BÀI 24 các BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ sinh học 12 trần thanh hiệp

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá
... IV/ Bằng chứng tế bào học sinh vật phân tử: - Mọi sinh hỡnh choợc Quan sỏt vật đ cấu tạo từ v c bn bit n tế bào Các loài sinh nờntiến hóa từ cu to vật c th tổ tiên chung sinh vt l gỡ? - Các loài ... ngợc lại cá? III/ Bằng chứng địa lý sinh vật học: - Địa lí SV mục III.SGK vàkhoa học nghiên cứu Nghiên cứu học môn cho biết: - Nhiu loi địa lý gì? loài trái đất sựđịa lý sinh vật học phân bố phõn ... luận quan loài ĐV? - Các loài ĐV có chung nguồn gốc II/ Bằng chứng phôi sinh học: giai đoạn III, cá xuất vây Ngư iưcóưhọưhàngưgần bơi; thỏhơn ngời với thú cá xuất chi - Các loài có quan hệ ngón...
 • 25
 • 133
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá .

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá .
.. . CHNG TIN HểA I II III IV BNG CHNG GII PHU SO SNH BNG CHNG PHễI SINH HC BNG CHNG A L SINH VT HC BNG CHNG T BO HC V SINH HC PHN T Hỡnh 2 4.1 Cu trỳc chi trc ca Ngi, mốo, cỏ voi, di 1-xng cỏnh 1 2-xng .. . Mốo Cỏ voi Di Phiếu học tập Đọc SGK /104, QS H2 4.1 Hoàn thành phiếu học tập (3phút) Loi Ngi Tiờu Tờn c quan nghiờn cu Ngun gc ( loi t tiờn) Chc nng mốo Cỏ voi Di Đáp án phiếu học tập Loi Ngi Tiờu .. . mp- lp cỏ)? Thú có túi bay Sóc bay Do trinh tiến hoá hội tụ BI 24 CC BNG CHNG TIN HểA IV BNG CHNG T BO HC V SINH HC PHN T : IV BNG CHNG T BO HC V SINH HC PHN T : Da vo kin thc t bo, di truyn...
 • 58
 • 185
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá
... thú Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA II BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Đưa chứng tế bào học để chứng minh MỌI SINH VẬT CÓ NGUỒN GỐC CHUNG Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA IV BẰNG CHỨNG ... chứng giải phẫu so sánh - Bằng chứng phôi sinh học - Bằng chứng địa lý sinh vật học - Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA I BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH Cấu ... PHẦN SÁU: TIẾN HÓA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA Bằng chứng trực tiếp Bằng chứng tiến hóa Bằng chứng gián tiếp Là chứng hóa thạch - Bằng chứng giải...
 • 27
 • 280
 • 0

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá

bài giảng sinh học 12 bài 24. các bằng chứng tiến hoá
... phõn c ban : mang sinh c ban nao? chõt, tờ bao chõt, nhõn ( vung nhõn) T BO NG VT Mang sinh chõt n vi c ban cõu tao nờn moi c thờ sinh võt la gi? II BNG CHNG Tấ BAO HOC VA SINH HOC PHN T Bng ... c thờ sinh võt la gi? - Moi c thờ sinh võt ờu cõu tao t tờ bao - Tờ bao nhõn s va tờ bao nhõn thc ờu co cac phõn c ban : mang sinh chõt, tờ bao chõt, nhõn( vung nhõn) - Moi tờ bao ờu c sinh t ... TIấN HOA Bng chng trc tiờp Bng chng gian tiờp Húa thch GIAI PHU SO SANH Phụi sinh hc a lý sinh vt hc Tấ BAO HOC VA SINH HOC PHN T I BNG CHNG GIAI PHU SO SANH 1-xng cỏnh 1 2-xng tr 3-xng quay 4-xng...
 • 32
 • 174
 • 0

bài 24 các bằng chứng tiến hóa

bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... Hãy đưa chứng chứng minh ti thể lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn Lục lạp CŨNG CỐ Tại để xác định mối quan hệ họ hàng loài đặc điểm hình thái người ta lại hay sử dụng quan thoái hóa? Hãy tìm số chứng ... hay sử dụng quan thoái hóa? Hãy tìm số chứng sinh học phân tử để chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc Tại quan thoái hóa không giữ chức lại di truyền từ đời sang đời khác mà không bị ... trước 25: Học thuyết Lamac Đacuyn - Tìm hiểu tiểu sử Đacuyn - Trả lời câu hỏi: 1.Nguyên nhân tiến hóa (làm chuyển loài thành loài mới) 2.Nội dung học thuyết Đacuyn gồm ý tưởng nào? ...
 • 8
 • 953
 • 10

chương 1 bài 24 các bằng chứng tiến hóa

chương 1 bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... cân bằng: A 0.25AA + 0.6Aa + 0 .15 aa = B 0.4AA + 0.3Aa + 0.3aa = C 0.04AA + 0.36Aa + 0.6aa= D 0.36AA + 0.48Aa + 0 .16 aa = Sai Sai Sai Đúng Chương I BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG ... BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh a/ Cơ quan tương đồng CÊu t¹o x¬ng chi tríc phï hỵp víi chøc n¨ng BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI PHẪU SO SÁNH BẰNG CHỨNG VỀ GIẢI ... phẫu lồi chứng gián tiếp cho thấy lồi sinh vật điều tiến hóa từ tổ tiên chung CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HĨA I/ Bằng chứng giải phẫu so sánh a/ Cơ quan tương đồng: b/ Cơ quan thối hóa: II/ Bằng chứng...
 • 35
 • 308
 • 0

BÀI 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ + ĐÁP ÁN

BÀI 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ + ĐÁP ÁN
... Câu 18: Bằng chứng tiến hoá có sức thuyết phục nhất? A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng sinh học phân tử C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng phôi sinh học so sánh Câu 19: Các gen ... Câu 18: Bằng chứng tiến hoá có sức thuyết phục nhất? A Bằng chứng giải phẫu học so sánh B Bằng chứng sinh học phân tử C Bằng chứng tế bào học D Bằng chứng phôi sinh học so sánh Câu 19: Các gen ... quan thoái hoá động vật ăn cỏ D có nguồn gốc từ manh tràng động vật ăn cỏ Câu 10: Bằng chứng tiến hoá có phác hoạ lược sử tiến hoá loài? A Bằng chứng tế bào học B Bằng chứng giải phẫu học so sánh...
 • 7
 • 1,163
 • 2

bài 24: các bằng chứng tiến hóa

bài 24: các bằng chứng tiến hóa
... Bng chng trc tiờp Bng chng gian tiờp Húa thch GIAI PHU SO SANH Tấ BAO HOC VA SINH HOC PHN T Bai 24: I BNG CHNG GIAI PHU SO SANH - Ging : u gm cac bụ phõn la xng cỏnh, Nguyờn nhõn nao dõn ờvas ... ụngụng phan anh s tiờn hoa nghia : c quan tng co y nghia gi phõn li tiờn hoa? Một số Cơ quan thoáI hóa người Ruột thừa người Nếp thịt nhỏ mắt người Mí mắt thứ bồ câu Manh trang ụng võt n co Mõ u...
 • 30
 • 342
 • 0

bai 24. các bằng chứng tiến hóa

bai 24. các bằng chứng tiến hóa
... SÁU: TIẾN HÓA Chương I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA Bằng chứng tiến hóa gì? Là chứng nói lên mối quan hệ họ hàng loài sinh vật Bằng chứng trực tiếp Bằng chứng tiến ... tiến hóa Bằng chứng gián tiếp Là chứng hóa thạch Bằng chứng giải phẩu so sánh Bằng chứng phôi sinh học Bằng chứng địa lý sinh vật học Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG ... CHỨNG TIẾN HÓA I BẰNG CHỨNG GIẢI PHẨU SO SÁNH II BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC NỘI DUNG III BẰNG CHỨNG ĐỊA LÝ SINH VẬT HỌC IV BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ Bài 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA...
 • 46
 • 241
 • 0

giáo án bài 24 các bằng chứng tiến hóa

giáo án bài 24 các bằng chứng tiến hóa
... vài chứng tiến hóa mà em biết? Bằng chứng tiến hóa gì? Bằng chứng tiến hóa chứng nói lên quan hệ họ hàng loài sinh vật Có loại chứng tiến hóa? Bằng chứng • Là chứng hóa thạch trực tiếp Bằng chứng ... Bằng chứng gián tiếp • Bằng chứng giải phẫu so sánh, chứng phôi sinh học, địa lí sinh vật học, sinh học phân tử tế bào học I Bằng chứng giải phẫu so sánh Bằng chứng giải phẫu so sánh gì? • Là ... thích? Các loài có họ hàng gần trình tự a.a hay trình tự nuclêôtit có xu hướng giống ngược lại Hãy đưa chứng chứng minh ty thể lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn? Khi so sánh chứng chứng đáng tin...
 • 34
 • 166
 • 0

Tiết 27 Bài 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

Tiết 27 Bài 24. CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
... → Sự tương đồng đặc điểm giải phẫu loài chứng gián tiếp cho thấy loài sinh vật tiến hóa từ tổ tiên chung Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử - Bằng chứng tế bào học : +Mọi sinh vật cấu tạo ... gốc chung sinh giới - Bằng chứng sinh học phân tử : Dựa tương đồng cấu tạo, chức ADN, prôtêin, mã di truyền cho thấy loài trái đất có tổ tiên chung Củng cố: - Đưa chứng chứng minh loài người ... trả lời GV: Qua nghiên cứu quan tương đồng quan thoái hóa, rút nhận xét quan hệ loài sinh vật? GV: Nhận xét, bổ sung * Hoạt động 3: Tìm hiểu chứng tế bào học sinh học phân tử GV: Dựa vào kiến thức...
 • 3
 • 73
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH gỗ Hoàng Giang (LV tốt nghiệp)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Biểu diễn mô hình 3D bằng kỹ thuật NURBS trong máy tính (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa Thiên ưu 8 vụ Mùa 2015 và vụ Xuân 2016 tại Hoành Bồ, Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuDạy học các tác phẩm TRUYỆN thời đổi mới trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn bậc Trung học theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)On thi HKI li 9 li thuyetMột số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Bai 24 bai tap dem phat bieu huu co
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập