§9 các phương pháp chọn lọc

§9. Các phương pháp chọn lọc

§9. Các phương pháp chọn lọc
... phấn: Chọn lọc lần - Cây giao phối: Chọn lọc nhiều lần - Vật nuôi: Chọn lọc hàng loạt nhiều lần Trang 54 Đ9 Các phơng pháp chọn lọc - Biên soạn: Lê Thị Kim Khánh - Vì giao phấn cần chọn lọc nhiều ... lợng trứng Chọn lọc cá thể thực chất chọn lọc theo kiểu gen cá thể Khi mục tiêu chọn lọc loại tính trạng có hệ số DT thấp phải áp dụng chọn lọc cá thể II .Chọn lọc cá thể - Để chọn lọc hàng loạt, ... tiến hành chọn lọc nh nào? Cách tiến hành - Chọn lọc cá thể tốt - Con cháu cá thể đợc Trang 55 Đ9 Các phơng pháp chọn lọc - Biên soạn: Lê Thị Kim Khánh nhân thành dòng - So sánh dòng chọn dòng...
 • 5
 • 507
 • 5

Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC pot

Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC pot
... đề: - Người ta chọn phương pháp chọn lọc phù hợp với mục tiêu hình thức sinh sản đối tượng - Người ta áp dụng phương pháp chọn lọc : chọn lọc hàng loạt chọn lọc cá thể Chuyển tiếp: II Chọn lọc ... trò chọn lọc chọn giống Gv gợi ý hs : Cần phải nghiên cứu kĩ ý: KL: Vai trò chọn lọc chọn giống - Chọn lọc để có giống phù hợp nhu cầu để phục hồi lại giống thoái hoá, đánh giá người chọn lọc ... đầu , sử dụng phương pháp hình thức giống đối chứng không cần chọn lọc nàođể khôi phục lại đặc điểm chọn lọc lần Còn chọn lọc lần tiến hành tốt ban đầu giống Các tiến chọn lọc lần 1, ruộng giống...
 • 5
 • 235
 • 1

Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC ppt

Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC ppt
... tế người ta sinh sản đối tượng áp dụng phương phương pháp pháp chọn lọc chọn lọc bản: - Chọn lọc hàng loạt Họat động 2: Tìm hiểu - Chọn lọc cá thể phương pháp chọn lọc II Chọn lọc hàng hàng ... theo SGK Củng cố - đánh giá 1 So sánh hai phương pháp chọn lọc *Khác nhau: Chọn lọc hàng loạt Chọn lọc cá thể Ưu: - Đơn giản - dễ làm - Hiệu cao - Ít tốn kém, áp dụng rộng rãi - Kết hợp đánh giá ... hiểu I Vai trò chọn vai trò chọn lọc lọc chọn giống: trong chọn giống - GV yêu cầu HS nghiên - Đọc cứu mục I SGK SGK - Suy nghĩ ? Chọn lọc có vai trò - Trả lời câu hỏi để phục hồi lại chọn giống...
 • 9
 • 267
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC ppsx

Tài liệu Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC ppsx
... dị - GV y/c hs so sánh phương pháp chọn lọc hàng loạt lần với phương pháp chọn hàng loạt 2lần - GV mở rộng: Chọn lọc cá thể thích hợp với tự thụ phấn, nhân giống vô tính + Với giao phấn phải chọn ... pháp chọn lọc hàng loạt chọn lọc cá thể V Dặn dò: (1’) - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc trước bài: Thành tựu chọn giống Việt Nam - Kẻ phiếu học tập: Nội dung Thành tựu Chọn gống vật nuôi Chọn ... biết vai trò chọn lọc chọn giống - HS: + Nhu cầu người + Tránh thoái hóa - Chọn lọc giống phù hợp với nhu cầu nhiều mặt thay đổi người - GV y/c đại diện trình bày tiêu ding HĐ 2: (20’) - Tạo giống...
 • 5
 • 331
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC pdf

Giáo án Sinh học 9 - CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC pdf
... phương pháp chọn lọc phù hợp với mục tiêu hình thức sinh sản đối tượng - Người ta áp dụng phương pháp chọn lọc : chọn lọc hàng KL: Vai trò chọn lọc chọn giống để phục hồi lại giống thoái hoá, đánh ... Tiết 36 Các phương pháp chọn lọc Gv yêu cầu hs nghiên mục I SGK I Vai trò chọn lọc chọn Gv gợi ý hs : Cần phải nghiên cứu giống kĩ ý: - Chọn lọc để có giống phù hợp nhu cầu người - Chọn lọc để ... dụng phương pháp không cần chọn lọc lần Còn chọn lọc lần hình thức chọn lọc nàođể khôi phục lại tiến hành chọn lọc lần 1, đặc điểm tốt ban đầu giống ruộng giống năm thứ II, gieo giống chọn Các...
 • 5
 • 313
 • 0

Sinh học 9 - Tiết 39: Các phương pháp chọn lọc pot

Sinh học 9 - Tiết 39: Các phương pháp chọn lọc pot
... + Nhu cầu người tránh thoái lọc chọn giống? hoá tạo giống * Hoạt động 2: Phương pháp chọn lọc chọn giống GV đưa câu hỏi 1- Chọn lọc hàng loạt H?: Thế chọn lọc hàng - Trong quần thể vật nuôi hay ... kiểu trình bày ta chọn H?: Tiến hành nào? nhóm cá thể phù hợp với mục tiêu chọn H?: Cho biết ưu, nhược điểm lọc để làm giống phương pháp này? - Tiến hành: gieo giống khởi đầu chọn - GV cho HS trình ... Nhược điểm: Không kiểm tra kiểu - GV nêu câu hỏi gen, không củng cố biến dị H?: Thế chọn lọc cá thể? 2- Chọn lọc cá thể H?: Tiến hành nào? - HS nghiên cứu SGK hình 3 6-2 trang H?: Cho biết ưu, nhược...
 • 3
 • 535
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC pps

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC pps
... dụng phương pháp chọn lọc : chọn lọc hàng loạt chọn lọc cá thể Chuyển tiếp: II Chọn lọc hàng loạt Gv yêu cầu Hs trả lời câu hỏi Kết luận: sau: * Giống nhau, chọn ưu tú ; trộn lẫn ? Chọn lọc hàng ... Mở bài: Bảng Tiết 36 Các phương pháp chọn lọc Gv yêu cầu hs nghiên mục I SGK I Vai trò chọn lọc chọn Gv gợi ý hs : Cần phải nghiên cứu giống kĩ : - Chọn lọc để có giống phù hợp KL: Vai trò chọn ... cần chọn lọc dụng phương pháp hình thức lần Còn chọn lọc lần tiến hành chọn lọc nàođể khôi phục lại đặc chọn lọc lần 1, ruộng giống điểm tốt ban đầu giống năm thứ II, gieo giống chọn chọn lọc Các...
 • 6
 • 341
 • 1

Sinh học lớp 9 - Bài 36: Các phương pháp chọn lọc docx

Sinh học lớp 9 - Bài 36: Các phương pháp chọn lọc docx
... phương pháp thích hợp GV Các pháp phương gây đột biến, lai hữu tính pháp tạo nguồn chọn lọc hàng biến dị cho chọn loạt, chọn lọc lọc  cần thể kiểm tra đánh giá, giới thiệu - phương chọn lọc - ... câuhỏi: + Tránh thoái Kết luận: - Vai trò hoá - Đánh giá, chọn chọn lọc + Phương lọc nhiều lần chọn giống? pháp đột biến, có giống tốt đáp phương pháp ứng yêu cầu sản - GV giúp HS lai tạo xuất tiêu ... lọc - phương pháp: chọn lọc hàng loạt, chọn lọc cá thể Hoạt động 2: Chọn lọc hàng hoạt (1 4-1 6’) Hoạt động Hoạt động của GV HS - GV yêu cầu HS đọc thông Nội dung HS nghiên 2: Chọn lọc tin cứu...
 • 12
 • 2,506
 • 3

bài giảng sinh học 9 bài 36 các phương pháp chọn lọc

bài giảng sinh học 9 bài 36 các phương pháp chọn lọc
... giống Bài 36 Các phương pháp chọn lọc I: Vai trò chọn lọc chọn giống: - Phục hồi giống có biểu thoái hoá - Tạo giống cải tiến giống cũ - Đáp ứng nhu cầu thay đổi người II: Các phương pháp chọn lọc: ... Bài 36 Các phương pháp chọn lọc I:Vai trò chọn lọc chọn giống: - Phục hồi giống có biểu thoái hoá Bài tập trắc nghiệm:( khoanh tròn đáp án đúng) Câu 1: Trong chọn giống thực vật phương pháp chọn ... loạt: Năm thứ So sánh Giống Giống chọn khởi đầu hỗn hợp Giống đối chứng Hình 36. 1 Sơ đồ phương pháp chọn lọc hàng loạt lần Các phương pháp chọn lọc I.Vai trò chọn lọc chọn giống: - Phục hồi giống...
 • 17
 • 1,057
 • 0

Sinh học 12- Các phương pháp chọn lọc

Sinh học 12- Các phương pháp chọn lọc
... truyền thấp Sinh học Lớp 12 – Bài 9: Các phương pháp chọn lọc Giáo viên: Nguyễn Thị Liễu II Các phương pháp chọn lọc Chọn lọc hỗn hợp (chọn lọc hàng loạt) Chọn lọc cá thể (chọn lọc cây) – Ưu ... Giống chọn 6: Giống khởi đầu Giống đối chứng Sơ đồ phương pháp chọn lọc cá thể lần Sinh học Lớp 12 – Bài 9: Các phương pháp chọn lọc Giáo viên: Nguyễn Thị Liễu II Các phương pháp chọn lọc Chọn lọc ... gen.) Sinh học Lớp 12 – Bài 9: Các phương pháp chọn lọc Giáo viên: Nguyễn Thị Liễu Các phương pháp chọn lọc a Phương pháp chọn lọc hàng loạt Ruộng chọn giống trồng vật liệu khởi đầu Năm thứ Chọn...
 • 17
 • 2,998
 • 8

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap chon loc (có ĐÁ)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap chon loc (có ĐÁ)
... cá thể thể ở: A) Đều kiểu hình để đánh giá kết chọn lọc B) phải chọn lọc nhiêù lần lần cho kết tuỳ theo loại đối tượng C) Đều áp dụng cho tính trạng có hệ số di truyền thấp D) Đều cho kết nhanh ... hiệu để trì chất lượng suất giống đưa vào sản xuất đại trà qua nhiều vụ C) Chọn lọc hàng loạt phương pháp dùng để cung cấp giống cho sản xuất D) Tất Đáp án -D Câu 14 chọn lọc hàng loạt có nhược ... trạng có hệ số di truyền thấp C) áp dụng đối vơí tính trạng có hệ số di truyền cao D) A, C Đáp án -D Câu 12 Nội dung nói phương pháp chọn lọc hàng loạt không đúng: A) Có hiệu hệ số di truyền thấp...
 • 5
 • 514
 • 4

Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (HG cấp TP)

Bài 36. Các phương pháp chọn lọc (HG cấp TP)
... TM-09 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I Vai trò chọn lọc chọn giống II Chọn lọc hàng loạt III Chọn lọc cá thể Chọn lọc cá thể gì? Khái niệm: Chọn lọc cá thể chọn lấy số cá thể tốt, nhân lên cách ... cũ + Có phương pháp: chọn lọc hàng loạt, chọn lọc cá thể TM-09 Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I Vai trò chọn lọc chọn giống II Chọn lọc hàng loạt Đọc thông tin mục II SGK, quan sát H 36.1 trả ... giống chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu giống đối chứng Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I Vai trò chọn lọc chọn giống II Chọn lọc hàng loạt 2, Chọn lọc hàng loạt lần lần giống khác nào? 1, Chọn...
 • 19
 • 686
 • 4

cac phuong phap chon loc

cac phuong phap chon loc
... chúng thể hiện tượng ưu lai Do chúng không sinh sản dinh dưỡng Do chúng có tượng thoái hoá giống A Chon lọc hàng loạt có ưu điểm: Đơn giản, tốn nên áp dụng rộng rãi Đạt hiệu tính trạng có hệ số di...
 • 6
 • 601
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập