ĐỀ ƯƠNG KINH TẾ VĨ MÔ

ĐỀ ƯƠNG KINH TẾ

ĐỀ ƯƠNG KINH TẾ VĨ MÔ
... tế học – phân ngành kinh tế học nghiên cứu vận động mối quan hệ kinh tế chủ yếu đất nước bình diện toàn kinh tế quốc dân Kinh tế học nghiên cứu vấn đề như: Tăng trưởng kinh tế, l phát ... thu nhập thành viên xã hội Công cụ kinh tế mô: Là sách mà phủ sử dụng để tác động vào kinh tế nhằm hướng kinh tế đạt mục tiêu mong muốn Các sách kinh tế bản: - Chính sách tài khóa - Chính ... Chính sách tiền tệ - Chính sách thu nhập - Chính sách kinh tế đối ngoại Hệ thống kinh tế bao gồm: đầu vào, đầu hộp đen kinh tế - Đầu vào bao gồm: + Tiền tệ,chi tiêu Thuế, nguồn lực...
 • 13
 • 115
 • 0

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI 1_UEH.doc

15 ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ 1_UEH.doc
... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 33/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ ... nước có giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế mô, thực chứng 24/...
 • 64
 • 4,121
 • 118

Dap an de thi kinh te vi mo.doc

Dap an de thi kinh te vi mo.doc
... A ng bng quan tip xỳc vi ng ngõn sỏch B dc ng bng quan bng dc ng ngõn sỏch C ng bng quan ct ng ngõn sỏch D C ba ý trờn u ỳng Dựng s liu sau d tr li cỏc cõu hi cú liờn quan Mt doanh nghip c ... =846,18 Cõu 29: im hũa cng chớnh l im ngng kinh doanh ca doanh nghip doanh nghip cú: A FC=0 B C ba cõu u sai C TR=TC D TR=TVC Cõu 30: Mc tiờu ti a húa doanh thu cng chớnh l mc tiờu ti a húa li nhun ... Nh c quyn ang bỏn n v sn phm mc giỏ l 10000 ng/sn phm Nu doanh thu biờn ca n v th l ngn ng, thỡ doanh nghip bỏn sn phm vi mc giỏ l: A Tt c u sai B 9.200 C 10.000 D 6.000 Cõu 32: Nu doanh nghip...
 • 7
 • 2,211
 • 108

ĐỀ THI KINH TẾ VI K 33 DE 16.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc
... 25: Để k t hợp sản xuất tối ưu lao động L bằng: A 100 B 23 ,33 Câu 26: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui dần theo qui D Không thể biết B Năng suất không đổi theo qui C ... X tăng, cầu cho hàng hóa X sẽ: A Giảm B Không đổi C Không biết D Tăng Câu 38: Điều kiện tự nhiên năm thuận lợi cho vi c sản xuất hàng hóa X, yếu tố khác không đổi, giá lượng cân cho hàng hóa X ... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu...
 • 7
 • 1,372
 • 114

ĐỀ THI KINH TẾ VI K33 DE 1.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K33 DE 1.doc
... lớn chi phí biên B Doanh thu biên chi phí biên C Doanh thu D Tất sai Câu 45: Lợi nhuận kinh tế (∏) bằng: ĐỀ A (P-AC)*Q B P.S – FC C Cả ba câu D TR - TC Câu 46: Khi cung cầu sản phẩm tăng lên thì: ... nghiệp độc quyền định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Nhỏ không C Lớn không D Tất sai Câu 43: Doanh nghiệp tăng giá sản phẩm ... tranh hoàn hảo định mức sản lượng có doanh thu biên chi phí biên chi phí trung bình, lợi nhuận kinh tế sẽ: A Bằng không B Lớn không C Nhỏ không D Tất sai Câu 33: MUx=10; MUy=8; Px=2; Py=1 Để chọn...
 • 5
 • 1,011
 • 58

De thi kinh te vi mo.doc

De thi kinh te vi mo.doc
... đờng cầu sang trái 10.Trong kinh tế hổn hợp a.Giá đợc định phủ b.Có đồng thời bàn tay vô hình ,bàn tay hửu hình c.Có quan hệ kinh tế quốc tế d.Có kinh tế nhà nớc kinh tế t nhân 11.Cầu hàng hóa ... cầu sang phải 14.Một nên kinh tế thị trờng a.Giá đựoc định phủ b.Giá la Bàn tay vô hình điều tiết sản xuất xã hội c.Có quan hệ kinh tế quốc tế d.Có kinh tế nhà nớc kinh tế t nhân 15.Chi phí ... độc quyền cung ứng lợng cao giá thấp cạnh tranh hoàn hảo ? 24 kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi doanh nghiệp ? 25.Khi lợi nhuận kinh tế zero lợi nhâun kế toán bàng chi phí hội ? 26.Chi phí...
 • 6
 • 966
 • 69

DE THI KINH TE VI MO_UEH.pdf

DE THI KINH TE VI MO_UEH.pdf
... a Có lợi nhuận kinh tế hay thua lỗ d Luôn có lợi nhuận kinh tế b Luôn có lợi nhuận không (hòa vốn) c Luôn thua lỗ 25/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model), điểm gãy đường ... tranh quảng cáo dịch vụ hậu d Các câu sai 22/ Trong “mô hình đường cầu gãy” (The kinked demand curve model) doanh nghiệp giảm giá doanh nghiệp lại sẽ: a Tăng giá b Giảm giá c Không biết d Không ... phẩm X tăng lên 13 sp, sản phẩm X thuộc hàng a Hàng thông thường b Hàng thi t yếu c Hàng cấp thấp d Hàng xa xỉ ¤ Đáp án đề thi: 5 1[ 1]b 2[ 1]b 3[ 1]d 4[ 1]b 5[ 1]c 6[ 1]a 11[ 1]b 12[ 1]d...
 • 8
 • 505
 • 18

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ - P2

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ Mô - P2
... mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 90 94 29 1.78 Câu 38 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng đầu tư với thu nhập quốc gia sau : -0 ... vay bị thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bị thi t 1.28 Câu 28 : Hàm số tiêu dùng : C = 20 + 0,9 Y ( Y thu nhập ) Tiết kiệm (S) mức thu nhập khả dụng 100 : e a S = 10 f S=0 g S = -1 0 h ... sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế 29 d câu 1.34 Câu 34 : Trong kinh tế giả định đóng cửa phủ 90 94 29 Cho biết mối quan...
 • 19
 • 979
 • 5

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ - P3

Bộ Đề thi Kinh tế Vĩ Mô - P3
... người vay bò thi t d người cho vay người vay có lơi, phủ bò thi t Câu 28 : Hàm số tiêu dùng : C = 20 + 0,9 Y ( Y thu nhập ) Tiết kiệm (S) mức thu nhập khả dụng 100 : a S = 10 b S = c S = -1 0 d tính ... mức sản lượng : a mà tăng tổng cầu lạm phát tăng nhanh b mà kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp c tối đa kinh tế d câu Câu 34 : Trong kinh tế giả đònh đóng cửa phủ Cho biết mối quan hệ tiêu dùng ... điều hành kinh tế vó : a Sự thay đổi thuế chi tiêu ngân sách phủ có tác động đến mức giá, mức GDP mức nhân dụng b Việc đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát hành cổ phiếu cần thi t để...
 • 16
 • 661
 • 5

Đề thi kinh tế

Đề thi kinh tế vĩ mô
... tư nước (FI) trừ đầu tư nước (DI) d/ Đầu tư nước (DI) trừ đầu tư nước (FI) 15.Trong hình kinh tế mở, quy nhỏ, có cán cân thương mại cân Khi phủ có sách tài nới lỏng ( Giảm thuế, tăng chi ... chuyển theo hướng thặng dư c/ Không có thay đổi Cán cân thương mại d/ Cả sai 16.Trong hình kinh tế mở, quy nhỏ, có cán cân thương mại cân Khi có tiến kỹ thuật làm dịch chuyển đường đầu tư ... hàng tích trữ c/ Doanh nghiệp gặp nguy tiềm ẩn chi phí tiền lương tăng d/ Cả đáp án 14.Ở hình kinh tế mở, hệ thống tài khoản thu nhập Quốc dân cho thấy đầu tư nước ròng với cán cân thương...
 • 3
 • 861
 • 55

Đề thi kinh tế Vĩ - P1

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P1
... điểm Friedman kinh tế vĩ đại, toàn dụng nhân công liên quan đến mức thất nghiệp thấp để trì cấu kinh tế Vài nhà kinh tế khác James Tobin, Franco Modigliani phối hợp đưa khái niệm Non-Accelerating ... vậy, ↑P → ↓(W/P) → ↑L → ↑Y L d L2 L W/P, W/Pe Khởi đầu A: (W1 /P1) ; Pe = P1 Bây giờ, P↑ đến P2; Ls W3 P W1 P1 Ls (W/Pe) = Ls (W1 /P1) = B’ Ld (W/P) = Ld (W1/P2) = L2 > (∴ EDL) A Các hãng định mức ... thật kỹ trạng kinh tế Hiện kinh tế trạng thái cân dài hạn, bao gồm cân cán cân toán Đây trạng thái cân lý tưởng Nên việc thực sách theo đề nghị không cần thi t! Và ý cần lưu ý là kinh tế mở nhỏ,...
 • 8
 • 1,108
 • 57

Đề thi kinh tế Vĩ - P2

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P2
... 2 Bạn với tư cách chuyên gia kinh tế, giúp nhà sách hiểu rõ chất vấn đề Câu 8: Theo thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 0 1-1 0-1 998, chuyên mục Kinh tế Thế giới, viết có tựa đề “Khi nguy ... dụng để chi tiêu, khuyến khích kinh tế Mỹ tăng trưởng ” Hãy sử dụng kiến thức môn học, giải thích ngắn gọn chế tác động Câu 9: Theo thông tin kinh tế đầu tháng 3-2 000, sau Mỹ định tăng lãi suất, ... trang 41, mục “Mỹ cắt giảm lãi suất”, có đoạn viết: Điều xảy FED cắt giảm lãi suất - lần cắt giảm kể từ 3 1-0 1-1 996? Theo số nhà phân tích, trước hết, làm giảm giá trị đồng đô la, tạo thuận lợi...
 • 2
 • 726
 • 12

Đề thi kinh tế Vĩ - P3

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P3
... kiệm quốc gia (S) Nguyen Hoai Bao Kinh tế Vĩ Bài tập ứng dụng – hình IS-LM 16 Giả sử kinh tế thể bỡi hai phương trình sau: IS: Y = 8.000 -2 .000r LM: Y = -2 .000 + 2.000r + 2(M/P) Trong r ... động sách tài khoá sách tiền tệ hình IS-LM Nguyen Hoai Bao Kinh tế Vĩ Bài tập ứng dụng – hình IS-LM Xem xét hình kinh tế vĩ sau đây: Y=C+I+G C = a + b.Yd I = I0 G = G0 Yd = Y – T0 ... vĩ xác định hình IS-LM? 14 Sử dụng thông tin 10 12, tính mức sản lượng lãi suất cân bằng, biết a = 0, b = 0,8, h = 7, k = 0,2, d = 0, e = 1, g = 2, M0 = 20? 15 Cho hình IS-LM sau: C(Y-T)...
 • 4
 • 769
 • 21

Đề thi kinh tế Vĩ - P4

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P4
... thuộc sách không thuộc sách làm dịch chuyển đường IS đường LM? c Ý nghĩa kinh tế điểm cân hình IS-LM? Gợi ý: hình IS-LM cho cách nhìn chi tiết điều ẩn chứa phía sau tổng cầu Nó tách tổng ... giảng kinh tế vĩ thời kỳ đại học Chính sách tài khoá hiệu chế tỷ giá hối đoái thả vốn di chuyển tự - kết hợp hoàn hảo tạo tượng lấn át hoàn toàn” Là nhà kinh tế đào tạo từ chương trình kinh ... bên hình khác mà nghiên cứu đến cho thấy có nhiều cách khác góp phần giải thích đường tổng cầu có độ dốc hướng xuống toạ độ (Y, P) Câu 5: Hai nhà sách kinh tế vĩ tranh luận với Nền kinh...
 • 6
 • 423
 • 16

Đề thi kinh tế Vĩ - P5

Đề thi kinh tế Vĩ Mô - P5
... (interest-rate effect) Thông qua chế tác động, lý giải hiệu ứng giúp giải thích hướng dốc xuống đường tổng cầu Câu 5: Hai nhà sách kinh tế vĩ tranh luận với Nền kinh tế mà họ nói đến kinh tế ... giảng kinh tế vĩ thời kỳ đại học Chính sách tài khoá hiệu chế tỷ giá hối đoái thả vốn di chuyển tự - kết hợp hoàn hảo tạo tượng lấn át hoàn toàn” Là nhà kinh tế đào tạo từ chương trình kinh ... công, anh chị làm trung gian hoà giải cho tranh luận Câu 6: Hai nhà sách kinh tế vĩ tranh luận với Nền kinh tế mà họ nói đến kinh tế mở nhỏ, hoạt động chế tỷ giá hối đoái cố định vốn di chuyển...
 • 3
 • 405
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi kinh tế vĩ môđề thi kinh tế vi mô 4đề cương kinh tế vĩ môcấu trúc đề thi kinh tế vĩ mômẫu đề thi kinh tế vĩ mômẫu đề thi kinh tế vĩ mô iđề tài kinh tế vĩ môđề cương kinh tế vĩ mô học viện ngân hàngđề cương kinh tế vĩ mô có đáp ánđề cương kinh tế vĩ mô 2đề cương kinh tế vĩ mô 1đáp án đề thi kinh tế vĩ môđáp án đề thi kinh tế vĩ mô k35đáp án đề thi kinh tế vĩ mô k3415 đề thi kinh tế vi mô 1 ueh docTest bank for intermediate accounting volume 2 5th editionTest bank for management accounting for business colin drury 5th editionTest bank for payroll accounting 24th editionPhân tích quyết định mua sắm trực tuyến hàng may mặc của nữ giới tại tỉnh Hậu Giang (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắkĐánh giá nhận thức của người dân đối với tác động du lịch và sự hỗ trợ của họ cho sự phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động Vinaphone của khách hàng tại tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phàn nàn của khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhĐề tài Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPTĐề tài Tìm cây khung có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật PrimĐề tài nhánh Hồ Chí Minh – Nhà Mác xít sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt NamĐề tài Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nayĐề tài Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VICĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ phân phối sản phẩm Gas (LPG) của công ty TNHH Trường Đạt (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài nghiên cứu khoa học Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự liên kết trong chuỗi cung cứng sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ))Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hoà dân chủ nhân dân LàoĐề tài NCKH cấp Nhà nước Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý đô thị Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập