Tài liệu về : “Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm
... Hạnh phúc *** Biên bản họp phụ huynh Thời gian:/. /.. Địa điểm: Lớp..Trờng THCS Thành phần. .phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm. Nội dung I. GVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 ... kiến bổ sung. Biên bản lập thành 03 bản: ban giám hiệu nhà trờng 01 bản, giáo viên chủ nhiệm 01 bản, hội cha mẹ học sinh 01 bản. Buổi họp kết thúc giờ . cùng ngày. Th ký cuộc họp (ký tên) ... đau v.v.. Liên hoan .. 2. Bầu chi hội phụ huynh. Chi hội trởng. Chi hội phó.. ủy viên. IV. ý kiến của phụ huynh học sinh. V. Kết luận Nội dung biên bản đợc thông qua trớc toàn thể hội nghị...
 • 3
 • 28,771
 • 281

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
... phúc Biên bản hội nghị phụ huynh Lần thứ . Hồi Giờ ..Ngày tháng . năm 200 . Địa điểm : . Có mặt : Vắng : Ngời chủ trì : . Nội dung : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ý kiến của phụ huynh ... đình và nhà trờng : .. .. .. .. Bầu.hội trởng hội phụ huynh : .. .. Biểu quyết chung : % phụ huynh nhất trí . Bế mạc hồi giờ , ngày tháng năm 200 Giáo viên chủ nhiệm Đại diện PHHS ...
 • 1
 • 20,546
 • 157

Nội dung họp phụ huynh đầu năm

Nội dung họp phụ huynh đầu năm
... Tr ờng THPT Mạc Đĩnh Chi Nội dung họp hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2006- 2007 I/ Thông báo tình hình chung của nhà tr ờng 1. Quy mô: * Đối với ... sinh đầu năm là 1056. Trung bình mỗi lớp 50 học sinh. + Khối 10: 355 + Khối 11: 348 + Khối 12: 353 - Trờng học chính khoá ở một nơi. Hiện tại phòng học còn thiếu , đang đề nghị xây dựng vào năm ... đăng kí mỗi học sinh mua 1 bộ 3 môn học tự chọn nâng cao. ( Đề nghị phụ huynh mua, không có sách không học đợc) II. Nhiệm vụ năm học mới: 1, Chung của nhà trờng: - Các lớp đã đi vào ổn định để...
 • 3
 • 6,071
 • 69

Biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh
... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ................ ................. biên bản hội nghị phụ huynh Năm học 2008 - 2009 Ngày họp : 20 tháng 9 năm 2008 Địa điểm : Phòng học lớp 3A1 trờng Tiểu học Võng Xuyên ... thúc vào hồi...........giờ cùng ngày. Biên bản đợc lập thành 2 bản và đợc đọc lại cho toàn thể phụ huynh có mặt cùng nghe và thống nhất ký tên./. Đại diện Phụ huynh học sinh GVCN lớp Hội trởng Hội ... 100.000đ /năm BHTT : 28.000đ /năm Đội + sao nhi đồng : 15.000đ /năm Quỹ Chữ thập đỏ :5.000đ /năm Học phí tin học :20.000đ/tháng b/ Đóng góp theo thoả thuận : Điện : 15.000đ/ năm Vệ sinh : 15.000đ/năm...
 • 3
 • 2,988
 • 17

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP