ĐỀ CƯƠNG HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
... Câu : Khái niệm phản ứng quang hóa ? Các giai đoạn phản ứng quang hóa ? Các xạ tham gia phản ứng quang hóa tầng đối lưu ?   - Khái niệm Phản ứng quang hóa phản ứng hóa học mà lượng cần thiết cho ... cháy sinh khối nhiên liệu hóa thạch; trình sản xuất hóa học có sử dụng nito • SOX:  Tự nhiên: Các hoạt động núi lửa, chuyển hóa chất VSV  Nhân tạo: Đót cháy nhiên liệu hóa thạch, phân hủy đốt ... quang hóa: Khái niệm, chế tạo nên tượng sương khói quang hóa (phương trình phản ứng), thành phần cuả sương khói quang hóa, hậu quả, biện pháp khắc phục?  -  Khái niệm Sương khói quang hóa sản...
 • 20
 • 118
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
... oxy hóa học ) lượng oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn hợp chất hữu môi trường nước phương pháp hóa học lít nước +BOD (nhu cầu oxy sinh hóa) nhu cầu oxy cần thiết để oxy hóa hợp chất hữu môi trường ... chất không khí khí ? ( ví dụ ) MÔI TRƯỜNG NƯỚC Câu 14:Khái niệm môi trường nước ? Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước?Phân loại tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước? Khái niệm :Ô nhiễm ... ,ảnh hưởng tới du lịch giải trí Câu 19:Qúa trình chuyển hóa hợp chất nitơ môi trường nước? Hai trình chuyển hóa N nước Nitrat hóa- oxy hóa hay vi khuẩn tự dưỡng Nitrosomonas Nitrobacter +3 2 +2...
 • 25
 • 38
 • 1

Đề tài " Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường "

Đề tài
... Môi trường acid + -7 H 10 Môi trường trung hòa H+ 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10 11 12 13 14 Môi trường kiềm Ý nghĩa môi trường: -9- GVHD: ... mẫu, việc so màu tiến hành điều kiện phòng thí nghiệm 3.2 Thiết Bị Hóa Chất Thiết bị - ống nghiệm 25ml: 20 - piprt 25ml: - Pipet 10ml: - Máy đo pH Hóa chất - Chỉ thị màu tổng hợp - Chỉ thị màu ... Nghĩa Môi Trường Nước mang tính acid ý tính chất an mòn chúng Đặc biệt trình xử lý sinh học, pH phải trỳ khoảng – Do vậy, dựa vào độ acid nước để tính xác lượng hóa chất sử dụng Phương pháp thí nghiệm( Phương...
 • 37
 • 3,077
 • 30

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (chuyên đề Dioxin)

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (chuyên đề Dioxin)
... Nẵng Huế Biên Hòa IV.Tác động dioxin môi trường người Tác động tới môi trường a .Môi trường đất: - Việc thải chất diệt cỏ chứa 2,4 D 2,4,5-T làm thúc đẩy nhanh trình phân hủy lớp đất màu mỡ mặt, ... gian bán phân hủy Dioxin Môi trường  Nghiên cứu chế tương tác dioxin sinh vật  Ngăn chặn phát tán sinh học Dioxin môi trường  Mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh 2 ... Tác động dioxin môi trường người V Các biện pháp giảm thiểu xử lý dioxin I Giới thiệu dioxin Dioxin ??? Dioxin tên gọi chung nhóm hàng trăm hợp chất hóa học tồn bền vững môi trường thể người...
 • 37
 • 2,417
 • 20

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 3 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 3  ths lê nguyễn kim cương
... &ng xúc tác 3. 5.1 Phân lo i xúc tác v Các axít m8nh v Xúc tác baz∗ 3. 5 CÁC XÚC TÁC TH NG DÙNG TRONG K THU T MÔI TR NG 3. 5.1 Phân lo8i xúc tác 3. 5.2 Xúc tác Zeolit 3. 5 .3 Xúc tác rΟn 3. 5.4 Υnh h∋Γng ... cân b+ng 3. 2 .3. 6 nh h ng c a i u ki n bên lên s xúc tác v Nhi=t ( v Áp suΒt v T#c ( th; tích, th6i gian l∋u giΦ chΒt ph%n &ng bΘ m≅t xúc tác v Dung môi 3. 3 PH N NG XÚC TÁC C A v Xúc tác (3ng th; ... ng l ng ho t hóa c ng c a ph n ng ó ti n hành môi tr ng ng th (E ng th ): c tài li u 3. 4.1 Trung tâm ho8t (.ng c1a xúc tác d4 th; 3. 4.2 Thuy/t trung tâm ho8t (.ng c1a Taylor 3. 4 .3 Thuy/t (a v4...
 • 13
 • 37
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 8 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 8  ths lê nguyễn kim cương
... KHỐI QUA MÀNG 8. 3.1 Chuyển khối qua màng xốp 8. 3.2 Chuyển khối qua màng đặc 13 8. 3 QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI QUA MÀNG Đọc tài liệu 14 8. 4 KỸ THUẬT THẨM THẤU vĐọc tài liệu 15 16 8. 5 KỸ THUẬT ĐIỆN THẨM ... phẩm,luyện kim, dệt,dược phẩm Làm mềm nước, loại bỏ chất hữu cơ, nước siêu tinh khiết,cô đặc đồ uống,đường, sữa 8. 2 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH NĂNG CỦA MÀNG 8. 2.1 Cấu trúc xốp màng 8. 2.2 Cấu trúc ... mức độ 12 8. 2.2 Cấu trúc hình thái màng Các phương pháp đánh giá thường dùng là: Ø Đo độ thấm Ø Phương pháp vật lý: nhiệt quét vi sai, nhiệt vi sai Ø Ăn mòn plasma Ø Phân tích bề mặt 8. 3 QUÁ TRÌNH...
 • 5
 • 36
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 7 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 7  ths lê nguyễn kim cương
... hưởng khả trương nở: v Bản chất dung môi v Bản chất hóa học nhóm chức v Mật độ nhóm chức v Bản chất ion trao đổi v Mức độ liên kết ngang 7. 3.2 Hấp thụ chất tan 7. 3.2.1 Hấp thụ chất trung hòa vSự ... khả hấp thu cationit phức trung hòa 7. 3 .7 Trao đổi phối tử 7. 3.8 Phản ứng với vật liệu có độ tan thấp v Chất trao đổi phối tử (Chất trao đổi ion chứa ion kim loại tạo phức chất) có ưu kết hợp ... định tính trao đổi thông qua mật độ nhóm chức chất nhóm chức 7. 3.1 Hiện tượng trương nở vVật liệu có khả thu hút dung môi, vật liệu lớn lên thể tích với mức độ định, tượng trương nở vTrong vật liệu...
 • 11
 • 30
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 1 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 1  ths lê nguyễn kim cương
... 7 14 Chương 4: HỆ PHÂN TÁN 8 16 Chương 5: HỆ KEO 6 12 Chương 6: HẤP PHỤ 8 16 Chương 7: TRAO ĐỔI ION 7 14 Chương 8: QUÁ TRÌNH MÀNG 4 Tổng cộng 45 45 90 Chương - TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC CHƯƠNG ... TT Nội dung chương trình Chương 1: TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA Số Phân bố thời Ghi tiết gian LT Thực Tự hành học 2 TÊN MÔN HỌC: HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chương 2: CÂN BẰNG HÓA HỌC 3 Chương 3: ĐỘNG ... CHƯƠNG 1: TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA NƯỚC LOGO 1. 1 NƯỚC VÀ DUNG DỊCH NƯỚC Hình 1. 1 Phân bố khối lượng nước Trái đất 1. 1 NƯỚC VÀ DUNG DỊCH NƯỚC 1. 2 BIỂU DIỄN NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TRONG NƯỚC 1. 1 NƯỚC...
 • 7
 • 54
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 6 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 6  ths lê nguyễn kim cương
... #8 c6a hai d?ng ph∗ thu8c vào pH c6a môi tr∃Χng 6. 5.3 H p ph ch t vô c 6. 5.3 H p ph ch t vô c Ch6 yΙu s− hình thành lΒp #iΓn tích kép tΕ #iΓn tích c6a b7 m5t ch(t r;n s− thay #Αi n>ng #8 c6a ion ...   ∂c    = D.   ∂t  x  ∂x  15 6. 6.2.2 Khu ch tán ch t khí 6. 6.2.2 Khu ch tán ch t khí ch t r n x p 6. 6.2.3 Khu ch tán n c Xem tài liΓu 6. 6.3 Chuy n kh i h h p ph T≅c #8 h(p ph∗ n∃Βc ... tử z1 - hóa trị k - số Boltzmann ε - số điện môi x - khoảng cách tới bề mặt chất rắn 6. 6  d 2Ψ   dx    NG H C H P PH 6. 6.1 Quá trình chuy n kh i Chuy n kh≅i s− d9ch chuy n c6a m8t thành...
 • 17
 • 49
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 2 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 2  ths lê nguyễn kim cương
... 2. 2 TR NG THÁI CÂN B NG 2. 2.1 Ph+n 7ng m8t chi9u ph+n 7ng thu0n ngh:ch a Phản ứng chiều Các ch=t ph+n 7ng có th chuy n hóa hoàn toàn thành s+n ph>m c?a ph+n 7ng /i9u ng,≅c l...
 • 5
 • 34
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 5 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 5  ths lê nguyễn kim cương
... r:n v5 K d+/i tác d0ng c a &i−n tr+,ng Hi−n t+∃ng &ó g∆i hi%n t ng i n th m tách 24 5. 2.4.2 Điện tích kép – điện động Hình 5. 5 S Hình 5. 6 S c u t o l p h p ph l p khu ch tán l p i n tích kép 25 ... Ruby 5. 2 CÁC TÍNH CH T C A H KEO Cấu tạo mixen gồm: 5. 2.1 Tính ch,t quang h7c - Hi∋u ϑng Ion đối Ion tạo Tyndall 5. 2.2 Tính ch,t h,p ph/ 5. 2.3 Tính ch,t #9ng h7c c;a h∋ keo Nhân Lớp khuếch tán 5. 2.4 ... gi?a hai pha rΧn – l≅ng : th nhi t ng 5. 3 CÁC Y U T NH H NG I N TH ZETA (ζ) 5. 3.1 Υnh h∃>ng c;a ch,t #i∋n ly 5. 3.2 Υnh h∃>ng c;a pH 5. 3.3 Υnh h∃>ng c;a nhi∋t #9 5. 3.4 Υnh h∃>ng c;a nΒng #9 N Trong...
 • 11
 • 31
 • 0

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 4 ths lê nguyễn kim cương

Bài giảng hóa kỹ thuật môi trường chương 4  ths lê nguyễn kim cương
... Bảng 4. 3 Độ hòa tan chất khí nước (mg/100ml) Độ tan Các chất khí 0 0C 20 C CO2 171 37,8 Cl2 46 1 236 O2 4, 9 3,1 HCl 50700 44 200 H2 2,15 1, 84 NH3 130000 71000 CH4 5,5 3,3 N2 2,35 1,60 0C 200C 29 4. 3.2.1 ... lựcnước hút ion 55 55 14. 3 14 Sự ion hóa tích số ion nước Độ dẫn điện H2O = 5, 54. 10-18Ω-1.cm-1 H3O+ + OH- H2O + H2O + Chỉ số pH môi trường dd Trong nước nguyên chất môi trường trung tính [H+] ... Bảng 4. 1 Các hệ phân tán thường gặp Hệ phân tán hệ bao gồm môi trường liên tục tiểu phân (các “hạt”) có kích thước nhỏ phân tán đồng môi trường TT Tập hợp tiểu phân nhỏ bé gọi pha phân tán, môi trường...
 • 19
 • 40
 • 0

giáo trình hóa kỹ thuật môi trường

giáo trình hóa kỹ thuật môi trường
... kỹ thuật xử lý môi trường dựa vào tính chất để tách hòa tan chất khí dung môi Phòng dự án môi trường công nghiệp – Sites II 14 HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG http://www.ebook.edu.vn Trong kỹ thuật môi ... bảo vệ môi trường Hóa học môi trường mô tả trình hóa học có liên hệ chặt chẽ với lónh vực khác hóa sinh, đòa hóa, hóa phân tích, hóa vô cơ, hữu cơ, độc chất học Nhiệm vụ hóa học môi trường nghiên ... nghiệp – Sites II HÓA KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG http://www.ebook.edu.vn CHƯƠNG 1: MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA 1.1 Hóa học môi trường: Đònh Nghóa: Hóa học môi trường người ta...
 • 145
 • 3,175
 • 118

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh pdf

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh pdf
... thích hợp Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - 37 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm _ Giản đồ đường chuẩn Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - ... mẫu 5.5 Thiết Bị hóa Chất 1- thiết bị: - Pipet 25ml:1 - Ống đong 100ml: - Erlen 125ml: - Buret 25 50ml : Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - 17 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm ... màu 1.2 Thiết Bị: - Pipet 10ml : - máy ly tâm - Erlen 125ml: - máy spectrophotometer (máy so màu) - pH kế Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường -3 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm ...
 • 38
 • 1,852
 • 7

Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường docx

Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường docx
... Môi trường acid 10 11 12 13 14 Môi trường trung hòa 9 Môi trường kiềm Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 2.1.1 Ý nghĩa môi trường Các trình xử lý ... 20 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường 5.5.2 Nêu ứng dụng từ số liệu độ kiềm phân tích xử lý nước? 5.5.3 Nêu mối quan hệ carbonic, độ kiềm pH nước tự nhiên? 21 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa ... phân cần thực môi trường trung hòa? 35 Giáo Trình Thí Nghiệm Hóa Kỹ Thuật Môi Trường NHU CẦU OXY HÓA HỌC (COD) BÀI 10 10.1 ĐẠI CƯƠNG Nhu cầu oxy hóa học lượng oxy cần thiết để oxy hóa chất hữu...
 • 39
 • 1,150
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: 123doc vn de tai bao cao thi nghiem hoa ky thuat moi truonghóa kỹ thuật môi trườngthí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngtài liệu hóa kỹ thuật môi trườnghóa kỹ thuật môi trường 2giáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườnggiáo trình hóa kỹ thuật môi trườngbáo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngcau hoi trac nghiem hoa ky thuat moi truongbài tập hóa kỹ thuật môi trườngcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa kỹ thuật môi trườngtrắc nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngthực hành hóa kỹ thuật môi trườnghóa kỹ thuật môi trường ebookbài báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngPhương pháp dạy học môn học tự nhiên xã hội ở tiểu họcTác động của hệ thống đảm bảo chất lượng trong đối với hoạt động đào tạo tại học viện kỹ thuật quân sựPhát Biểu Bế Mạc Hội thi Tìm hiểu Luật an toàn giao thông đường bộ năm 2009Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi ngân sách tại phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng NaiNghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tỉnh quảng namQuá trình phân tích phân cấp AHP cho trợ giúp quyết định và ứng dụngSử dụng phần mềm toán học Mathematica trong việc giải bài tập vật lý chương dòng điện xoay chiều sách giáo khoa vật lý 12 nâng caoHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại sở tài chính đồng naiThành phần và sự phân bố của các loài ong bắt mồi sống đơn lẻ phân họ Eumeninae thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở Vĩnh Phúc và Bắc Gian (LV tốt nghiệp)get ielts band 9 academic task 2 writingNghiên cứu ảnh hưởng của phân Urê đến sự biến động về thành phần loài Ve giáp thuộc bộ Oribatida (Acari Oribatida) ở đất trồng cây cải củ tại vườn Sinh học Khoa Sinh – KTNN, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (LV tốt nghiệp)Thành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 900m Vườn Quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố hồ chí minhCông tác quản lý chùa Viên Đình, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà NộiQuan điểm, mục tiêu của việc đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân tộc ở Tây Nam Bộ đên 2020Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan tại cục hải quan tỉnh lào caiNghiên cứu thành phần bọ xít bắt mồi và biến động số lượng của một số loài phổ biến trên cây đậu rau ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (LV tốt nghiệp)Quản trị nhân lực tại công ty công ty bất động sản viettelMỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN văn HOÁ DOANH NGHIỆP của CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGQuản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập