ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG KHÍ TƯỢNG ĐẠI CƯƠNG
... khái niệm để miêu tả tượng nghẽn nhiệt bầu khí Trái Đất Mặt Trời chiếu sáng hiệu ứng nhà kính khí • • • • Câu : Khối không khí : khu vực đủ rộng cho không khí có yếu tố khí tượng đồng ( kích thước ... mang đặc trưng khối không khí mặt đệm Khối không khí nóng : Người ta gọi khối khí chuyển động tới mặt đất lạnh (tới vĩ độ cao hơn) khối khí nóng Những khối khí gây tượng nóng lên, song thân ... thủy rào 3 • • • Front khí : vùng hẹp (vài chục đến vài trăm km) chuyển tiếp khối không khí, mà qua vùng yếu tố khí tượng biến đổi cách đáng kể Front nóng : nằm khối không khí nóng lạnh khác di...
 • 22
 • 126
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh
... quanh năm k < 25% khí hậu ẩm thường xuyên Cũng số tháng có khí hậu ẩm ướt số tháng có khí hậu khô hạn Khi có khí hậu khô hạn – ẩm ướt hay khí hậu ẩm ướt – khô hạn tuỳ thuộc vào thời kỳ ẩm ướt ... địa phương có khí hậu ẩm thường xuyên, k nhỏ 100% số tháng – khí hậu ẩm thất thường, k có giá trị khoảng 25 100% quanh năm – khí hậu ẩm vừa thường xuyên, k < 25% số tháng – khí hậu thiếu ẩm thất ... 152 Chương TRƯỜNG GIÓ VÀ TRƯỜNG ÁP 6.1 TRƯỜNG ÁP 6.1.1 Trường áp hệ thống khí áp Sự phân bố khí áp không gian gọi trường áp Khí áp đại lượng vô hướng Vào thời điểm khí khí áp đặc trưng giá trị...
 • 26
 • 576
 • 6

KHÍ TƯỢNG ÐẠI CƯƠNG

KHÍ TƯỢNG ÐẠI CƯƠNG
... lượng khí Hình 1.4 Độ cao mặt trời đường tia sáng khí vĩ độ quy ước mà tia xạ qua Io: số mặt trời (cường độ xạ mặt trời giới hạn khí quyển) P: độ suốt khí quyển, phụ thuộc vào lượng nước khí quyển, ... độ thấp khác xạ sóng dài Bức xạ nghịch khí (Eng): Bức xạ nghịch khí phần xạ sóng dài khí hướng xuống mặt đất Bức xạ nghịch khí phụ thuộc vào độ ẩm không khí Người ta tính độ lớn cường độ xạ nghịch ... cal/cm2.phút 2.3 Sự suy yếu xạ mặt trời qua khí Khí bao bọc xung quanh địa cầu gồm có thành phần tạo nên nitơ, oxy, acgôn, nước, ôzôn, bụi (sol khí) Bức xạ mặt trời qua khí bị suy yếu số nguyên nhân như:...
 • 19
 • 190
 • 1

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 10 pdf

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 10 pdf
... vùng khí hậu Vùng khí hậu B B Mùa mưa –9 Ba tháng mưa lớn 10 10 –12 –12 10 –11 N 8 10 N –9 N –8 B –8 B 10 –9 10 245 Hình 8.3 Sơ đồ phân vùng khí hậu Việt Nam (Nguyễn Trọng Hiệu, Atlas Khí tượng ... điểm khí hậu hai miền khí hậu Từ bảng tiêu phân vùng khí hậu ta thấy, miền khí hậu phía bắc trừ vùng khí hậu Bắc Trung Bộ vùng khí hậu Tây Nguyên Nam Bộ có mùa mưa từ tháng đến tháng 9, có cực đại ... nhanh khí hậu trở nên lạnh kỷ trước nhiều Trước bắt đầu kỷ nguyên chúng ta, khí hậu tương tự với khí hậu đại Vào kỷ 11 13, khí hậu châu Âu ôn hoà khô vào thời kỳ đầu kỷ nguyên Băng hà châu Âu vào...
 • 21
 • 177
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 9 pps

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 9 pps
... không khí cực mùa hè – không khí nhiệt đới Giới hạn đới khác xác định tương tự Trong đới khí hậu phân biệt bốn loại khí hậu chủ yếu: khí hậu lục địa, khí hậu đại dương, khí hậu bờ phía tây khí hậu ... Chương KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 8.1 SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU 8.1.1 Những trình hình thành khí hậu Trong chương ta xét nhiều trình khí thuộc thành phần ba chu trình hình thành khí hậu Trái ... biển sang khí hậu lục địa; thường người ta gọi loại khí hậu khí hậu biển Trên bờ phía đông thường thấy loại khí hậu gió mùa đặc biệt châu Á 234 8.3.3.1 Khí hậu lục địa ôn đới Loại khí hậu thấy...
 • 26
 • 164
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 8 pps

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 8 pps
... năm 1 986 206 Hình 7.2 Quỹ đạo bão IKE (1 984 ) WAYNE (1 980 ) bão năm 2003 7 .8. 4 Hoạt động bão Việt Nam Biển Đông Mùa bão kéo dài từ tháng đến cuối tháng 10 với tần suất bão cực đại vào tháng 8, 9, ... thấp tâm, phía rìa khí áp tăng, dòng khí thổi ngược chiều kim đồng hồ hội tụ vào tâm áp thấp Xoáy thuận ngoại nhiệt đới hình thành hai khối khí: khối khí lạnh thường phía bắc khối khí nóng phía nam ... 7.5.1 Gió mùa mùa đông Vào mùa đông Việt Nam thịnh hành gió đông bắc thổi đợt đưa không khí cực đới biến tính lạnh khô vào đầu mùa đông không khí lạnh với độ ẩm tương đối lớn vào mùa đông thường...
 • 26
 • 159
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 7 ppt

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 7 ppt
... cao) đặc trưng khí hậu khu vực định chịu ảnh hưởng lớn trung tâm áp cao áp thấp (còn gọi trung tâm hoạt động khí quyển, thể đồ khí hậu học phân bố khí áp) 7. 2.1 Những trung tâm hoạt động 179 ... khí lạnh lui dần front nóng (Hình 6. 17) Sự di chuyển front nóng qua điểm quan trắc đồng thời với thay khối khí lạnh khối khí nóng nhiệt độ tăng, khí áp giảm yếu tố khí tượng khác biến đổi 173 ... quanh năm 7. 2.2 Các front khí hậu học Như ta biết không khí tầng đối lưu phân chia thành khối khí ngăn cách front khí Vị trí trung bình nhiều năm front vào mùa khác front khí hậu học Có thể xác định...
 • 26
 • 138
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 5 pptx

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 5 pptx
... 3 0-2 0 2 0-1 0 1 0-0 Bắc Bán Cầu Lục địa Biển - 6,3 6,2 6,0 5, 0 4,0 3,4 4,0 5, 2 6,3 7,0 7,2 6,7 6,6 5, 2 4,9 5, 3 5, 3 Nam Bán Cầu Lục địa - - - 7,0 5, 8 4,8 3,8 4,6 5, 6 Biển - 6,4 7,6 7,2 5, 7 5, 7 5, 3 ... cực đại quan trắc vào mùa hè cực tiểu vào mùa đông 5. 4.10 Phân bố địa lý mây Đầu tiên, ta dẫn giá trị trung bình năm lượng mây đới khác lục địa biển Vĩ độ (o) 9 0-8 0 8 0-7 0 7 0-6 0 6 0 -5 0 5 0-4 0 4 0-3 0 ... miền ôn đới vào mùa hè có hai cực đại, vào buổi sáng lớn vào sau buổi trưa Vào mùa lạnh, tượng đối lưu yếu hay không có, cực đại buổi sáng chiếm ưu miền nhiệt đới, quanh năm có cực đại sau buổi...
 • 26
 • 102
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 4 pdf

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 4 pdf
... đất thân không khí 4. 6 TÍNH LỤC ĐỊA CỦA KHÍ HẬU 4. 6.1 Biên độ năm nhiệt độ tính lục địa khí hậu Khí hậu biển với biên độ năm nhiệt độ nhỏ thường gọi khí hậu biển, khác với khí hậu lục địa với ... năm lớn Song khí hậu biển lan đến vùng lục địa sát biển nơi tần suất không khí biển lớn Có thể nói, không khí biển đem khí hậu biển vào lục địa Ngược lại, khu vực đại dương có không khí chuyển ... hành khí hậu có tính lục địa tính biển Tây Âu, nơi quanh năm thịnh hành không khí Đại Tây Dương, khí hậu biển biểu rõ rệt, miền cực tây châu Âu biên nhiệt độ không khí khoảng vài độ Cách xa Đại...
 • 26
 • 141
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 3 ppsx

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 3 ppsx
... 0.7 03 23/ 9 0.610 0.562 0.556 0.5 03 0. 435 0 .35 3 0.208 Trực xạ mặt đất 22/12 0.164 0.161 0. 134 0.082 0. 036 0.0 13 0.001 21 /3 0.191 0.224 0.206 0.161 0.116 0.098 0.055 22/6 0.144 0.170 0.216 0. 233 ... 0. 233 0.1 83 0.159 0. 133 23/ 9 0.170 0.162 0.201 0.1 83 0. 131 0.079 0.028 Tán xạ mặt đất 22/12 0.091 0.079 0.066 0.052 0. 034 0.016 0.001 21 /3 0.108 0.105 0.099 0.0 93 0.0 83 0.066 0.047 22/6 23/ 9 0.105 ... – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 90 Tại giới hạn khí 22/12 0.549 0.465 0 .37 3 0.274 0.1 73 0.079 0.006 21 /3 0.619 0.601 0.5 53 0.509 0.441 0 .35 8 0.211 22/6 0.579 0.629 0.664 0.684 0.689 0.6 83 0.703...
 • 26
 • 148
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 2 pdf

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 2 pdf
... =0 p (2. 22) 30 Ngoài ra, từ vật lý ta biết nhiệt dung đẳng tích nhiệt dung đẳng áp liên hệ với công thức: R+ Cv = Cp (2. 23) Từ đó, ta viết lại phương trình (2. 22) c p dT − RT dp =0 p (2. 24) hay ... trạng thái chất khí Theo phương trình trạng thái ta có: pdv + vdp = RdT, pdv + RT dp = RdT , p pdv = RdT − RT dp p (2. 21) Thay đại lượng pdv từ công thức vào phương trình (2. 21), ta có: ( R ... đổi nội pdv công dãn nở hay công nén Đối với trình đoạn nhiệt, phương trình viết sau: cv dT = − pdv (2. 20) nghĩa công chống lại áp lực bên (công dãn nở) sinh nội năng, công áp lực bên (công nén)...
 • 26
 • 198
 • 1

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 1 pdf

Khí hậu và khí tượng đại cương - Trần Công Minh Phần 1 pdf
... 1. 4.3 1. 4.4 Ứng dụng đồ 13 Quan trắc khí tượng 14 Chương KHÔNG KHÍ VÀ KHÍ QUYỂN .15 2 .1 2 .1. 1 2 .1. 2 2 .1. 3 2 .1. 4 2.2 2.2 .1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 ... PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 216 8 .1 8 .1. 1 8 .1. 2 8 .1. 3 8.2 8.2 .1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.3 .1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU 216 Những trình hình thành khí hậu 216 Những ... 10 9 Cấu trúc vĩ mô độ nước mây 11 0 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4 .10 5.4 .11 5.4 .12 5.5 5.5 .1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6 .1 5.6.2 5.6.3 5.7 5.8 5.9 5.9 .1 5.9.2 5 .10 5 .11 5 .12 ...
 • 10
 • 240
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương phần 9 doc

Khí hậu và khí tượng đại cương phần 9 doc
... khí hậu trở nên lạnh kỷ trước nhiều Trước bắt đầu kỷ nguyên chúng ta, khí hậu tương tự với khí hậu đại Vào kỷ 11 13, khí hậu châu Âu ôn hoà khô vào thời kỳ đầu kỷ nguyên Băng hà châu Âu vào thời ... thuộc vào khí hậu Thêm vào có truyện truyền khẩu, di tích văn học, đặc biệt biên niên sử có ghi tượng biến động thời tiết khí hậu, trạng thái sông mùa màng v.v Đôi việc ghi chép thời tiết khí hậu ... khí hậu vài nghìn năm gần sau: Trong trình năm nghìn năm trước kỷ nguyên chúng ta, khí hậu nóng khô nhiều lần thay khí hậu ẩm lạnh Khoảng 500 năm trước kỷ nguyên lượng giáng thuỷ tăng nhanh khí...
 • 11
 • 124
 • 0

Khí hậu và khí tượng đại cương phần 8 pps

Khí hậu và khí tượng đại cương phần 8 pps
... Chương KHÍ HẬU VÀ PHÂN VÙNG KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 8. 1 SỰ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU 8. 1.1 Những trình hình thành khí hậu Trong chương ta xét nhiều trình khí thuộc thành phần ba chu trình hình thành khí hậu Trái ... không khí cực mùa hè – không khí nhiệt đới Giới hạn đới khác xác định tương tự Trong đới khí hậu phân biệt bốn loại khí hậu chủ yếu: khí hậu lục địa, khí hậu đại dương, khí hậu bờ phía tây khí hậu ... biển sang khí hậu lục địa; thường người ta gọi loại khí hậu khí hậu biển Trên bờ phía đông thường thấy loại khí hậu gió mùa đặc biệt châu Á 20 8. 3.3.1 Khí hậu lục địa ôn đới Loại khí hậu thấy...
 • 33
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình khí tượng đại cươngbài tập khí tượng đại cươngkhí hậu và khí tượng đại cươngkhí hậu và khí tượng đại cương trần công minhđề cương môn khí tượng hải dươngkhí tượng học đại cươngđề cương tư tưởng hồ chí minh đại học vinhkhí tượng khí hậu đại cươngđề cương môn khí tượng nông nghiệpđề cương ôn tập môn cơ khí đại cươngđề cương tiểu luận thực tập cơ khí đại cương iiđề cương cơ khí đại cươngkhi chiều dài cấu kiện lt 12m nên dùng thép cán nóng nhóm aiv av và cac sthanh thép đã qua gia công nhiệt để nâng cao cường độ cũng có thể sử dụng thép cường độ caođề thi thuỷ lực đại cươngđề thi pháp luật đại cươngMỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN văn HOÁ DOANH NGHIỆP của CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 2010Văn hóa quản lý tại tập đoàn viễn thông quân độiVăn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hà nộiSự thay đổi thị hiếu âm nhạc của sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện nayPhân tích thực trạng, quy trình tổ chức sự kiện của công ty cổ phần gia đình JOEBảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đền Thác Bờ tỉnh Hòa BìnhTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔẨm thực truyền thống của người Thái ở huyện Mường La tỉnh SơnMôn Lịch sử Việt Nam: Đóng góp của Vương triều Lý đối với lịch sử dân tộcmôn Lịch sử Việt Nam: Những đóng góp của vương triều Lý trong lịch sử của dân tộcNghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở á đai 300600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)DẤU ẤN TRIỀU LÝ TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘCứng dụng máy tính cầm tay giải toán giải tíchĐiều tra nhận thức về giới tính và sức khỏe sinh sản của học sinh tại trường THPT Liên Hà Đông Anh Hà Nội và THPT Thái Ninh Thái Thụy Thái Bình (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường THPT Tam Dương, Tam Dương, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (LV tốt nghiệp)Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải phápThực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng ĐìnhThực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cao su Sao vàng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập