Tài liệu về : “Bài 23 Trào lưu cải cách Duy tân nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 23. Trào lưu cải cách Duy tân nửa cuối thế kỉ XIX

Bài 23. Trào lưu cải cách Duy tân nửa cuối thế kỉ XIX
... , cải tổ giáo dục Thứ 5 ngày 27 tháng 3 năm 2008. Tiết 45 : Bài 28 : Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX Bài tập củng cố : H : Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối ... sau : - Vì sao đầu thế kỷ XIX ở Việt Nam lại xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ? - Nội dung và mục đích của những đề nghị cải cách ? - Vì sao những đề nghị cải cách duy tân lại không được chấp ... (từ trái sang phải và ngư ợc lại) tên của những nhân vật liên quan đến trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt nam cuối thế kỉ XIX e G o a b a d a u c u C a y N a g h k l a c t u u H m y t e U a b...
 • 10
 • 1,410
 • 4

Trào lưu cải cách Duy Tân nửa cuối thế kỷ XIX - Nhung béo - Yên Phong - Bắc Ninh

Trào lưu cải cách Duy Tân nửa cuối thế kỷ XIX - Nhung béo - Yên Phong - Bắc Ninh
... Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX I/ Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX II/ Những đề nghị cải cách ở Việt nam vào nửa cuối thế kỉ XIX: III/Kết cục của các đề nghị cải cách: - Tất cả các đề nghị cải cách ... thể các em học sinh lớp 8D1 Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX I/ Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX *Những năm 60 của thế kỉ XIX tình hình kinh tế - chính ... XIX I/ Tình hình Việt nam nửa cuối thế kỉ XIX II/ Những đề nghị cải cách ở Việt nam vào nửa cuối thế kỉ XIX: Thời gian Tên người đề nghị cải cách Nội dung đề nghị cải cách 1868 Trần Đình Túc và...
 • 8
 • 2,031
 • 6

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XVIII

Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XVIII
... TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX III. KẾT CỤC CỦA CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI ... CÁC ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Bài 28 Giáo viên thực hiện: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG LỊCH SỬ 8 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX Bài 28 - Kinh ... dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX III. KẾT CỤCCỦA NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Bài 28 Những đề nghị cải cách đều nhằm đáp ứng phần...
 • 17
 • 5,324
 • 6

Bài 35: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt nam cuối thế kỉ 19

Bài 35: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt nam cuối thế kỉ 19
... Bài 35- Trào lưu cải cách, duy tân ở Việt Bài 35- Trào lưu cải cách, duy tân ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX 1- T×nh h×nh ViÖt ... đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ và cải cách Minh Trị? Nguyễn Trường Tộ ( 1828-1871) 3- Kết cục của những đề nghị cải cách, duy tân thế kỷ XIX Hỏi: Các sĩ phu đề nghị cải cách, duy tân đất ... ra đời của phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX Hỏi: Vì sao các đề nghị cải cách này lại không được thực hiện? Trắc nghiệm Củng cố: 1, Những đề nghị cải cách cuối thế kỷ XIX có ưu điểm...
 • 18
 • 3,548
 • 4

Tiết 45: Trào lưu cải cách duy tân

Tiết 45: Trào lưu cải cách duy tân
... , cải tổ giáo dục Thứ 5 ngày 27 tháng 3 năm 2008. Tiết 45 : Bài 28 : Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX Bài tập củng cố : H : Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối ... sau : - Vì sao đầu thế kỷ XIX ở Việt Nam lại xuất hiện trào lưu cải cách duy tân ? - Nội dung và mục đích của những đề nghị cải cách ? - Vì sao những đề nghị cải cách duy tân lại không được chấp ... (từ trái sang phải và ngư ợc lại) tên của những nhân vật liên quan đến trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt nam cuối thế kỉ XIX e G o a b a d a u c u C a y N a g h k l a c t u u H m y t e U a b...
 • 10
 • 680
 • 0

Trào lưu cải cách duy tân cuối TK XIX

Trào lưu cải cách duy tân cuối TK XIX
... 2008 Tiết 45 :BàI 28 : Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. I : Tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX. II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX. - Các quan ... 2008 Tiết 45 :BàI 28 : Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. I : Tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX. II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX. III :kết ... nước. Thứ 5 ngày 27 tháng 3 năm 2008 Tiết 45 :BàI 28 : Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. I : Tình hình Việt Nam cuối thế kỷ XIX. - Thực dân Pháp ráo riết mở rộng xâm lược...
 • 21
 • 2,203
 • 5

Tiết 45. Trào lưu cải cách duy tân ở VN nửa cuối TK 19

Tiết 45. Trào lưu cải cách duy tân ở VN nửa cuối TK 19
... phong trào cải cách nửa cuối thế kỷ XIX. Nêu những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ?2. Nội dung cải cách: II - Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX 1.Mục ... các cuộc cải cách duy tân này?1. Kết cục:Vì sao những cải cách duy tân cuối thế kỷ XIX lại không được nhà Nguyễn chấp nhận ?Không thực hiện được. Các đề nghị cải cách cuối thế kỷ XIX có ý ... Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX 2. Nội dung cải cách: II - Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX 1.Bối cảnh:III - Kết cục của các đề nghị cải cách 1. Kết cục:2....
 • 16
 • 1,435
 • 4

trào lưu cải cách duy tân ở VN nửa cuối thế kỉ 19

trào lưu cải cách duy tân ở VN nửa cuối thế kỉ 19
... GIỜ MÔN LỊCH SỬTiết 43 - Bài 28Tiết 43 - Bài 28TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂNTRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX Giáo viên thực hiện: Nguyễn ... Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX a. Hoàn cảnha. Hoàn cảnhCác sĩ phu duy tân đề xướng cải cách ... BÀI CŨ Bài 28 TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX I. Tình hình việt nam nửa cuối thế kỉ XIX Hãy nêu những nét chính về tìnhhình chính trị ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ...
 • 14
 • 5,652
 • 5

Tiết 43: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Tiết 43: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
... Nam nửa cuối thế kỉ XIX Những nội dung chính của bài học:II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX III. Kết cục của các đề nghị cải cách I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế ... phòng, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dụcI. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX 1. Các nhà cải cách tiêu biểu: Đinh Văn Điền, ... I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX III. KÕt côc cña c¸c ®Ò nghÞ c¶i c¸ch1. Kết cục Những cải cách đều không thực hiện...
 • 18
 • 1,062
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP