Giao trinh sinh hoc đai cuong phan 3 trac nghiem di truyen sinh học 12 hoàng lộc

Giáo trình cơ khí đại cương phần 3

Giáo trình cơ khí đại cương  phần 3
... (GOST2772(GOST277288) Việ Việt Nam (TCVN1765(TCVN1765-75) CT0 CT31 CT1 CT 33 CT2 CT34 CT3 CT245* CT38 CT4 CT275 CT42 CT5 CT285 CT51 CT6 CT345 CT375 CT61 * Biể Biểu thị độ bền 02= 245MPa â ThS KSHQT V ... Hn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04 .38 68 4542, Fax: 04 .38 68 45 43 33 / 39 5.2 .3 Thấm Cacbon Nitơ Nitơ: thấm xyanua quá trì trình tăng cờng cacbon nitơ nitơ vào lớp bề mặt sản phẩ ... hạn từ 2,8 ữ 3, 5% â ThS KSHQT V ỡnh To i - B mụn Hn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04 .38 68 4542, Fax: 04 .38 68 45 43 12 / 39 B n quy n c a ThS V ỡnh To i 13. 08.2009 3. 2 Phâ Phân...
 • 20
 • 50
 • 0

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương Phần 1

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương Phần 1
... Cấp xác 10 11 12 >3 ữ >6 ữ 10 > 10 18 > 18 ữ 30 > 30 ữ 50 > 50 ữ 80 > 80 ữ 12 0 > 12 0 ữ 18 0 >18 0 ữ 250 10 14 25 40 60 10 0 12 18 30 48 75 12 0 15 22 36 58 90 15 0 11 18 27 43 70 11 0 18 0 13 21 33 52 ... 43 70 11 0 18 0 13 21 33 52 84 13 0 210 11 16 25 39 62 10 0 16 0 250 13 19 30 46 74 12 0 19 0 300 15 22 35 54 87 14 0 220 350 18 25 40 63 10 0 16 0 250 400 20 29 46 72 11 5 18 5 290 460 D (d) - Kích thớc ... (TCVN 2 511 - 78) Cấp độ nhám 10 11 12 13 14 Trị số nhám (àm) Ra Rz 2,5 -1, 25 1, 25-0,63 0,63-0,32 0,32-0 ,16 0 ,16 -0,08 0,08-0,04 0,04-0,02 - 320 - 16 0 16 0 - 80 80 - 40 40 - 20 20 - 10 0 ,1 - 0,05...
 • 94
 • 1,190
 • 7

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương Phần 2

Giáo Trình Cơ Khí Đại Cương Phần 2
... số Z Z1; n1 Tỷ số truyền: i = Z n2 = Z n1 M Z1; Z2 - số bánh n1; n2 - số vòng quay bánh đà nẵng - 20 02 X M X Z1; n1 X X Z2; n2 Z2; n2 101 giáo trình: khí đại cơng Truyền động trục vít-bánh vít: ... nẵng - 20 02 103 giáo trình: khí đại cơng D1, D2 - đờng kính puli tơng ứng với vị trí dây đai Bánh côn ma sát lăn (c): i= D1 n (1 ) = n2 D2 n1 D1 I D1, D2 - đờng kính bánh côn vị trí lăn n2 D2 II ... nẵng - 20 02 100 giáo trình: khí đại cơng Ví dụ: T 620 A: T - tiện; số - kiểu vạn năng; số 20 - chiều cao tâm máy 20 0 mm tơng ứng với đờng kính lớn gia công máy 400 mm, chữ A cải tiến từ máy T 620 Theo...
 • 30
 • 700
 • 11

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 3 pptx

Giáo trình -Trồng trọt đại cương-chương 3 pptx
... 800- 133 0 cây/ 24 50-60 hốc 18 400 130 30 0 /hốc 120 30 0 20 -30 /m 55 240 18-22/m 40 400 30 0 /hốc 13. 3 33 -45 /hốc 33 -45 cây/ gram 45 hốc 25020-22 mảnh 30 0g 33 -50 /hốc 250 23- 44 30 0g 27 /hốc 250 gram /hốc ... undatus Piper nigrum Mangifera spp 3. 0 3. 0 6.0 x 3. 0 8.0 3. 0 8.0 8.0 (0.2 x 1.0) 8.0 4.0 8.0 8.0 6.0 10.0 0.5 3. 0 x 3. 5 2.5 10.0 1112 1112 555 157 1112 157 157 33 .33 4 157 825 157 157 278 100 40.000 ... (mưa) 20 20 25 -30 75 50 50 50 50 50 60 100 75-100 75-100 75 100 50-75 75 75 15-25 50 20 25 75 30 30 30 40-50 40 30 -40 50 /hốc 60 cây/hốc 100-125 750 20 -30 /m 100-125 15-18/m 14-16 800- 133 0 cây/ 24...
 • 51
 • 257
 • 0

Giáo trình bệnh cây đại cương part 3 ppt

Giáo trình bệnh cây đại cương part 3 ppt
... Annong Manco 80WP, 430 SC; Cozeb45 80WP; Dipomate 80WP, 430 SC; Dithane F-448 43EC; Dithane M45 80WP; Cadilac 80WP; Forthane 43SC, 80WP, 33 0FL; Man 80WP; Manozeb 80WP, ManthaneM46 37 SC, 80WP; Manzate-200 ... 25EC, 35 WP; Alfamil 25WP, 35 WP; Binhtaxyl 25WP; Foraxyl 25WP, 35 WP; Mataxyl 25WP, Rampart 35 SD; Ridomil 5G, 240EC; Vilaxyl 35 BTN; TQ-Metaxyl 25WP): Thuốc trừ nấm nội hấp, có tác dụng phòng v trừ bệnh ... 3SL, 5SL; Jinggang Meisu 3SL, 5WP, 5SL, 10WP; Validacin 3DD, 5DD; Vivadamy 3DD, 5DD, Vigangmycin 3SC, 5SC, 5WP; Vida 3SC, 5WP; Vanicide 3SL, 5SL, 5WP, 15WP; Valitigi 3DD, 5DD): Thuốc kháng sinh...
 • 17
 • 266
 • 1

Giáo trình pháp luật đại cương phần 2 TS bùi ngọc tuyền

Giáo trình pháp luật đại cương phần 2  TS bùi ngọc tuyền
... PHẠM PHÁP LUẬT ( Văn quy phạm pháp luật) Trong hệ thống Pháp luật, quy phạm Pháp luật đơn vị nhỏ phận thiếu hệ thống Pháp luật Từ quy phạm Pháp luật hình thành nên khái niệm khác hệ thống Pháp luật ... phạm Pháp luật có tên gọi, nội dung trình tự ban hành quy định cụ thể Pháp luật 2. 2.Hệ thống Văn quy phạm Pháp luật Việt Nam Theo Luật ban hành Văn quy phạm Pháp luật, loại Văn quy phạm Pháp luật ... với kiện pháp lý 80 2. Thành phần quan hệ Pháp luật Các phận hợp thành quan hệ Pháp luật gọi thành phần quan hệ Pháp luật, bao gồm: Chủ thể quan hệ Pháp luật, khách thể quan hệ Pháp luật nội dung...
 • 102
 • 60
 • 0

Giáo trình cơ khí đại cương phần 2

Giáo trình cơ khí đại cương  phần 2
... 5%Sb toC toC toC toC 90%Pb 10%Sb 87%Pb 13%Sb 75%Pb 25 %Sb 325 1 1 24 6 20 0 2 2 3 2 C KH IC NG: C u t o c a Kim lo i & H p kim H Quá Quá trì trình kết tinh phụ thuộ thuộc vào nhiệ nhiệt độ nồng ... toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 45 42, Fax: 04.3868 4543 12 / 28 B n quy n c a ThS V ỡnh To i 13.08 .20 09 1 .2 Các kiể kiểu Ô bản: Ký hiệ hiệu: 1 .2. 2 Lập phơ ng diệ phơng diện tâm: Ký hiệ hiệu: ... toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 45 42, Fax: 04.3868 4543 / 28 B n quy n c a ThS V ỡnh To i 13.08 .20 09 Tải trọ trọng P từ 120 kG th thờng P = 5; 10; 20 ; 30;50;100 và 120 kG HV = 1,8544 P d2 C KH IC NG: C u t o...
 • 14
 • 19
 • 0

Giáo trình cơ khí đại cương phần 4

Giáo trình cơ khí đại cương  phần 4
... HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04. 3868 45 42, Fax: 04. 3868 45 43 25 / 29 HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04. 3868 45 42, Fax: 04. 3868 45 43 26 / 29 C KHÍ IC NG: Các công ngh úc Lò đ ng n ... Tel: 04. 3868 45 42, Fax: 04. 3868 45 43 14 / 29 B n quy n c a ThS V ình To i 5.2.2 13.08.2009 úc áp l c: úc Là n đ y kim lo i l ng vào lòng khuôn d NG: Các công ngh Chi ti t đúc Khuôn Áp l c khí Bu ... C KHÍ - úc đ - Quá trình đúc dài, giá thành cao IC NG: Các công ngh úc c m: © ThS KSHQT V ình To i - B môn Hàn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04. 3868 45 42, Fax: 04. 3868 45 43...
 • 15
 • 42
 • 0

Giáo trình cơ khí đại cương phần 5

Giáo trình cơ khí đại cương  phần 5
... toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 454 2, Fax: 04.3868 454 3 15 / 45 HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 454 2, Fax: 04.3868 454 3 16 / 45 C KHÍ IC NG: Các công ngh gia công áp l c ... toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 454 2, Fax: 04.3868 454 3 25 / 45 HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 454 2, Fax: 04.3868 454 3 26 / 45 C KHÍ IC NG: Các công ngh gia công áp l c ... toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 454 2, Fax: 04.3868 454 3 19 / 45 HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 454 2, Fax: 04.3868 454 3 20 / 45 C KHÍ IC NG: Các công ngh gia công áp l c...
 • 23
 • 23
 • 0

Giáo trình cơ khí đại cương phần 6

Giáo trình cơ khí đại cương  phần 6
... lửa khí: khí: quá trì trình nung chả chảy cắt đứt kim loạ loại nhiệ nhiệt lợng ợng ngọ lửa khí chá cháy â ThS KSHQT V ỡnh To i - B mụn Hn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3 868 ... 4543 / 44 II HN KH, HN H I - GW * Ph m vi GAS welding Các loạ loại khí dùng hàn hơi: O2 khí chá cháy (C2H2, H2, khí than đá, đá, khí tự nhiê nhiên, xăng, ng, benzen, benzen, ) * V t li u Cỏc lo ... Tel: 04.3 868 4542, Fax: 04.3 868 4543 I N C C KHễNG CH Y TRONG KH B O V - TIG Tungsten inert-gas shielded arc welding H C KH IC NG: Cỏc cụng ngh Hn ng hn 11 11 12 13 14 16 15 1- c p i n 13 16 10 9-...
 • 22
 • 48
 • 0

Giáo trình cơ khí đại cương phần 8

Giáo trình cơ khí đại cương  phần 8
... 04. 386 8 4542, Fax: 04. 386 8 4543 © ThS KSHQT V ình To i - B môn Hàn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04. 386 8 4542, Fax: 04. 386 8 4543 50 / 51 25 B n quy n c a ThS V ình To i 13. 08. 2009 ... Tel: 04. 386 8 4542, Fax: 04. 386 8 4543 48 / 51 Gia công c t b ng dây: C KHÍ IC NG: Máy công c Gia công cà: © ThS KSHQT V ình To i - B môn Hàn & CNKL - 24 B n quy n c a ThS V ình To i 13. 08. 2009 Gia ... toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04. 386 8 4542, Fax: 04. 386 8 4543 28 / 51 14 B n quy n c a ThS V ình To i 13. 08. 2009 GC máy bào GC máy x c Gia công rãnh mang cá KHÍ IC NG: Máy công c 4.5 S c t bào,...
 • 26
 • 32
 • 0

Giáo trình pháp luật đại cương Bài 3

Giáo trình pháp luật đại cương Bài 3
... DUNG 3. 1 Nguồn gốc pháp luật 3. 2 Bản chất pháp luật 3. 3 Kiểu pháp luật 3. 4 Hình thức pháp luật V2.4014108218 3. 1 NGUỒN GỐC CỦA PHÁP LUẬT Sự đời pháp luật; V2.4014108218 Đặc điểm pháp luật 3. 1.1 ... PHÁP LUẬT 3. 4.1 Định nghĩa hình thức pháp luật 3. 4 .3 Tiền lệ pháp V2.4014108218 3. 4.2 Tập quán pháp 3. 4.4 Văn quy phạm pháp luật 19 3. 4.1 ĐỊNH NGHĨA HÌNH THỨC PHÁP LUẬT • Hình thức pháp luật cách ... thành pháp luật • Có ba hình thức pháp luật là:  Tập quán pháp;  Tiền lệ pháp;  Văn quy phạm pháp luật • Phân biệt nguồn pháp luật nguồn gốc pháp luật:  Nguồn pháp luật = hình thức pháp luật; ...
 • 23
 • 1,466
 • 0

07 GIÁO TRÌNH cơ KHÍ đại CƯƠNG PHẦN 7

07  GIÁO TRÌNH cơ KHÍ đại CƯƠNG  PHẦN 7
... tợng ợng vật lý quá trì trình cắt gọt: Quá Quá trì trình tạo thành phoi: phoi: tạo phoi phoi xếp phoi dây phoi vụn C KH IC NG: Nguyờn lý c t g t Kim lo i Trong quá trì trình cắt gọt xảy nhiều ... Trong quá trì trình cắt, dao cát chịu tác dụng số thành phầ phần lực cắt nh nh lực ma sát giữ phô phôi dao; dao; lực sinh biến dạng dẻo, biến dạng đàn đàn hồi, Giá Giá trị lực thành phầ phần th thờng ... tợng ợng vật lí học vùng cắt nh nh: quá trì trình hình thành phoi, phoi, lực cắt; tạo thành nhiệ nhiệt cắt; mài mòn dao v.v v.v 1- phô phôi 2- phầ phần tử phoi 3- dao (dụng cụ) cụ) cắ cắt â ThS...
 • 11
 • 133
 • 0

09 GIÁO TRÌNH cơ KHÍ đại CƯƠNG PHẦN 9 SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA

09  GIÁO TRÌNH cơ KHÍ đại CƯƠNG  PHẦN 9 SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG HÓA
... 13.08.2 0 09 C KHÍ IC NG: S n xu t t đ ng hóa ng c a s n ph m dây chuy n © ThS KSHQT V ình To i - B môn Hàn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 / 15 C KHÍ ... 13.08.2 0 09 C KHÍ IC NG: S n xu t t đ ng hóa Máy c p phôi t đ ng ình To i - B môn Hàn & CNKL - HBK HN, toai-dwe@mail.hut.edu.vn, Tel: 04.3868 4542, Fax: 04.3868 4543 11 / 15 H th ng u n s CNC C KHÍ ... 4542, Fax: 04.3868 4543 14 / 15 B n quy n c a ThS V ình To i 13.08.2 0 09 NG: S n xu t t đ ng hóa Tính toán t i u hóa dòng v t li u C KHÍ IC Bài toán v nt i tính toán t i u hoá đ ng c a v t li u © ThS...
 • 8
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình vật lý đại cương tập 3giao trinh vat li dai cuong tap 3giáo trình pháp luật đại cương đại học ngoại thươnggiáo trình pháp luật đại cương đại học cần thơgiáo trình pháp luật đại cương đại học thương mạigiáo trình pháp luật đại cương đại học kinh tếgiáo trình pháp luật đại cương học viện tài chínhgiáo trình pháp luật đại cương đại học luật hà nộigiáo trình vật lý đại cương 3giáo trình vật lý đại cương 3 lương duyên bìnhgiáo trình pháp luật đại cương đại học bách khoagiáo trình vật lý đại cương 2 điện họcgiáo trình pháp luật đại cương đại học bách khoa hà nộigiáo trình thủy lực đại cương đại học xây dựnggiáo trình pháp luật đại cương của đại học luật hà nộiBiện pháp tường chắn bằng cọc nhồi Coninco Cotecconsluận văn tốt nghiệp kế toán tập hợp và tính giá thành sản phẩmKe hoach quan ly MT cao toc TL MTTÀI LIỆU học SINH GIỎI môn địa lýTình trang dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ 3 4 tuổi taiij trường mầm non ngọc linh và trường mầm non hua la thành phố sơn laNghiên cứu các giải pháp nâng cao tính bảo mật cho hệ thống mạng LANĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ MT KHU ĐÔ THỊBÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Chuyên đề : Thực tập ngoài trời ở ven đê Sông Hồng. Tham quan trạm xử lý nước mỏ Tràng Bạch, mỏ Hà Lầm. Tham quan khảo sát thực địa tại làng nghề giấy truyền thống Phong Khê – Bắc Ninh.Độ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (LA tiến sĩ)Thiết kế mô hình máy tẩm sấy tự động cho stator quạt điệnBÁO CÁO ĐTM DƯN ÁN Đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến quặng apatit khu Làng Mô, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào CaiBÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP kinh tế tại Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghiệpGiáo án Tiếng Anh lớp 5 chương trình thí điểm mới nhất của BGD (trọn bộ)chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ không có ống chảy chuyềnKiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt NamTỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN ÁThực hành phân tích môi trườngQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT huyện Nam Sách, tỉnh Hải DươngNghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã minh sơn, huyện bắc mê, tỉnh hà giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứuTăng cường cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập