Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (34)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (34)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (34)
... R123 = R1 + R2 + R3 = 3R1 = 3 .9 = 27 im 0,5 0,5 Xỏc nh ỳng ỏp ỏn mi hỡnh c im A S S B N I I F N a) hình b) Câu hỏi tự luận GV đề :Nguyễn Thị Minh Hạnh Môn : Vật Câu 1:Cho (R1ntR2)// R3 Ampe ... 1000 (J) b) Ta cú: P = 1000W = 1kW 0,5 0,5 in nng bp tiờu th 90 h l: A = P t = 1 .90 = 90 (kWh) 0,5 Tin in phi tr mt thỏng: T = A.T1 = 90 .700 = 63000 ỏp s: a) 1000J 0,5 b) 63000 Gii 1 0,5 a) T ... M = U AB 90 = = 0 ,9( A) R AB 100 Tacú : I + I = 0 ,9( A)(1) I R2 150 = = = 1,5(2) I R1 100 (1) T (1)v(2) : I = 0,54( A); I = 0,36( A) c/ Cụng sut tiờu th ca in tr R2: P2 = I 22 R2 = 19, 4(W ) (1)...
 • 15
 • 510
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (29)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (29)
... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Phòng GD & ĐT Thái thụy Trường THCS Thụy trình Kiểm tra Học kì I - Năm học 2014-2015 Môn Vật lí (45 phút) Mã đề: Họ tên học sinh: ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Phòng GD & ĐT Thái thụy Trường THCS Thụy trình Kiểm tra Học kì I - Năm học 2014-2015 Môn Vật lí (45 phút) Mã đề: Họ tên học sinh: ... 14 15 16 17 18 19 20 21 Phòng GD & ĐT Thái thụy Trường THCS Thụy trình 22 23 24 25 26 27 28 Kiểm tra Học kì I - Năm học 2014-2015 Môn Vật lí (45 phút) 29 30 Mã đề: Họ tên học sinh: ...
 • 9
 • 493
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (33)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (33)
... lần vật, có ảnh chiều ảnh ngợc chiều với vật Hãy xác định khoảng cách a vị trí tiêu điểm thấu kính Hng dn gii: ảnh chiều với vật ảnh ảo, vật nằm tiêu cự ảnh ngợc chiều với vật ảnh thật, vật nằm ... CS4/17 trớ Vt & Tui tr) Một vật sáng đặt vuông góc với trục tiêu cự thấu kính hội tụ a) Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính thêm 5cm ảnh dịch chuyển xa thêm 10cm, dịch chuyển vật xa thấu kính ... d 1: (Trớch CS4/26 Tp trớ Vt & Tui tr) Hai vật nhỏ A1 B1 A2 B2 giống đặt song song với cách 45cm Đặt thấu kính hội tụ vào khoảng hai vật cho trục vuông góc với vật Khi dịch chuyển thấu kính...
 • 46
 • 504
 • 1

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (36)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (36)
... trở suất - Điện trở suất vật liệu (hay chất liệu) có trị số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m2 - Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt * Chú ý: ... truyền từ vật sang vật khác - Cơ vật tổng động Thế hấp dẫn vật có khối lượng lớn cao Động vật lớn vật có khối lượng lớn chuyển động nhanh Định luật bảo toàn lượng: - Năng lượng không tự nhiên sinh ... chiều cao vật ảnh: Email: thuthai316@gmail.com ÔN TẬP VẬT LÝ - Trong đó: PHẦN LÝ THUYẾT d khoảng cách từ vật đến thấu kính d’ khoảng cách từ ảnh đến thấu kính f tiêu cự thấu kính h chiều cao vật h’...
 • 9
 • 509
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (37)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (37)
... suất vật liệu (hay chất liệu) có trị số điện trở đoạn dây dẫn hình trụ làm vật liệu có chiều dài 1m tiết diện 1m2 - Điện trở suất vật liệu nhỏ vật liệu dẫn điện tốt * Chú ý: - Hai dây dẫn chất liệu, ... Câu 51: Ảnh vật phim máy ảnh A Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật B Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 52: Vật kính máy ... quan sát vật nhỏ kính lúp, người phải điều chỉnh để A ảnh vật ảnh ảo chiều, lớn vật B ảnh vật ảnh thật chiều, lớn vật C ảnh vật ảnh ảo, ngược chiều, lớn vật D ảnh vật ảnh ảo chiều, nhỏ vật Câu...
 • 50
 • 508
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (38)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (38)
... gương Câu 35: Ảnh vật phim máy ảnh là: A Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật D Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật Câu 36: Vật ... vật C ảnh thật, chiều nhỏ vật D ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật Câu 53: Ảnh thật cho thấu kính hội tụ A ngược chiều với vật lớn vật B chiều với vật nhỏ vật C ngược chiều với vật D chiều với vật ... với vật, lớn vật B ảnh thật, chiều, lớn vật C ảnh ảo, ngược chiều với vật, nhỏ vật D ảnh ảo, chiều với vật, nhỏ vật Câu 44: Điểm cực viễn mắt điểm A cách mắt chừng 25cm B vô C xa mắt cho đặt vật...
 • 4
 • 510
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (39)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (39)
... máy ảnh A Ảnh thật, chiều với vật nhỏ vật B Ảnh thật, ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh ảo, chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo, ngược chiều với vật nhỏ vật Câu 52: Vật kính máy ảnh sử dụng A thấu ... quan sát vật nhỏ kính lúp, người phải điều chỉnh để A ảnh vật ảnh ảo chiều, lớn vật B ảnh vật ảnh thật chiều, lớn vật C ảnh vật ảnh ảo, ngược chiều, lớn vật D ảnh vật ảnh ảo chiều, nhỏ vật Câu ... A 2,0 m B 7,2 m C 8,0 m D 9, 0 m Câu 60: Ảnh vật in màng lưới mắt A Ảnh ảo nhỏ vật B Ảnh ảo lớn vật C Ảnh thật nhỏ vật D Ảnh thật lớn vật Câu 61: Khi nhìn rõ vật ảnh vật nằm phân mắt? A Thể thủy...
 • 20
 • 523
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (1)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (1)
... hỏng Câu 3: Dây dẫn nối bàn ủi với phích cắm điện gồm lõi dây đồng bọc lớp nhựa, phần thường có lớp sợi vải đan vào tác dụng lớp sợi vải gì? Câu 4: a) Phát biểu quy tắc nắm tay phải b) Áp dụng: ... Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao Câu 2: Nhận xét sai nội dung câu sau: (không cần ghi lại nội dung câu hỏi), ... Tính khối lượng nước đun (bỏ qua hao phí tỏa nhiệt môi trường xung quanh) Câu 2: Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao a) Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố dây dẫn? b) Một sợi dây tóc bóng...
 • 5
 • 533
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (2)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (2)
... hn: nÂ=1 ị f1 =30cm nÂ=1,46 ị f1 =90 cm Bng bin thiờn: n (f ) Trang 17 / 29 f1 1,47 1,7 + + + 30 90 O 12,85 30 90 1,47 1,7 n f1 ng biu din: L2 L1 Trang 18 / 29 L3 Bi toỏn H thu kớnh V trớ ca cỏc ... f1 f f  30 42 630 210 ị f1 = 17 - 10n V trớ ca mn (ng vi d = 90 cm) c cho bi ( ) Trang 16 / 29 90 210 df dÂ= = 17 - 10n d - f1 90 - 210 17 - 10n dÂ= 630 44 - 30n n gin, ta c 630 dÂ= =78,75 ... cỏch mi gia vt d +a +dÂ2 =95 ị dÂ2 =95 - ( a +d1) v mn l 72 + 23 = 95 cm Ta cú V k = k1.k2 = f1 f - dÂ2 ị =8 f1 - d1 f 10 - dÂ2 =8 - d1 10 dÂ2 =10 d1 - ( ) ( ) ( )  95 - ( a +d1) =10 d1 - So...
 • 29
 • 517
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (1)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (1)
... cn=4200J/kg.độ, nớc đá Cnđ=2100J/kg.độ; khối lợng riêng nớc D =1000kg/m3, nớc đá Dnđ = 90 0kg/m3, đồng Dđồng= 890 0kg/m3 nhiệt nóng chảy nớc đá =335000J/kg Bài Trong cốc mỏng có chứa m=400g nớc nhiệt ... phim Ngời lấy nớc đá tủ lạnh để pha với nớc cất Nớc đá có nhiệt độ 100C có khối lợng riêng D = 92 0kg/m3 a) để có 200g nớc 200C, phảI lấy gam (g) nớc cất gam nớc đá? b) Tủ lạnh cho viên nớc đá ... tỏa vào môI trờng Bài 10 Có bình nhôm khối lợng m0 =260g, nhiệt độ ban đầu t0 =200C đợc bọc kín lớp xốp cách nhiệt Cần cho nớc nhiệt độ t1=500C nớc đá t2= -20C vào bình để có M =1kg nớc t3=100C...
 • 4
 • 520
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (2)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (2)
... cự thấu kính có giá trị A 20 cm B – 20 cm Câu 14: Khoảng cách lớn vật ảnh A 90 cm B 90 ,2 cm C 0,5 s D s C 30 cm D – 30 cm C 90 ,02 cm D 30,6 cm Câu 15: Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách ... dao động điều hòa với chu kì T = s B Biên độ dao động ảnh S’ cm C Khoảng cách vật ảnh 40 cm D Vận tốc tương đối ảnh vật khác không Cho điểm sáng S đặt cách gương phẳng khoảng 20 cm Cho điểm S dao ... O’x’ song song chiều Ox Đồ thị li độ dao động M M’ hình vẽ Tiêu cự thấu kính A f = 20 cm B f = 90 cm C f = 12 cm D f = 18 cm Câu 16 : Điểm sáng S đặt điểm O cách gương phẳng khoảng 20 cm Cho...
 • 3
 • 536
 • 1

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (5)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (5)
... hợp cụ thể: vật dẫn nằm mạch hở; điện trở khác mắc song song với vật dãn có điện trở (điện trở bị nối tắt); vôn kế có điện trở lớn (lý tưởng) 4/ Vai trò ampe kế sơ đồ: * Nếu ampe kế tưởng (Ra ... với vật đo CĐDĐ qua vật Khi ampe kế mắc song song với vật điện trở bị nối tắt (đã nói trên) Khi ampe kế nằm riêng mạch dòng điện qua tính thông qua dòng nút mà ta mắc ampe kế (dưạ theo định ... đo vôn kế có chức điện trở khác Do số vôn kế tính công thức UV=Iv.Rv Bồi dưỡng HSG: Tóm tắt thuyết phần điện 6/ Định nút: Tổng dòng điện vào nút tổng dòng điện khỏi nút ...
 • 3
 • 523
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (6)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (6)
... Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trước dịch chuyển tìm độ cao vật Bài 5: (2,5 điểm) Hãy trình bày phương án xác định nhiệt dung riêng chất lỏng L phản ứng hoá học với chất tiếp xúc Dụng ... Một vật đoạn thẳng sáng AB đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ (điểm A nằm trục chính) cho ảnh thật A1B1 cao 1,2 cm Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm thấu kính 20 cm Dịch chuyển vật ... cao nên phân giác · ¶ =O ¶ = S1OS2 = 120 = 600 Suy O 2 S2H = OS2.sin600 ≈ 0,866.6 = 5, 196 ⇒ S1S2 ≈ 10, 39 (cm) (0,50 đ) (0,50 đ) Câu (5,0 điểm): Cho biết: m1 = 4kg ; m2 = 8kg ; t1 = 200C ; t2...
 • 19
 • 521
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (9)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (9)
... cao tng cng ca hai lp cht lng l 29, 2 cm Tớnh ỏp sut cỏc cht lng tỏc dng lờn ỏy ng Vi trng lng riờng ca thu ngõn l 136000 N/m v trng lng riờng ca nc l 10000 N/m Bi 19: Trong mt xilanh cú dng mt hỡnh ... din tớch tip xỳc vi mt t ca mi chõn gh l cm ỏp sut cỏc chõn gh tỏc dng lờn mt t l bao nhiờu? Bi 9: Ngi ta dựng mt cỏi t c l trờn mt tm tụn mng, mi t cú tit din 4.10 m, ỏp lc bỳa p vo t l 60 N, ... m ngi th ln cú th chu ng c l 473800 N/m, hi ngi th ln ú ch nờn ln n sõu no cú th an ton Bi 29: Mt tu ngm ln di ỏy bin sõu 280 m, hi ỏp sut tỏc dng lờn mt ngoi ca thõn tu l bao nhiờu? Bit...
 • 11
 • 518
 • 0

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lớp 9 (10)

Tài liệu tham khảo bồi dưỡng học sinh môn vật lý lớp 9 (10)
... T¬ng tù ta cã: Q = 3b 4b →y= (6) 20 ( 16a + 9b + 12c ) 49 9b 3c + + ⇒ Tmin = 50 20v 5v 20v 3a 4b = 0,3km = 300m , y = = 0, 4km = 400m , Tmin = 0, 693 9h=41ph38s Thay sè ta cã: x = 2) Một tàu điện ... là: s = 3a = 3.30 = 90 (m) Hai xe gặp tổng quãng đường từ đầu (hay lần gặp trước đó) chu vi tam giác Vậy khoảng thời gian hai lần gặp liên tiếp tính bởi: v1t + v2t = S S 90 = = 18( s) v1 + v2 ... Ngoài v1 > v2 nên với vòng chạy xe (I) hết thời gian: 5 .90 t= = 150(s) Xe (I) tới A vào thời điểm: t'1 = 30s; t'2 = 60s; t'1 = 30s; t'3 = 90 s; t'4 = 120s; t'5 = 150s Ta suy ra: - Không kể lần gặp...
 • 8
 • 519
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2014 CD 18 báo cáo về thực trạng năng lực công nghệ và đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp hưng yên qua kết quả khảo sátNghiên cứu đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2015 2020 xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (LV thạc sĩ)2013 CD 6 ngành nghề, cơ cấu ngành nghề và sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, ảnh hưởng của nó đến sự phát triển KT XH địa phươngNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Phú Thọ đến năm 2020 (LV thạc sĩ)Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi lớp 124 7 hurricanes and tornados (earth science)Below listbộ sưu tập chữ thường,chữ hoa,nghệ thuậtPhát triển năng lực hợp tác cho học sinh khá giỏi lớp 9 thông qua dạy học theo nhóm chủ đề Bất đẳng thức (LV thạc sĩ)500 tính từ thường gặp nhất được sắp xếp theo độ phổ biến thường gặp trong tiếng anhApplied Stat using SPSS STATISTICA MATLAB RCông nghệ sản xuất cá khô tẩm gia vịDevelopment of a Standard Protocol for the Processing of High Quality Sweetpotato Starch for Noodle MakingVật lý thực phẩmBÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNHTài liệu tiếng anh ôn thi đầu ra Cao học trường Mỏ Địa chấtNghiên cứu là khảo sát phương pháp thu hồi puree quả bần và nghiên cứu sản xuất sản phẩm thực phẩm đi từ puree thu nhậnBÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016Giới thiệu về công ty vinamilkNghiên cứu ứng dụng phần mềm thiết kế 3D mã nguồn mở Freecad trong quá trình thiết kế một số chi tiết đầu máy, toa xe
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập