BÀI 24 các BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ sinh học 12 trần thanh hiệp

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá
... IV/ Bằng chứng tế bào học sinh vật phân tử: - Mọi sinh hỡnh choợc Quan sỏt vật đ cấu tạo từ v c bn bit n tế bào Các loài sinh nờntiến hóa từ cu to vật c th tổ tiên chung sinh vt l gỡ? - Các loài ... ngợc lại cá? III/ Bằng chứng địa lý sinh vật học: - Địa lí SV mục III.SGK vàkhoa học nghiên cứu Nghiên cứu học môn cho biết: - Nhiu loi địa lý gì? loài trái đất sựđịa lý sinh vật học phân bố phõn ... luận quan loài ĐV? - Các loài ĐV có chung nguồn gốc II/ Bằng chứng phôi sinh học: giai đoạn III, cá xuất vây Ngư iưcóưhọưhàngưgần bơi; thỏhơn ngời với thú cá xuất chi - Các loài có quan hệ ngón...
 • 25
 • 118
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá .

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá .
.. . CHNG TIN HểA I II III IV BNG CHNG GII PHU SO SNH BNG CHNG PHễI SINH HC BNG CHNG A L SINH VT HC BNG CHNG T BO HC V SINH HC PHN T Hỡnh 2 4.1 Cu trỳc chi trc ca Ngi, mốo, cỏ voi, di 1-xng cỏnh 1 2-xng .. . Mốo Cỏ voi Di Phiếu học tập Đọc SGK /104, QS H2 4.1 Hoàn thành phiếu học tập (3phút) Loi Ngi Tiờu Tờn c quan nghiờn cu Ngun gc ( loi t tiờn) Chc nng mốo Cỏ voi Di Đáp án phiếu học tập Loi Ngi Tiờu .. . mp- lp cỏ)? Thú có túi bay Sóc bay Do trinh tiến hoá hội tụ BI 24 CC BNG CHNG TIN HểA IV BNG CHNG T BO HC V SINH HC PHN T : IV BNG CHNG T BO HC V SINH HC PHN T : Da vo kin thc t bo, di truyn...
 • 58
 • 112
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá
... thú Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA II BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Đưa chứng tế bào học để chứng minh MỌI SINH VẬT CÓ NGUỒN GỐC CHUNG Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA IV BẰNG CHỨNG ... chứng giải phẫu so sánh - Bằng chứng phôi sinh học - Bằng chứng địa lý sinh vật học - Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA I BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH Cấu ... PHẦN SÁU: TIẾN HÓA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA Bằng chứng trực tiếp Bằng chứng tiến hóa Bằng chứng gián tiếp Là chứng hóa thạch - Bằng chứng giải...
 • 27
 • 220
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá
... phõn c ban : mang sinh c ban nao? chõt, tờ bao chõt, nhõn ( vung nhõn) T BO NG VT Mang sinh chõt n vi c ban cõu tao nờn moi c thờ sinh võt la gi? II BNG CHNG Tấ BAO HOC VA SINH HOC PHN T Bng ... c thờ sinh võt la gi? - Moi c thờ sinh võt ờu cõu tao t tờ bao - Tờ bao nhõn s va tờ bao nhõn thc ờu co cac phõn c ban : mang sinh chõt, tờ bao chõt, nhõn( vung nhõn) - Moi tờ bao ờu c sinh t ... TIấN HOA Bng chng trc tiờp Bng chng gian tiờp Húa thch GIAI PHU SO SANH Phụi sinh hc a lý sinh vt hc Tấ BAO HOC VA SINH HOC PHN T I BNG CHNG GIAI PHU SO SANH 1-xng cỏnh 1 2-xng tr 3-xng quay 4-xng...
 • 32
 • 116
 • 0

bài 24 các bằng chứng tiến hóa

bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... Hãy đưa chứng chứng minh ti thể lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn Lục lạp CŨNG CỐ Tại để xác định mối quan hệ họ hàng loài đặc điểm hình thái người ta lại hay sử dụng quan thoái hóa? Hãy tìm số chứng ... hay sử dụng quan thoái hóa? Hãy tìm số chứng sinh học phân tử để chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc Tại quan thoái hóa không giữ chức lại di truyền từ đời sang đời khác mà không bị ... trước 25: Học thuyết Lamac Đacuyn - Tìm hiểu tiểu sử Đacuyn - Trả lời câu hỏi: 1.Nguyên nhân tiến hóa (làm chuyển loài thành loài mới) 2.Nội dung học thuyết Đacuyn gồm ý tưởng nào? ...
 • 8
 • 846
 • 10

chương 1 bài 24 các bằng chứng tiến hóa

chương 1 bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... cân bằng: A 0.25AA + 0.6Aa + 0 .15 aa = B 0.4AA + 0.3Aa + 0.3aa = C 0.04AA + 0.36Aa + 0.6aa= D 0.36AA + 0.48Aa + 0 .16 aa = Sai Sai Sai Đúng Chương I BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG ... BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh a/ Cơ quan tương đồng CÊu t¹o x¬ng chi tríc phï hỵp víi chøc n¨ng BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI ... phẫu lồi chứng gián tiếp cho thấy lồi sinh vật điều tiến hóa từ tổ tiên chung CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh a/ Cơ quan tương đồng: b/ Cơ quan thối hóa: II/ Bằng chứng...
 • 35
 • 212
 • 0

BÀI 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ + ĐÁP ÁN

BÀI 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ + ĐÁP ÁN
... Câu 18: Bằng chứng tiến hoá có sức thuyết phục nhất? A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng sinh học phân tử C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng phôi sinh học so sánh Câu 19: Các gen ... Câu 18: Bằng chứng tiến hoá có sức thuyết phục nhất? A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng sinh học phân tử C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng phôi sinh học so sánh Câu 19: Các gen ... quan thoái hoá động vật ăn cỏ D có nguồn gốc từ manh tràng động vật ăn cỏ Câu 10: Bằng chứng tiến hoá có phác hoạ lược sử tiến hoá loài? A Bằng chứng tế bào học B Bằng chứng giải phẫu học so sánh...
 • 7
 • 983
 • 2

bài 24: các bằng chứng tiến hóa

bài 24: các bằng chứng tiến hóa
... Bng chng trc tiờp Bng chng gian tiờp Húa thch GIAI PHU SO SANH Tấ BAO HOC VA SINH HOC PHN T Bai 24: I BNG CHNG GIAI PHU SO SANH - Ging : u gm cac bụ phõn la xng cỏnh, Nguyờn nhõn nao dõn ờvas ... ụngụng phan anh s tiờn hoa nghia : c quan tng co y nghia gi phõn li tiờn hoa? Một số Cơ quan thoáI hóa người Ruột thừa người Nếp thịt nhỏ mắt người Mí mắt thứ bồ câu Manh trang ụng võt n co Mõ u...
 • 30
 • 320
 • 0

bai 24. các bằng chứng tiến hóa

bai 24. các bằng chứng tiến hóa
... SÁU: TIẾN HÓA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA Bằng chứng tiến hóa gì? Là chứng nói lên mối quan hệ họ hàng loài sinh vật Bằng chứng trực tiếp Bằng chứng tiến ... tiến hóa Bằng chứng gián tiếp Là chứng hóa thạch Bằng chứng giải phẩu so sánh Bằng chứng phôi sinh học Bằng chứng địa lý sinh vật học Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG ... CHỨNG TIẾN HÓA I BẰNG CHỨNG GIẢI PHẨU SO SÁNH II BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC NỘI DUNG III BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA...
 • 46
 • 177
 • 0

giáo án bài 24 các bằng chứng tiến hóa

giáo án bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... vài chứng tiến hóa mà em biết? Bằng chứng tiến hóa gì? Bằng chứng tiến hóa chứng nói lên quan hệ họ hàng loài sinh vật Có loại chứng tiến hóa? Bằng chứng • Là chứng hóa thạch trực tiếp Bằng chứng ... Bằng chứng gián tiếp • Bằng chứng giải phẫu so sánh, chứng phôi sinh học, địa lí sinh vật học, sinh học phân tử tế bào học I Bằng chứng giải phẫu so sánh Bằng chứng giải phẫu so sánh gì? • Là ... thích? Các loài có họ hàng gần trình tự a.a hay trình tự nuclêôtit có xu hướng giống ngược lại Hãy đưa chứng chứng minh ty thể lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn? Khi so sánh chứng chứng đáng tin...
 • 34
 • 111
 • 0

Tiết 27 Bài 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

Tiết 27 Bài 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
... → Sự tương đồng đặc điểm giải phẫu loài chứng gián tiếp cho thấy loài sinh vật tiến hóa từ tổ tiên chung Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử - Bằng chứng tế bào học : +Mọi sinh vật cấu tạo ... gốc chung sinh giới - Bằng chứng sinh học phân tử : Dựa tương đồng cấu tạo, chức ADN, prôtêin, mã di truyền cho thấy loài trái đất có tổ tiên chung Củng cố: - Đưa chứng chứng minh loài người ... trả lời GV: Qua nghiên cứu quan tương đồng quan thoái hóa, rút nhận xét quan hệ loài sinh vật? GV: Nhận xét, bổ sung * Hoạt động 3: Tìm hiểu chứng tế bào học sinh học phân tử GV: Dựa vào kiến thức...
 • 3
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề tài Một số biện pháp dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu họcBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtQuản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình trung tâm dạy nghề huyện mường chà, tỉnh điện biênNGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN MẢNG ANTEN VI DẢI CẤU TRÚC LÁ CÂY VỚI BÚP SÓNG DẢI QUẠT, ĐỘ LỢI CAO VÀ MỨC BÚP PHỤ THẤP CHO ỨNG DỤNG WI-FI ĐỊNH HƢỚNGNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO KIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 4G (LTE)Phân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámPHÁT TRIỂN CÁC KỸ THUẬT TÌM BẤT BIẾN (INVARIANTS) VÀ BIẾN (VARIANTS) CHO VIỆC SỬ DỤNG HOARE LOGIC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA CHU TRÌNHTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢCTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTUYỂN tập 19 đề THI HK1 môn TIẾNG VIỆT lớp 1 THEO VNEN có HDTRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHXÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ SINH CA KIỂM THỬ CẶPXÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ HỌC TẬP HỖN HỢPXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐẢO NGƯỢCGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện thanh oai, hà nộiĐề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án đường lê công thanh tỉnh hà namQUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) - CÔNG CỤ HỖ TRỢ KINH DOANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTOQUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập