Giáo án tự chọn nâng cao sinh 12 (chuyên đề 1) sinh học 12 phạm hồng thái

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 12 đầy đủ

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 12 đầy đủ
... cỏch gii PT : + =3 log 2 x log x -Khụng a v cựng c s 2) PP t n ph c, bin i v t n ph + TD 6 /121 t=3x + TD 7 /122 - HS thc hin yờu cu.Kt qu PT cú nghim x= -2 -Nờu iu kin v hng bin i t n ph 10 ụi ta ... logarit hoỏ: Thng dựng cỏc biu thc m hay logarit khụng th bin ụi v cựng c s -TD 8 /122 4) PP s dng tớnh n iu ca hm s: TD 9 /123 -HS ch cn quan sỏt v nờu PP s dng cho tng cõu: a/ cựng c s b/ t n ph c/ ... lụgarit: 12 logaf(x) > logag(x) ?3: Nu a > thỡ: logaf(x) logag(x) ? Tho lun nhúm i din trỡnh by Nhn xột 5phỳt Kt lun chung M trang ca bng ph HTP 2: Thc hnh gii BPT lụgarit: TG GV HS Nờu yờu cu 12phỳt...
 • 35
 • 830
 • 17

Giáo án tự chọn nâng cao 10

Giáo án tự chọn nâng cao 10
... nhiệm vụ giao - Các nhóm thực yêu cầu nv giao - Từng nhóm cử đại diện trình bày kết - GV nhận xét đánh giá sử lỗi (Nếu có) Hình vẽ bảng phụ: uuu r uur u AE & BF uuur uuu r EM & CN uuu r uuu r FD ... BH = DC & BD = HC ta cần chứng minh điều gì? Gợi ý:CM tứ giác BDCH hình bình hành - GV nhận xét đánh giá sử lỗi (Nếu có) 3, Củng cố toàn bài: Hoạt động - Nhắc lại cho HS nắm vững PP chứng minh ... tơ: Cùng phương, hướng, 4, Giao tập nhà: - Yêu cầu HS ôn kỹ nắm vững lý thuyết - Giải tập SBT HH10 (ban KHTN) ...
 • 4
 • 666
 • 5

Giáo án tự chọn nâng cao toán 8 rất hay

Giáo án tự chọn nâng cao toán 8 rất hay
... Trờng THCS Hải Chánh Bớc 3: đồng hệ số x hệ số tự Chủ đề tự chọn nâng cao Toán =3 thay a=3 vào a +b = ta đợc b = hai vế đẳng thức để tìm a b Vậy a = ; b = Bài tập 5: Cho A = so sánh A a a + 2a ... nhân tử làm tập sau: GV thực hiện: Nguyễn Quốc Sinh 13 Trờng THCS Hải Chánh Chủ đề tự chọn nâng cao Toán Chứng minh với số tự nhiên n khác P = (m +1)(m +3)(m +5)(m +7) +15 chia hết cho m +6 Cho ... Nguyễn Quốc Sinh 17 Trờng THCS Hải Chánh Chủ đề tự chọn nâng cao Toán Cho tam giác ABC nhọn, trực tâm điểm H giao điểm đờng trung trực điểm O Gọi P, Q, N theo thứ tự trung điểm đoạn thẳng AB, AH,...
 • 35
 • 1,439
 • 10

Giao An Tu Chon Nang cao Toan L10 (2010 - 2011)

Giao An Tu Chon Nang cao Toan L10 (2010 - 2011)
... 2x – 3y + z = -7 2x – 3y + z = -7 - 4x + 5y + 3z = ⇔ y – 5z = x + 2y – 2z = - 7y + 5z = - 17 ⇔ 2x – 3y + z = -7 y – 5z = -6 y = - Gi¸o ¸n Tù Chän N©ng cao Líp 10 ⇒ x= - 13 10 y= z= - 25 Cï §øc Hoµ ... , - ) , (-8 , ), (- , -3 ) Thư l¹i , ta thÊy chØ cã hai cỈp ( ; ) vµ ( - ; - 3) Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp NhËn xÐt – kÕt ln Gi¸o ¸n Tù Chän N©ng cao Líp 10 24 Cï §øc Hoµ Tỉ : To¸n - Lý ... (0 ;-1 ) vµ (1;0) VËy hƯ ®· cho cã nghiƯm (x;y) lµ : (0;1) vµ (-1 ; 0)  x − x = y (1)  c)  Trõ tõng vÕ hai pt ta cã  y − y = x (2)  x2-y2 – 3x +3y =2y-2x ⇔ (x-y)(x+y-1) = ⇔ x = y hc x+y-1 =...
 • 70
 • 236
 • 1

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 11

Giáo án tự chọn nâng cao lớp 11
... = 1] = ; C12 P[ X = 2] = C82C4 ; C12 P[ X = 5] = C83C4 C12 C84C4 C12 E(X) = 64 64 11 V(X)= ; (X ) = = 11 11 11 P[ X = 8] = b c 14 a ; P[ X = 2] = ; 36 36 P[ X = 3] = ; P[ X = 4] = ; 36 36 P[ ... (cỏch) C (6!)2 a 0, 022 12! C 27.(6.5.4.3)2 b 0,519 12! (i) Cú C11 = C11 = 462 cỏch i (ii) Cú C6 = C5 = 200 cỏch i 10 a -20; b 11 a = 2; b = v a= -2; b = -1 12 a A, B khụng c lp b B, C c lp 13 ... (; 3] v [2; + ); a b ; v ; + ữ 3 f(x) = x3 10x liờn tc trờn [0; 11] v f(0) = -1 < 0, f (11) = 120>0 T ú c (0 ;11) f(C) = f(x) = (m2 + m + 1)x5 + x3 27 liờn tc trờn [0; 3] v f(0) = -27...
 • 37
 • 387
 • 3

giáo án tự chọn nâng cao vật lí 11

giáo án tự chọn nâng cao vật lí 11
... D h Giáo viên: Nguyễn Ngọc Vinh -15- Vật lớp 11 Nâng cao Trường THCS&THPT Dương Văn An - Giáo Án tự chọn Hoạt động giáo viên YC HS giải thích lựa chọn Hoạt động học sinh Giải thích lựa chọn ... ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Nguyễn Ngọc Vinh -11- Vật lớp 11 Nâng cao Trường THCS&THPT Dương Văn An - Giáo Án tự chọn Tiết 6: BÀI TẬP Ngày dạy: 07/10/2014 I Mục ... Bài 2: Cơng suất nguồn: P= EI= 4W Vật lớp 11 Nâng cao Trường THCS&THPT Dương Văn An - Giáo Án tự chọn điện W= 2,7.10J.Dùng acquy thắp sáng bóng đèn Khi đèn sáng bình thường cường độ dòng điện...
 • 20
 • 140
 • 0

giáo án tự chọn nâng cao vật lý 10

giáo án tự chọn nâng cao vật lý 10
... tự trọng lượng vật lên cao giảm vì: A Gia tốc rơi tự tỷ lệ thuận với độ cao B Gia tốc rơi tự tỷ lệ nghịch với độ cao vật C Khối lượng vật giảm D Khối lượng vật tăng Giáo án bám sát nâng cao vật ... Giáo án bám sát nâng cao vật 10 25 Trần Văn Hiếu Trường THPT Quang Trung Giáo án bám sát nâng cao vật 10 26 Trần Văn Hiếu Trường THPT Quang Trung ... vật Bài tập: ( 37 phút) Giáo án bám sát nâng cao vật 10 23 Trần Văn Hiếu Hoạt động giáo viên * Giáo viên đề: Một lò xo có độ cứng k= 100 N/s với chiều dài ban đầu 20cm treo thẳng đứng với vật...
 • 45
 • 297
 • 1

Giáo án tự chọn nâng cao 11 học kì 2

Giáo án tự chọn nâng cao 11 học kì 2
... − n  20 ) lim 2n + − n + Bài tập nhà : Bài : Tìm giới hạn sau: 1) lim n 2n + − n + n + 4n + 3n 4) lim(2n- 2n + n ) 5) lim 1 7) lim( 1 .2 + 2. 3 + + n(n + 1) ) 10)lim n − n + − 2n 2n − 1 2) lim ... + 2 + + + n −1 4) lim + + + 33 + + n −1 + + + + 2n − 6) lim n2 +1 2n 3n − n + 2n + 3n + 7) lim − 2n + 3n + n + 9) lim 2n − 4n + 5) lim 8) lim( n + n − n + ) 10) lim 11) lim ( n + − n -1) 2n ... n2 +1 + + a + a + + a n 17)lim (với |a|,|b| ...
 • 10
 • 79
 • 0

Giáo án tự chọn nâng cao 11

Giáo án tự chọn nâng cao 11
... 12 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 Y 15 60 45 P 126 126 126 126 b Kớ hiu [Y a] l bin c Y nhn giỏ tr ln hn hoc bng a Ta tớnh P[Y 1] Vỡ [Y 1] l bin c i ca bin c [Y = 0] nờn: 111 = 0,881 P[Y 1] = ... giỏ sỏch nu: Trang 13 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 a Cỏc quyn c sp tựy ý? b Cỏc quyn cựng mụn phi cnh nhau? c Cỏc quyn toỏn cnh nhau, cũn cỏc quyn khỏc xp tựy ý? Mt t gm nam, n c xp ngu nhiờn vo ... ; C12 C82C42 ; C12 C83C4 P[ X = 5] = C12 C84C4 P[ X = 8] = C12 b E(X) = c V(X)= 64 64 11 ; (X ) = = 11 11 11 14 a ; P[ X = 2] = ; 36 36 P[ X = 3] = ; P[ X = 4] = ; 36 36 P[ X = 5] = ; P[ X =...
 • 44
 • 75
 • 0

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO 11 CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN NÂNG CAO 11 CẢ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC
... tớnh P[Y 1] Vỡ [Y 1] l bin c i ca bin c [Y = 0] nờn: Trang 12 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 P[Y 1] = P [Y = 0] = - 111 = 0,881 126 126 c Vỡ s bi c ly l Y v Y Y nờn P[Y 2] = P[Y = 2] + P[Y ... lờn giỏ sỏch nu: a Cỏc quyn c sp tựy ý? b Cỏc quyn cựng mụn phi cnh nhau? c Cỏc quyn toỏn cnh nhau, cũn cỏc quyn khỏc xp tựy ý? Trang 13 Giỏo ỏn t chn nõng cao 11 Mt t gm nam, n c xp ngu nhiờn ... ; C12 C82C42 ; C12 C83C4 P[ X = 5] = C12 C84C4 P[ X = 8] = C12 b E(X) = c V(X)= 64 64 11 ; (X ) = = 11 11 11 14 a ; P[ X = 2] = ; 36 36 P[ X = 3] = ; P[ X = 4] = ; 36 36 P[ X = 5] = ; P[ X =...
 • 44
 • 589
 • 10

Giao an tu chon HK 2-Lop 12

Giao an tu chon HK 2-Lop 12
... phơng trình cot x = + tan x Giải phơng trình tan x ( tan x + 2sin x ) + cos x = (DBKA 2003) 9) Giải phơng trình 10) 11) 12) 13) 14) Giải phơng trình cos x = cos x ( tan x 1) = (DBKA 2003) Giải ... 2002) sin x + cos x 1 = cot x (DB 2002) 5sin x 8sin x x 7) Giải phơng trình tan x + cos x cos x = sin x + tan x.tan ữ (DB 2002) 2sin x + cos x + = a (1) 8) Cho phơng trình sin x cos x + a) ... cos x x x sin ữ.tan x cos ữ = (KD 2003) 2 cos x ( cos x 1) = ( + sin x ) (DBKD 2003) cos x + sin x 2sin x cot x = tan x + (DBKD 2003) sin x 5sin x = ( sin x ) tan x (KB 2004) 18) Giải...
 • 19
 • 345
 • 5

Giao an tu chon HK I - Lop 12

Giao an tu chon HK I - Lop 12
... - B i tập 2, 5: Hớng dẫn học sinh nhà gi i 32 Tu n 9+10+11: Các Kh i Tròn Xoay-Mặt Cầu Tu n 9: B i tập khoảng cách A/ MĐYC: B/ Chuẩn bị: I- OĐTC II- Kiểm tra: Vừa giảng vừa kiểm tra III- B i ... học sinh II.B i giảng Tu n 12 A ổn định tổ chức B Kiểm tra cũ Học sinh gi i tập 3, / Tr 105 C B i giảng I Chữa tập học sinh gi i bảng II B i tập lớp B i tập / Tr 105 a) Khảo sát y = x3 - 3x2 ... số, giao i m hai đờng, tiếp tuyến đờng cong áp dụng thành thạo vào việc gi i toán liên quan II.B i giảng A ổn định tổ chức B Kiểm tra cũ C B i giảng B i toán 1: Giao i m hai đờng Giả sử: y =...
 • 42
 • 269
 • 4

Giáo án tự chọn môn Toán lớp 12 Học kỳ I

Giáo án tự chọn môn Toán lớp 12 Học kỳ I
... duy, th i độ: HS chủ động tiếp cận kiến thức, tìm t i l i gi i, biết đánh giá làm bạn II Thiết bị GV: giáo án, bảng, phấn, t i liệu tham khảo HS: kiến thức cũ hàm số; tập ôn tập chơng III Tiến trình ... trờng hợp ii iii? Củng cố hớng dẫn học nhà Giáo án tự chon 12 GV củng cố l i tính chất tập trên, cách tìm i u kiện toán cho vị trí i m cực trị B i tập nhà: nghiên cứu Giá trị lớn giá trị nhỏ ... hàm sô biến đ i logarit T duy, th i độ: chủ động tiếp cận kiến thức, xây dựng học II Thiết bị GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, t i liệu tham khảo HS: kiến thức cũ hàm luỹ thừa, logarit III Tiến trình...
 • 25
 • 559
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn nâng cao toán 11giáo án vật lý nâng cao lớp 12giáo án tự chọn môn toán lớp 12giáo án tự chọn bám sát toán 12giáo án tự chọn môn ngữ văn 12giao an tu chon mon hoa lop 12giao an tu chon tieng anh lop 12giao an tu chon mon tieng anh 12giao an tu chon ngu van 9 theo chu degiáo án tự chon ngư văn 9 theo chủ đềgiáo án tự chọn hóa học 12 nâng caogiáo án tự chọn vật lý 12 nâng caogiáo án tự chọn ngữ văn 12 nâng caogiáo án tự chọn hóa 12 nâng caogiáo án tự chọn toán 12 nâng caoTƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆPTIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾChuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 6 THI TRUONG SO CAP PHAT HANH CHUNG KHOANCHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂUQuy tắc thống nhất về nhờ thu URC 522 tiếng anhDự án kinh doanh dòng son handmade HYOMMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGĐề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.nuôi cá hồi thương phẩm tại lâm đồnggiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của việt nam khi hiệp định tpp được kí kếtNghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênGiáo án Bài 33 axitsunfuric muoi sunfatPhương pháp kiểm tra tạp chất tinh bột, CMC trong tôm bằng test nhanhCông nghệ sản xuất bột cacaoHoạt động tài trợ xuất khẩu của ngân hàng BIDVPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập