50889 beginner time expressions in at on

Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on trong tiếng Anh pot

Phân biệt cách dùng 3 giới từ in, at, on trong tiếng Anh pot
... past six o’clock noon/night … On sử dụng đề cập đến ngày cụ thể lịch: On March 5th Christmas … Lưu ý in the morning/afternoon/evening at night/noon cần phân biệt khác in time on time Về địa điểm: ... (trong năm 20) the 21st century the morning/afternoon/evening … Chúng ta sử dụng in nói đến quãng thời gian tương lai vừa Linh có dùng: “in minutes” in a few days, in years, in a couple of months… ... John: Này nhé: Có giới từ hay bị nhầm lẫn In, At On Chúng sử dụng để nói thời gian địa điểm Chúng ta tập trung vào trường hợp dễ...
 • 4
 • 482
 • 8

In at on (chỉ vị trí)

In  at  on (chỉ vị trí)
... nói at home at university at the seaside in bed on a farm at work at a station at sea (on a voyage) in hospital at school at an airport in prison - I’ll be at work until 5.30 but I’ll be at home ... there many people at the party/ at the meeting? (Có nhiều người dự tiệc/ dự họp không?) 6/9 In / At / On (Chỉ vị trí) - I saw Jack at the football match /at the concert on Saturday (Tôi gặp Jack ... phòng.) - There is a telephone box at/ on the corner of the street (Có trạm điện thoại góc đường.) in / at /on the front in/ at/ on the back Chúng ta nói: in the front / in the back of a car” (ở...
 • 9
 • 107
 • 0

Prepositions (in, at, on location) test 01

Prepositions (in, at, on  location) test 01
... situation has been better _ the telecommunications industry A in B at C on The same data can be found _ different servers A in B at C on There is no water _ that island A in B at C on How ... at C on Norma has invested quite a bit of money _ the stock market recently A in B at © http://www.englishteststore.net Photocopiable C on 10 Mark is studying law _ Harvard A in B at C on © ... http://www.englishteststore.net Photocopiable C on 10 Mark is studying law _ Harvard A in B at C on © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 3
 • 22
 • 0

Prepositions (in, at, on location) test 02

Prepositions (in, at, on  location) test 02
... B at C on There is a list of irregular verbs _ the appendix A in B at C on I think there is a map _ the glove compartment A in B at C on There is someone _ the door A in B at C on There ... 10,000 people _ the concert last night A in B at C on © http://www.englishteststore.net Photocopiable 10 When did life _ Earth begin? A in B at C on © http://www.englishteststore.net Photocopiable...
 • 3
 • 24
 • 0

Prepositions (in, at, on location) test 03

Prepositions (in, at, on  location) test 03
... 6 A in B at C on Mr and Mrs Barton live _ Oak Street A in B at C on Did you put your clothes _ the closet? A in B at C on Have you ever ridden _ a donkey? A in B at C on Look at all those ... _ that field! A in B at C on © http://www.englishteststore.net Photocopiable 10 Mr Thompson isn't here right now He's _ the bank A in B at C on © http://www.englishteststore.net Photocopiable...
 • 3
 • 12
 • 0

58096 school subjects prepositions in at on

58096 school subjects prepositions in at on
... b) On d) before 10 What class is after Spanish? a) Physical Education c) Thursday b) Lunch d) Eight fifteen ...
 • 2
 • 17
 • 0

2698 prepositions of time on in at

2698 prepositions of time on in at
... night in … the daytime in … 2010 in … December, 2010 on … 25th December 2010 at … half past six on … Saturday B Write at /on/ in I go walking in the mornings Goodbye! I’ll see you on Monday ... in … 1996 in the New year at … 3.30 pm … on Thursday afternoon … on Saturday night … at midnight … at Easter on … Easter Sunday … at lunch time on … Wednesday at … night in the ... is in March His birthday is … on … 15th April We went out on …… Friday evening I like to see the stars at … night I heard noises in … the night He is meeting me at … 9.30am … in the morning...
 • 2
 • 17
 • 0

7641 koji the ninja teaches time prepositions in on at

7641 koji the ninja teaches time prepositions in on at
... ` Task 1: Match the time expressions with the right preposition Task 2: Write the the missing preposition before each time expressions below ...
 • 2
 • 56
 • 0

41784 time prepositions in on at

41784 time prepositions in on at
... 1: IN AT ON AT ON AT IN IN AT 10 IN 11 IN 12 AT 13 AT Activity 2: AT ON AT AT IN IN ON IN AT ON 10 AT 11 IN 12 ON 13 AT 14 ON Activity 3: Part A: When you have your English lessons? What time ... classmate YOU YOUR CLASSMATE 10 C Using the information in activity 3B, write a short text about you and your classmate: e.g “Peter and I have English lessons on Mondays and Wednesdays at 10 ... ACTIVITY 3: A In pairs write complete questions with the information given: When/have/English lessons? _ What time/ have lunch? ...
 • 3
 • 21
 • 0

24146 time prepositions in on at

24146 time prepositions in on at
... 17 Kennedy was assassinated in Dallas IN 1963 18 Mr Jones sometimes eats a sandwich AT lunchtime 19 Beautiful flowers 20 We take the grow in the country school bus AT IN spring o’clock 16 Jim studies ... decorate the house AT Christmas Halloween is ON October 31st I train football ON Monday and Thursday afternoon My parents the shopping AT weekends I meet my friends ON Saturday They sometimes ... presents to Mary ON with my grandma her birthday ON Sunday AT p.m 13 Dad goes jogging ON Friday morning 14 Mozart was born IN the 18th century 15 I usually get up AT 6:55 a.m ON weekdays 17 Kennedy...
 • 2
 • 18
 • 0

Put at, on ,in

Put at, on ,in
... modern clothing (at, and, to with) work Peter got (dress, dressed, dresses, dressing) quickly and went to school It’s (convenient, convenience, inconvenient, inconvenience) to call anyone at night ... (beautiful, traditional, casual, baggy) dress of Vietnamese women (How, What, Why, Where) have fashion designers done to modernize the ao Dai? The world Jeans comes (in, at, from, on) a kind of material ... London We have lived therefore seven years b We live in London We lived therefore seven years a I hasn’t played golf when I have been on holiday last summer b I didn’t play golf when I was on...
 • 7
 • 158
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng áp suất cao trong công nghệ thực phẩmsinh học thực vật, lá cây, thân cây, rễ câyTiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – DownĐồ án thiết kế nhà máy điệnhồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4dự án kinh doanh sữa gạo rmilkDAP AN TOAN BANG a 2017TinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàTHAM LUẬN NÂNG CAO kết QUẢ THI THPT QUỐC GIA môn TOÁN năm 2017Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp phát triển hàng hóa mang nhãn hiệu riêng tại Siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon TumGiải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình ĐịnTổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục địa chất và khoáng sản việt namastractGiải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namChuyen de he thuc viet LBCác nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc t eCẩm nang tạo nhận xét hiệu quả trong đánh giá học sinh tiểu họcHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập