Ôn TN12 chuyên đề gen, ARN và quá trình phiên mã sinh học 12 lê kim tường

Ôn TN12-Chuyên đề-Gen, ARN quá trình phiên

Ôn TN12-Chuyên đề-Gen, ARN và quá trình phiên mã
... sang ARN mạch đơn (sgk Sinh 12 nâng cao) Quá trình có nhiều tên gọi: phiên mã, tổng hợp ARN, Định nghĩa nghĩa tất đoạn ADN phiên trở thành ARN Chỉ có gen (định nghĩa phía trên) phiên Quá ... Diễn biến a Mở đầu: - ARN pol nhận biết điểm khởi đầu phiên Việc ARN pol nhận biết điểm khởi đầu phiên gen quan trọng phiên gen ARN pol bám vào ADN, gần chắn phiên ARN pol rà soát dọc ... hơn, có nhiều loại ARN pol tổng hợp loại mARN, tARN, rARN Lưu ý: Khi nói trình phiên xảy theo chiều 5'-3' mạch mới, hay mạch khuôn 3'-5' nghĩa mạch 3'-5' ADN mạch khuôn Phân tử ARN pol hoạt động...
 • 5
 • 331
 • 10

Chuyên đề 2: Gen, ARN quá trình phiên pptx

Chuyên đề 2: Gen, ARN và quá trình phiên mã pptx
... sang ARN mạch đơn (sgk Sinh 12 nâng cao) Quá trình có nhiều tên gọi: phiên mã, tổng hợp ARN, Định nghĩa nghĩa tất đoạn ADN phiên trở thành ARN Chỉ có gen (định nghĩa phía trên) phiên Quá ... Diễn biến a Mở đầu: - ARN pol nhận biết điểm khởi đầu phiên Việc ARN pol nhận biết điểm khởi đầu phiên gen quan trọng phiên gen ARN pol bám vào ADN, gần chắn phiên ARN pol rà soát dọc ... tin hóa cho a.a - tARN: ARN vận chuyển: mang a.a tham gia trình dịch - rARN: ARN riboxom: tham gia cấu trúc ribxom Ngoài có ARN mạch đơn, kép vật chất di truyền virus, nhiều phân tử ARN...
 • 8
 • 255
 • 4

Tài liệu Gen, ARN quá trình phiên doc

Tài liệu Gen, ARN và quá trình phiên mã doc
... sang ARN mạch đơn (sgk Sinh 12 nâng cao) Quá trình có nhiều tên gọi: phiên mã, tổng hợp ARN, Định nghĩa nghĩa tất đoạn ADN phiên trở thành ARN Chỉ có gen (định nghĩa phía trên) phiên Quá ... trọng phiên gen ARN pol bám vào ADN, gần chắn phiên ARN pol rà soát dọc sợi ADN, gen có gen phiên nhiều, gen phiên Căn khác gọi lực gen ARN pol Ái lực cao, gen có nhiều ARN pol chạy qua, ... động kiểm soát trình phiên - Vùng hóa: Mang thông tin hóa a.a - Vùng kết thúc: Mang tín hiệu kết thúc phiên Vùng điều hòa Trong vùng hóa có đoạn thực mang thông tin hóa a.a (gọi...
 • 13
 • 214
 • 2

Di truyền phân tử ( phần 14 ) Gen, ARN quá trình phiên pdf

Di truyền phân tử ( phần 14 ) Gen, ARN và quá trình phiên mã pdf
... trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang ARN mạch đơn (sgk Sinh 12 nâng cao) Quá trình có nhiều tên gọi: phiên mã, tổng hợp ARN, Định nghĩa nghĩa tất đoạn ADN phiên trở ... điểm khởi đầu phiên gen quan trọng phiên gen ARN pol bám vào ADN, gần chắn phiên ARN pol rà soát dọc sợi ADN, gen có gen phiên nhiều, gen phiên Căn khác gọi lực gen ARN pol Ái lực ... mARN) trình dịch (tổng hợp protein) gần xảy đồng thời Còn sinh vật nhân thực, gen gen phân mảnh (có xen kẽ exon intron), nên phân tử ARN tạo có đoạn tương ứng intron, exon Phân tử gọi tiền mARN...
 • 5
 • 202
 • 0

BÀI TẬP CẤU TRÚC ARN QÚA TRINH PHIÊN pptx

BÀI TẬP CẤU TRÚC ARN VÀ QÚA TRINH PHIÊN MÃ pptx
... phân tử ARN đó? Bài 13 : Một phân tử ARN có chiều dài 0,306 micromet, ARN có G =2/3X A = 405 Gen tổng hợp ARN có tổng % hai loại Nu 40% a.Tính % số lượng loại Nu gen? b.Tính số riboNu loại ARN? ... nói phiên lần số lượng loại riboNu môi trường cung cấp bao nhiêu? Bài 18 : Bốn loại riboNu A, U, G, X phân tử ARN phân chia theo tỷ lệ 2: : : 6, số liên kết hoá trị ARN 2999 a.Tìm chiều dài ARN? ... số lượng loại riboNu ARN? c.Tính tỷ lệ % số lượng loại Nu mạch đơn gen? Bài 16 : Một gen có chiều dài 0,4284 micromet Trong gen có T/X= 1,25.Khi gen phiên tạo phân tử ARN người ta thấy trình...
 • 2
 • 1,401
 • 32

Sinh trưởng thực vật khái niệm, cơ sở sinh học phân tử nguồn gen, cơ chế quá trình thông tin sinh học

Sinh trưởng thực vật khái niệm, cơ sở sinh học phân tử và nguồn gen, cơ chế và quá trình thông tin sinh học
... tạo phân tử mARN khác từ tiền mARN (hình 1.6) Phạm Thị Lan Page 14 Sinh trưởng thực vật: khái niệm, sở sinh học phân tử nguồn gen, chế trình thông tin sinh học (Nguồn: Sinh học phát triển thực ... tin sinh học (Nguồn: Sinh học phát triển thực vật - Nguyễn Như Khanh) Phạm Thị Lan Page Sinh trưởng thực vật: khái niệm, sở sinh học phân tử nguồn gen, chế trình thông tin sinh học Làm operon ... khảo…………………………………………………….38 Phạm Thị Lan Page Sinh trưởng thực vật: khái niệm, sở sinh học phân tử nguồn gen, chế trình thông tin sinh học I- Khái niệm thể thực vật phát triển nhờ hai kiểu biến đổi...
 • 40
 • 82
 • 0

RNA quá trình phiên

RNA và quá trình phiên mã
... sites on RNA • • • • • • Comparative RNA web site http://www .rna. icmb.utexas.edu/ RNA world http://www.imb-jena.de /RNA. html RNA page by Michael Suker http://www.bioinfo.rpi.edu/~zukerm /rna/ RNA structure ... tRNA processing snRNA - small nuclear snoRNA - small nucleolar mRNA processing, poly A addition rRNA processing/maturation/methylation regulatory RNAs (siRNA, ... Basis for secondary structure prediction uRNA K1 stRNA1 K2 stRNA2 K1 [ stRNA1] = = exp { ( ∆G2 − ∆G1 ) / RT } K [ stRNA2] K1 = [ sRNA1] = exp{ − ∆G / RT } [ uRNA] ...
 • 52
 • 526
 • 0

Đề tài số 1 quá trình phiên ở prokaryote

Đề tài số 1 quá trình phiên mã ở prokaryote
... điểm trình phiên Prokaryote - Một mRNA chứa thông tin nhiều gen cấu trúc (polycistron) - Quá trình dịch xảy đồng thời với trình phiên 5/27 /14 IV Cơ chế trình phiên Prokaryote Quá trình ... Đồng Công Thành 5/27 /14 Nội dung I Những đặc trưng mặt hóa học tổng hợp RNA II Nguyên tắc chung tổng hợp RNA III Đặc điểm trình phiên Prokaryote IV Cơ chế trình phiên 5/27 /14 I Những đặc trưng ... triển trình sinh tổng hợp 5/27 /14 13 Kéo dài - Sợi RNA tách dần khỏi mạch khuôn DNA trừ đoạn khoảng 12 nucleotyde - Phần DNA tháo xoắn RNA-polymerase xoắn trở lại sau 5/27 /14 14 5/27 /14 15 Kết...
 • 26
 • 708
 • 1

QUÁ TRÌNH PHIÊN (ĐẠI HỌC)

QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ (ĐẠI HỌC)
... phân tử RNA nhỏ khác Cấu trúc phức tạp, có trọng lượng phân tử lớn Quá trình phiên Eucaryote ` Phiên Ở Eukaryote Qúa trình Nhân Đôi Đơn vi tái bản, chạc ba chép Mỗi đoạn DNA tái đơn vị ... chuỗi polypeptide: 2α, β, β’ ,1 ω  Ngoài ra, enzyme lõi có nhân tố phiên p nus A Phiên TH mRNA Procaryote GĐ Khởi động Phiên TH mRNA Procaryote Protein Nus A GĐ Kéo Dài Tại RNA sinh tổng ... Đặc điểm chung QT Phiên • Sản phẩm phiên sợi polyribonucleotide mạch đơn • Để thực hiện phiên mã, phân tử DNA phải dãn xoắn cục Đối với gen, hai sợi...
 • 31
 • 165
 • 0

quá trình nguyên phân sinh hoc 12 tiết 20

quá trình nguyên phân  sinh hoc 12 tiết 20
... • Pha G2: • tổng hợp tất lại cần cho trình phân bào II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 1) Phân chia nhân: Kỳ đầu Kỳ Kỳ sau Quan sát hình cho biết Quá trình nguyên phân gồm thời kỳ? Kỳ cuối PHIẾU HỌC TẬP ... giống ? TIẾT 20: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH A CHU KỲ TẾ BÀO: Chu kỳ tế bào gì? Gồm giai đoạn ? Chu kỳ tế bào khoảng thời gian lần phân bào Gồm giai đoạn: Kỳ trung gian Quá trình nguyên phân Quan ... mặt phẳng xích đạo - Thoi phân bào đính vào phía NST tâm động Kết trình nguyên phân gì? 2/ Phân chia tế bào chất: Phân chia tế bào chất tiến hành sau phân chia nhân Vậy, trình có Từ TB mẹ tạo thành...
 • 32
 • 30
 • 0

Ôn TN12-Chuyên đề - Protein Giải protein

Ôn TN12-Chuyên đề - Protein Giải mã protein
... định a.a; ta gọi di truyền ba 2.Đặc điểm di truyền: di truyền ba, nghĩa Nu hoá cho a.a di truyền đọc từ điểm xác định liên tục (không chồng gối lên nhau) di truyền có tính ... anticodon (bộ đối mã) tARN-methionine khở bắt cặp với codon(bộ hoá) xuất phát AUG mARN, điểm P (P-site) Sau đơn vị lớn nhỏ gắn vào tạo thành roboxom nguyên vẹn - Ở bước kết thúc, kết thúc anticodon ... khuôn mẫu cho trình dịch Ở sinh vật nhân sơ, màng nhân, nên trình phiên dịch xảy gần đồng thời Trong trình dịch mã, mARN liên kết với riboxom Quá trình dịch thực theo bước: Hoạt hoá...
 • 4
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tác động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong đối với hoạt động đào tạo tại học viện kỹ thuật quân sựBài nghiên cứu thực tế tại Huyện đảo Phú quốc, tỉnh Kiên GiangBài giảng về Tư tưởng Hồ Chí Minh Chương IVNghiên cứu quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 3 trường Tiểu học Cổ Loa - Đông Anh - Hà NộiSự đa dạng của các loài kiến thuộc phân họ Formicinae và Myrmicinae (Hymenoptera Formicidae) trên các sinh cảnh khác nhau tại Trạm đa dạng Sinh học Mê Linh – Vĩnh Phúc(LV tốt nghiệp)Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu nghiên cứu tại các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực miền đông nam bộHoàn thiện kiểm soát nội bộ thu chi ngân sách tại phòng tài chính kế hoạch huyện vĩnh cửu, tỉnh đồng naidự án xây nhà trọ kinh doanhtác động của việc sử dụng điện thoại thông minhxThành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 1200m Vườn quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Thành phần và cấu trúc Quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) khu du lịch Khoang Xanh Suối Tiên thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thành phần loại bọ rùa bắt mồi và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến đặc điểm sinh học của một số loài phổ biến trên rau họ hoa thập tự ở Mê Linh Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố hồ chí minhTO TRINH DE NGHI NANG LUONG TRUOC THOI HANQuan điểm, mục tiêu của việc đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân tộc ở Tây Nam Bộ đên 2020QUÁ TRÌNH TÁCH DÒNG hồi lưu TRONG QUÁ TRÌNH sản XUẤT EDCHoàn thiện chính sách của chính quyền tỉnh nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh hưng yênMỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN văn HOÁ DOANH NGHIỆP của CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGQuản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóaPhát triển nguồn nhân lực hải quan hà tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập