Trac nghiem SH 12 truong THPT le quy don sinh học 12 mai van thuan

XÂY DỰNG TỐT NỀ NẾP Ở LỚP CHỦ NHIỆM 10C9 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2010-2011

XÂY DỰNG TỐT NỀ NẾP Ở LỚP CHỦ NHIỆM 10C9 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2010-2011
... Năm học 201 0- 2011 (Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN) HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường THPT Quý Đôn - Đề tài: Xây dựng tốt nề nếp lớp chủ nhiệm 10c9 Trường THPT Quý ... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 (Đánh giá xếp loại HĐKH Trường THPT Quý Đôn) Tên đề tài: Xây dựng tốt nề nếp ... Tên đề tài: Xây dựng tốt nề nếp lớp chủ nhiệm 10c 9- Trường THPT Quý Đôn -Năm học 201 0-2 011 Họ tên tác giả: Ngô Thị Miễn Chức vụ: Giáo viên Tổ: Ngữ Văn Nhận xét Chủ tịch HĐKH đề tài: Liên hệ:...
 • 21
 • 257
 • 0

Đề thi thử quốc gia môn Hóa học lần 1 trường THPT Quý Đôn năm học 2014-2015

Đề thi thử quốc gia môn Hóa học lần 1 trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2014-2015
... -Trang 4/5 - Mã đề thi 004 10 A D A D D B C C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C C C D B A D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ĐÁP ÁN C D C D B C D C B B Trang 5/5 - Mã đề thi 004 31 32 33 34 35 ... t  Z + … ;  ,t Z + NaOH CaO T + Na2CO3 Công thức phân tử X là:  ,t A C12H20O6 B C11H12O4 C C12H14O4 D C11H10O4 Câu 47: Kim loại M tác dụng với dung dịch: HCl; Cu(NO3)2; HNO3 đặc nguội ... H2O.(khí đkc).biểu thức liên hệ giá trị V1,V2, a A V1 = V2 – 22,4a B V1 = 2V2 + 11 ,2a C V1 = 2V2 -11 ,2a D V1 = V2 + 22,4a Câu 14 : Hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, X oxi chiếm 47,76% khối lượng...
 • 5
 • 119
 • 1

một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực tại trường thpt quý đôn

một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực tại trường thpt lê quý đôn
... phong trào năm học - 17 - PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm Qua công tác đạo thực phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trường THPT chuyên Quý Đôn, cá nhân rút học ... đua Xây dựng trường học thân thiện- học sinh tích cực trường THPT chuyên Quý Đôn - tỉnh Lai Châu III Phạm vi đối tượng nghiên cứu Từ nghiên cứu đạo thực phong trào trường THPT chuyên Quý ... hứng thú học tập cho học sinh Qua hai năm hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng Trường học thân thiện – học sinh tích cực với kinh nghiệm tích lũy qua phong trào “ dạy tốt học tốt” trước đây,...
 • 22
 • 711
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN potx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN potx
... tennis courts, tracks, and stadiums - with the public Often the students themselves organize and support school activities and raise money through car washes, baby-sitting, or by mowing lawns Parents ... to buy at this time A B C D 49 He stopped to smoke because cigarettes are harmful to his health A B C D 50 Had I heard the news last night, I would tell you about it A B C D -The end ... from D at 30 My brother can …………… six languages fluently A say B tell C talk D speak QUESTIONS 31 - 35: Read the following passage carefully and then choose the best option to fit each space Although...
 • 6
 • 161
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN pdf

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN pdf
... tennis courts, tracks, and stadiums - with the public Often the students themselves organize and support school activities and raise money through car washes, baby-sitting, or by mowing lawns Parents ... to buy at this time A B C D 49 He stopped to smoke because cigarettes are harmful to his health A B C D 50 Had I heard the news last night, I would tell you about it A B C D -The end ... from D at 30 My brother can …………… six languages fluently A say B tell C talk D speak QUESTIONS 31 - 35: Read the following passage carefully and then choose the best option to fit each space Although...
 • 6
 • 123
 • 0

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO - TRƯỜNG THPT LỢI ppt

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ppt
... tốc biến thiên lượng khoảng thời gian Câu 8: Một vật thả từ độ cao Khi độ cao tăng lên lần thời gian rơi ? A Tăng lần C Giảm lần B Tăng lần D Giảm lần Câu 9: Một bánh xe có bán kính R quay quanh ...  3t  t Câu 5: Điểm sau nói vận tốc tức thời ? A Vận tốc tức thời vận tốc thời điểm B Vận tốc tức thời vận tốc vị trí quỹ đạo C Vận tốc tức thời đại lượng véc tơ D Các phát biểu Câu 6: Chuyển ... = v2 , T1 = T2 C v1 = 2v2 , T1 = 2T2 B v1 = 2v2 , T1 = T2 D v1 = v2 , T1 =2T2 Câu 10: Một vật rơi từ độ cao 20m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Vận tốc trung bình thời gian chạm đất : A Vtb= 10m/s...
 • 4
 • 258
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO TRƯỜNG: THPT THÀNH PHƯƠNG ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO TRƯỜNG: THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG ppsx
... đổi Câu 4: Tìm câu SAI Khi vật chịu tác dụng lưc A Cơ có giá trị không đổi B Độ tăng động độ giảm C Độ giảm độâng độ tăng D Cơ vật biến thiên Câu 5: Một vật bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ... thiên MV Câu 9: Một vật đươc ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu m/s Vận tốc vật có Động Thế là: A ( m/s) B ( m/s ) C 4/ ( m/s) D ( m/s) Câu 10: Một vật đươc thả rơi tự từ độ cao 3,6m ... tăng lần, Động giảm lần D Động lượng tăng lần, Động không đổỉ Câu 8: Một vật khối lượng M bay với vận tốc V đến va chạm vào tường theo phương lập với tường góc 600 Va chạm tuyệt đối đàn hồi Động...
 • 4
 • 191
 • 0

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT QUÝ ĐÔN doc

ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN doc
... A2sin (t + 2) Biờn dao ng tng hp ca chỳng t giỏ tr cc i khi: A - = 2k B - = (2k + 1)/2 C - = /4 D - = (2k + 1) Trang 3/4 - thi 132 Cõu 38: Trong thớ nghim ca Young v giao thoa ỏnh sỏng, ... kim A 12 B 1 /12 C 24 D 1/24 Cõu 47: Một bánh xe quay nhanh dần 4s vận tốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút Vận tốc góc điểm M vành bánh xe sau tăng tốc đợc 2s A rad/s B 10 rad/s C 12 ... A 5,18.10 30 kgm2/s B 5,83.10 31 kgm2/s C 6,28.1032 kgm2/s D 7,15.1033 kgm2/s - HT Trang 4/4 - thi 132 ...
 • 4
 • 154
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)
... GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -2 0 15 (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu Nội dung Điểm a Trung du miền núi Bắc Bộ: 4,0đ - Các ... biển: Quảng Ninh 0 ,25 - Tỉnh giáp quốc gia: Điện Biên 0 ,25 - Nêu vị trí địa lí vùng: +Phía Bắc giáp 0 ,25 +Phía Tây giáp 0 ,25 +Phía Nam 0 ,25 +Phía Đông Nam 0 ,25 +Phía đông b Vấn đề phát triển, ... thân thiện với môi trường để đảm bảo phát triển bền vững 3(3,0 đ) 0 ,25 0 ,25 a Vẽ biểu đồ: 2, 0 - Biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực - Chú ý khoảng cách thời gian theo tỉ lệ - Ghi số liệu vào miền...
 • 4
 • 393
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2014 - 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Đề số 3)
... GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -2 0 15 (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu Nội dung Điểm a Trung du miền núi Bắc Bộ: 4,0đ - Các ... biển: Quảng Ninh 0 ,25 - Tỉnh giáp quốc gia: Điện Biên 0 ,25 - Nêu vị trí địa lí vùng: +Phía Bắc giáp 0 ,25 +Phía Tây giáp 0 ,25 +Phía Nam 0 ,25 +Phía Đông Nam 0 ,25 +Phía đông b Vấn đề phát triển, ... thân thiện với môi trường để đảm bảo phát triển bền vững 3(3,0 đ) 0 ,25 0 ,25 a Vẽ biểu đồ: 2, 0 - Biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực - Chú ý khoảng cách thời gian theo tỉ lệ - Ghi số liệu vào miền...
 • 4
 • 224
 • 0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2015 trường THPT Quý Đôn, Hải Phòng

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 12 năm 2015 trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng
... Sở GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THPT Quy Đôn Môn Địa 12 Năm học 20 14 -20 15 ĐỀ Câu 1(4,0) Nội dung Điểm a Những định hướng phát triển tương lai: 2, 0 - Xu hướng ... Hòa, Nha Trang (sử dụng AL công nghiệp chế biến LT-TP trang 22 ) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 * Vấn đề khai thác hợp lí bảo vệ nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa cấp bách 0 ,25 b Vấn đề khai thác khoáng sản Hải Phòng ... ninh quốc phòng đất liền biển 0 ,25 (3,0) a Vấn đề phát triển nghề cá Duyên hải Nam Trung Bộ 2, 0 * Đánh bắt: - Bờ biển dài, tỉnh giáp biển có nhiều bãi tôm, bãi cá 0 ,25 cực Nam Trung Bộ ngư trường...
 • 4
 • 243
 • 0

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa Lý năm 2014 Trường THPT Quý Đôn (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Địa Lý năm 2014 Trường THPT Lê Quý Đôn (Đề 2)
... ng di ện tích r ừng bị cháy b ị ch ặt phá c n ước ta (1, 5 ểm) Đáp án Đề thi h ọc l 12 môn Địa n ăm 2 014 p Tr ng THPT Quý Đôn ( Đ 2) ề ... ta phân hóa theo chi ều B ắc-Nam. (1, 0 điểm) Câu 3: (3,5 ểm) Cho b ảng s ố li ệu: DI ỆN TÍCH R ỪNG B Ị CHÁY VÀ B Ị CH ẶT PHÁ C ỦA N Ư C TA GIAI Ớ ĐO ẠN 2000 – 2 011 a V ẽ bi ểu đồ thích h ợp th ể ... Phòng (1, 0 điểm) Câu 2: (3,0 điểm) Hãy nêu đặc ểm n ổi b ật v ề thi n nhiên c ph ần lãnh th ổ phía B ắc n ước ta: Gi ới hạn, khí hậu, cảnh quan (2,0 điểm) Nguyên nhân ch ủ yếu làm cho thi n nhiên...
 • 3
 • 544
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU TRẮC NGHIỆM 12 MÔN TOÁNCác yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi khuẩn học và kết quả điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người cao tuổi (LV thạc sĩ)Đặc điểm ngôn ngữ thơ Ma Trường Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 3G của Tập đoàn viễn thông quân đội (Vietel) tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Điều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng (LV thạc sĩ)CHẤT TRỮ TÌNH TRIẾT lý TRONG THƠ NGUYỄN DUYBỨC CHÂN DUNG tự họa của NHÀ NHO THỊ dân tú XƯƠNG TRONG THƠCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHFestival du lịch Hà NộiBất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở việt namnhap mon co so du lieuPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017ebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML4Đề cương và danh mục tài liệu ôn thi tuyển công chứcTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu ty
Đăng ký
Đăng nhập