Quản trị server 1 COM2042 Lab2

quản trị server 1

quản trị server 1
... – THANHTHPA0 013 3 | 10 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] Điền Tên đăng nhập mật máy quản trị : Bấm Next để cài đặt bình thường : Quá trình xử lý : Trần Hữu Thành – THANHTHPA0 013 3 | 11 [TRẦN HỮU THÀNH ... bấm Change : Trần Hữu Thành – THANHTHPA0 013 3 | 12 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] Điền tên Domain máy : Điền ID PASS vào : Trần Hữu Thành – THANHTHPA0 013 3 | 13 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] Thành ... phòng ban : Trần Hữu Thành – THANHTHPA0 013 3 | 14 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] OU Giám đốc : OU Kinh doanh : OU Nhân : Trần Hữu Thành – THANHTHPA0 013 3 | 15 [TRẦN HỮU THÀNH - ASSIGNMENT] OU Kế...
 • 46
 • 432
 • 10

Quản trị server.DOC

Quản trị server.DOC
... THIỆU VỀ JRUN WEBSERVER 3.1 .43 2.2.GIỚI THIỆU VỀ SQL SERVER 7.0 43 2.2.1 Lý thuyết hệ quản trò sở liệu sql server 7.0 Cấu trúc sở liệu sql server 7.0 45 2.2.2 Cấu trúc sở liệu ... toán 54 1.2.3.Dữ liệu vào, liệu chức xử lý hệ thống 54 1.2.4 Chức hệ thống thông tin quản lý 55 1.3 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 55 CHƯƠNG : THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 55 CHƯƠNG ... Đồ án tốt nghiệp Sinh viên thực Nguyễn Xuân Thanh Trang 44 Đồ án tốt nghiệp 2.2.1 Lý thuyết hệ quản trò sở liệu sql server 7.0 Cấu trúc sở liệu sql server 7.0 SQL Server tổ chức liệu lưu Cơ sở...
 • 91
 • 753
 • 7

Kế toán quản trị phần 1

Kế toán quản trị phần 1
... rõ cần thiết kế toán quản trị, phân biệt phạm vi kế toán quản trị, nội dung kế toán quản trị, phương pháp tiến hành kế toán quản trị, để tổ chức máy tiến hành công tác kế toán quản trị, tổ chức ... doanh nghiệp Như kế toán quản trị không kế toán chi tiết mà kế toán chi tiết phân tích phục vụ yêu cầu quản trị doanh nghiệp Trong doanh nghiệp Việt Nam nay, phần kế toán tài phần trọng nhất, ... kế toán tài kế toán quản trị Do nội dung chứng từ để phục vụ yêu cầu kế toán tổng hợp TK cấp 1, cấp (những nội dung quy định hệ thống chứng từ nhà nước ban hành), kế toán phải vào yêu cầu kế toán...
 • 5
 • 615
 • 2

Kế toán quản trị - Chương 1

Kế toán quản trị - Chương 1
... nhà quản lý Liệt kê giải thích mục tiêu kế toán quản trị Giải thích điểm khác biệt kế toán quản trị kế toán tài Nắm nội dung kế toán quản trị Nắm nhân tố thúc đẩy phát triển kế toán quản trị ... nội đơn vị kế toán (Luật kế toán, khoản 3, điều 4) Kế toán quản trị gì? (tiếp) Kế toán quản trị phận hệ thống thông tin quản trị tổ chức Các nhà quản lý dựa vào thông tin kế toán quản trị để điều ... hành nghề kế toán quản trị Kế toán quản trị gì? Theo Luật kế toán Việt Nam, kế toán quản trị định nghĩa “việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị định...
 • 12
 • 438
 • 4

Nen Tang Cua Ke Toan Quan Tri Chaper 1

Nen Tang Cua Ke Toan Quan Tri Chaper 1
... budgeting Inventory models Cost analysis for marketing production, and finance 10 Segmental income statements 11 Financial statement ratio analysis 10 11 12 13 Concepts Fixed and variable costs Escapable ... management, marketing, and financial theory and also uses techniques from economics and mathematics 11 More likely to ask the question, what is the correct cash balance? 12 More likely to ask the ... adjusting entries Preparing segmental income statements Comparing actual results against standards 10 Preparing income tax forms 11 Preparing manufacturing overhead rates 12 Subsidiary ledgers 13 Use...
 • 16
 • 182
 • 1

Giáo trình quản trị học 1

Giáo trình quản trị học 1
... Một nhà quản trị giỏi nhà quản trị có kinh nghiệm quản trị, có nghệ thuật quản trị am hiểu kiến thức quản trị 3.2 Khoa học quản trị - Quản trị học môn khoa học nghiên cứu - Quản trị học nghiên ... nhà quản trị - Kỹ kỹ thuật - Kỹ tư - Kỹ nhân Khoa học quản trị 3 .1 Quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật - Một nhà quản trị giỏi nhà quản trị phải có nghệ thuật quản trị nhà quản trị quản trị ... trị tốt có kiến thức quản trị - Khi lý thuyết quản trị đem thực hành nghệ thuật quản trị, kiến thức quản trị tổ chức khoa học quản trị - Khoa học quản trị nghệ thuật quản trị không loại trừ mà...
 • 13
 • 241
 • 0

de thi quan tri hoc 1

de thi quan tri hoc 1
... Follett (18 68 19 33), tác giả tiếng với nhiều sách viết khía cạnh dân chủ, quan hệ người quản trò đưa đònh nghóa quản lý "nghệ thuật sử dụng người để hoàn thành công việc" Henri Fayol (18 41- 1925), ... Trách nhiệm, tự hành động - Cảm nhận liên quan, ảnh hưởng - Cảm nhận vai trò tầm quan trọng - Phát tri n cá nhân - Quan tâm giúp đỡ cấp - Đòa vò khả cải thi n dòa vò - Đánh giá cao đồng nghiệp ... tới Peter Ferdinand Drucker (19 09–2005) - cha đẻ quản trò kinh doanh đại, biết tới câu nói riếng ông: “Management is doing things right; leadership is doing the right things” - tạm dòch nhà quản...
 • 31
 • 169
 • 0

nghe thuat quan tri dnvvn 1

nghe thuat quan tri dnvvn 1
... 200 812 0 317 200 512 0294 200 712 0224 200 712 0338 200 712 0328 200 712 03 91 200 712 0350 200 712 0 216 200 712 0265 Cơ sở lý luâ ̣n chung Thực tra ̣ng các DNVVN ở VN Nghê ̣ thuâ ̣t quản tri của các dnvvn ... VIỆT NAM tính đến 30 /11 / 2 012 Theo số liệu Tổng cục Thống kê, nước có 48.473 DN giải thể, tạm dừng hoạt động, Số lượng DN đăng ký thành lập tiếp tục xu hướng giảm (giảm 10 % số DN giảm 8,4% vốn ... 1. Trần Anh Thi 2.Nguyễn thị Tươi 3.Nguyễn Thị Linh Huệ 4.Mai Thị Xuân Y 5.Phạm Thị Chinh 6.Nguyễn Thị Thu Thùy 7.Ngô Thị Ngọc Lành 8.Huỳnh Thị Ngọc Hân 9.Vũ Thị Hậu 10 .Ng T Hồng Nghi 200 712 0205...
 • 33
 • 127
 • 0

Kế toán quản trị - Bài 1

Kế toán quản trị - Bài 1
... kế toán quản trị kế toán tài Trình bày mối quan hệ hệ thống kế toán (kế toán chi phí, kế toán quản trị, kế toán tài chính) tổ chức Việc sở hữu chứng hành nghề kế toán đóng vai trò nhân viên kế ... thống sản xuất (CAM, CIM) Bảng 1. 3 - Những điểm khác biệt kế toán quản trị kế toán tài Các tiêu Kế toán quản trị Kế toán tài Đối tượng sử dụng thông tin Nhà quản trị bên doanh nghiệp Những thành ... hoạt động nhà quản lý phận, đơn vị trực thuộc tổ chức Kế toán quản trị khác với kế toán tài nhiều điểm Đối tượng sử dụng thông tin kế toán quản trị nhà quản lý bên tổ chức Kế toán quản trị tính pháp...
 • 8
 • 292
 • 0

34 quản trị server core 2008

34 quản trị server core 2008
... mộtMember Server Domain: bknpower.vn Quản lý Active Directory Cài đặt công cụ Remote Active Diretory Domain Controller Start > Programs > Administrative Tools > Server Manager Cửa sổ Server Manager: ... chọn Next Đặt Password: 1 2345 6a@ > chọn Next Nhấn Finish Kiểm tra: User congdd tạo DNS Server Tools: Start > Programs > Administrative Tools > Server Manager Tại cửa sổ Server Manager”, Click ... cụ DNS Server Tool > chọn Next Nhấn Install Quá trình cài đặt diễn Sau hoàn tất > chọn Close Quản lý DNS công cụ DNS Server Tool Chọn “The following computer”, Nhập BKNP-DC08-02 (tên Server) ...
 • 17
 • 197
 • 0

Tài liệu Kế toán quản tri - Chương 1 pdf

Tài liệu Kế toán quản tri - Chương 1 pdf
... tiền gửi Công ty TK tiền vay Công ty TK 4 211 .0 012 A TK 211 1.0 012 A TK 4 211 .0 013 B TK 211 1.0 013 B TK 4 311 .0078 C TK 211 1.0078 C Bảng phân loại tài khoản kế toán hai cấp ngân hàng Loại TK Tên TK Cấp ... thống Kế toán trưởng Kế toán phần hành Kế toán phần hành Kế toán phần hành Kế toán phần hành Chi nhánh ngân hàng Kế toán trưởng Thanh toán viên Thanh toán liên hàng Thanh toán quốc tế Thanh toán ... loại đến loại Tài khoản bảng cân đối kế toán tài khoản loại 3.7 Qui trình kế toán ngân hàng Khái niệm: Qui trình kế toán ngân hàng kết hợp phương pháp kế toán để tạo sản phẩm kế toán nhằm cung...
 • 37
 • 183
 • 0

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị phần 1 ppt

Tài liệu Các học thuyết lãnh đạo, quản trị phần 1 ppt
... tiếp cận áp dụng quản trị khoa học, quản trị tác nghiệp quản trị hệ thống thông tin * Quản trị khoa học: Một áp dụng trường phái quản trị khoa học, khác với lãnh đạo, quản trị khoa học Taylor đời ... muốn lãnh đạo, quản trị hữu hiệu phải ý đáp ứng nhu cầu người Doughlas Mc Gregor (19 06 - 19 64) phát triển lý thuyết tác phong lãnh đạo, quản trị, ông cho nhà lãnh đạo, quản trị trước tiến hành cách ... pháp lãnh đạo, quản trị mang tính khoa học hóa cách túy "máy móc hóa người", gắn chặt người vào dây chuyền công nghệ để lãnh đạo, quản trị tăng suất lao động b - Lý thuyết lãnh đạo, quản trị hành...
 • 14
 • 249
 • 2

LAB 3 công cụ quản trị server manager

LAB 3 công cụ quản trị server manager
... Lab Windows Server 2008 Lab #3 – Sử dụng công cụ Server Manager Roles : cho phép bổ sung loại bỏ dịch vụ server. Tại bạn quản lý chi tiết liệu tương ứng với ... www.liveclubhoasen.net Lab Windows Server 2008 Lab #3 – Sử dụng công cụ Server Manager - Click Next - Tại khung Select Server Role bạn chọn role cần cài đặt,sau click Next (Như bạn thấy tất 16 role Windows Server ... www.liveclubhoasen.net Lab Windows Server 2008 Lab #3 – Sử dụng công cụ Server Manager - Tại khung Select Features bạn chọn thành phần cần cài đặt ,sau click Next LiveClub Hoa Sen www.liveclubhoasen.net Lab Windows...
 • 6
 • 160
 • 0

Tổng quan về Quản trị-Chương 1 pptx

Tổng quan về Quản trị-Chương 1 pptx
... II Khái niệm quản trị Phân biệt: Quản Quản trị (Management) Các định nghĩa quản trị: - Quản trị trình tác động chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt mục tiêu tổ chức (Quản trị học ... + Quản trị làm việc với người + Quản trị hướng tới mục tiêu tổ chức Các loại hình quản trị: Có loại hình quản lý: - Quản lý kinh tế: - Quản lý xã hội: - Quản lý hành chính: Hiệu hoạt động quản ... CẤP CAO QUẢN TRỊ NHÀ QUẢN TRỊ CẤP TRUNG NHÀ QUẢN TRỊ CẤP CƠ SỞ NHÂN VIÊN THỪA HÀNH Nhà quản trị Nhà quản trị người có trách nhiệm huy, điều khiển giám sát chịu trách nhiệm người khác Nhà quản trị...
 • 26
 • 142
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: assignment quản trị server 1quản trị server máy tínhphương thức quản trị serverquản trị joomla 1 5đề thi quản trị mạng 1công cụ quản trị server managerĐề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 7Đề thi thử môn lý THPT chuyên đh vinh lần 2Đề thi thử môn toán THPT chuyên lần 2SKKN: Một số phương pháp gây hứng thú học môn tiếng Anh cho học sinh khối lớp 3SKKN: Một số giải pháp có hiệu quả trong công tác quản lí và giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm ở trường THPT16 phuong phap va ky thuat giai nhanh bai tap trac nghiem hoa hoc pham ngoc bangtừ vựng tiếng anh lớp 9MEGA luyen de THPT quoc gia 2017 mon hoa hoc luc tran, hanh chuOn tap mon hoa hoc chuan bi cho ky thi THPT quoc gia nguyen ngoc haRen ky nang giai bai tap hoa hoc chuyen de hydrocacbon nguyen xuan truongbai 10 Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắpBộ câu hỏi thi Rung chuông vàng dành cho học sinh tiểu học ( Khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5)Phat huy tu duy giai nhanh song co, song dien tu mon vat ly nguyen thao, nguyen phuongTác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của cán bộ giảng viên trường đại học FPTTạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Hóa chất xây dựng APT Việt Namhow to describe a chartgraph or table1 (1)Thương mại điện tử cho mặt hàng nông sản gắn với nông hộỨng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy - học môn Sinh lý người & động vật từ chương I đến chương VIIỨng dụng hình học tính toán để xác định một miền chứa điểm cho trướcỨng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại Viễn thông Ninh Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập