dap an vat ly lop 12

534 câu trắc nghiệm có đáp án vật lớp 12

534 câu trắc nghiệm có đáp án vật lý lớp 12
... tán sắc ánh sáng A Tán sắc ánh sáng tượng chùm sáng trắng bị tách thành nhiều chùm sáng màu sắc khác tượng khúc xạ B Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng trắng bao gồm nhiều ánh ... CHƯƠNG V: SĨNG ÁNH SÁNG   NHIỄU XẠ – TÁN SẮC ÁNH SÁNG Câu 315 : A B C D Câu 316 : A B C D Chọn câu Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Newton nhằm chứng minh tồn ánh sáng đơn sắc ánh sáng Mặt Trời ... THOA ÁNH SÁNG Câu 333 : A B Câu 334 : A B C D Câu 335 : A B C D Câu 336 : A B Trong thí nghiệm sau đây, thí nghiệm sử dụng để đo bước sóng ánh sáng? Thí nghiệm tán sắc ánh sáng Newton C Thí nghiệm...
 • 45
 • 110
 • 0

dap an vat ly lop 12

dap an vat ly lop 12
... Quang trở dùng thay cho tế bào quang điện D Quang trỏ hoạt động ánh sáng chiếu vào có bước sóng ngắn giới hạn quang dẫn quang trở Nguyên tắc hoạt động quang trở dựa vào tượng A iôn hoá B quang ...   1 2  2 1 12 Trong quang phổ hiđrô, biết bước sóng vạch dãy Laiman 21  0 ,121 6 m , dãy Banme 32  0, 6563 m Bước sóng 31 vạch quang phổ thứ hai dãy Laiman A 0,1026  m B 0,3889 ... đồng vị X T Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị Số hạt nhân lại sau khoảng thời gian t = 3T A 12, 5% số hạt nhân ban đầu B 25% số hạt nhân ban đầu C 50% số hạt nhân ban đầu D 75% số hạt nhân ban đầu 19...
 • 48
 • 111
 • 0

giáo án vật lớp 12 CB chương II

giáo án vật lý lớp 12 CB chương II
... sắc đặc tính vật lí âm B Âm sắc hình thành sở đặc tính vật lí âm tần số C Âm sắc hình thành sở đặc tính vật lí âm biên độ Trường THPT Bắc Bình Năm học 2008-2009 GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN Gv ... với phương truyền sóng Câu 12 Bước sóng gì: A quãng đường sóng truyền l s B khoảng cách hai bụng sóng gần Trường THPT Bắc Bình Năm học 2008-2009 GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN Gv Nguyễn Thị Tâm ... (cm) D u M = cos (2 π t - ) (cm) 4 Trường THPT Bắc Bình Năm học 2008-2009 GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CƠ BẢN Gv Nguyễn Thị Tâm 12 *Câu 30 : Sóng truyền từ điểm M đến điểm O đến điểm N phương truyền sóng...
 • 30
 • 411
 • 1

Giao an Vat ly lop 12 CO BAN- CHUONG I

Giao an Vat ly lop 12 CO BAN- CHUONG I
... m i trường nhớt khác nhau.Hình vẽ trang 19 sgk Học sinh: Đọc trước học II.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Giảng gi i + đàm tho i IV.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY -Ổn định tổ chức: -Kiểm tra cũ: Nhắc l i kh i niệm ... x=Acos(ω t+ϕ ) thì: + x : li độ vật th i i m t (tính từ VTCB) +A: g i biên độ dao động: li độ dao động T i th i i m t, chiếu cực đ i ứng v i i m Mt xuống x’x i m cos(ωt+ϕ) =1 P  có tọa độ ... động i u hòa phương tần số • Tư tưởng, liên hệ thực tế : Gi i tập tổng hợp dao động , gi i thích tượng tổng hợp dao động kỹ thuật đ i sống II.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Giảng gi i – vấn đáp III Chuẩn...
 • 13
 • 751
 • 11

GIÁO ÁN VẬT LỚP 12 CB ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN VẬT LÝ LỚP 12 CB ĐẦY ĐỦ
... 1, 2, 3…) E Dặn dò: - BTVN:5 Sgk trang 43 - Chuẩn bò tiết sau “Bài tập” Giáo án 12 Bản λ 32 GV:Nguyễn Quang Nhân Giáo án 12 Bản Trường Thpt Hướng Hố 33 GV:Nguyễn Quang Nhân Trường Thpt Hướng Hố ... mạch xoay chiều là: I = D Củng cố: Nhắc lại: Dòng xoay chiều gì? Giáo án 12 Bản 37 I0 GV:Nguyễn Quang Nhân E Dặn dò: Giáo án 12 Bản Trường Thpt Hướng Hố Thế cường độ hiệu dụng? - Bài tập nhà: ... kháng? Dung kháng? Biểu thức độ lớn dung kháng: ZC = b Cảm kháng dung kháng có tác dụng Cw dòng điện xoay chiều có b Mà ω = 2πf tần số khác nhau? => cảm kháng: ZL = Lω = L(2πf) 1 => dung kháng: ZC...
 • 194
 • 406
 • 8

De thi hoc ky 1 va dap an Vat ly lop 6.doc

De thi hoc ky 1 va dap an Vat ly lop 6.doc
... 2,005dm3 0,50 Bài : điểm Thể tích viên bi V= 55 − 50 = 0,5cm 10 Bài 3 Đổi : V= 1dm = 0,001m Viết công thức : D = m / V Tính kết : 1/ 0,0 01 = 10 00 kg/m3 Trả lời chất lỏng là: nước 2điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ ... : (1 ) a 50 mm = cm = m b 2005 cm3 = m3 = .dm3 Bài 2/ Một bình chia độ có mực nước ngang vạch 50 cm3 Thả 10 bi giống vào bình , mực nước bình dâng lên 55cm Tính thể tích viên bi (1 ) ... 11 / Một vật có trọng lượng 50N vật có khối lượng là: A 5kg B 50kg C 500kg D 0,5 kg 12 / Đơn vị để đo khối lượng : A Kilôgam( kg) B Tấn (T) C Niu Tơn ( N) D gam (g) II/ Tự luận : (4đ) Bài 1/ ...
 • 2
 • 756
 • 9

giáo án vật lớp 12 cơ bản trọn bộ

giáo án vật lý lớp 12 cơ bản trọn bộ
... Hêng Trang :34 Trêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật 12 SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ (TT) Tiết 13 Ngày soạn Lớp dạy Ngày dạy Học sinh vắng Ghi 12A 12B 12C 12D I MỤC TIÊU : 1) Kiến thức : - Giải ... C¸ch Linh Giáo án: Vật 12 TiÕt Líp d¹y 12B 12C 12D Ngµy d¹y CON LẮC LỊ XO Sè häc sinh v¾ng Ngµy so¹n:16/8/2009 Ghi chó I MỤC TIÊU : 1) Kiến thức : -Viết cơng thức lực kéo tác dụng vào vật dao ... NGHIỆM : M«ng ThÞ LƯ Hêng Trang :46 Trêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật 12 ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM TiÕt 17 Ngµy so¹n: 03/10/2009 Líp d¹y 12B 12C 12D Ngµy d¹y Sè häc sinh v¾ng Ghi chó I MỤC TIÊU :...
 • 164
 • 835
 • 26

Giáo án vật lớp 12 đầy đủ nhất năm 2015

Giáo án vật lý lớp 12 đầy đủ nhất năm 2015
... bị học sinh Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên Ch biờn: Cao Vn Tỳ 32 Email: caotua5lg3@gmail.com Giỏo ỏn mụn Vt lp 12 y nht b! - Báo cáo tình hình lớp - Trả lời câu hỏi thày - Nhận xét bạn ... dao ng ú - Nu hai dao ng cựng Trong ú: A = A12 + A2 + A1 A2 cos( ) pha = = 2n vi n (1) = 1;2;3 27 Email: caotua5lg3@gmail.com Giỏo ỏn mụn Vt lp 12 y nht b! Ti liu lu hnh ni A = A1 + A2 ... Acos(t + ) , tc v gia tc ca - Vn tc :v =-Asin(t + Ch biờn: Cao Vn Tỳ 12 Email: caotua5lg3@gmail.com Giỏo ỏn mụn Vt lp 12 y nht b! vt dao ng iu hũa ? - Xõy dng cụng thc liờn h gia x, v, a...
 • 200
 • 409
 • 0

Giáo án vật lớp 12 cả năm

Giáo án vật lý lớp 12 cả năm
... c) So sánh pha dao động u i : π i trễ pha u góc d) Định luật Ôm: U I= Với cảm kháng: Z L = Lω ZL 3) Ý nghĩa cảu cảm kháng : -Cảm kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều cuộn cảm ... xạ vật cản cố định biến dạng bị đổi chiều -Khi phản xạ vật cản cố định , sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới điểm phản xạ 2) Phản xạ vật cản tự a) TN : b) Kết luận : Khi phản xạ vật cản ... định lớp Ngày dạy Tiết dạy Lớp Học sinh vắng Sáng Chiều Thứ … / … / … / 201… 12C… Thứ … / … / … / 201… 12C… Kiểm tra cũ (5 phút) Bài * Vào - Tiết trước tya biết âm có ba đặc trưng vật lí Nhưng cảm...
 • 142
 • 162
 • 0

Giáo án Vật lớp 12 cả năm mới nhất

Giáo án Vật lý lớp 12 cả năm mới nhất
... c) So sánh pha dao động u i : π i trễ pha u góc d) Định luật Ôm: U I= Với cảm kháng: Z L = Lω ZL 3) Ý nghĩa cảu cảm kháng : -Cảm kháng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện xoay chiều cuộn cảm ... xạ vật cản cố định biến dạng bị đổi chiều -Khi phản xạ vật cản cố định , sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới điểm phản xạ 2) Phản xạ vật cản tự a) TN : b) Kết luận : Khi phản xạ vật cản ... định lớp Ngày dạy Tiết dạy Lớp Học sinh vắng Sáng Chiều Thứ … / … / … / 201… 12C… Thứ … / … / … / 201… 12C… Kiểm tra cũ (5 phút) Bài * Vào - Tiết trước tya biết âm có ba đặc trưng vật lí Nhưng cảm...
 • 142
 • 222
 • 0

Giáo án vật lớp 12 cơ bản

Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản
... 1,2,3 Xem 15 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 37 Tiết 20 : BÀI 15 : BÀI TẬP VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 38 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 39 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN ... ĐỘNG DẠY − HỌC : GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 10 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG 11 Tiết : BÀI : CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHỐI TÂM VẬT RẮN ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN CHUYỂN ... (kg.m2) Momen quán tính vật rắn trục : GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 PHÂN BAN TRANG  Momen quán tính vật rắn trục đặc trưng cho mức quán tính (sức i) vật rắn trục quay  Momen quán tính vật rắn đại lượng...
 • 226
 • 212
 • 0

Giáo án vật lớp 12 chương trình cơ bản

Giáo án vật lý lớp 12 chương trình cơ bản
... xo Wđ = mv2 2 Thế lắc lò xo Wt = kx 2 lắc lò xo Sự bảo tồn a lắc lò xo Giáo viên: Lê Mạïnh Cường Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật 12 (Cơ Bản) - Khơng đổi Vì tổng động lắc W ... qua ma sát, lắc đơn bảo tồn Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 12 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm - Cơng thức bên với li độ góc (khơng trường hợp α nhỏ) Giáo án Vật 12 (Cơ Bản) - Biến đổi qua lại bỏ ... soạn: 21/09/2010 Tiết dạy: 13 Bài 7: SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ (TIẾP) Giáo viên: Lê Mạïnh Cường 29 Trang Trường THPT Trần Ân Chiêm Giáo án Vật 12 (Cơ Bản) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Phát biểu...
 • 171
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý lớp 12 nâng caogiải đáp án vật lý lớp 10giao an vat ly lop 12 co tich hop bao ve moi truong1000 cau trac nghiem vat ly lop 12 co dap anđáp án đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 12đề và đáp án thi máy tính cầm tay môn vật lý lớp 12de thi va dáp án môn vật lý lớp 12 tỉnh bình thuậnde thi va dáp án kiem tra trắc nghiệm hoc kì 1 môn vật lý lớp 12 tỉnh bình thuậnđáp án đề thi hsg bt thpt vĩnh phúc mô n vật lý lớp 12 năm 2013 2014đề đáp án chọn đội tuyển vật lý lớp 12tp cần thơde va dap an vat ly bai luong tu anh sang lop 12giáo án môn vật lý lớp 12giáo án điện tử môn vật lý lớp 12dap an vat ly 12vật lý lớp 12ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogaNghiên cứu quá trình đốt sinh khối từ trấu làm nhiên liệu đốt qui mô công nghiệpNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu thiết kế chế tạo động cơ sử dụng hai nhiên liệu Biogas Diesel trên cơ sở động cơ một xi lanh tĩnh tạNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm ĐồngPhân tích dao động của nhà cao tầng kết cấu thép dạng giàn lướPhân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập