BÀI TẬP TÀI CHÍNH ĐẤT

BÀI TẬP TÀI CHÍNH HỌC KỲ.

BÀI TẬP TÀI CHÍNH HỌC KỲ.
... thông tin Ví dụ thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thông thường doanh nghiệp mở nhiều tài khoản ngân hàng thuộc địa phương khác nhau, mà quan thuế doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng để ... khai tăng lao động tài sản cố định doanh nghiệp so với thực tế quản lý nhu cầu sử dụng Hiện có tình trạng doanh nghiệp thành lập để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, thu lợi bất chính, tiếp tay cho ... hình doanh nghiệp “ma” ngày nhiều, tập thể cán lực lượng Cảnh sát tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ lực lượng chuyên trách điều tra trốn gian lận thuế tập trung tận lực chưa thể triệt...
 • 11
 • 242
 • 0

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp

Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp
... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập ... Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp MỤC LỤC Nội dung Lời giới thiệu Mục lục Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định doanh nghiệp 1.1 - Tóm tắt nội dung 1.2 - Bài tập 1.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu...
 • 17
 • 23,026
 • 140

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... hoá là: 554,4 triệu đồng Bài tập số 22 Căn vào tài liệu sau DN X Hãy xác định: Nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch cho doanh nghiệp X? Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp I Tài liệu năm báo cáo: Sản ... phẩm tồn kho 231,5 triệu đồng tồn kho cao 463 triệu đồng Bài tập số 25 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp X I Tài liệu năm báo cáo Căn vào tài liệu kế toán số dư vốn lưu động quý đầu năm báo cáo ... ngày 10/4, chuyến thứ ba 450 lẽ phải đến doanh nghiệp vào ngày 10/6, chuyến thứ tư 800 đến hạn Trong năm kế hoạch doanh nghiệp mua đường từ Công ty Tuy doanh nghiệp thoả thuận với Công ty đường rút...
 • 12
 • 2,277
 • 12

Bài tập tài chính doanh nghiệp

Bài tập tài chính doanh nghiệp
... chi phí? Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? Bài tập số 29 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất: 100.000 sản phẩm A Đơn ... bao nhiêu? Lập Bảng dự toán chi phí SXKD năm kế hoạch? Bài tập số 28 Có tài liệu sau doanh nghiệp Hoàng Gia sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B; Số lượng sản xuất ... doanh cho doanh nghiệp Công nghiệp A năm kế hoạch? Bài tập số 27 Có tài liệu năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất Y sau Tài liệu Năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm A B Sản lượng sản...
 • 10
 • 1,318
 • 19

bài tập tài chính doanh nghiệp

bài tập tài chính doanh nghiệp
... dụng TSCĐ, VCĐ doanh nghiệp? Vai trò người cán tài việc nâng cao hiệu sử dụng VCĐ doanh nghiệp 1.2 - Bài tập Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng) Mua máy công ... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập ... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp Bài tập số Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế hoạch Biết rằng: Doanh nghiệp tính...
 • 17
 • 2,116
 • 18

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
... thu GTGT khu tr - Sn phm A, B u thuc i tng chu thu GTGT - Thnh phm xut kho c tớnh theo phng phỏp FIFO - Li nhun t hot ng liờn doanh ó np thu TNDN 60 Bi tập ti doanh nghiệp Yờu cu: Hóy tớnh: Thu ... giỏ tho thun cha cú thu GTGT: 110.000.000, thu GTGT: 5% Thu lói tin gi c nm d kin: 100.000.000 Thu sut thu GTGT phi np cho sn phm tiờu th: 60 Bi tập ti doanh nghiệp - Sn phm A, B u l 10% - Sn phm ... nm ca doanh nghip? Tng s thu doanh nghip phi np nm? 60 Bi tập ti doanh nghiệp S li nhun c phõn phi vo cỏc qu doanh nghip? Bi s 36: Cn c vo ti liu sau õy ti doanh nghip X (doanh nghip np thu GTGT...
 • 24
 • 5,253
 • 21

Bài tập tài chính tiền tệ

Bài tập tài chính tiền tệ
... bạn nhân viên phụ trách tài khoản tiền gửi toán công ty X, tính lãi tiền gửi tháng cho tài khoản ông X, biết CMB trả lãi suất cho tài khoản tiền gửi toán 0,25%/tháng Bài tập 6: Ông Y dự định gửi ... trách tài khoản Quân, tính lãi tiền gửi tháng cho tài khoản tiền gửi Quân, biết ngân hàng trả lãi suất tiền gửi tài khoản cá nhân 0,25%/tháng Bài tập 10: Bác N vừa lĩnh tiền trợ cấp nghĩ hưu 100 trđ ... viên phụ trách tài khoản ông X, Hãy tính lãi tiền gửi tháng 8/2006 ông X, biết CMB trả lãi suất tiền gửi cá nhân 0,25%/tháng? Bài tập 3: Công ty An Khánh làm thủ tục xin mở tài khoản tiền gửi không...
 • 12
 • 4,955
 • 11

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn cố định

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn cố định
... tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp MỤC LỤC Nội dung Lời giới thiệu Mục lục Phần I - Tài sản cố định - Vốn cố định doanh nghiệp 1.1 - Tóm tắt nội dung 1.2 - Bài tập 1.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu ... II - Tài sản lưu động - Vốn lưu động doanh nghiệp 2.1 - Tóm tắt nội dung 2.2 - Bài tập 2.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần III - Chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm 3.1 - ... 3.2 - Bài tập 3.3 - Hướng dẫn giải tập tiêu biểu đáp số Phần IV - Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận phân phối lợi nhuận doanh nghiệp 4.1 - Tóm tắt nội dung 4.2 - Bài tập 4.3 - Hướng dẫn giải tập...
 • 17
 • 8,827
 • 93

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn lưu động

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Vốn lưu động
... triệu đồng Bài tập số 25 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp X I Tài liệu năm báo cáo Căn vào tài liệu kế toán số dư vốn lưu động quý đầu năm báo cáo sau: - Đầu quý I: 840 triệu đồng - Cuối quý ... cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết cho khâu Dự trữ Sản xuất - Lưu thông năm kế hoạch Số vốn lưu động thừa, thiếu năm kế hoạch phương hướng giải số vốn lưu dộng thừa, thiếu Số vốn lưu động tiết ... là: 0,75 Bài tập số 23 Căn vào tài liệu sau DN sản xuất Hãy xác định: Nhu cầu vốn thành phẩm năm kế hoạch Số vốn thành phẩm tiết kiệm tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động năm kế hoạch I Tài liệu...
 • 12
 • 11,233
 • 159

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm
... hoạch giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A B theo khoản mục chi phí? Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch? Bài tập số 29 Căn vào tài liệu sau doanh nghiệp Công nghiệp X Tài liệu ... toán chi phí sản xuất kinh doanh (theo biểu mẫu) Bài số 27 1/ Tính giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm: (1.000đ) * Sản phẩm A: - Chi phí NVL trực tiếp: = (15 * + * 4) - (4 * 50% * 1) = 62/sp - Chi ... đồng - Khấu hao TSCĐ chi phí khác DN 3.500 đồng - Chi phí bán hàng tính bằng: 10% giá thành sản xuất sản phẩm Bài tập số 31 Một doanh nghiệp sản xuất quy trình công nghệ đồng thời thu ba loại sản...
 • 10
 • 4,121
 • 137

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận

Bài tập tài chính doanh nghiệp - Doanh thu , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận
... suất lợi nhuận năm KH - TSVKD = 5,5 % - TSZ = 13% - TSDT = 1 1,6 % 60 Nm KH 14.04 3,2 4 17.71 5,0 315.23 4,5 26.51 9,5 306.42 9,8 61.28 5,9 6 367.71 5,7 6 381.75 9,0 381.75 9,0 14.04 3,2 4 14.04 3,2 4 Bi tập ti doanh ... thu GTGT khu tr - Sn phm A, B u thuc i tng chu thu GTGT - Thnh phm xut kho c tớnh theo phng phỏp FIFO - Li nhun t hot ng liờn doanh ó np thu TNDN 60 Bi tập ti doanh nghiệp Yờu cu: Hóy tớnh: Thu ... hng ny l: 10 %, thu xut khu l: 3 %, thu sut thu TNDN l: 28% - Doanh nghip ỏp dng tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr - Doanh nghip hch toỏn hng xut kho theo phng phỏp nhp trc - xut trc - Qu lng thc...
 • 24
 • 1,363
 • 16

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1
... dụng - g: lợi thương mại Những từ thuộc tài sản tài là: - a: cổ phần - b: giấy nhận nợ cá nhân-IOU - f: số dư tài khoản toán doanh nghiệp -h: trái phiếu doanh nghiệp Câu 4: Những điều không thuận ... tài đầu tư tiền dạng tài sản tài loại cổ phần trái phiếu,hoặc cho doanh nghiệp cá nhân vay.Do trung gian tài nhận khoản thu nhập từ việc thiết lập danh mục đầu tư tài sản tài hiệu quả,và nguồn ... trung gian tài doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh là: Trung gian tài - Có thể huy động vốn theo cách đặc biệt ví dụ như: nhận tiền gửi ký thác bán sản phẩm bảo hiểm - Các trung gian tài đầu...
 • 8
 • 5,468
 • 97

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2
... 444,89$ b/ Ta có: -3- Bài tập TCDN Hiện Đại ref = (1 + rm m 12% 12 ) − = (1 + ) − = 12, 68% m 12 Vậy lãi suất có hiệu lực tương đương năm khoản vay 12, 68% Câu 7: a/ PV= 6tr ; FV= 12tr ;n=5 năm Ta có: ... PV=1 325 0$ ;CF = 23 45,05$ ; n=10 năm Ta có: PVn = CF x PVFA (r,n) PV 30 => PVFA = CF -4- Bài tập TCDN Hiện Đại − (1 + r ) − n PV30 1 325 0 => = = = 5, 65 02 r CF 23 45, 05 Tra bảng phụ lục 4=> r= 12% ... 8 ,24 % ⇒ r’ năm = 7,94% Bài tập thực hành: Câu 1: FV5 = PVx (1 + r )5 = 10000(1 + 10%)5 = 116105,1$ Câu 2: PV = FVn 5000 = = 129 2,1$ n (1 + r ) (1 + 7%) 20 Câu 3: FVn ) PV = log (2) = 11 kỳ n= log(1...
 • 9
 • 12,515
 • 321

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 1
... 11 5.7625 11 .57 63 12 1.5506 … … 15 .5 13 3 16 2.8895 25.2700 265 .33 00 10 9.2 13 3 11 46.7400 12 52 .39 30 13 1 50 .12 58 Hiện giá Cồ tức luỹ Giá cổ phần kế tương lai 10 0.00 8.70 91 .30 16 .64 83. 36 23. 88 76 .12 30 .50 ... phần hữu doanh nghiệp năm là: P0= -800 /1. 1+(-960 /1. 12)+( -11 50 /1. 13 ) +( -11 50 /1. 14)+(-200 /1. 15)+(- 230 /1. 16) +15 90/ (1. 16*( 0 .1- 0.06))= 18 849764$ b Hiện giá dòng tiền tự năm = 800000 /1. 1=7272 73 Số cổ ... + (1 + r ) (1 + r ) * (r − 6%) + r (1 + r ) Chọn r1= 10 % ⇒ NPV1= 1. 2 215 Chọn r2= 11 % ⇒ NPV2= -7.6 530 6 ⇒ r= r1+(r2-r1)* NPV1 1. 2 215 = 10 %+ (11 % -10 %)* = 11 .14 % ( NPV1 − NPV2 ) (1. 2 215 − (−7.6 530 6))...
 • 15
 • 7,184
 • 91

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 Nhóm 2
... 2. 16$ Năm 2: D2 = 2. 16 x 1.08 = 2 .33 28 $ Năm 3: D3 = 2 .33 28 x 1.08 ≈ 2. 52$ 2. 52 × 1.04 ≈ 32 .75$ Giá cổ phần vào cuối năm 3: P3 = 12% − 4% Giá cổ phần tại: 2. 52 32 .75 2. 16 2 .33 28 P0 = + + + = 28 .89$ ... 11.576 = 38 5.875$ 0.08 − 0.05 Tỷ suất sinh lợi mong đợi năm là: 10 + (35 0 − 33 3 .33 3) Năm : i1 = = 0.08 33 3 .33 3 10.5 + (36 7.5 − 35 0) Năm : i2 = = 0.08 35 0 11. 025 + (38 5.875 − 36 7.5) Năm 3: i3 = = ... 4: − 0 .2 − 0. 23 39.75 P4= + + (1.1 )2 (1.1 )2 1.1 P4= 32 .48 triệu $ 32 ,480,000 Giá trò cổ phần p = = 28 ,9 23 $ 11 23 1 ,39 0,000 ≈ 48 cổ phần Số cổ phần cần phát hành: N = 28 ,9 23 Năm 5: − 0. 23 39.75...
 • 11
 • 3,821
 • 64

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tài chính doanh nghiệpbài tập tài chính tiền tệbài tập tài chínhbài tập tài chính du lịchgiải bài tập tài chính doanh nghiệp ch5 sách brealey myerscác dạng bài tập tài chính doanh nghiệpbài tập tài chính giá trị theo thời gian của tiềnbài tập tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập tài chính doanh nghiệp học phần 2giải bài tập tài chính doanh nghiệp phần 2bài tập tài chính doanh nghiệp 1 chuong 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3 có lời giảibài tập tài chính doanh nghiệp phần 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3bài tập tài chính doanh nghiệp 3 có đáp ánChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơHệ Thống Nhân Vật Trong Sử Thi M’nông Và Vấn Đề Thể LoạiĐánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Hoài Đức AĐề thi tiếng nhật JTEST AD 97Đề thi tiếng nhật JTEST AD 90Đề thi tiếng nhật JTEST AD 91tổng hợp đề thii học sinh giỏi toán 12 các tỉnh có đáp ánẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhân cụm thô của dữ liệu tuần tự
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập