THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ KM4-KM5 QL14 TP MBT CHƯƠNG VII: CÁC THIẾT ... h 1: Nhập liệu trang 26 THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ KM4-KM5 QL14 TP MBT : - ) - ) ) ) 2: : ) trang 27 THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ KM4-KM5 QL14 TP MBT 3: panet : thị với ... lượng nước tính tốn 15 III ngày ngừng cấp nước trang THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU DÂN CƯ KM4-KM5 QL14 TP MBT CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHÁI NIỆM V Ề MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC Mạng lưới...
 • 63
 • 990
 • 9

Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước

Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước
... thiết kế Các công trình hệ thống cấp nước gồm : Công trình thu nước, trạm bơm cấp I, trạm xử lý, bể chứa nước sạch, trạm bơm cấp II, đài nước, mạng lưới đường ống cấp nước Có thể dùng sơ đồ mạng ... mạng lưới cụt sơ đồ mạng lưới vòng Yêu cầu chung vạch tuyến : Mạng lưới cấp nước phải đưa nước đến đối tượng dùng nước phạm vi thiết kế Tổng chiều dài đường ống toàn mạng phải nhỏ đảm bảo cấp nước ... 4.2 Vạch tuyến mạng lƣới thoát nƣớc thải 4.2.1 Nguyên tắc vạch tuyến Vạch tuyến mạng lưới thoát nước bẩn khâu quan trọng thiết kế mạng lưới thoát nước Nó ảnh hưởng lớn đến khả thoát nước, hiệu kinh...
 • 46
 • 1,316
 • 0

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
... Ưu c m c a sơ đ này? ► Câu 12: Cơng tác qu n ch ng th t thốt, th t thu: ► QU N LÝ M NG LƯ I C P THỐT NƯ C ðƠ TH Két nước Câu 13: Gi i thích ngun ho t đ ng; u ki n ng d ng nhi m v c a t ng ... Th c tr ng cơng tác qu n Thốt nư c th ► Câu 6: M c tiêu, phương hư ng phát tri n ngành C p nư c th ► QU N LÝ M NG LƯ I C P THỐT NƯ C ðƠ TH Câu 7: Gi i thích ngun ho t đ ng; u ki n ng d ... QU N LÝ M NG LƯ I C P THỐT NƯ C ðƠ TH M TS CÂU H I ƠN T P Câu 1: Khái ni m v qu n H th ng C p nư c th (th ho t đ ng C p nư c; b o trì h th ng C p nư c; Khai thác h th ng C p nư c; Qu n h...
 • 6
 • 76
 • 0

Đề cương môn học cấp thoát nước

Đề cương môn học cấp thoát nước
... lới đờng ống, để thoát nớc sinh hoạt sản xuất, để thoát nớc ma + u nhợc điểm: u điểm: Chỉ phải bơm làm lợng nớc thải sinh hoạt sản xuất nên công trình nhỏ Mạng lới đờng ống thoát nớc thành phố ... mạng lới đờng ống riêng để dẫn loại nớc thải khác Theo cấu tạo hệ thống thoát nớc riêng phân thành loại sau: - Hệ thống thoát nớc riêng hoàn toàn: + Nguyên lí làm việc: Đây hệ thống có hai mạng ... điểm: - DUONGHAC - CNG MễN HC CP THOT NC Tổng cộng chiều dài đờng ống thoát nớc lớn + Phạm vi ứng dụng áp dụng để giải thoát nớc cho thành phố có diện tích lớn - H thng thoỏt nc riờng khụng...
 • 23
 • 74
 • 0

Ống và kênh mương Mạng lưới cấp thoát nước

Ống và kênh mương Mạng lưới cấp thoát nước
... Nội dung Ống kênh mương Các công trình MLTN Mạng lưới thoát nước mưa ỐNG VÀ KÊNH MƯƠNG Yêu cầu ống kênh mương Các loại ông thoát nước Mối nối ống Nền bệ ống Yêu cầu ống kênh mương Bền vững ... Giếng tách nước mưa Vị trí: Đặt tuyến cống tuyến cống thoát nước, lưu vực hệ thống thoát nước chung Vị trí phụ thuộc vào đặc điểm thủy vực khả tự làm sông hồ Nhiệm vụ: Giếng tràn tách nước mưa ... hỗn hợp nước mưa nước thải pha loãng sông hồ nhằm giảm kích thước cống bao, trạm bơm, trạm xử lý đảm bảo cho công trình làm việc ổn định Các loại: cống thoát nước đặt cao mạng lưới thoát nước sông,...
 • 35
 • 184
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án mạng lưới cấp thoát nướcmạng lưới cấp thoát nước đô thịđề cương giám sát cấp thoát nướcđề cương ôn tập cấp thoát nướctính toán mạng lưới cấp thoát nướcsơ đồ mạng lưới cấp thoát nướcbảng tra thủy lực mạng lưới cấp thoát nướcthiet ke mang luoi cap thoat nuoc trong nhamạng lưới cấp thoát nước trong nhàmạng lưới cấp thoát nước trong nhà ở cấp 4quy hoạch mạng lưới cấp thoát nướcbài tập mạng lưới cấp thoát nướcđồ án thiết kế mạng lưới cấp thoát nướctiểu luận thiết kế mạng lưới cấp thoát nước nông thôn ở xã phườngcau hoi trac nghiem mang luoi cap thoat nuocỨng dụng enzyme vào sản xuất nước mắmChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhNâng cao chất lượng đào tạo người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa tại việt namQuản lý thuế thu nhập cá nhân ở cục thuế tỉnh hà namQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiỨng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại viễn thông ninh bìnhTôn giáo, tín ngưỡng của cư dân vùng ven biển bạc liêuKhai thác và sử dụng tư liệu về di tích lệ chi viên trong dạy học lịch sử việt nam lớp 7 ở trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninhPhát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THCS huyện kim bảng, tỉnh hà nam theo chuẩn hiệu trưởngPhát triển thương hiệu hệ thống khách sạn Bamboo Green tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam VitourPhát triển tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Đà NẵnPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản lý chi ngân sách địa phương cho xây dựng kết cấu hạ tầng ở tỉnh Bình ĐịnQuản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnQuản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình ĐịnhQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Kon TuQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Phú Yên
Đăng ký
Đăng nhập